Sköldkörtstimulerande hormon (ttg) - vad är det?

I den här artikeln kommer du att lära dig:

Sköldkörtstimulerande hormon, förkortningen TSH eller tyrotropin (tyrotropin) är ett ämne som utsöndras av hypofysen för att stimulera sköldkörteln. Detta hormon har en särskild sekretionsrytme och är av stort intresse för diagnos av sköldkörtel- och hypofyssjukdomar..

Vad är hormonet TSH ansvarigt för??

När sköldkörteln är "underutvecklad", stimulerar bristen på dess hormoner (särskilt T4) i blodet produktionen av TSH. Tyrotropin gör att vävnaden intensivt producerar hormoner, och när deras nivå når en viss tröskel produceras inte längre hormonet.

Tabell över jodintag

En annan intressant effekt av sköldkörtelstimulerande hormon är sköldkörtelhypertrofi. Organet som stimuleras av TSH fungerar aktivt, dess metabolism påskyndas, och på grund av detta ökar järn i storlek, som muskler hos en tränad person. Detta kallas funktionell sköldkörtelhypertrofi..

Vid syntes av sköldkörtelhormoner används jod. Följaktligen, ju högre nivå av sköldkörtelstimulerande hormon, desto mer behöver sköldkörteln jod..

De två sista effekterna är särskilt viktiga. Med jodbrist stimuleras sköldkörtelvävnad fortfarande, men kan inte syntetisera hormoner ordentligt. Om detta tillstånd varar tillräckligt länge är komplikationer möjliga från ofarliga cyster till en potentiellt dödlig malignitet.

Normal TSH

Tabell över TSH-standarder för kvinnor efter ålder
Åldernormer
2 veckor0,7 - 11 μMU / L
upp till 10 veckor0,6 - 11 μMU / L
Mindre än 2 år0,5 - 7 μMU / L
2 till 5 barn0,4 - 6 μMU / L
Mindre än 14 år gammal0,4 - 5 μMU / L
Mer än 14 år0,3 - 4 μMU / L
Graviditet 1: a trimester0,35 - 2,5 μMU / L
Graviditet, andra och tredje trimestern0,35 - 3,0 μMU / L

Det finns en daglig rytm för frisläppandet av sköldkörtelstimulerande hormon från hypofysen. Så den högsta nivån bestäms från midnatt till 4 timmar, och den lägsta - på eftermiddagen. Det är därför området för normala koncentrationer för hormonet är så stort: ​​0,4 - 4,0 μU / ml. Dessutom varierar behovet av det avsevärt beroende på livslängd.

Alla siffror är mycket ungefärliga, eftersom standarderna för varje laboratorium är olika, vilket förklaras med olika metoder för att bestämma koncentrationen av TSH, kalibrering av enheter.

Som jämförelse är normen för att bestämma koncentrationen av sköldkörtelstimulerande hormon med RIA-metoden 0,24 - 2,9 μIU / ml och med ELISA - 0,6 - 3,8 μIU / ml. Mycket ofta skriver laboratorier normala värden direkt på resultatbladet. Naturligtvis är de normer som anges där endast lämpliga för icke-gravida vuxna kvinnor. Resten förklaras bäst per telefon. Detta är vad läkaren gör när han arbetar med ett nytt laboratorium för honom..

Presentation

TSH under graviditeten

En signifikant minskning av de normala värdena för sköldkörtelstimulerande hormon hos gravida kvinnor är slående. Under denna period av livet förändras den kvinnliga hormonella bakgrunden och återuppbyggar kroppen för graviditet. Ett av hormonerna i kemisk struktur liknar TSH och kan ibland till och med interagera med dess receptor. Så det visar sig att han delvis tar på sig arbetet med sköldkörtelstimulerande hormon, T4 stiger, hämmar sekretionen av hormonet. Eftersom detta sker i alla kvinnor i varierande grad är förändringar i hormonnivåer individuella och kan endast utvärderas av en läkare..

Infertilitet hos kvinnor "ligger ofta på samvete" av det sköldkörtelstimulerande hormonet som kontrollerar sköldkörteln. Det har varit så utbredd under de senaste åren att sökningen efter orsaken oftare börjar med att kontrollera nivåerna av sköldkörtelstimulerande och sköldkörtelhormon. Förresten, manlig infertilitet kan också bero på sköldkörtelsjukdom..

När det gäller graviditet, före den 10: e veckan, har sköldkörteln ännu inte bildats ordentligt i fostret, och dess hormoner tränger igenom moderkakan. Om nivån av sköldkörtelhormoner hos mamman under lång tid är otillräcklig / överdriven störs utvecklingen av barnet. Oftast är detta störningar i hjärnans bildning, som senare manifesterar sig som en försening i psykomotorisk utveckling.

Lägsta nivå av TSH vid 10-12 veckor, det vill säga i första trimestern, är 0,35 - 2,5 µIU / L. Ungefär var tionde gravid kvinna har ett minskat hormon mitt i överskott av T4. Sköldkörtstimulerande hormon minskar ännu mer under flera graviditeter.

Kvinnor vars ålder är nära 50, med utseendet på de första tecken på klimakteriet bör klara en analys för T4, T3 och TSH. Dessa tre indikatorer är centrala för att bestämma sköldkörtelfunktionen. Sköldkörtelsjukdomar följer ofta och / eller simulerar klimakteriet.

Upphörandet av menstruation, frånvaron av graviditet under ett år av sexuellt liv utan preventivmedel, minskningen av libido är de viktigaste "alarmerande klockorna" som bör få dig att tänka på reproduktiv hälsa och kontrollera nivån på sköldkörtelstimulerande hormon.

TSH ökar eller minskar

Analys av TSH ges på tom mage, i förväg rekommenderas att undvika fysisk ansträngning, stress och inte röka. Med tanke på de betydande fluktuationerna i hormonnivån under dagen är det klokt att ta upprepade tester alltid samtidigt..

En förhöjd TSH-nivå orsakas oftast antingen av ett överskott av sköldkörtelhormoner som hämmar syntesen eller av patologin i hypofysen, som denna syntes utför.

Bristen på sköldkörtelstimulerande hormon med en samtidig ökning av sköldkörtelhormoner antyder att sköldkörteln eller en del av den har gått ur kontroll av hypofysen, det fungerar autonomt och är för intensivt. Detta händer till exempel vid Graves-Bazedov-sjukdomen, när antikroppar bildas som ersätter sköldkörtelstimulerande hormon och ovanligt starkt stimulerar sköldkörteln..

Ibland är TSH förhöjd och sköldkörteln ligger inom normala gränser. Detta händer under den första tredjedelen av graviditeten eller är inte en specifik reaktion på en allvarlig sjukdom, till exempel en hjärtattack.

När det finns brist på både sköldkörtelstimulerande hormon och sköldkörteln, bör hypofysens patologi misstänkas. I detta fall förklaras en låg nivå av T4 av bristen på sköldkörtelstimulering. Detta händer med tumörer i hypofysen (speciellt med involvering av dess främre lob) eller andra delar av hjärnan, efter en traumatisk hjärnskada, hjärnkirurgi eller dess långvariga strålningsexponering. Överskott av TSH och sköldkörtelhormoner kan orsakas av en aktiv och okontrollerad syntes av hormoner av hypofystumören. Hög TSH stimulerar sköldkörteln, vilket orsakar hypertyreos och dess ökning.

