Rösten försvann efter operationen. Vad ska man göra?

En 75-årig man hade operation på tarmarna. En månad senare försvann rösten. Vilka skäl kan och kan det botas? (Naturligtvis vände han sig till läkaren).

Det är svårt att svara på denna fråga och inte veta vad tarmoperationen gjordes om. Om detta är onkologi, är metastaser på stämbanden möjliga. Detta kan avgöra ENT om han tittar in i halsen med en speciell enhet.

Det är möjligt att under operationen bildades en blodpropp och den stoppade artären som matar området i hjärnan som är ansvarig för tal.

Kanske, och det är troligt att operationen var under generell anestesi. Ett rör infördes i patientens hals och röstsnörorna skadades. Jag tror att en sådan skada kommer att gå över tiden och rösten kommer att återhämta sig. om inte helt, delvis. Men sedan började halsproblemen direkt.

Röstförlust efter operationen

Relaterade och rekommenderade frågor

1 svar

Sidsök

Vad ska jag göra om jag har en liknande men annorlunda fråga?

Om du inte hittade den information du behöver bland svaren på den här frågan, eller om problemet är något annorlunda än det som presenterades, kan du försöka fråga läkaren en ytterligare fråga på samma sida om han är ämnet för huvudfrågan. Du kan också ställa en ny fråga, och efter ett tag kommer våra läkare att svara på det. Det är gratis. Du kan också söka efter relevant information om liknande problem på den här sidan eller via webbplatsens söksida. Vi kommer att vara mycket tacksam om du rekommenderar oss till dina vänner på sociala nätverk.

Medicinsk portal 03online.com tillhandahåller medicinska konsultationer i korrespondens med läkare på webbplatsen. Här får du svar från riktiga utövare inom ditt område. För närvarande ger webbplatsen råd inom 50 områden: allergist, anestesiolog, resuscitator, venereolog, gastroenterolog, hematolog, genetiker, gynekolog, homeopat, hudläkare, pediatrisk gynekolog, pediatrisk neurolog, pediatrisk kirurg, pediatrisk kirurg, pediatrisk kirurg, barnkirurg, pediatrisk kirurg, specialist på infektionssjukdomar, kardiolog, kosmetolog, taleterapeut, ENT-specialist, mammolog, medicinsk advokat, narkolog, neurolog, neurokirurg, nefolog, nutritionist, onkolog, onkolog, ortopedisk traumekirurg, ögonläkare, barnläkare, plastikkirurg, psykolog, prokolog, prokolog, prokolog, prokolog,, radiolog, androlog, tandläkare, trikolog, urolog, farmaceut, fytoterapeut, flebolog, kirurg, endokrinolog.

Vi svarar på 96,7% av frågorna..

Röstförlust

Röstförlust i medicinsk terminologi kallas afoni. Villkoret är en persons oförmåga att reproducera ljud, att i ett ord tala, hans normala sonoritet, volym, röstdjup försvinner, men hans förmåga att viskas bevaras. Det vill säga det handlar inte om omöjligheten att reproducera ord och meningar på grund av till exempel underutvecklingen av talapparaten eller hjärnskador, när en person inte alls kan lära sig tala under livet. Aphonia är ett problem som uppstår när en person tidigare talade normalt, men på grund av vissa skäl förlorade denna möjlighet.

Strukturen för talapparaten, dess förmåga att fungera

Hur sker ljudproduktion hos människor, och varför kan vi uttala enskilda ord, meningar, texter? Talljud och deras kombinationer produceras som ett resultat av sammandragning av musklerna i den perifera talapparaten. När en person tar andetag, kommer den skapade luftströmmen in i struphuvudet, vilket skapar nervimpulser, som i sin tur påverkar stämbanden. Ljuduttag sker på grund av vibrationerna i stämbanden, det vill säga de är det viktigaste talverktyget hos människor, men inte det enda.

Hela röstapparaten består av en central och verkställande avdelning. Den första är hjärnan: hjärnbarken, subkortikala strukturer, stamkärnor, nerver, vägar. Den perifera eller exekutiva avdelningen är ett system med talorgan som består av ben, brosk, muskler, ligament och perifera nerver som bidrar till arbetet i dessa organ i processen att skapa och extrahera ljud.

Den perifera talapparaten är indelad i andningsorganen (lungor, luftstrupe, bronkier, membran och interkostala muskler), röstsektion (ligament) och ledartiklar (det kallas också ljuduttalande: mjuk gommen, läppar, tunga, underkäken, tänder, näshålighet, svalg, struphuvud, hård gom).

