D-vitamin-test: hur mycket sol i blodet?

Ett D-vitamin-test är inte en vanlig studie som alla föreskrivs för att diagnostisera ett hälsotillstånd. För vissa grupper av patienter är det emellertid nödvändigt att genomföra det, eftersom läkaren endast kan bestämma eller justera behandlingen genom att bedöma nivån av vitamin D i kroppen. Överväg vad resultaten av denna undersökning kan vittna om och till vilken den tilldelas.

Vad heter vitamin D-testet??

En vetenskaplig analys av D-vitamin kallas ett 25 (OH) D-test. Du kan också uppfylla beteckningen 25-OH vitamin D, 25-hydroxikolecalciferol, calciphediol, calcidiol. Alla döljer samma substans..

Vad är det här ämnet och vilka är dess funktioner i kroppen? Den gemensamma formuleringen av "vitamin D" betyder faktiskt ett antal ämnen - relaterade, men något annorlunda i kemisk formel och egenskaper. Med mat och direkt solljus får vi faktiskt inte vitamin, utan provitamin D i två former:

 • ergocalciferol eller D2-en form som endast finns i växter, främst i svampar;
 • colecalciferol eller D3-form som finns i livsmedel av animaliskt ursprung och syntetiseras också genom UV-strålning på huden.

Provitamin D genomgår en serie transformationer i levern och njurarna innan de förvandlas till aktivt vitamin D, som många forskare tenderar att kalla hormon snarare än vitamin. Frågan om mängden av en viss metabolit av vitamin D bör bedömas på den faktiska försörjningen av kroppen med calciferol förblir kontroversiell inom det vetenskapliga samfundet..

I praktiken är den mest exakta analysen för vitamin D att bestämma koncentrationen av 25 (OH) D i serum. 25-hydroxikolecalciferol är en mellanliggande metabolit som bildas i levern från ergo- och kolekalciferol. Därefter konverteras det i njurarna till 1,25 (OH)2D3, eller det sekosteroidhormonet calcitriol, som ansvarar för kalcium-fosformetabolism och ett antal andra viktiga processer. Analysen för kalcitriol anses dock vara mindre informativ än för calcidiol (25 (OH) D).

Analysmetoden är immunoelektrokemiluminescens (IECL) eller högpresterande vätskekromatografi (HPLC).

Normalt, högt och lågt blod 25 (OH) D

Den nedre gränsen för den normala koncentrationen av 25-hydroxikolecalciferol i blodserum är 20 ng / ml eller 50 nmol / L. Att hålla mängden D-vitamin på en nivå som inte är lägre än detta garanterar normal benhälsa. Studien av frågan om ytterligare positiva effekter på hälsan kommer att överskrida gränsen på 30 ng / ml gav inte tillförlitlig bekräftelse under kliniska prövningar. Emellertid är ett antal forskare benägna att tro att den optimala indikatorn är 25 (OH) D, lika med 30-60 ng / ml, per liter blod är det 75-150 nmol / l. 100 ng / ml (250 nmol / L) anses vara den övre gränsen för normal..

För att ljuda larmet och snabbt fylla upp kalciferolnivån i kroppen, om analysen för D-vitamin avslöjade en koncentration av 25-hydroxikolekalciferol mindre än 10 ng / ml, eller 25 nmol / l, vilket indikerar en uttalad brist på solvitamin.

Det är nödvändigt att prata om ett farligt överskott av vitamin D om resultaten av studien överskrider gränsen på 250 nmol / L. Hypervitaminos D är full av allvarliga toxiska effekter, särskilt farliga i tidig barndom. Hyperkalcemi, förkalkningar (avsättningar av kalciumsalter i organ och mjuka vävnader), illamående, kräkningar, mag-tarmkanalstörningar, anorexi, utvecklingsstörningar kan vara resultatet av en överdos av vitamin D.

Hur testas D-vitamin?

Med en remiss för analys från den behandlande läkaren - en endokrinolog, kirurg, ortoped, barnläkare eller andra - måste du gå till ett specialiserat, vanligtvis endokrinologiskt laboratorium. Analysen betalas, priset varierar beroende på regionen från 2 tusen och mer.

På grund av det faktum att efter den föregående måltiden, helst 12 timmar skulle gå (minst 8), är den bästa tiden att analysera på morgonen. Även morgonkaffe, te eller juice kan snedvrida verkliga indikatorer. Det enda du har råd med är att dricka still och osötat vatten.

Blod dras från en ven med ett vakuumsystem, vilket gör proceduren smärtfri och säker. Du behöver inte vänta länge på resultaten: bara en dag eller två - och laboratoriet kommer att ge dem till dig personligen eller skicka det via e-post. De måste återigen gå till den specialist som beställde undersökningen..

Vem rekommenderas att göra en analys av 25 (OH) D?

Indikationer för laboratorietest av D-vitaminhalter i serum är:

 • vitaminbrist och hypovitaminos D;
 • hypokalcemi;
 • hypofosfatemi;
 • osteodystrofi av renalt ursprung;
 • osteomalacia med hypo- eller hyperparatyreoidism;
 • menopausal och senil osteoporos, osteopeni;
 • osteopeni eller osteoporos med kortikosteroidterapi;
 • patologiska och upprepade benfrakturer;
 • bensmärta
 • en minskning av tillväxten med flera cm och ben deformation;
 • pankreatit mot bakgrund av sekretionsinsufficiens;
 • enterit orsakad av exponering för strålning;
 • gastrit med achlorhydria;
 • Crohn och Whipple sjukdom;
 • hudskador orsakade av lupus erythematosus.

Hur man ökar nivån av vitamin D i kroppen?

Nivån av vitamin D i blodet kommer oundvikligen att påverkas av ålder, säsong och näring, liksom graviditetstillståndet hos kvinnor. Hos äldre och gravida kvinnor observeras en minskning av calciferol, och därför bör förebyggande av hypovitaminos D planeras för dem. Detsamma gäller för spädbarn, särskilt de som är födda på hösten, och svarta människor som bor i områden med låga nivåer av isolering.

Patologierna som listas ovan är direkta indikationer för att ta ytterligare D-vitamin i form av farmakologiska medel, särskilt om en analys av D-vitamin avslöjade bristen på det.

Ett innovativt verktyg Osteo-Vit D3 hjälper till att höja kalciferolnivån i kroppen. Den kombinerar omedelbart två former av solvitamin-syntetiserad colecalciferol (300 IE per 1 tablett) och naturligt vitamin D (95 IE per 1 tablett) som en del av drönshomogenatet.