En samtidig minskning av T4 och en ökning av TSH indikerar att sköldkörteln inte helt klarar sin funktion eller inte uppfattar hypofyssignaler. Jodbrist, partiellt eller fullständigt avlägsnande av sköldkörteln, dess fibros, neoplasma, genetisk defekt i organet eller strukturen hos sköldkörtelstimulerande hormon - orsakerna till detta tillstånd är olika.
En normal T4-nivå med ett överskott av TSH är mycket sällsynt och vänder snart till ett av de ovan beskrivna villkoren.

Vissa läkemedel ökar hormonnivån: antipsykotika, jodpreparat, prednison och ß-blockerare.

symtom

Med ett överskott av TSH blir hjärtslag och andning oftare, trycket ökar, ångest uppträder, aptiten förbättras, men en person går ner i vikt. Om detta tillstånd varar tillräckligt länge, får patientens utseende de egenskaper som är karakteristiska för hypertyreos: vidöppna ögon, skakande hand, motorisk spänning, emotionell instabilitet.

Den motsatta effekten har en brist på TSH: en person hämmas, dåsig, oemotståndligt återhämtar sig, huden är svullen, apati, depression uppträder. Hos barn kallas detta tillstånd kretinism och kännetecknas av en försening i mental och emotionell utveckling, men annars är symtomen desamma. Först efter att ha botat sjukdomen och normaliserat TSH kan ett barn kunna hämta utvecklingen av sina kamrater.

Svårighetsgraden av dessa symtom är mycket liten och ignoreras därför ofta av patienten. Endast uppmärksamhet på släktingar och deras eget välbefinnande mer än en gång tillät oss att ställa en tidig diagnos. Behandling i de första stadierna av sjukdomen är alltid den mest effektiva..

Till skillnad från den utbredda och fundamentalt felaktiga uppfattningen orsakar inte någon koncentration av TSH direkt några förändringar i välbefinnandet, och alla symtom orsakas enbart av dess effekt på sköldkörtelens hormonella aktivitet..

Tabell över TSH-normer för kvinnor

Tabellen över TSH-normer för kvinnors ålder hjälper till att bestämma den möjliga avvikelsen av hormonnivån från normen, vilket är viktigt för att förstå processerna i kroppen med olika patologier.

Hormonell bakgrund är en viktig del av människors hälsa. Hormoner styr funktionen hos alla organ och system, ämnesomsättning. För produktion och koncentration av olika hormoner är en specialregulator ansvarig - sköldkörtelstimulerande hormon (TSH, tyrotropin, enligt den internationella klassificeringen - TSH, sköldkörtelstimulerande hormon), producerat av främre hypofysen.

Hos män varierar indikatorn på dess blodinnehåll med ålder, men under den mogna livstiden är den generellt stabil, hos kvinnor förändras den beroende på ålder och tillstånd (till exempel under graviditet). Hos båda könen genomgår hormonproduktionen dagliga fluktuationer.

För att kontrollera den hormonella bakgrunden rekommenderas att regelbundet göra tester, särskilt i fall där det finns anledning att misstänka obalans.

TSH-hormonnorm hos kvinnor

Referensvärden har utvecklats (dvs de enligt vilka de erhållna data utvärderas) av tyrotropininnehållet i blodet för varje åldersgrupp av kvinnor.

Normala TSH-indikatorer (måttenhet - mkme / ml)

0 till 3 månader

Från 3 månader till 5 år

Olika medicinska laboratorier kan variera..

Enligt de uppgifter som presenteras observeras den högsta nivån av sköldkörtelstimulerande hormon hos nyfödda. Sedan minskar den gradvis, men upp till 5 år förblir den hög jämfört med vuxna indikatorer - detta är ett normalt tillstånd och orsakar inte oro bland läkare. Efter 5 år minskar produktionen av tyrotropin, eftersom flickans pubertet motsvarar koncentrationen av TSH i blodet normala vuxenvärden. Utanför graviditeten observeras inte starka fluktuationer förrän förberedelsen av kroppen för klimakteriet börjar, varefter TSH-innehållet i blodet ökar något.

En signifikant ökning eller minskning av nivån av tyrotropin i blodet (över eller under referensvärdena) indikerar patologi och kräver undersökning av en kvinnlig endokrinolog.

Graviditet TSH

Hos gravida kvinnor inträffar betydande hormonella förändringar i kroppen. Det endokrina systemet börjar arbeta harmoniskt med en enda uppgift - att bevara fostret och säkerställa dess normala utveckling. I varje stadium av graviditeten skapar kroppen speciella förhållanden för detta, som ett resultat noteras TSH-fluktuationer i olika trimestrar:

Normal nivå av sköldkörtelstimulerande hormon (måttenhet mkme / ml)

Upp till 12 veckor (jag trimester)

12-24 veckor (II trimester)

24–40 veckor (III trimester)

Graviditetshormonet hCG (human chorionic gonadotropin) ökar produktionen av T3 och T4, vilket, tack vare feedbacksystemet, orsakar en minskning av TSH-värden. Medan man upprätthåller höga frekvenser i första trimestern är det nödvändigt att genomgå en undersökning med en endokrinolog, eftersom fostret i detta fall kan vara i fara.

Hos vissa kvinnor sänks nivån av TSH under graviditeten till minimivärden, när den mäts kan indikatorn vara noll. Detta indikerar en multipel graviditet..

När ett barn föds i tredje trimestern, kan hormonet något överskrida graden före graviditet, eftersom barnet redan hade sin egen sköldkörtel och började producera hormoner som är nödvändiga för dess tillväxt och utveckling..

Betydande hormonella fluktuationer orsakar oro bland läkare. Det är viktigt att schemalägga ytterligare studier i tid för att fastställa orsakerna till kränkningar och genomföra en korrigering.

Ökat tyrotropin hos gravida kvinnor

En hög TSH-nivå under de första veckorna av fostrets bildning är farligast, eftersom fostret vid denna tid är mycket sårbart.

En ökning av tyrotropin hos gravida kvinnor kan manifestera sig med följande symtom:

 • dålig aptit;
 • ökad irritabilitet;
 • trötthet, slöhet;
 • natt sömnlöshet, i kombination med sömnighet på dagen;
 • intensiv viktökning.

Men detta tillstånd är karakteristiskt för många gravida kvinnor och indikerar inte alltid patologi, därför är det omöjligt att rusa till slutsatser. Om du misstänker en hormonell störning måste du konsultera en specialist och donera blod för analys.

Nedsatt tyrotropin hos gravida kvinnor

Ett kritiskt lågt värde på sköldkörtelstimulerande hormon har också en negativ effekt på ett barn under ett års graviditet. Detta kan leda till en försening i barnets utveckling och andra patologier..

Symtom på låg TSH hos gravida kvinnor:

 • huvudvärk;
 • högt blodtryck;
 • ögonglober;
 • feber;
 • kraftig förlust av kroppsvikt;
 • svullnad i de nedre extremiteterna.

För att återställa hormonbalansen hos gravida kvinnor krävs hjälp av en endokrinolog och en barnläkare-gynekolog som utför graviditet. Självmedicinering är oacceptabelt.

Funktioner i beredningen och analysen på TSH-nivå

För att exakt utvärdera den endokrina funktionen i sköldkörteln, föreskrivs en analys av TSH, T4 och antikroppar mot TSH-receptorer. Dessa är viktiga komponenter för att det endokrina systemet fungerar korrekt..