Var och en av dessa organ är involverade i en samordnad mekanism för att extrahera ljud, vilket ger dem ett visst ljud. Så till exempel beror styrka, klang och tonhöjd för en röst på rörelsen av luftflödet i buntarna, på dess styrka och riktning. Ledledande organ är ansvariga för arten av de uttalade ljuden, vokalernas fullständighet, konsonanternas hårdhet och tydlighet.

Orsaker till röstförlust: varför patologi bildas

En persons normala tillstånd är förmågan att göra ljud, tala ord och meningar högt, tydligt. I vissa fall kan emellertid en afonia bildas hos vuxna och barn - frånvaron av en sonorös, normal röst, medan förmågan att viska bibehålls.

De vanligaste orsakerna till röstförsvinnande är förkylningar, akut trakeit, akuta luftvägsinfektioner, tonsillit och alla processer som är förknippade med inflammation och svullnad i svalg, struphuvud eller röstband. Dessutom kan rösten försvinna i följande fall:

 • medfödda missbildningar i struphuvudet;
 • skador på ledband (bland musiker, lärare, föreläsare);
 • exponering för ligament med mycket höga eller låga temperaturer;
 • komma in i andningsvägarna eller vokalapparaten från främmande organ;
 • toxiska effekter, till exempel på grund av förorenad luft, kan spasm i struphuvudet uppstå;
 • psykologiskt trauma: på nervös basis, från skräck;
 • förlamning eller pares av struphuvudet och vokala veck;
 • tumörbildning i organen i talapparaten;
 • lunginflammation, med svår bronzit, kronisk laryngit;
 • långvarig och ofta skrikande och skrikande (det vill säga felaktig "användning" av talapparaten).

Dessutom finns det en stor sannolikhet för röstförlust efter operationer som involverar exponering för organen i vokalapparaten, med trakeal intubation, samt i närvaro av vissa lungskador.

Variationer av afonia känd för medicin

Den huvudsakliga klassificeringen av sjukdomen innebär att dela upp den i fyra typer:

 • sann, guttural afonia;
 • paralytisk;
 • hysterisk eller funktionell;
 • spastisk.

Sann röstförlust bildas mot bakgrund av sjukdomar och funktionella patologier i struphuvudet, som gör att normala röstsnören fungerar normalt, deras fullständiga korrekt stängning och vibrationer - tumörer, ärr. I det här fallet kan förbättring hos en person ske endast om grundorsaken elimineras..

Den paralytiska formen av sjukdomen uppstår på grund av dysfunktion i den nedre laryngealnerven, som är ansvarig för kontroll, funktion och prestanda hos de flesta av de inre musklerna i struphuvudet. Nerverpares eller förlamning kan inträffa som ett resultat av mekanisk skada, trauma, kirurgi i sköldkörteln, på grund av komprimering av aorta av den bildade aneurismen, samt på grund av förekomsten av tumörer i lungorna, mediastinalorgan, sköldkörtel, luftrör och matstrupen. En möjlig orsak till nervpares är dess toxiska skador, inte förknippade med fysisk försämring eller skada..

Funktionell afonia är resultatet av bildandet av ett akut neurostillstånd hos en person, medan det inte finns några objektiva patologiska förändringar i struphuvudet. När man försöker hosta eller med en irriterande mekanisk effekt på struphuvudet utvecklar patienten en sonorös hosta.

Spastisk röstförlust är förknippat med en kramp i de inre musklerna i struphuvudet. Som ett resultat smalnar glottis, en person kan inte kontrollera stämbanden. Det kan finnas flera orsaker, till exempel mental trauma eller irritation i slemhinnan med kaustiska kemikalier och ångor..

Dessutom är afonia fullständig eller partiell. Fullständig röstförlust observeras med faryngit med komplikationer, med laryngit hos människor som sjunger osystematiskt under lång tid "i ligament", utan stöd. Samtidigt kan en person inte extrahera något ljud från sina ligament alls, han har bara möjlighet att viska.

Med en förkylning, trakeit, med angina, är partiell röstförlust möjlig, när man istället för ett normalt, djupt och fullt ljud talar en person med heshet och heshet, lägre och dövare än vanligt, men samtidigt finns det möjlighet att extrahera ljud från ligamenten, även om de är förvrängda.

Om röstförlust har inträffat, till exempel på grund av mekanisk skada på ledbanden som inte kan fixeras, anses det vara irreversibelt. I allmänhet är afonia tillfällig om röstet under vissa förhållanden kan återgå till personen.

Röstförlust med laryngit

Laryngit är en sjukdom som är vanligare hos barn och betyder den inflammatoriska processen i struphuvudet. Laryngit kan uppstå av följande skäl:

 • infektionsskada;
 • överhettning eller hypotermi;
 • laryngeal muskelstam.