Drone-stamhomogenatet, allmänt känt som drönamjölk, är en kraftfull biostimulant. För ben är det viktigt inte bara som den rikaste naturliga källan till calciferol (före fiskolja i denna parameter). Moderna studier har avslöjat dess gonadotropiska effekter (stimulerar produktionen av könshormoner) och anabola (främjar födelsen av nya celler, tillväxten av bindväv). Denna organiska produkt är särskilt användbar för hälsa i muskuloskeletalsystemet (se här för mer information). Det är effektivt och, till skillnad från hormonersättningsterapi, utan skadliga biverkningar hjälper:

 • återställa och upprätthålla normal osteogenes, det vill säga benbildning, som spelar en avgörande roll vid behandlingen av bensjukdomar (osteopeni, osteoporos, etc.);
 • för att upprätta en störd mineralmetabolism, förhindrar förekomsten av kalcium i kroppen.

Den tredje komponenten i Osteo-Vita D3 är vitamin B6 (pyridoxin). Dess roll i fosfor-kalciummetabolismen beror på interaktionen med magnesium och är att säkerställa transport av kalcium till benvävnad och hålla det där. Han deltar också i syntesen av kollagen, ett viktigt inslag i bindvävnader, som inkluderar ben och brosk. Pyridoxinet i Osteno-Vita ersätter 60% av människans dagliga behov av detta vitamin.

Om en analys av D-vitamin har visat dig en minskning av kalciferol i blodet kommer Osteo-Vit att rädda. Detta är ett tillförlitligt läkemedel för korrigering av mineralobalans, störningar i reparationsprocesser i ben och brosk samt den starkaste immunostimulanten.

Alefa.ru

Bloggsökning

Jag kontrollerade min vitamin D. Vad betyder mina resultat??

Om du testade dina D-vitaminnivåer är det viktigt att förstå vad resultaten betyder och vilka åtgärder du kan behöva vidta. Ett blodprov som mäter D-vitamin kallas 25 (OH) D.

Ett blodprov visar dig om du får för lite, för mycket eller rätt mängd vitamin D. Detta hjälper dig att bestämma om du ska ta mer eller mindre mattillskott eller utsätta din hud för solen längre..

När du får resultaten av analysen ser du ett antal i enheter på ng / ml, till exempel 50 ng / ml. I andra länder i världen anges resultaten av ett blodprov för vitamin D i enheter av nmol / l.

För att konvertera ett testresultat uppmätt i ng / ml till ett resultat uppmätt i nmol / l multiplicerar du antalet ng / ml med 2,5.
Till exempel är 20 ng / ml densamma som 50 nmol / L (20 x 2,5).

För att konvertera analysresultatet mätt i nmol / L till resultatet mätt i ng / ml, dela antalet nmol / L med 2,5.
Till exempel är 50 nmol / L detsamma som 20 ng / ml (50 ÷ 2,5).

Nedan följer en snabbguide - vad de olika nivåerna betyder och vad de kan betyda för din hälsa och vilka åtgärder du ska vidta.

Observera att alla människor är olika och inte alla når samma nivå efter att ha lagt till samma belopp. Tabellerna nedan visar i genomsnitt vilken dosregim som kan höja blodnivån, men du kan betrakta den rekommenderade mängden som en prognos snarare än en garanti. Det är därför det är bäst att kontrollera nivån minst två gånger om året för att veta om du behöver öka eller minska dosen..

Min nivå är mellan 0-10 ng / ml

Du har en allvarlig vitamin D-brist enligt alla standarder, inklusive U.S. Institute of Medicine, Society of Endokrinologer och D-vitamin Council.

Med D-vitaminnivåer i detta område är din hälsa i fara. Du kan ha låga kalciumnivåer i blodet, vilket kan leda till mjuka ben. Med mycket låga nivåer av D-vitamin kan du också ha mindre muskelstyrka och göra det svårt att flytta..

Om du vill höja din blodnivå genom att ta 10 ng / ml som en början, kan du vidta följande åtgärder (baserat på en genomsnittlig kroppsvikt på 68 kg / 150 pund):

För att nå denna nivå...Mängd tillägg per dag...
20 ng / ml1000 IE
30 ng / ml2200 IU
40 ng / ml3600 IE
50 ng / ml5300 IE
60 ng / ml7400 IU
70 ng / ml10100 IU

Min nivå är mellan 10-20 ng / ml

Enligt standarderna från Society of Endokrinologer och D-vitaminrådet har du fortfarande brist på vitamin D. Enligt Institute of Medicine har du en liten brist på D-vitamin.

Med en D-vitaminnivå i detta område har du en hög risk att utveckla osteoporos och dina ben kan drabbas. Du kan ha en hög nivå av sköldkörtelhormon - det sköldkörtelhormonet. Parathyreoideahormon styr nivån av kalcium och fosfor i kroppen och en stor mängd påverkar dina ben..

Om du vill höja din blodnivå genom att ta 15 ng / ml som en början, kan du vidta följande åtgärder (baserat på en genomsnittlig kroppsvikt på 68 kg / 150 pund):

För att nå denna nivå...Mängd tillägg per dag...
20 ng / ml500 IE
30 ng / ml1700 IU
40 ng / ml3200 IE
50 ng / ml4900 IE
60 ng / ml7000 IE
70 ng / ml9700 IE

Min nivå är mellan 20-30 ng / ml

Enligt D-vitaminrådet har du brist på vitamin D. Enligt föreningen för endokrinologer har du brist. Enligt Institute of Medicine har du tillräckligt med D-vitamin. Om du är skinnig, europeisk utseende, kommer du troligtvis att ha D-vitaminnivåer i detta intervall..

Med D-vitaminnivåer i detta intervall är det mindre troligt att du har hälsoproblem än när D-vitaminnivåerna är lägre. Men din kropp kan fortfarande producera för mycket paratyreoideahormon. Studier visar att nivåer över 30 ng / ml är mer benägna att förhindra benproblem som sprickor..

Om du vill höja din blodnivå genom att börja med 25 ng / ml kan du vidta följande åtgärder (baserat på en genomsnittlig kroppsvikt på 68 kg / 150 pund):

För att nå denna nivå...Mängd tillägg per dag...
30 ng / ml600 IE
40 ng / ml2000 IU
50 ng / ml3700 IE
60 ng / ml5800 IU
70 ng / ml8600 IE

Min nivå är mellan 30-40 ng / ml

Enligt D-vitaminrådet har du fortfarande inte tillräckligt med D-vitamin, även om din nivå är bättre än de flesta gör. Enligt standarderna från Society of Endocrinologists och Institute of Medicine får du tillräckligt med D-vitamin.

Det goda är att med D-vitaminnivåer i detta intervall, tar kroppen upp kalcium och du bör ha en normal nivå av parathyreoideahormon. Detta betyder starka och friska ben. Vissa studier har visat att vitamin D-nivåer i detta intervall minskar risken för att utveckla cancer och förbättra ditt immunsystem som bekämpar infektion..