Indikationer för studien:

 • halsont av oklar etiologi;
 • alopeci;
 • aggression utan anledning, sömnlöshet, irritabilitet, apati, långvarig depression och andra störningar i nervsystemet;
 • sköldkörtelhypertrofi;
 • infertilitet;
 • fördröjning av utvecklingen av mental och fysisk (i barndom och ungdomar);
 • känsla av en klump i halsen.

Läkaren kan förskriva en analys för sköldkörtelstimulerande hormon i följande fall:

 • övervaka den terapeutiska effekten av läkemedel för olika sjukdomar;
 • graviditetsplanering;
 • hormonell övervakning hos kvinnor med endokrina patologier;
 • diagnos hos barn med medfødt hypo- eller hypertyreos.

För att klara studien måste du förbereda dig ordentligt, annars kan du få förvrängda resultat.

 1. Sluta ta hormonella läkemedel 1-4 veckor före den angivna dagen. Det exakta datumet bestäms av den behandlande läkaren, eftersom perioden beror på typen av läkemedel.
 2. Sluta dricka alkohol på 1-2 dagar.
 3. Donera fasta (sista måltid 8 timmar före analys).
 4. Undvik emotionell och fysisk stress..

Syntesen av sköldkörtelstimulerande hormon beror på tid på dagen. Den maximala koncentrationen uppnås kl. 2-4. En minskning observeras mellan 6 och 8 på morgonen. På kvällen rusar nivån till den undre gränsen. Testning är nödvändig på morgonen, helst på morgonen och på tom mage. Samtidigt är TSH lite beroende av fasen i menstruationscykeln, därför kan diagnos utföras varje dag.

Att dechiffrera resultaten från analysen utförs av en specialist som skrev ut en riktning för analysen, eftersom vid utvärderingen av resultaten måste många parametrar beaktas. Endast en läkare kan tolka resultaten som avvikelser från normen och betrakta dem som ett tecken på någon patologisk process i kroppen. Man bör komma ihåg att diagnosen vanligtvis inte görs enligt resultaten från endast en, till och med den mest exakta analysen. En ultraljud av sköldkörteln och andra specifika studier föreskrivs för att ställa rätt diagnos..

TSH ökning

Ökningen av tyrotropinnivå relativt den övre gränsen kan vara en följd av följande sjukdomar och tillstånd:

 • tumörprocess i hypofysen;
 • sköldkörtelinflammation;
 • fel i binjurarna;
 • komplicerad graviditet;
 • tumörer i bröstkörteln eller lungorna;
 • neuropsykiatriska sjukdomar.

TSH-produktion kan öka efter kirurgiskt avlägsnande av gallblåsan, i kontakt med tungmetaller - bly, medan man tar mediciner eller på grund av jodbrist. Höga indikatorer finns hos idrottare och personer vars yrkesverksamhet är förknippad med kraftig fysisk ansträngning.

Symtom på ökat tyrotropin:

 • Trötthet;
 • låg kroppstemperatur (kan sjunka till 35 grader);
 • svullnad i framsidan av nacken;
 • sömnlöshet;
 • svettas
 • kraftig ökning i vikt.

Tyroxininnehållande läkemedel hjälper till att reglera TSH-nivåer. Syftet med behandlingen, valet av doseringar och regimer utförs av en läkare.

TTG-sänkning

Låga sköldkörtelstimuleringshormonvärden kan indikera följande sjukdomar och tillstånd:

 • godartade neoplasmer i sköldkörteln;
 • felaktig användning av hormonella läkemedel;
 • struma;
 • Hypotyreos;
 • långsiktig anslutning till kalorifattiga dieter;
 • brist på kalium och jod i kroppen;
 • patologi i hypofysen;
 • överdriven produktion av hormoner i binjurarna;
 • långvarig stress.

En kvinnas kropp svarar på brist på TSH med följande symtom:

 • snabb puls;
 • handskakning;
 • sömnlöshet;
 • svaghet;
 • störningar i matsmältningssystemet;
 • menstruations oregelbundenhet;
 • svullnad i ansiktet;
 • en känsla av sand i ögonen;
 • muskelsvaghet i lemmarna;
 • irritabilitet, en tendens till stress;
 • högt tryck;
 • ångest, rädsla utan anledning;
 • ökad aptit med en samtidig minskning av kroppsvikt;
 • talhämning (sällsynt).

Terapi består i att eliminera den underliggande sjukdomen och korrigera den hormonella bakgrunden. För att normalisera nivån av TSH i blodet kan läkemedel förskrivas. Läkemedlet och dess regim väljs av läkaren individuellt, dessutom kan de justeras beroende på det terapeutiska svaret.

Man bör komma ihåg att självmedicinering vid hormonell obalans är oacceptabelt, eftersom det garanterar en försämring av tillståndet med nästan 100% sannolikhet.

rön

Hastigheten för sköldkörtelstimulerande hormon hos kvinnor beror på ålder och fysiologiskt tillstånd. Under olika livstider och under påverkan av många faktorer finns det fluktuationer i indikatorn uppåt eller nedåt. Att upprätthålla en normal TSH-nivå är viktigt för kvinnors hälsa, att alla organ fungerar väl, välbefinnande och livslängd beror på detta..

Video

Vi erbjuder dig att titta på en video om ämnet för artikeln.

Ett blodprov för TSH (sköldkörtelstimulerande hormon). Tecken på ökande och minskande hormon, normal ålder, metod för att bestämma. Hur man förbereder sig för testet?

Sköldkörtstimulerande hormon (TSH eller tyrotropin) är ett hormon som utsöndras av den främre hypofysen, körteln som ligger på hjärnans nedre yta. TSH: s huvudfunktion är regleringen av sköldkörteln, vars hormoner styr arbetet med alla metaboliska processer i kroppen. Under påverkan av tyrotropin ökar eller minskar koncentrationen av sköldkörtelhormoner - tyroxin (T4) och triiodotyronin (T3).

Sköldkörtstimulerande hormon innehåller två komponenter - α och β. A-kedjan är densamma som hos gonadotropa hormoner som reglerar gonadernas funktion - korion (hCG), follikelstimulerande (FSH), luteiniserande (LH). P-komponenten påverkar endast sköldkörtelvävnad. TSH binder till sköldkörtelceller och orsakar deras aktiva tillväxt (hypertrofi) och reproduktion. Den andra funktionen av tyrotropin är att öka syntesen av T3 och T4.

Sköldkörtstimulerande hormon reglerar produktionen av sköldkörtelhormoner genom feedback. Med en minskning av T3 och T4 släpper hypofysen mer TSH för att stimulera sköldkörteln. Däremot reducerar hypofysen vid höga koncentrationer av T3 och T4 syntesen av TSH. Denna mekanism låter dig upprätthålla en konstant koncentration av sköldkörtelhormoner och en stabil ämnesomsättning. Om förhållandet mellan hypotalamus, hypofysen och sköldkörteln störs, störs ordningen i arbetet med dessa endokrina körtlar och situationer är möjliga när vid hög T3 och T4 tyrotropin fortsätter att växa.

För sköldkörtelstimulerande hormon är den dagliga sekretionsrytmen karakteristisk. Toppkoncentrationen av TSH inträffar kl. 2-4. Gradvis minskar mängden hormon och den lägsta nivån fastställs vid 18 timmar. Om den dagliga rutinen är felaktig eller när du arbetar med nattvakt störs syntesen av TSH.