Även hos vuxna kan en sådan lesion utvecklas, emellertid på grund av det faktum att struphuvudet hos en vuxen är något större än hos ett barn, fortsätter det i mildare former.

Laryngit kan vara:

 • catarrhal (den enklaste formen med vanligtvis infektiösa symtom - feber, torr hosta, andning i rösten);
 • stenosering (en form som åtföljs av en betydande förträngning av struphuvudets lumen);
 • hypertrofisk (i det här fallet har personen en stark heshet i rösten, och det är stor sannolikhet för fullständig afonia);
 • atrofisk (förekommer hos vuxna på grund av tunnning av laryngealt slemhinna);
 • hemorragisk (utvecklas parallellt med giftig influensa eller blodsjukdomar, åtföljd av en torr eller våt hosta med blod);
 • difteri (sjukdomen passerar i detta fall från mandlarna till struphuvudet, en vit bakteriell beläggning bildas på slemhinnorna);
 • purulent (sällsynt, utvecklas från katarral laryngit, kännetecknad av en kraftig ökning av alla symtom).

Laryngit åtföljs alltid av heshet eller fullständig röstförlust. Dessutom känner patienten en ont i halsen, svälja och andas är svåra, det finns hyperemi och rodnad i svalgslemhinnan, en "skällande" hosta, torrhet och svett i munnen och halsen, spastisk sammandragning av struphuvudmusklerna. Tillståndet passerar mot bakgrund av en ökning av kroppstemperaturen till 38-38,5 grader.

Det är svårare att bestämma laryngit hos nyfödda barn än hos äldre barn, eftersom barn inte kan klaga på hur de mår. Om barnet har blivit attypiskt lunefullt, rastlöst och slövigt har han väsande pip under gråten, andningen är svår och åtföljs av buller och vissling, om barnet hostar och har en rinnande näsa med riklig utflöde från näsan, kan dessa tecken tyder på laryngit. Sjukdomen kan uppstå utan temperatur, därför är det inte värt det att förlita sig på detta symptom på ett tillförlitligt sätt..

Sjukdomen och dess inneboende röstförlust bör inte orsaka panik - om du vänder dig till läkaren i rätt tid, följ alla hans rekommendationer och recept för behandling, snart stoppar inflammationen och rösten kommer att återhämta sig.

Nervös röstförlust: hur och varför det händer

Kan en person lämnas utan röst på grund av nervösa upplevelser, stress eller neuros? Athony, liksom vissa andra fonetiska patologier, kan vara av psykosomatisk natur.

Cirka 20% av personer med störningar i det ångestdepressiva spektrumet har nedsatt eller rösta förlust. Ofta är afonia förknippad med hysterisk neuros och ett allmänt ångestdepressivt tillstånd. Kvinnor, särskilt under graviditeten, är mer benägna att förlust av röst än män, eftersom deras psyke är något mindre stabil.

Hysteriska tillstånd kan leda en person till en funktionell afony när en normal, hög, sonorös röst saknas, men tal viskas. Brott eller röstförlust i detta fall inträffar plötsligt mot bakgrund av god fysisk hälsa. En person klagar över en känsla av en klump i halsen, vidhäftning av sputum, som verkar störa talet. Patologi kan plötsligt försvinna på egen hand, men om rösten har försvunnit av inga synliga fysiologiska skäl är det bättre att besöka en läkare.

Lungsjukdomar och afonier: hur är relaterade

Bronkit är en inflammatorisk sjukdom som påverkar bronkierna, medan slem och till och med pus bildas och utsöndras på slemhinnan. Bronkit utvecklas huvudsakligen som en komplikation av obehandlade infektionssjukdomar (influensa, SARS), efter förkylning på fötter, liksom som ett resultat av allergiska reaktioner. I avsaknad av korrekt behandling kan det kompliceras av lunginflammation eller gå in i bronkialastma..

Den kliniska bilden av kursen är mycket karakteristisk - för det första börjar patienten hosta. Det kan vara torrt eller vått, kan innehålla sputum med pus. Dessutom stiger en persons kroppstemperatur, han känner en allmän sjukdom, ökad trötthet och svaghet, halsen gör ont. Kroniska former fortskrider på liknande sätt, men oftare utan en ökning av kroppstemperaturen.

Ofta har hosta en "skällande" karaktär, som intensifieras i en dröm. Om hostan är väldigt stark, och röstsnören är överbelastade, kan patienten uppleva afonia. Röstförlust är också möjligt om bronkit har utvecklats som en komplikation av faryngit, laryngit.