Om du vill höja din blodnivå genom att börja med 35 ng / ml kan du vidta följande åtgärder (baserat på en genomsnittlig kroppsvikt på 68 kg / 150 pund):

För att nå denna nivå...Mängd tillägg per dag...
40 ng / ml800 IE
50 ng / ml2500 IE
60 ng / ml4600 IE
70 ng / ml7300 IE

Min nivå är mellan 40-50 ng / ml

De flesta standarder, inklusive vitamin D-rådet, föreningen för endokrinologer och Institute of Medicine, får tillräckligt med vitamin D!
Om du tillbringade ett helt år på att exponera din helt nakna kropp för solen vid ekvatorn, skulle du ha denna nivå av vitamin D.

På denna nivå fungerar D-vitamin bra genom att kontrollera halterna av parathyreoideahormon och kalcium i kroppen..

Vissa studier visar att denna nivå av vitamin D är förknippad med en minskad risk att utveckla vissa typer av cancer och förbättra hjärthälsan och blodcirkulationen. Studier visar också att denna nivå av D-vitamin hjälper till att stärka immunförsvaret för att bekämpa infektion..

Om du vill höja din blodnivå genom att börja med 45 ng / ml kan du vidta följande åtgärder (baserat på en genomsnittlig kroppsvikt på 68 kg / 150 pund):

För att nå denna nivå...Mängd tillägg per dag...
50 ng / ml900 IE
60 ng / ml3000 IE
70 ng / ml5700 IU

Min nivå är mellan 50-60 ng / ml

Du får tillräckligt med D-vitamin enligt standarderna som fastställts av D-vitaminrådet och föreningen för endokrinologer. Institutet för medicin anser dock att det inte finns tillräckligt med bevis för att en nivå över 50 ng / ml är fördelaktig..

Vissa vitamin D-forskare tycker att det är bäst att sikta på dessa nivåer, även om mer forskning behövs för att se till..

Min nivå är mellan 60-80 ng / ml

Du får tillräckligt med D-vitamin enligt standarderna som fastställts av D-vitaminrådet och föreningen för endokrinologer. Institutet för medicin anser dock att det inte finns tillräckligt med bevis för att en nivå över 50 ng / ml är fördelaktig..
D-vitaminråd anser att detta är ett "högt normalt" sortiment.

Det finns för närvarande otillräcklig forskning för att ta reda på om det finns någon fördel med en så hög nivå av vitamin D istället för nivåer mellan 40 ng / ml och 60 ng / ml. Precis som det inte finns någon känd fara för att bibehålla D-vitaminnivåer i detta intervall 60-80 ng / ml.

Många praktiserande utländska läkare rekommenderar, med ett realistiskt tillvägagångssätt, sina kunder för optimal sköldkörtelfunktion och immunsystemets funktion: att sträva efter detta intervall från 60 till 80 ng / ml.

Min nivå är mellan 80-100 ng / ml

Du är fortfarande inom normala gränser, enligt laboratorier och föreningen för endokrinologer. Institutet för medicin anser dock att det inte finns tillräckligt med bevis för att en nivå över 50 ng / ml är fördelaktig..

Dessa nivåer är högre än vad du kan uppnå genom att helt enkelt utsätta din hud för solen. Med andra ord kan du inte nå dessa nivåer utan att ta tillskott..

För närvarande finns det inte tillräckligt med forskning för att förstå om det finns någon fördel med så höga nivåer. Det finns emellertid inte heller någon känd fara för att bibehålla nivåer i detta intervall på 80-100 ng / ml.

Min nivå är mellan 100-150 ng / ml

Även om dessa nivåer inte är giftiga och vanligtvis inte skadliga, anses de vara för höga. Det finns inga kända bevis på fördelarna med D-vitaminnivåer över 100 ng / ml. En studie av ett forskargrupp i Utah fann att nivåer över 100 ng / ml är förknippade med en liten ökad risk för att utveckla förmaksflimmer.

Du bör vidta åtgärder för att sänka din nivå under 100 ng / ml om du inte är under medicinsk övervakning. Sluta ta tillskottet för att minska nivåerna. Efter tre månader ska du kontrollera din D-vitaminnivå och justera mängden tillskott du tar så snart analysen visar att din nivå har sjunkit till det normala intervallet..

Min nivå är över 150 ng / ml

Du har en giftig vitamin D-vitamin som kan vara skadlig för din hälsa. Du bör vidta åtgärder för att sänka din nivå under 100 ng / ml om du inte är under medicinsk övervakning..

Sluta ta tillskottet för att minska nivåerna. Efter tre månader ska du kontrollera din D-vitaminnivå och justera mängden tillskott du tar så snart analysen visar att din nivå har sjunkit till det normala intervallet..

Och en sista sak

Om du har symtom när du tar D-vitamin kan det inte bero på att du konsumerar för mycket D-vitamin, utan för att du inte får tillräckligt med magnesium och andra "relaterade näringsämnen" av D-vitamin. Det finns andra näringsämnen, som du behöver konsumera i tillräckliga mängder för att D-vitamin ska kunna göra sitt jobb - till exempel zink, vitamin C, A och K2, bor och magnesium.

Blodtest för D-vitamin, norm, avvikelser från normen

D-vitamin i människokroppen ansvarar för mycket viktiga processer: absorption av mineralföreningar, fosfor och kalcium, från tarmen, benvävnadsmetabolism, stimulering av syntesen av vissa hormoner. Detta vitamin produceras i små mängder i cellerna i människokroppen, men ändå får en person sin huvudsakliga dos med mat..

Värdet på D-vitamin i människokroppen

 • Brist på vitamin D (calciferol) är mycket farligt och kan leda till allvarliga sjukdomar: raket i barndomen och osteoporos i vuxen ålder.
 • Inget mindre farligt är överskottet av denna förening, särskilt hos barn.
 • Därför är det så viktigt att ta ett periodiskt blodprov för D-vitamin för att förhindra utvecklingen av dessa sjukdomar.