Materialet för bestämning av TSH är venöst blod. Nivån av hormonet bestäms i blodserumet med den immunokemiska metoden. Väntetiden för analysresultatet är 1 dag.

TSH: s roll i en kvinnas kropp

Sköldkörteleffekt

Thyrotropin reglerar den hormonella aktiviteten i sköldkörteln och uppdelningen av dess celler. En hög nivå av sköldkörtelhormoner i blodet provocerar hypothalamus att producera tyrostatin. Detta ämne gör hypofysen
minska syntesen av TSH. Sköldkörtelkänslig sköldkörteln minskar också T3- och T4-produktionen.
Med en minskning av T3 och T4 producerar hypothalamus tyroliberin, vilket får hypofysen att producera mer TSH. En ökning av tyrotropinnivåerna stimulerar sköldkörteln - hormonsyntes, storlek och antal tyrocyter (sköldkörtelceller) ökar.

1. En långvarig brist på TSH uppstår:

 • med sjukdomar i hypotalamus och hypofysen. Det orsakar sekundär hypotyreos, åtföljt av en avmattning i alla metaboliska processer..
 • med tyrotoxikos. I detta fall är TSH-brist en hypofysreaktion på höga koncentrationer av T3 och T4.
2. Kronisk överskott av TSH
 • med en hypofysetumör och andra patologier, provoserar det en diffus utvidgning av sköldkörteln, bildningen av nodular strumpor och symtom på hypertyreos (tyrotoxikos).
 • med en minskning av sköldkörtelfunktionen - ett försök från det endokrina systemet att stimulera produktionen av T3 och T4.
Tecken på dessa förändringar kommer att beskrivas nedan..

Menstruation

TSH bestämmer nivån på sköldkörtelhormoner, liksom syntesen av gonadotropa och könshormoner som direkt påverkar kvinnans gynekologiska hälsa och hennes menstruationscykel.

1. Vid kronisk TSH-brist associerad med patologin hos hypofysen och hypotalamus utvecklas sekundär hypotyreos. Låga nivåer av T3 och T4 orsakar en minskning av testosteron-östrogenbindande globulin (TESG). Detta ämne binder testosteron, vilket gör det inaktivt. En minskning av TESG leder till en ökning av koncentrationen av testosteron i den kvinnliga kroppen. Bland östrogener kommer estriol, som är en mindre aktiv fraktion jämfört med östradiol, först. Gonadotropiska hormoner reagerar dåligt på det, vilket innebär ett antal störningar. Deras manifestationer:

 • förlängning av menstruationscykeln är förknippad med långsam tillväxt och mognad av follikeln i äggstocken;
 • svagt utflöde under menstruationen förklaras av otillräcklig utveckling av endometrium och en minskning av mängden livmoderslim.
 • ojämn prickning - en dag är liten, nästa - riklig;
 • livmodersblödning som inte är relaterad till menstruation.
Dessa effekter kan leda till brist på menstruation (amenorré), en kronisk brist på ägglossning och, som ett resultat, infertilitet.

2. Kroniskt TSH-överskott med hypofyseadenom kan orsaka motsatta förändringar som är karakteristiska för hypertyreos:

 • minskning av intervallet mellan menstruation, oregelbunden menstruationscykel i strid med utsöndring av kvinnliga könshormoner;
 • amenorré - frånvaron av menstruation på grund av försämrad syntes av gonadotropa hormoner;
 • knappt urladdning, åtföljt av ömhet och svaghet under kritiska dagar;
 • infertilitet orsakad av nedsatt utsöndring av gonadotropa hormoner.

Bildningen av de sekundära könsorganen

Frigörandet av kvinnligt kön och gonadotropinhormoner beror på nivån av TSH.

1. Med en minskning av TSH istället för aktiv östradiol, kommer den inaktiva formen - östriol - först. Det stimulerar inte tillräckligt produktionen av gonadotropa hormoner follikelstimulerande (FSH) och luteiniserande (LH).
Den otillräckliga produktionen av dessa hormoner hos flickor orsakar:

 • försenad pubertet;
 • sen början av menstruationen;
 • sexuell infantilism - brist på intresse för sex;
 • bröstkörtlarna reduceras;
 • labia och klitoris minskat.
2. Med en långvarig ökning av TSH hos flickor under 8 år kan tecken på för tidig sexuell utveckling uppstå. En hög TSH-nivå provocerar tillväxten av östrogen, FSH och LH. Detta tillstånd åtföljs av en snabbare utveckling av sekundära sexuella egenskaper:
 • bröstförstoring;
 • kroppshår på pubis och armhålor;
 • tidig början av menstruationen.

Varför föreskrivs TSH-testet?

Ett blodprov för tyrotropin anses vara det viktigaste hormontestet. I de flesta fall föreskrivs det tillsammans med sköldkörtelhormon T3 och T4.

Indikationer för utnämning

 • Reproduktionsdysfunktion:
 • anovulatoriska cykler;
 • brist på menstruation;
 • infertilitet.
 • Diagnos av sköldkörtelsjukdom:
 • sköldkörtelutvidgning;
 • nodulär eller diffus struma;
 • symtom på hypotyreos;
 • symtom på tyrotoxikos.
 • Nyfödda och barn med tecken på dysfunktion i sköldkörteln:
 • dålig viktökning;
 • utvecklingsstörd.
 • Patologier associerade med:
 • hjärtrytmstörning;
 • skallighet;
 • minskad sexuell lust och impotens;
 • för tidig sexuell utveckling.
 • Övervaka behandlingen av infertilitet och sköldkörtelsjukdom.

Tecken på ökad TSH

Förhöjd tyrotropin upptäcks ofta med hypotyreos. I detta avseende sammanfaller tecknen på ökad TSH symtomen på hypotyreos..

 • Viktökning. Långsamma metaboliska processer leder till avsättning av näringsämnen i det subkutana fettet.
 • Svullnad i ögonlocken, läpparna, tungan, lemmarna. Svullnad uppstår på grund av vattenretention i vävnaderna. Den största mängden vätska fångas mellan cellerna i bindvävnaden..
 • Frossa och frossa är förknippade med en avmattning av metaboliska processer och frisättning av otillräcklig energi.
 • Muskelsvaghet. Det åtföljs av en känsla av domningar, "gåsbockar" och stickande känslor. Sådana effekter orsakas av cirkulationsstörningar..
 • Störningar i nervsystemet: slöhet, apati, depression, sömnlöshet på natten och sömnighet på dagen, nedsatt minne.
 • Bradykardi - saktar hjärtfrekvensen under 55 slag per minut.
 • Hudförändringar. Hårförlust, torr hud, spröda naglar, minskad hudkänslighet orsakad av en försämring av perifer cirkulation.
 • Nedsatt matsmältningssystem. Manifestationer: nedsatt aptit, förstorad lever, förstoppning, försenad tömning av magen, åtföljd av en känsla av fullhet, tyngd. Förändringar inträffar med en försämring av tarmmotorisk aktivitet, en nedgång i matsmältningen och absorptionen.
 • Menstruations oregelbundenheter - knapp smärtsam menstruation, amenorré, frånvaro av menstruation, livmodersblödning som inte är förknippad med menstruation. En minskning av nivån av könshormoner åtföljs av en förlust av sexdrift. Det finns ofta mastopati - en godartad spridning av bröstvävnad.
Dessa symtom manifesteras sällan alla tillsammans, detta händer bara med långvarig hypotyreos. I de flesta fall förekommer inte en måttlig ökning av TSH. Till exempel, i en situation där TSH är förhöjd och tyroxin (T4) förblir normalt, vilket händer med subklinisk hypotyreos, kan symtomen vara helt frånvarande.