Det finns ingen direkt koppling mellan processerna i bronkis och afonia, men andningsstörningar och hosta på grund av inflammation i bronkierna kan tillfälligt beröva en person en röst.

Lungcancer är en av de första bland alla typer av cancer i frekvens av förekomst. Primär lungonkologi är vanligare hos män, den tenderar att utvecklas mot bakgrund av kroniska lungsjukdomar - bronkiektas, kronisk bronkit, och även på grund av yrkeslångsjukdomar i samband med konstant inandning av irriterande och farliga partiklar (damm, olika kemikalier). Rökning är en av de avgörande faktorerna för utvecklingen av sjukdomen.

Utvecklingen av lungcancer sker gradvis, så det är svårt att bestämma det exakta ögonblicket för dess början. Tumören är vanligtvis placerad inuti bronkan och täcker sig gradvis med sin lumen, på grund av vilken atelektas bildas. Neoplasmen kan ge metastaser, tränga in i andra områden, till exempel i pleura och lungor. Samtidigt känner en person bröstsmärtor av en tråkig natur, han plågas av anfall av hosta, först torr, sedan våt med blod. Hosta får gradvis ett visslande, "skällande" ljud. Med tiden kan feber, frossa bli med. Vid undersökning märker läkaren utvidgningen av de safena venerna i bröstområdet, utvidgningen av lymfkörtlarna och ett svagt ödem i den subkutana vävnaden på halsen. Lungen som drabbats av sjukdomen är något långsammare än den friska lungan..

Kan rösten försvinna? Aphonia åtföljer verkligen utvecklingen av lungcancer i vissa fall, men det kan inte tillskrivas konstant och pålitligt tecken på patologi. Röstförlust är närvarande i patienten om tumören växer in i mediastinalzonen och provoserar komprimering av nervstammarna, stora kärl och matstrupen. Tillsammans med afonia finns det en svällande störning, en tydlig svullnad i den nedre halvan av ansiktet.

Diagnos, rekommendationer och behandling av afonia

Identifiering av afphonia i sig orsakar inga svårigheter för patienten och hans behandlande läkare. Diagnostiska åtgärder syftar vanligtvis till att fastställa orsaken till röstförlust. Läkaren intervjuar patienten, klargör alla tillhörande symtom, gör en undersökning. Om problemet enbart beror på fysiska orsaker är de lätta att identifiera och förskriva behandling. Om det är nödvändigt, efter diagnosen ”afonia”, kan terapeuten hänvisa patienten till en neurolog, otolaryngolog, psykiater, taleterapeut, onkolog.

Rekommendationer för röstförlust inkluderar rökförbud, inklusive att inte vara nära rökare och andas rök, eftersom passiv rökning också bidrar till irritation i struphuvudet. Det är förbjudet att ta alkohol, vasokonstriktor droger, aspirin. Tills röstet återställs bör du undvika platser och rum med låg lufttemperatur, med torr eller alltför fuktig luft, med högt damminnehåll. Produkter som innehåller syror, såsom tomater, citrusfrukter, choklad, måste tillfälligt tas bort från kosten. Ett undantag är citronsaft med honung som medicin. Det är också nödvändigt att utesluta mycket kalla och mycket varma drycker.

I vilka fall är det nödvändigt att konsultera en läkare? Uppskjut inte besöket hos läkaren om rösten plötsligt försvann hos barnet, som ofta hos barn på grund av smittsamma processer kan akut laryngeal stenos utvecklas. Små barn riskerar tyvärr att inandas en liten främmande kropp, därför, om det finns misstankar om förekomst av främmande föremål i andningsorganen, föras barnet till en medicinsk anläggning så snart som möjligt.

Dessutom är det nödvändigt att söka medicinsk hjälp om röstförlust åtföljs av några farliga symtom, till exempel andningssvårigheter, hög kroppstemperatur, om afonia som plötsligt uppstår utan uppenbar anledning inte försvinner inom en vecka.

Behandlingsregimen beror på orsaken till problemet. I sällsynta fall, om patientens tillstånd hotar, är han inlagd på sjukhus, ordineras lämplig terapi för att behandla patologin som väckte rösta. Sann afonia kräver skärning av ärr, avlägsnande av tumören, dvs. kirurgisk ingripande.

Den förlamade typen är inte alltid behandlingsbar, men om grundorsaken till utseendet elimineras (ta bort aortaaneurysm, tumör eller genomföra influensa, antiinflammatorisk behandling), förbättras patienten.