Indikatorer, blodprov för vitamin D, normalt

 1. Fysiologisk norm - från 30 till 100 ng / ml
 2. Nackdelen är från 10 till 30 ng / ml
 3. Brist - från 0 till 10 ng / ml
 4. Det är möjligt att använda en alternativ mätenhet - nmol / l.
 5. Formeln för konvertering av enheter: ng / ml multiplicerad med 2,496 = nmol / l

Video av D-brist

Indikationer för vitamin D

En studie av innehållet av kalciferol (D-vitamin) i blodet indikeras i följande fall:

 1. vid den komplicerade diagnosen av mineralmetabolismstörningar;
 2. med hypokalcemi;
 3. under graviditet;
 4. med ät- och matsmältningsstörningar;
 5. med symtom på raket - krökning av benen i underbenen, stunted tillväxt;
 6. med misstänkt osteoporos - ökad skörhet och skörhet i ben;
 7. med neoplasmer i paratyreoidkörtlarna;
 8. under terapi med D-vitamininnehållande läkemedel;
 9. för att kontrollera terapin av vitaminbristtillstånd.
 10. Som en del av en omfattande undersökning kan ett blodprov fastställa orsaken till brist eller överskott av vitamin D.
 11. Vid behandling med lämpliga läkemedel, baserat på resultaten av ett blodprov för D-vitamin, en dosjustering av läkemedlen.

Beskrivning, beredning, analys

Det finns inga speciella svårigheter att förbereda och donera blod för analys:

 • det räcker inte att äta eller röka bara 2-3 timmar innan du tar blodet.
 • Det är tillåtet att dricka rent vatten..
 • Materialet för studien är venöst blod, som tas från ulnarven..

Anledningar till att sänka och öka vitamin D-nivåer

Calciferolnivåerna reduceras i följande situationer:

 1. med otillräcklig isolering, brist på solljus;
 2. med ätstörningar;
 3. med en brist på produkter som innehåller ergocalciferol i kosten;
 4. med malabsorptionssyndrom, varför absorptionen av alla ämnen från tarmen störs;
 5. mot bakgrund av leversjukdomar, i detta organ metaboliseras vitamin D;
 6. i samband med användning av vissa läkemedel, till exempel fenytoin, rifampicin.

En ökning av koncentrationen av D-vitamin i ett blodprov sker om:

 1. Livsmedel med D-vitamin.
 2. Intensiv exponering för solen.
 3. Etidronsyra, oralt.
 4. Med överdriven användning av läkemedel som innehåller calciferol.

Ytterligare tester för undersökning

Ett blodprov för D-vitamin föreskrivs av läkare med flera specialiteter: reumatologer, traumatologer, ortopeder, terapeuter.

 • Utöver denna analys tilldelas ofta andra undersökningar, vars uppgift är att underlätta diagnos.
 • Rekommenderade tester och undersökningar inkluderar:
 1. Studien av kalcium och fosfor i serum.
 2. Bestämning av mängden magnesium i blodserum.
 3. Bestämning av parathyroidhormon i blodet.
 4. Ultraljud av sköldkörteln.

Nivåerna av kalcium, fosfor, paratyreoideahormon och vitamin D korrelerar med varandra - ett överskott av vitamin A åtföljs av en minskning av nivån av parathyreoideahormon och en förändring i koncentrationen av nämnda spårelement.

D-vitamin och autoimmuna sjukdomar

Ett antal studier har visat att calciferol är involverat i regleringen av bildandet av immunkompetenta celler (T-lymfocyter).

 • Det noterades att mot bakgrund av långvarig hypovitaminos D ökar sannolikheten för att utveckla autoimmuna sjukdomar avsevärt.
 • I samband med detta faktum rekommenderar läkare att ta ett blodprov för D-vitamin regelbundet för att börja fylla på sin brist så snart som möjligt.
 • Detta minskar risken för autoimmun patologi..

D-vitamin och osteoporos

Helt exakt bevisat att brist på D-vitamin leder till bildande av osteoporos. Denna term kallas metabolisk störning, i vilken benstyrkan reduceras avsevärt, deras ökade bräcklighet noteras..

 • Vid risk för utveckling av osteoporos förknippad med vitamin D-brist är alla människor över 50 år, liksom kvinnor under 50 år med en tidig början av klimakteriet.

D-vitamin och tumörer

I en sökning efter ett botemedel mot tumörer märkte forskare att mot bakgrund av D-vitaminbrist ökar förekomsten av olika maligna neoplasmer avsevärt..

 1. Studier har visat att normalisering av D-vitaminnivåer (ergocalciferol) är förknippade med en minskad risk för cancer.
 2. D-vitaminpreparat ingår för närvarande i tilläggsregimer för vissa former av cancer..

D-vitamin och paratyreoideadener

D-vitaminbrist gör att sköldkörteln producerar mer paratyreoideahormon.

 • Mer intensivt arbete med de körtelceller i paratyreoidkörtlarna åtföljs av förbättrad cellproliferation - reproduktion.
 • Resultatet av denna process är uppkomsten av paratyreoidtumörer - adenom.
 • Förhöjda nivåer av parathyreoideahormon i blodet får kalcium att "lakas ut" från ben, vilket leder till osteoporos.

D-vitaminoljelösning

Den vanligaste doseringsformen av vitamin D (calciferol) är dess oljiga lösning. Detta förklaras av det faktum att vitaminet i sig tillhör klassen av fettlösliga föreningar, så att det absorberas från tarmen mycket lättare om det kommer in i det i kombination med olja. Huvudföreningarna i denna grupp är:

 1. D2-vitamin (Ergocalciferol).
 2. D3-vitamin (kolecalciferol) bildas i människors hud under påverkan av solljus..
 3. D4-vitamin (Dihydrargocalciferol).
 4. Av provitaminer D är ergosterol den vanligaste i naturen..

Kalcium med vitamin D

Eftersom D-vitamin är ansvarigt för absorptionen av kalcium från tarmen är det lämpligt att förskriva det samtidigt med kalciumpreparat.

 • Detta eliminerar bristen på både vitaminet självt och kalciumbristen i kroppen..
 • Speciella preparat innehållande både calciferol och kalcium i lätt smältbar form som aktiva komponenter har utvecklats..
 • Utnämning av sådana kombinerade preparat rekommenderas för barn under perioden med intensiv tillväxt, äldre, gravida.
 • Endast en läkare kan förskriva D-vitaminläkemedel baserat på ett blodprov.

Salva eller grädde med vitamin D

Det finns inte bara enteriska former (tas via munnen) av vitamin D, utan också aktuella ämnen.

 • Salvor eller krämer berikade med D-vitamin föreskrivs för psoriasis.
 • Psoriasisutslag antas bero på en autoimmun reaktion och D-vitaminbrist.,
 • lokal applicering av kolecalciferol (vitamin d) som en del av en grädde eller salva leder till en minskning av psoriasisutslag.

Andra indikationer för användning av sådana salvor är:

 1. åldrande hud;
 2. brännskador i läkningsstadiet;
 3. oinfekterade hudsår;
 4. iktyos;
 5. allergisk dermatos.
 6. Topisk applicering av krämer och salvor med D-vitamin stimulerar processerna för hudförnyelse och förnyelse.