Med en ökning av TSH i samband med hypofyseadenom kan uppstå:

 • huvudvärk, ofta i den temporala regionen;
 • synskada:
 • förlust av färgkänslighet i det temporala området;
 • nedsatt sidosyn;
 • utseendet på transparenta eller mörka fläckar i synfältet.

Tecken på minskad TSH

Hur man förbereder sig för TTG-testet

På vilken dag i menstruationscykeln tar de blod för analys?

Normala TSH-värden hos kvinnor efter ålder

ÅlderNorm TSH μMU / ml
nyfödda1,1-17,0
Upp till 2,5 månader0,6-10,0
2,5 - 14 månader0,4-7,0
14 månader - 5 år0,4-6,0
5-14 år gammal0,4-5,0
Över 14 år gammal0,4-4,0
Gravid kvinna0,2-3,5
Över 50 år gammal0,27-4,2
I olika laboratorier kan normernas gränser variera, därför bör endokrinologen ta itu med tolkningen av resultaten.

Under vilka patologier ökas TSH-indikatorerna?

En ökning och minskning av TSH kan förknippas med störningar i hypothalamus-hypofys-sköldkörtel-systemet eller uteslutande med sköldkörtelproblem. I de flesta fall inträffar en ökning av TSH som svar på en minskning av nivåerna av sköldkörtelhormon..

Lista över sjukdomar

1. Sköldkörtelpatologier tillsammans med en minskning av T3 och T4 orsakar en ökning av TSH genom återkoppling.

 • Förhållanden efter avlägsnande av sköldkörteln och behandling av sköldkörteln med radioaktiv jod.
 • Autoimmun tyroiditis. En autoimmun sjukdom där immunsystemet attackerar cellerna i sköldkörteln, vilket leder till en minskning av produktionen av sköldkörtelhormoner.
 • Tyreoidit. Sköldkörtelinflammation, som åtföljs av en minskning av dess hormonella funktion.
 • Skador på sköldkörteln - hormonproduktionen försämras till följd av vävnadsskada och svullnad.
 • Svår jodbrist. Dess frånvaro orsakar en minskning av produktionen av T3 och T4, vilket innebär en ökning av TSH.
 • Maligniteter i sköldkörteln.
2. Sjukdomar i andra organ, åtföljt av ökad produktion av TSH
 • hyperprolaktinemi Hormonet prolaktin, som TSH, produceras av den främre hypofysen. Det finns ofta situationer när syntesen av dessa två hormoner förbättras samtidigt.
 • Medfødt binjurinsufficiens. I detta fall är en ökning av TSH förknippad med en låg nivå av kortisol..
 • Hyperfunktion av hypotalamus - det producerar ett överskott av tyroliberin, vilket leder till överdriven syntes av hypofysen.
 • Tyrotropinom - en godartad hypofystumör som producerar TSH.
 • Känslighet mot hypofysen mot hormonerna T3 och T4. En genetisk sjukdom manifesteras av symtom på tyrotoxikos. Hypofysen ökar TSH-syntesen med god sköldkörtelfunktion och normal sköldkörtelhormonstiter.
 • Kroppsvävans okänslighet för sköldkörtelhormoner. Genetisk sjukdom, som manifesteras av en försening i mental och fysisk utveckling.
Förhållanden som kan leda till en ökning av TSH-nivåer:
 • påfrestning;
 • svår förkylning och infektionssjukdomar;
 • hårt fysiskt arbete;
 • starka känslomässiga upplevelser;
 • neonatal period;
 • senil ålder;
Läkemedel som kan leda till en ökning av TSH:
 • antikonvulsiva medel - fenytoin, valproinsyra, benserazid;
 • antiemetisk - metoklopramid, motilium;
 • hormonellt - prednison, kalcitonin, klomifen, metimazol;
 • kardiovaskulär - amiodaron, lovastatin;
 • diuretika - furosemid;
 • antibiotika - rifampicin;
 • beta-blockerare - metoprolol, atenolol, propranolol;
 • antipsykotika - butyrylperazin, perazin, klopentixol, aminoglutetimid;
 • narkotiska smärtstillande medel - morfin;
 • rekombinanta TSH-beredningar.

Under vilka patologier minskas TSH-indikatorerna?

En minskning av TSH är mycket mindre vanligt än en ökning av nivån för detta hormon. Vanligtvis är tyrotropin under det normala ett tecken på en ökning av sköldkörtelhormon i sköldkörteln, som uppstår med hypertyreos och tyrotoxikos.

1. Sköldkörtelsjukdomar åtföljda av hypertyreos (tyrotoxikos), där en hög nivå av T3 och T4 hämmar syntesen av TSH.

 • diffus giftig struma (Bazedov - Graves sjukdom);
 • multinodulär giftig strumpa;
 • den inledande fasen av sköldkörteln är inflammation som orsakas av en infektion eller en attack av immunitet;
 • tyrotoxikos under graviditet;
 • sköldkörteltumörer som producerar sköldkörtelhormoner;
 • godartade tumörer i sköldkörteln.
2. Sjukdomar i andra organ åtföljda av TSH-brist.
 • Störning av hypotalamus. Det producerar ett överskott av tyreostatin, vilket blockerar syntesen av TSH..
 • Bubbeldrift (nedsatt graviditet) och korionokarcinom (malign placenta). En minskning av sköldkörtelstimulerande hormon orsakas av en signifikant ökning av nivån av hCG (korionisk gonadogormon).
 • Hypofysen - en sjukdom som uppstår när immunsystemet attackerar hypofysen celler. Det bryter med körtelens hormonbildande funktion.
 • Inflammation och trauma i hjärnan, kirurgi, strålterapi. Dessa faktorer orsakar ödem, nedsatt innervation och blodtillförsel till olika delar av hjärnan. Resultatet kan vara ett fel i celler som producerar TSH.
 • Tumörer i hypotalamus och hypofysen där tumörvävnaden inte syntetiserar TSH.
 • Hjärntumörer som pressar hypofysen och stör hormonproduktionen.
 • Metastaser i cancer tumör i hypofysen - en sällsynt komplikation hos cancerpatienter.
Förhållanden som kan leda till en minskning av TSH-nivåer:
 • påfrestning;
 • skador och sjukdomar åtföljda av anfall av akut smärta;
Läkemedel som kan leda till en minskning av TSH:
 • beta-adrenerga agonister - dobutamin, dopexamin;
 • hormonella - anabola steroider, kortikosteroider, somatostatin, oktreotid, dopamin;
 • medel för behandling av hyperprolaktinemi - metergolin, bromokriptin, pyribedil;
 • antikonvulsiva medel - karbamazepin;
 • antihypertensiva - nifedipin.
Ofta är TSH-brist associerad med administrering av sköldkörtelhormonanaloger - L-tyroxin, lyiotironin, triiodotyronin. Dessa läkemedel föreskrivs för behandling av hypotyreos. Felaktig dosering kan hämma syntesen av sköldkörtelstimulerande hormoner..

Ökad TSH: vad betyder det för kvinnor?

Den kvinnliga kroppen styrs av en hormonell orkester. Om något hormon produceras i otillräckligt eller i överskott, kommer kroppen att fungera och arbetet i alla organ och system störs. En enorm roll i sköldkörtelens arbete spelas av sköldkörtelstimulerande hormon eller TSH. Om TSH är upphöjd, vad betyder det då för kvinnor? För den kvinnliga kroppen leder en ökad nivå av hormonet TSH till störningar i sköldkörteln när kroppens normala funktion är omöjlig.

Sköldkörtstimulerande hormon

TSH utsöndras av den främre hypofysen - körteln som ligger på hjärnans nedre yta. Detta hormon är ett av de viktigaste i kroppen, det svarar och reglerar sköldkörteln och påverkar också ämnesomsättningen. När, av någon anledning, en minskning av tyroxin eller triiodtyronin inträffar i blodomloppet, uppstår en regelbunden ökning av TSH.

Sköldkörtstimulerande hormon förbättrar blodtillförseln till sköldkörteln, för denna jod, som är mycket nödvändig för att körtlarna ska fungera korrekt, absorberas bättre från blodet. I sin tur främjar jod bildningen av tyroglobulin, såväl som hormonerna T3 - triiodothyronin och T4 - tyroxin.

Kroppsfunktioner

Hormoner T3 och T4 kontrollerar metabolismen av alla näringsämnen i kroppen (proteiner, fetter, kolhydrater), dessutom är dessa hormoner ansvariga för den normala funktionen av reproduktions- och matsmältningssystemet samt cirkulationssystemet. Tyroxin och triiodothyronine är också ansvariga för en persons mentala tillstånd. Därför blir det uppenbart att en brist eller omvänt ett överskott av TSH påverkar nivån av T3 och T4, och därför i allmänhet på människans kropps hälsa.

Uppmärksamhet! Tyrotropin kännetecknas av dagliga fluktuationer i utsöndring. Den högsta koncentrationen av TSH i blodet observeras vid 2-4 am, den sjunker något till 6-8 pm, den lägsta mängden TSH inträffar vid 17-19 timmar..

Det är intressant! När du vaknar på natten störs den normala sekretionsrytmen av detta hormon. Koncentrationen av tyrotropin minskar under graviditeten. Med åldern blir TSH också lite mer, minskningen av hormonet på natten minskar.

När TTG i kroppen inte bildas tillräckligt, provoserar det spridningen av sköldkörtelvävnad, det ökar i storlek, en sjukdom som kallas struma.

En förändring av innehållet i sköldkörtelstimulerande hormon i kroppen indikerar hormonella störningar.

Norm TSH hos kvinnor

För att utvärdera funktionen av sköldkörteln, hypotalamus, hypofysen och kontrollera innehållet av sköldkörtelstimulerande hormon i blodserumet genomförs en laboratorieundersökning.

Hur man förbereder sig för analys?

För att bestämma nivån på TSH bör testas. Om avvikelser upptäcks bör du rådfråga en läkare och börja lämplig behandling. Noggrannheten hos de erhållna resultaten är 60% beroende på patientens beredning..

Regler för förberedelser för analys av TSH:

 • den sista måltiden bör vara minst 8 timmar före ett besök på laboratoriet;
 • efter att ha konsulterat en läkare bör du begränsa intaget av läkemedel som innehåller jod och tillsatser i minst 7-10 dagar;
 • på 24 timmar för att begränsa känslomässiga upplevelser, och innan man donerar blod - att sitta tyst på laboratoriavdelningen i 15-20 minuter;
 • rök inte 3 timmar före analysen och drick inte alkohol 2-3 dagar före studien;
 • ett blodprov ska göras kl. 8-9..

För analys används immunokemiluminescerande metod, termen för att erhålla resultat från flera timmar till 1 dag.

Ofta, tillsammans med ett blodprov för TSH, kan en specialist rekommendera en studie på hormonerna T3 och T4, eftersom de är sammankopplade. Mängden av dessa två biologiskt aktiva ämnen i kroppen är omvänt proportionell mot nivån av TSH.

Med andra ord, ju högre koncentration av T3 och T4, desto mindre tyrotropin produceras. Och vice versa - volymen av TSH ökar, med en minskning av antalet T3 och T4. Att bestämma nivån för alla tre hormonerna gör det möjligt för specialist att skapa en mer exakt bild för att bedöma hormonell bakgrund hos en person.

Om TSH-värdena i kvinnans kropp är normala är detta en indikator på det hälsosamma arbetet i det endokrina systemet, och vice versa, alla avvikelser från normala nivåer av hormonnivån påverkar många kroppssystem.

Norm TSH i kroppen

Ovanstående data är avsedda för preliminär jämförelse av standarder:

 • Nyfödda - TSH 1,1–17,0 mU / L
 • Mindre än 2,5 månader - TTG 0,6-10,0 mU / l
 • Från 2,5 till 14 månader - TSH 0,4-7,0 mU / l
 • Från 14 månader till 5 år - TSH-nivå på 0,4–6,0 mU / l
 • Från 5 till 14 år - TTG 0,4–5,0 mU / l
 • Från 14 år och äldre - TSH 0,4–4,0 mU / l

Sådana indikatorer för TSH hos patienter anses av specialister endast vara relativa, eftersom experter inte kom till en enda åsikt om hormonnormen. Sådana tvivel är förknippade med det faktum att indikatorerna för detta hormon ständigt förändras i 24 timmar. Ja, många andra faktorer påverkar också koncentrationen av TSH..

Exempelvis kan förekomsten av dåliga vanor, livsmedel, stress, psykoterapeutiska upplevelser och ökad stress påverka nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon. Det är därför blod tas för analys uteslutande på tom mage tidigt på morgonen..

Funktioner av TSH hos gravida kvinnor

Utan ett tillräckligt hormoninnehåll är hela organismen att fungera fullständigt omöjlig, det blir särskilt viktigt för en kvinna om graviditet. Denna faktor avgör vikten av ett TSH-test under graviditeten för varje kvinna..

Norm TSH hos gravida kvinnor i trimesters

Chorionic gonadotropin (graviditetshormon) liknar den kemiska strukturen som TSH. Detta avgör stimuleringen av syntesen av sköldkörtelhormoner. Under graviditetens första trimester stiger nivån av sköldkörtelhormoner och TSH sjunker. Därefter återgår tyrotropinvärdet till det normala. Därför bör normerna för hormonerna TSH och T4 hos gravida kvinnor bestämmas med hänsyn till graviditetens trimester.

Den gravida kvinnan själv kan korrekt dechiffrera resultaten av studien, men bara en läkare kan fastställa en specifik diagnos och välja nödvändig behandling. Risken för självmedicinering är tillräckligt stor och kan skada inte bara den förväntade modernen utan också det utvecklande barnet. Ju tidigare en gravid kvinna visar en hormonell obalans, desto lättare är det att korrigera det.

1 trimester av graviditeten, TSH-nivå

Uppskattad TSH under graviditet vid 1 trimester ligger i intervallet 0,15 till 2,45 mU / L. Som jämförelse: referensvärden för kvinnor över 20 år är från 0,4 till 4 mU / l. Du ska inte bli upprörd när du identifierar låga priser under de första veckorna av graviditeten. Detta betraktas som en variant av den fysiologiska normen och utgör inte någon fara för modern och babyens normala utveckling.

2 trimester av graviditeten, TSH-nivå

Den normala halten av TSH i blodet under graviditeten vid andra trimestern är 0,18 - 3,2 m enheter / liter. I detta skede försvinner symptomen på toxikos hos den gravida kvinnan redan, och bukens storlek begränsar inte rörelser och orsakar inte obehag. Den väntande modernen känner normalt en kraftig kraft och kraft. Om en kvinna är orolig för apati, depression, ökad dåsighet och ofta humörförändring, bör nivån av sköldkörtelstimulerande hormon kontrolleras. Överskridande normala värden kräver omedelbart val av behandling.