D-vitamin mediciner för graviditetsplanerare

Under graviditeten ökar den kvinnliga kroppens behov av kalcium flera gånger - detta mikroelement krävs för normal fosterutveckling.

 • För att förbättra kalciumabsorptionen kräver gravida kvinnor och kvinnor som planerar graviditet vitamin D i kombination med kalcium. D-vitaminpreparat för gravida kvinnor:
 1. “Vitrum prenatal”.
 2. “Elevit pronatal”.
 3. “Kommer till mamma”.

Dessa läkemedel är nödvändiga för att förebygga raket hos nyfödda. Men förutom mediciner behöver du en bra diet och en rationell vistelse i solen.

Blodtest för D-vitamin totalt (D2 + D3) - granskning

Varför är alla tysta om vikten av vitamin D-testning ?! Brist på erfarenhet och förbättring. Förutom orsakerna till underskottet, konsekvenserna och analysdata. Jag säger dig var du ska vända dig för 990 rubel.

Just nu behandlas jag aktivt med en endokrinolog, så jag tar ständigt tester och dricker vitaminer.

Det mest fantastiska är att läkarna i en lokal klinik vid 28 års ålder aldrig talade om vikten av D-vitamin för kroppen. Och ännu mer så gjorde jag inte tester för att få reda på hans tillstånd.

Efter att ha ändrat min bostad stod jag inför det faktum att jag ständigt började bli trött utan någon särskild anledning och led av huvudvärk från något brus på jobbet. Mitt arbete är inte fysiskt aktivt, men ännu mindre efter en arbetsdag blev jag pressad som en citron.

Översikt av D-vitamin

D-vitamin är ett ämne som är nödvändigt för livet. En unik egenskap hos D-vitamin är att det är både ett fettlösligt vitamin och ett hormonliknande ämne. D-vitamin intas vanligtvis med mat (t.ex. fisk, kosttillskott som innehåller fiskolja, mejeriprodukter, äggula) och produceras också i huden när den utsätts för solljus (ultraviolett).

Huvudrollen för vitamin D är att reglera halterna av kalcium, fosfor och (i mindre utsträckning) magnesium. Detta vitamin är nödvändigt för styrka och benhälsa, muskelton. Det visade sig att den normala nivån av kolecalciferol påverkar tillväxten och utvecklingen av kroppsvävnader, är viktig för ett fullständigt immunsvar, minskar risken för autoimmuna sjukdomar.

D-vitamin anses vara en oncoprotector - ett ämne som förhindrar tumöromvandling av celler..

Invånare i heta regioner är utan tvekan tur! De har sällan en brist på vitamin D eftersom de oftast är i solen.

Invånarna i de nordliga regionerna får en bra dos solljus endast på våren, sommaren och hösten. Jag tillhör denna kategori av invånare i vårt land (Sibirien). På vintern lider alla omkring dem vanligtvis av vitaminbrist och dricker ständigt vitaminkomplex. Till exempel brukade ofta drack budget-vitaminer Alfabetet.

Det är värt att notera att D-vitamin vanligtvis inte räcker för äldre som är överviktiga och till och med äter monotona eller halvfabrikat.

D-vitaminbrist är utan svårt att upptäcka tester. Faktum är att vår kropp endast signalerar en brist på vitaminer när allt blir dåligt.

Tänk på de viktigaste tecknen på brist:

 • konstant värk i lederna och benen;
 • en person blir snabb trött även utan stark fysisk aktivitet;
 • tändernas kvalitet förvärras, du måste ofta besöka tandläkaren;
 • ihållande migrän visas;
 • synen reduceras;
 • plötsliga humörsvängningar uppstår;
 • smärtsam tunnhet visas.

Jag blev mycket förvånad över att det finns information i internetkällor om att vitaminbrist kan leda till allvarliga konsekvenser inom området hjärtsjukdomar och endokrina sjukdomar, sjukdomar i könsområdet.

Det tros att vitamin D-brist också påverkar håravfall, men få människor tänker på det. Förresten, när jag gick till läkaren hade jag håravfall, men detta hänfördes till järnbrist.

Enligt min erfarenhet av att besöka sjukhus bara i år, betonade läkaren detta vitamin och föreslog att en analys skulle ges. Under förutsättning att jag tidigare inte visste något om honom överlämnade jag analysen för att säga, dock inte. för det första eftersom jag inte förstod varför jag skulle ta det. Och för det andra, likadant, allt detta är ett dyrt nöje, och plånboken är inte gummi.

Varför behövs D-vitamin för:

 • kommer att göra muskler mer effektiva och ben starkare;
 • Hjälper till att bekämpa attacken av virus och patogena bakterier;
 • minska sannolikheten för att utveckla en malign neoplasma;
 • normaliserar blodkoagulation;
 • påverkar fördelaktigt sköldkörteln och minskar risken för endokrin sjukdom;
 • normaliserar blodtryck och hjärtslag.

Som ni ser är spektrumet för effekten av vitamin enormt. För mig, som bosatt i Sibirien, var jag mycket intresserad av förhållandet mellan effekten av D-vitamin på förekomsten av influensa och SARS. Med konstant förkylning och kalla människor som inte vill bli sjukfrånvaro är det svårt att inte få infektionen själv. Enligt olika statistik, med en fullständig balans av vitamin i kroppen, minskar förekomsten med två gånger. Det vill säga, på en normal nivå i kroppen kan det räcka för antiviralt skydd.

I vilka fall föreskrivs en studie vanligtvis?

Testet för total vitamin D (25-OH vitamin D) föreskrivs för patienter med tecken på vitamin D-brist. Studien rekommenderas när man observerar patienter med tarmsjukdomar, eftersom D-vitamin är fettlösligt och normalt bör absorberas i tarmen med fetter som finns i maten..

I detta skede är det värt att notera att inte bara endokrinologen insisterade på att ta ett D-vitamin-test, utan också en gynekolog. Detta faktum förvånade mig ärligt, för aldrig i mitt minne rekommenderade gynekologen att dricka vitaminer. Vanligtvis rekommenderar de slumpmässigt att dricka folsyra (jag rekommenderades också att ta den och avslöjade en brist som eliminerades med hjälp av Bud med Ayherb), och det är allt.

Vad betyder testresultaten??

En låg nivå av 25-hydroxyvitamin D i blodet kan bero på otillräckligt intag av D-vitamin eller med en defekt i absorptionen i tarmen. Vissa mediciner (såsom antikonvulsiva medel och glukokortikoider) kan påverka metabolismen av D-vitamin i kroppen negativt, medan du tar dessa läkemedel ökar behovet av D-vitamin. Hos patienter med kronisk njursjukdom är syntesen av den aktiva metaboliten av vitamin D vanligtvis reducerad - 1,25 (OH) 2 D.