3 trimester av graviditeten, TSH-nivå

Tredje trimestern av graviditeten kännetecknas av en ännu högre normal nivå av sköldkörtelstimulerande hormon. Det bör dock förbli under referensvärdena för icke-gravida kvinnor. De optimala laboratorievärdena är från 0, 29 till 3,5 mU / l.

Hög TSH under graviditet - konsekvenser, fara

Med en ökad TSH-nivå hos en gravid kvinna föreskrivs en andra studie. Detta är nödvändigt för att uttryckligen utesluta påverkan från externa och interna faktorer. Det är viktigt att ta testet för TSH-hormon igen under graviditeten på samma gång, eftersom dess värde förändras under dagen.

Den optimala tiden för analysen är från 8-9 timmar på morgonen. Upprepad analys bör göras i samma laboratorium, eftersom olika avdelningar kan använda olika reagens för att mäta laboratorievärdet.

En liten avvikelse från normala värden (högst 5 mU / l) kan uppstå på grund av ökad ångest eller psykoterapi vid den undersökta gravida kvinnan. En stadigt förhöjd nivå av tyrotropin i blodet indikerar följande:

 • sköldkörtelvävnadsinflammation;
 • svår gestos (preeklampsi och eklampsi);
 • onkologi som påverkar organen i det endokrina systemet;
 • basofila hypofyseadenom;
 • thyrotropinomas;
 • sköldkörtelhormonresistenssyndrom;
 • Hypotyreos;
 • binjurinsufficiens;
 • allvarliga somatiska patologier, etc..

En exakt bestämning av orsaken är möjlig först efter en ytterligare undersökning av kvinnan med hjälp av laboratorie- och instrumentdiagnostiska metoder.

Viktigt: vid upptäckt av förhöjda nivåer av TSH i blodet ställs en diagnos på nivån av sköldkörtelhormoner. Som regel åtföljs detta tillstånd av brist på sköldkörtelhormoner i sköldkörteln.

Bland icke-patologiska skäl, att ta mediciner som innehåller jod, vilket provocerar falska positiva resultat, samt att ta kramplösande medel, beta-blockerare, amiodaron, etc..

Minskad TSH under graviditet och möjliga konsekvenser för fostret

Om det finns en minskad nivå av TSH under graviditeten i första trimestern, bör kvinnan inte oroa sig. Ett liknande tillstånd inträffar på grund av illamående och kräkningar till följd av toxikos, men vid andra trimestern av graviditeten återställs normala TSH-nivåer när toxikosen praktiskt taget försvinner.

Faran är situationen när hormonnivån sjunker på grund av utvecklingen av patologin hos organen i det endokrina systemet. I 3% -4% av fallen hos gravida kvinnor, mot bakgrund av en minskning av sköldkörtelstimulerande hormon, upptäcks hyperfunktion i sköldkörteln. Detta orsakar tillväxten av dess vävnader och provocerar hypertyreos..

Hyperyreoidism manifesterar sig i form av:

 • ökad svettning;
 • darrande fingrar;
 • viktminskning även med en normal diet;
 • känslor av ökad ångest, emotionell labilitet, ofta humörsvängningar;
 • Bultande ögon på grund av ödem och spridning av periorbitala vävnader;
 • sällsynta blinkande;
 • takykardi;
 • öka blodsockret;
 • värmetolerans;
 • minskad libido;
 • lös avföring, buksmärta, etc..

I avsaknad av behandling för hypertyreos, missfall, för tidig födsel, kan gestos uppstå, och detta leder också till fosterhypoxi och förseningar i dess normala utveckling, skada på barnets nervvävnad och lever, nyfödd kvävning, etc..

Du bör inte vara försiktig med tillståndet när TSH-värdet i analysresultaten minskas. Om en gravid kvinna vill upprätthålla en graviditet, måste hon genomgå laboratoriediagnostik regelbundet för att bestämma sin hormonella status och få ett friskt barn. Troligtvis kommer den behandlande läkaren att rekommendera att födas med kejsarsnitt.

Behandling och förebyggande hos gravida kvinnor

Behandlingsmetoder för en gravid kvinna väljs med hänsyn till orsaken till avvikelsen från laboratorieparametern från normen. Först och främst behövs en omfattande diagnos, som inkluderar: ultraljud av sköldkörteln och binjurarna, bestämning av hormonell status, tester för tumörmarkörer och autoimmuna sjukdomar.

Med en otillräcklig nivå av ämnet används hormonbehandling. Du behöver inte vara rädd för beroende eller biverkningar. Moderna läkemedel innehåller en liten nödvändig effektiv dos av hormoner för att korrigera tillståndet.

Förebyggande åtgärder inkluderar regelbunden övervakning av hormonell status och användning av läkemedel som innehåller jod, om det behövs. Gravida kvinnor behöver konsumera minst 200 mg jod per dag. Du bör också ta hand om din diet och inkludera tång, fisk och annan skaldjur i menyn.

Orsaker till ökad TSH hos kvinnor

Om laboratorietester har visat att sköldkörtelstimulerande hormonnivåer är förhöjda, vad betyder detta? Ovanför normal TSH betyder utveckling av genetiska avvikelser eller patologiska tillstånd i organ som hypothalamus eller sköldkörteln, hypofysen etc. Oftast orsakas orsakerna till TSH-ökning av:

 • Tumörer i hypofysen;
 • Hashimotos sköldkörtel är en autoimmun sjukdom för vilken en beständig inflammatorisk sköldkörtelskada är typisk;
 • Förgiftning på grund av blyförgiftning;
 • Otillräcklig funktion av binjurarna;
 • Adenohypophyss brist på känslighet för hormoneffekterna av sköldkörteln, som vanligtvis är förknippad med genetiska avvikelser;
 • Hypofunktion av sköldkörteln, åtföljd av en minskning av produktionen av hormoner T3 och T4, till exempel hypotyreos;
 • Perioden efter avlägsnande av gallblåsan;
 • Ökat intag av mat som innehåller jod.

Kliniska tecken på ökning

Vanligtvis kan initialt symtom på förhöjd TSH inte stör patienten och uppstår inte. Ibland förblir patienternas tillstånd under lång tid utan några uppenbara förändringar. Men om TSH-hormonet är förhöjd över tid, visas symtom på att sänka T4- och T3-nivåerna.

Tecken på förhöjd TSH hos kvinnor manifesteras vanligtvis:

 • Brott mot uppmärksamhet och minne, hämning av mental aktivitet;
 • Apati, nedsatt arbetsförmåga, trötthet eller svaghet;
 • Sömnlöshet, ökad irritabilitet;
 • Brist på aptit, diarré, illamående och kräkningar.

En endokrinolog när man undersöker en patient med hög TSH noterar en karakteristisk blanchering och svullnad, viktökning upp till fetma. Om sådana symtom uppträder, kontakta en läkare omedelbart. Ju tidigare en diagnos ställs och behandling av förhöjd TSH förskrivs, desto mer troligt är det att patienten undviker negativa konsekvenser för hälsan.

Diagnostik

Om du misstänker en hög TSH-nivå bör du boka tid hos en läkare till en endokrinolog. Läkaren planerar en undersökning och skickar dig för tester. Blod tas för att bestämma hormoner på morgonen, alltid på tom mage från en ven på armbågen.

Om analysen bekräftar att TSH ökas, skickas patienten till ytterligare undersökningar, som är nödvändiga för att identifiera den exakta orsaken till sjukdomen.

På natten har människor en ökad nivå av hormonet TSH, vilket beror på en minskning av aktiviteten och en avmattning i alla kroppssystem, inklusive sköldkörteln. Därför kan ett blodprov som tas på natten visa att TSH är för högt. Ett liknande faktum bör beaktas när akutpatienter tas in på sjukhus..

Om analysen visade att tyrotropin är förhöjd, hänvisas patienterna för undersökning av sköldkörteln. Oftast blir denna brist på funktionalitet orsaken till ökad TSH. Mindre vanligt är hög TSH en konsekvens av en kränkning av hypothalamus och hypofysen. I vilket fall som helst, innan forskrivning av behandling, bestämmer läkaren först de exakta orsakerna till ökad TSH hos kvinnor.

Hur man stabiliserar TSH-nivåer

Så TSH-blodprovet ökas, vad betyder detta och vad man ska göra i en liknande situation. För det första, var inte upprörd. Behandlingen föreskrivs endast av en läkare som först kommer att göra en diagnos och fastställa orsaken till den ökade TSH-nivån hos en kvinna. Om orsaken ligger i den patologiska processen i hypothalamus eller hypofysen, genomförs en speciell läkemedelsbehandling av dessa hjärnstrukturer. Om man misstänker tumörbildning bildas kirurgi..

Oftast är orsakerna till ökad TSH hos kvinnor förknippade med störningar i sköldkörteln, därför föreskrivs behandling i enlighet med svårighetsgraden av sjukdomen.

Hur man sänker TSH hos kvinnor:

 • Med en något ökad TSH-nivå hos kvinnor föreskrivs vanligtvis speciell näring, en minskning av fysisk aktivitet och upphörandet av att ta vissa mediciner (östrogener);
 • Om indikatorerna är mycket höga, utvecklas en allvarlig brist på T4- och T3-hormoner i kroppen, det vill säga, hypotyreos diagnostiseras;
 • Om avvikelserna i hormonerna har nått kritiska värden, kan läkaren förskriva hormonersättningsterapi;
 • Vanligtvis, med en signifikant minskning av tyroxin och T3, föreskrivs en syntetisk analog av sköldkörtelhormoner, till exempel L-tyroxin. En kvinna kommer troligen att behöva ta dessa mediciner under hela sitt liv.

Förutom användning av läkemedelsbehandling måste en kvinna bli av med dåliga vanor, sluta röka och dricka alkohol.

Vid förhöjda TSH-nivåer bör vissa mediciner användas med försiktighet. Valet av läkemedlet och beräkningen av dosen i detta fall är särskilt viktigt. Därför kan oberoende användning av läkemedel vara farligt för hälsan, så du bör omedelbart kontakta en kvalificerad läkareendokrinolog.

Användning av växtbaserade preparat eller tinkturer är också oacceptabelt. I naturen finns det inga växter som innehåller T4 eller T3, därför kommer det inte att fungera för att fylla sin brist med hjälp av folkrättsmedel. Utöver huvudterapin kan emellertid vissa hemmagjorda folkmetoder användas..

Folkrättsmedel

Finns det några sätt att sänka TTG-folkrättsmedel? Det finns örter som kan normalisera innehållet i sköldkörtelstimulerande hormon. Dessa inkluderar johannesört eller persilja, rosthöft och kamomillblommor, de kan köpas på apoteket. Det är nödvändigt att förbereda infusioner från dem och ta 30 minuter innan du äter. Varje månad rekommenderas att byta avkok, och att alternera dem med varandra.

Rödbetor juice anses vara användbar för att normalisera sköldkörtelstimulerande hormon hos kvinnor. Det är nödvändigt att ta en rå rotgröda och raspa den. Pressa sedan juicen ur massan, bara cirka 100 ml. 0,2 l kvalitetsvodka ska tillsättas juicen, blandas väl och läggas på en mörk plats i 2 dagar. Ta medicinen bör vara 3 gånger om dagen i 25-30 ml, dricka med vatten. Behandlingsförloppet är 2 veckor..

Dessa folkläkemedel kommer att vara förutom den huvudsakliga läkemedelsbehandlingen som föreskrivs av läkaren. Dessutom bör du följa en speciell diet som hjälper till att normalisera nivån på sköldkörtelstimulerande hormon. Det är nödvändigt att inkludera fet fisk, tång eller tång, kokosnötolja, surkål, benbuljonger, fiberrika spannmål, etc. Det rekommenderas att utesluta broccoli och rädisor, mjölkprodukter och färsk kål samt gluten- och sockerprodukter från kosten..

Faren för att öka sköldkörtelstimulerande hormon

Ofta ignorerar många förekomsten av patologiska tecken och skjuter upp ett besök hos en specialist. Få människor tror att sjukdomen ständigt fortskrider, om du inte startar den snabba behandlingen orsakar den alla möjliga komplikationer och negativa konsekvenser. Om du inte börjar behandla förhöjd sköldkörtelstimulerande hormon hos kvinnor i tid, kommer detta att leda till metaboliska störningar - en stark ökning av kroppsvikt med normal näring. Som regel provar otidig diagnos och behandling av förhöjd TSH hos kvinnor följande störningar:

 1. Utseendet på en kvinna. Halsen förtjockas, gulhet, blekhet, skalning, torrhet, täthet och till och med sprickor uppträder på huden, hårproblem observeras - de blir spröda och börjar falla ut och svullnad i ansiktet uppstår.
 2. Fortplantningsfunktion. Menstruationscykeln kränks, libido minskar och i avancerade fall utvecklas infertilitet.
 3. Det kardiovaskulära systemet. Onormal TSH leder till försenad hjärtaktivitet, hypotoni uppträder (sänker blodtrycket under 90 mmHg för systoliskt eller 60 mm för genomsnittligt blodtryck), hjärtfrekvensen minskar, ödem observeras.
 4. Mage-tarmkanalen. Konstant hunger eller vice versa minskad aptit, förstoppning, illamående, förstorad lever.
 5. Nervsystem. Trötthet, en minskning av koncentration av uppmärksamhet, distraktion, avtagande av reaktioner, suddigt tänkande, minnesnedsättning, dåsighet, slöhet, apati, sömnlöshet, deprimerad humör och depression.
 6. Allmän status. Allmän svaghet, smärta och kramper i benen, viktökning, utan att ändra matvanor, en minskning av kroppstemperaturen till 35 °, ökad svettning och en minskning av hemoglobinnivåerna noteras.

Även om förhöjda TSH-nivåer är extremt sällsynta vid dödsfall, bör tidig diagnos och behandling av en sådan hormonell störning tas på allvar. Om behandling av en förhöjd nivå av sköldkörtelstimulerande hormon inte är i tid, kan en kvinna börja ha allvarliga avvikelser i funktionen av organ och system i kroppen, inklusive åderförkalkning, fetma, diabetes och psykiska störningar.

Därför är det viktigt att vara uppmärksam på din hälsa och genomgå tidiga undersökningar. Om det finns några avvikelser, kontakta en läkare omedelbart. Efter behandlingen måste du genomgå en läkarundersökning två gånger per år för att se till att hormonnivån är normal.