En hög nivå av vitamin D-vitamin 25 återspeglar vanligtvis dess överskott av mat och kosttillskott.

Testledningstid: inom 1-2 dagar.

Hur man förbereder sig för analys?

Du kan donera blod under dagen, inte tidigare än 3 timmar efter att ha ätit eller på morgonen på tom mage. Rent vatten kan drickas som vanligt. Rekommenderad uteslutning av vitaminpreparat och kosttillskott som innehåller vitamin D 3-4 dagar före bloddonation.

Min erfarenhet av godkänd analys

Alla analyser jag ger i KDL-laboratoriet. Jag testade D-vitamin två gånger.

Det här laboratoriet är bekvämt för mig genom att:

 1. personliga kort
 2. kumulativt rabattsystem (nu har jag 10%)
 3. analysresultat skickas till e-post
 4. bra läkares rekommendationer
 5. rent och sterilt laboratorium

Efter de rekommendationer som beskrivs ovan togs analysen på morgonen på tom mage före arbete. Laboratoriet öppnar klockan 7.30 på morgonen. Med mitt arbetsschema från 8 till 5 är detta det bekvämaste alternativet. Jag lyckas klara analysen och komma till jobbet utan onödigt att fråga och vara sen. Vanligtvis vid denna tid finns det alltid, det finns ett par människor som väntar på öppningen.

Vid ingången finns alltid skoskydd och personliga bås för ytterkläder.

När du gör det måste administratören kontrollera om du åt, för annars kommer analysen att vara felaktig.

Jag gillar också att de alltid uttrycker kostnaden för analys och anger om du kommer att ta det. Som jämförelse räknades jag i en annan klinik tyst och fakturerades för 6 tusen. Kan du föreställa mig min chock ?! I min plånbok på den tiden fanns det bara 3 tusen. Som ett resultat, med vägran att överge hälften, snurrade administratören helt enkelt indignerat! I KDL kommer de alltid att berätta allt i detalj och reagera normalt om du inte är redo att ta en dyr analys idag..

Kostnaden för att skicka analysen till KDL (oktober 2019) är 990 rubel med 40% rabatt. Med min rabatt kom 841 rubel (10%) ut.

Så efter registrering kommer du att få en personlig streckkodermärke som du går till behandlingsrummet. För analys tas blod från en blodåra. Var noga med att vara intresserad av välbefinnande och hur man kan ta blodinsamling. Vidare händer allt som standard. Från det trevliga noterar jag att blod inte tas med en spruta utan med en vakuumanordning.

Vidare rekommenderas att du inte tar bort bandaget i 20 minuter och när du fäster en personlig streckkod i röret.

Resultat och förbättringsupplevelse

Första gången jag tog testet i juni 2019. Min vitamin D-nivå vid den tiden var 19,3 ng / ml.

Jag kommer att ge dig D-vitamininnehållet enligt den ryska föreningen för endokrinologer (Kliniska rekommendationer, 2014):

Mindre än 20 ng / ml - vitamin D-brist;
21-30 ng / ml - vitamin D-brist;
mer än 30 ng / ml - tillräckliga nivåer;
mer än 150 ng / ml - nivåer med möjlig manifestation av D-vitamin toxicitet.

Det fanns ett val var man skulle köpa detta kosttillskott. Det fanns två alternativ: Eyherb och en sportbutik. Eftersom jag parallellt behövde köpa ett visst antal kosttillskott föll valet på IHERB.

Ärligt talat, mina ögon breddades när jag först besökte den här webbplatsen. Det är mycket svårt att ta reda på vilket läkemedel som är värt att välja. Jag var baserad på den nödvändiga doseringen och kostnaden. Valet föll på detta kosttillskott - värt 560 rubel.

Mottagningssystemet var som följer:

Den första tillträdesmånaden - 2 st. per dag (20 000 IE) efter frukost.

Från 2 månader och framåt - 1 st. per dag (10 000 IE) efter frukost.

Varje morgon efter frukosten tog jag ett piller och tvättade med ett glas vatten. Och så i fyra månader.

Jag noterar med en gång att jag till en början fick uppdraget att analysera D-vitamin först efter 3 månaders konstant intag.

Jag överlämnade analysen i samma laboratorium. Resultatet var klart om ett par dagar..

D-vitaminnivån ökade till 124,8 ng / ml.

Ja, det passar inte i normerna för underhåll i kroppen. Utifrån normens schema har jag en klar överflöd av vitamin D. Men mitt intag genomfördes initialt under övervakning av en endokrinolog. Läkaren anser att detta inte är ett betydande överskott och inte borde få panik.

Just nu rekommenderas att jag också tar en kapsel per dag. Jag klargjorde vad som skulle hända om du avbryter kosttillskottet, nivån på D-vitamin helt enkelt gradvis faller. Det är, det är inte en enda dos, öka och avbryta intaget av vitaminer. Det är nödvändigt att ta D-vitamin fortlöpande, särskilt för invånare i Sibirien.

Den dagliga dosen av vitamin D är tre timmar om dagen under solen. Personligen har jag inte så mycket tid att ständigt vara i solen, inte ens på sommaren. Tyvärr finns det alltid fall som kräver uppmärksamhet. Man kan bara hoppas på semesterveckorna och en chans att sola sig i södra solen.

Vet du att vi med D-vitaminbrist till och med blir äldre snabbare? Vår hud kommer i dåligt skick, rynkor, torrhet, blekhet uppträder.

Vad har förändrats efter att vitaminnivån ökat?

Mitt allmänna hälsotillstånd förbättrades, jag blev mer energisk. Jag började äntligen få tillräckligt med sömn och stod inte trasig på morgonen.

Varför behövs D-vitamin i kroppen och vad visar en avvikelse från normen i ett blodprov?

D-vitamin 25-OH är ett av de många ämnen som krävs för att människokroppen ska fungera normalt. Detta är inte ett separat vitamin, utan en hel grupp av de som kommer in i blodomloppet med mat och genomgår biotransformation i levervävnaderna. Efter detta bearbetas dessa ämnen av njurarna, därför är det med dessa två organ orsakerna till en minskning av D-vitaminhalten i blodet ofta förknippade..

Detta ämne spelar en mycket viktig roll, och dess brist kan få extremt allvarliga konsekvenser. Av detta skäl är det nödvändigt att maximalt på ett ansvarsfullt sätt ta itu med frågan om innehållet av detta vitamin i kroppen..

Vad är vitamin D 25-OH för och vilka funktioner utför det?

Beroende på dess kön spelar detta ämne en viss roll, som inte i något fall ska underskattas. För att börja, överväga de allmänna funktioner som den utför.

Vitamin D 25-OH är ansvarig för transport av fosfor och kalcium i kroppen, och om fosforbrist är ett extremt sällsynt fenomen är hypokalemi en vanlig men mycket farlig avvikelse. Så, med avsaknad av detta spårelement, sker en betydande mjukning av benvävnaden, som ett resultat av att benen blir spröda, spröda. Resultatet av denna avvikelse kan vara frekventa och flera sprickor, även med mindre fall eller mekaniska påkänningar.

Dessutom bidrar vitamin D 25-OH till:

 • sänka kolesterol i blodet;
 • minska risken för att utveckla en cancerframkallande process i olika inre organ och system;
 • förebyggande av utveckling av autoimmuna patologier;
 • stimulering av immunitet, etc..

Detta vitamin är nödvändigt för alla, utan undantag, därför, om det är brist på kroppen, bör du omedelbart rådfråga en läkare och klara alla nödvändiga tester. Utan deras resultat rekommenderas inga åtgärder, särskilt användning av läkemedel som innehåller detta ämne, kategoriskt..

D-vitamin för kvinnor

D-vitamin är oerhört viktigt för kvinnor i alla åldrar, eftersom det tar en aktiv del i funktionen av organen i det reproduktiva systemet. Särskilt akut är behovet av detta ämne hos patienter som är före tiderna i klimakteriet eller redan har gått över denna funktion. Under denna tidsperiod upplever kroppen en intensiv förlust av kalciumföreningar, som helt enkelt tvättas ur cellerna. Konsekvensen av detta är, som redan nämnts, allvarliga benhälsoproblem..

D-vitamin - varför behöver kvinnor det annars? Detta ämne förhindrar en allvarlig funktionsfel i metabolismprocessen, vilket kan orsaka farliga patologier hos det rättvisare könet:

 • polycystisk äggstock;
 • graviditetsdiabetes, vilket orsakar utvecklingen av typ 2-diabetes;
 • olika gynekologiska patologier.

D-vitamin är mycket viktigt för väntande mödrar, såväl som för fostret. Därför förskrivs gravida kvinnor multivitaminkomplex som innehåller detta ämne.

Fördel för män

Vitamin D 25-OH är också viktigt för män eftersom det reglerar deras reproduktionssystem. Ganska ofta leder en brist på detta ämne till en saktning av spermierna och, som ett resultat, oförmåga att befrukta ägget. Det finns inget att säga om utvecklingen av osteoporos och osteomalacia till följd av brist på vitamin D: dessa är de vanligaste patologierna som utvecklas under påverkan av en akut och utdragen brist på detta ämne i den manliga kroppen..

D-vitamin för barn

Det är väldigt viktigt att genomföra ett regelbundet blodprov för D-vitamin hos nyfödda barn och barn upp till ett år, eftersom under denna tidsperiod skalens ben stärks. Den farligaste sjukdomen som en brist på detta ämne kan orsaka är raket. Detta är en farlig patologi orsakad, särskilt av brist på kalcium, som bärs tillsammans med strukturerna för detta vitamin..

Tror dock inte att fylla på balansen i detta ämne är ett botemedel mot alla sjukdomar. Utöver det finns det många andra element som är viktiga för normal funktion i kroppen, så du bör inte fokusera uteslutande på en av dem.

Normala nivåer av vitamin D i blodet

Normen för vitamin D i blodet beror inte direkt på patientens kön och ålder. De allmänt accepterade indikatorerna är 75 - 250 nmol / L. Dessa nummer kan variera något i en eller annan riktning, beroende på säsong och mänsklig kost..

Det är viktigt att förstå att avvikelser från de optimala indikatorerna är orsaken till ytterligare forskning. En ökning av nivån på detta element såväl som en minskning av det är en allvarlig avvikelse som kan indikera felfunktioner i de inre organen.

Som ni ser är normen för vitamin D i blodet densamma för män, kvinnor och barn. Men orsakerna till avvikelser från de optimala indikatorerna i dessa patientgrupper kan variera något, därför kan en speciell klinisk studie föreskrivas av en läkare för deras exakta bestämning.

Varför vitamin D 25-OH sänks?

Orsakerna till låga nivåer av D-vitamin i blodet kan vara olika. Men ofta är de förknippade med allvarliga kränkningar i arbetet med inre organ. De vanligaste patologierna som kan framkalla brist på detta ämne är:

 • nedsatt njurfunktion, inklusive njurfel;
 • akut eller kronisk leversvikt, där vitamin D 25-OH sänks;
 • kronisk brist på en given substans (sällan, men det händer).

Om vi ​​talar om de relativt ofarliga orsakerna till avvikelser från normala indikatorer, kan de tillskrivas:

 • sällsynt exponering för solen (solens strålar är en av de mest kraftfulla källorna till detta ämne);
 • ta mediciner från gruppen av barbiturater, anti-tuberkulos och laxerande läkemedel;
 • otillräcklig konsumtion av livsmedel som innehåller detta ämne.

Normen för vitamin D i blodet hos kvinnor, män och små barn bör bibehållas genom att äta äggulor, nötköttlever, sardin, makrill och andra typer av fisk. Tyvärr finns det mycket få naturliga produkter som innehåller detta ämne. Om vi ​​pratar om växter, så ingår de inte alls i dem.

För att bibehålla D-vitamin rekommenderas fiskolja för barn. Speciellt gäller detta fett som erhållits från tran. Det finns också speciella orala droppar vitamin D3, som är så viktigt för benbildning hos ett nyfött barn.

Emellertid bör apotekläkemedel uteslutande förskrivas av en läkare, eftersom detta ämne kan orsaka kraftfulla allergiska reaktioner. Ett sådant beslut kan tas av läkaren först efter analys av vitamin D 25-OH.

När vitamin D-analys är nödvändig och vad den visar?

I närvaro av oroande symtom som indikerar brist på detta ämne i kroppen måste patienten genomgå ett blodprov för att bestämma nivån på vitamin D.

Indikationer för analys kan inkludera:

 • minskad aptit;
 • orsakslös smärta i höftområdet;
 • utmattning;
 • frekventa attacker av diffus myalgi;
 • ofta sprickor;
 • sömnstörning.

Baserat på dessa symtom, vad visar blod för D-vitamin? Baserat på resultaten kan läkaren misstänka förekomsten av följande patologier hos patienten:

 • raket (och inte bara hos barn utan även hos vuxna);
 • osteoporos;
 • pankreatit eller gastrit, som gick in i fasen av kronicitet;
 • Whipples sjukdom et al.

Vad visar D-vitaminprovet mer och är dessa patologier farliga för patientens hälsa? Andra patologier som en låg nivå av detta ämne kan indikera kan inkludera:

 • Burnets syndrom;
 • hypokalcemi;
 • skada på skelettbenen, som utvecklats mot bakgrund av kronisk njursvikt, etc..

Vad heter vitamin D-testet? En sådan studie kallas vitamin D 25-hydroxi (calciferol). Det finns andra sorter av denna studie, men de genomförs inte så ofta. Hur som helst, beslutar läkaren fortfarande att utföra en sådan analys.

Normen för vitamin D i kroppen ska alltid upprätthållas av en person som använder alla typer av medel - sola, äta ovanstående livsmedel, ta mediciner. Det viktigaste är inte att låta situationen driva om de första oroande klockorna har dykt upp som indikerar en brist på detta ämne i blodet. Kom ihåg att någon sjukdom förebyggs bättre än att slösa bort tid och dyrbar tid på långvarig behandling.!

Blodtest 25 + OH D-vitamin

Ett blodprov på 25 OH för att bestämma koncentrationen av D-vitamin görs för att upptäcka metaboliska störningar, liksom för att övervaka tillståndet hos patienten som tar tillskott som innehåller detta ämne. Diagnos låter dig märka brist eller överskott av calciferol i tid och vidta nödvändiga åtgärder..

Blodtest 25 + OH D-vitamin

Vem tilldelas 25 + OH-analys?

Calciferol-blodprov föreskrivs för alla patienter med symtom på brist eller överskott av detta vitamin..

D-vitaminbrist manifesteras enligt följande:

 • kronisk trötthet och muskelsmärta;
 • sömnlöshet och sömnproblem;
 • dålig aptit;
 • skelett deformation hos barn;
 • bentunnning hos vuxna;
 • obehag i bäckenet och bröstområdet;
 • ofta sprickor.

Du kan inte ignorera tecken på ett överskott av vitamin D:

 • obehag när du roterar ögongulorna;
 • torrhet och klåda i överhuden;
 • kränkning av mag-tarmkanalen (förstoppning, diarré);
 • kraftig viktminskning utan anledning;
 • regelbunden urination.

Vid en mycket hög koncentration av calciferol kan förgiftningssymtom (diarré, kräkningar, illamående) samt skador på hjärtventiler och blodkärl förekomma..

Följande grupper av människor behöver regelbundna bloddonationer för 25 (OH) D:

 1. människor över 60 år;
 2. konstgjorda barn;
 3. överviktiga patienter;
 4. kvinnor som har börjat klimakteriet;
 5. cancerpatient, även under remission;
 6. invånare i norra och mellersta zonen;
 7. under graviditet;
 8. med autoimmuna sjukdomar;
 9. med nervsystemets patologier.

Läkaren kan också förskriva en analys för patienter som genomgår behandling med vitamin-mineralkomplex av vitamin D. Detta gör att du kan justera doseringen i tid och förhindra att den tillåtna koncentrationen av kalciferol i blodet överskrids.

Hur och var genomförs studien?

D-vitamininkorporering i blodmolekyler börjar i levern. Först bildas metaboliten 25 (OH) D. Därefter transporteras ämnet med proteiner medan det deponeras i fettvävnad.

Det andra steget av assimilering av calciferol sker i njurarna, där en metabolit av 1,25 (OH) D bildas. Den totala mängden vitamin visas i analysresultaten..

Bloddonation vid 25 (OH) föreslås i laboratorier som Invitro, Hemotest, etc. Studien kan kallas enligt följande:

 • 25-hydroxikalciferol;
 • 25 OH hydroxit vitamin D;
 • 25 (OH) D;
 • 25-OH vitamin D.

I vissa fall kan analysen ges även i distriktskliniken, men tillgängligheten för tjänster i en viss medicinsk institution bör klargöras i förväg.

Blod tas från en ven i behandlingsrummet, medan specialister använder speciella vakuumsystem för att hålla biomaterialet i sitt ursprungliga skick. För att säkerställa patientsäkerhet följs aseptiska regler noggrant. Bestämningen av koncentrationen av calciferol i blodet görs av biokemister.

Analysen är klar om 1-2 dagar, nästan alla moderna laboratorier erbjuder kunder att få resultatet via e-post.

Hur man förbereder sig för proceduren?

Så att resultatet av studien inte snedvrids måste du korrekt förbereda dig för analysen:

 1. Dagen före blodprovet rekommenderas inte att dricka starkt te, kaffe, juice och kolsyrade drycker. Törst släcks bäst med rent vatten.
 2. Vissa läkare rekommenderar att man gör en analys på tom mage, men det har visat sig att svält inte är vettigt. Det räcker att ta bort alkohol, fisk, rökt och fet mat från kosten en dag före proceduren. Du måste försöka äta ordentligt och balanserat.
 3. Rök inte innan du besöker läkare.

Avkodning av ett blodprov för vitamin D 25 (OH)

Normen för vitamin D i kroppen beror inte på ålder och kön. Analysresultaten kan avkodas enligt följande:

 • mindre än 50 ng / ml - brist på 25 (OH);
 • från 50 till 70 ng / ml - den bästa indikatorn;
 • från 70 till 100 ng / ml - värden som minskar sannolikheten för onkologi och hjärtsjukdomar;
 • från 100 ng / ml - överskott.

Glöm inte att i äldre människor kan halten av calciferol i blodet vara lägre än hos unga. Mindre avvikelser från normen i detta fall är inte patologi.

Orsaker till vitaminöverskott och brist

D-vitaminbrist orsakas ofta av en obalanserad diet och sällsynta promenader i soligt väder. I detta fall räcker det att justera livsstilen för att normalisera indikatorerna.

Brist kan också förknippas med förekomsten av farliga patologier: lever- och njurskador (pankreatit, nefrit), tuberkulos, metaboliska störningar, övervikt, ta vissa mediciner och hypovitaminos E.

Försök inte att höja vitamin D själv. Den optimala doseringen kan endast väljas av en läkare..

Skälen för att överskrida indikatorerna kan vara sådana faktorer:

 • okontrollerat intag av multivitaminkomplex och tillskott, i vilka D-vitamin finns;
 • missbruk av solbad från 11 till 16, särskilt med tunn, blek hud;
 • fosfor- och kalciumbrist;
 • överdriven konsumtion av produkter, som inkluderar ett stort antal 25 (OH);
 • onkologiska processer;
 • hormonsvikt, lymfom och sarkidos.

För att identifiera orsaken till en ökning av koncentrationen av vitamin D3 i blodet måste du besöka en specialist som kommer att förskriva nödvändiga studier.

Moderna studier associerar brist eller överskott av calciferol med många patologier. För att förhindra försämring av hälsan är det nödvändigt att ta ett D-vitamin-test regelbundet om det finns bevis.