Spastisk och funktionell förlust av röst innebär utnämning av förstärkande läkemedelsbehandling för nervsystemet, genomföra psykoterapeutiska övningar, andningsövningar, fonopediska övningar.

Med funktionell heshet av rösten tilldelas patienten resten av röstsnören (du kan inte prata, viska, göra några ljud med sladdar), dessutom måste du ge upp alkohol och röka.

Om orsaken är akut laryngit kommer behandlingen att vara omfattande. För att bekämpa den smittsamma faktorn i laryngit föreskrivs antibiotikabehandling och andra antimikrobiella läkemedel. Antiinflammatoriska läkemedel, såväl som en del folkemedel hjälper till att minska svullnad och inflammation. Lokala behandlingsmetoder är obligatoriska - sprayer och sköljning med antiseptiska läkemedel, till exempel Miramistin eller avkok av örter. Patienten visas lugnande inandning. Hemma kan de göras med en nebulisator, eller på ett enkelt, välkänt sätt, över en kastrull med varmt (icke kokande) innehåll - vatten och aktiva ingredienser, till exempel anisolja eller klorofyllip tinktur.

Antiseptiska pastiller, till exempel Lizobact, Strepsils, hjälper till att minska smärta och ont i halsen.

Vissa föredrar behandling med homeopatiska medel, tar mediciner som Homeovox, någon vänder sig till recept för traditionell medicin.

Ingefära rot anses vara ett kraftfullt antimikrobiellt och immunstimulerande medel. Gnid roten på ett rivjärn, fyll den med ett tredje glas vatten, tillsätt en matsked honung. Alla ingredienser blandas i en emaljpanna och tänds. När blandningen kokar kyls den, filtreras och tas 1 matsked före sänggåendet. Kan också tillsättas mjölk eller svagt te..

Applicera potatisjuice för gurgling - för detta gnides rå skalade potatisar på ett rasp, och den resulterande vätskan tappas och filtreras. Sköljning utförs 3-4 gånger om dagen, efter måltiderna.

Ett russinrättsmedel med lökjuice framställs på detta sätt: 2 matskedar russin hälls med ett glas vatten och kokas. Efter att buljongen har svalnat, tillsätt 1 kopp nypressad lökjuice till den och ta 2 matskedar två gånger om dagen.

Användbart för patienten är att gurgla med havssalt och läsk, med tinktur av kalendula, med granolja. Proceduren kan utföras var 2-3 timmar under hela dagen. Efter sköljning i en halvtimme ska du inte äta eller dricka.

Det finns en uppfattning om att det är möjligt att bota röstförlust genom användning av alkoholhaltiga drycker - konjak, öl. I själva verket verkar etylalkohol på ledbanden på ett förstörande sätt, även när det gäller en frisk person. Och för en sjuk person är behandling mot röstförlust med konjak eller andra starka livsmedel förbjuden..

Röstförlust kan följa både förkylningar och andra patologier med en mindre uppenbar koppling, till exempel nervstörningar, lungcancer. Samtidigt kan en persons talapparat vara helt i ett normalt skick, men en person kommer fortfarande inte att kunna prata. Om det finns en funktionell störning, ligamentsjukdomar eller struphuvud, paralys av nerverna, är det ganska naturligt att dessa faktorer påverkar personens förmåga att normalt tala och extrahera fulla ljud från sin vokalapparat. Lyckligtvis är afonin i de flesta fall inte oåterkallelig och slutgiltig. Tillräckliga terapeutiska åtgärder för att eliminera orsaken till sjukdomen kan så småningom återlämna en persons röst.

Mer färsk och relevant hälsoupplysning på vår Telegram-kanal. Prenumerera: https://t.me/foodandhealthru

Specialitet: allmänläkare, radiolog.

Total erfarenhet: 20 år.

Arbetsplats: LLC SL Medical Group, Maykop.

Utbildning: 1990-1996, North Ossetian State Medical Academy.

Träning:

1. Under 2016 passerade den ryska medicinska akademin för forskarutbildning avancerad utbildning i det extra professionella programmet "Terapi" och fick genomföra medicinska eller farmaceutiska aktiviteter inom terapispecialiteten.

2. Under undersökningskommitténs beslut vid den privata institutionen för ytterligare yrkesutbildning fick Institutet för avancerad utbildning av medicinsk personal 2017 bedriva medicinsk eller farmaceutisk verksamhet inom radiologi..

Arbetslivserfarenhet: allmänläkare - 18 år, radiolog - 2 år.

Röståterställning efter borttagning av sköldkörteln

Förlorad röst efter sköldkörtelkirurgi

Den körtel som hemlighet jodtyroniner och producerar jod kallas sköldkörteln (sköldkörteln). De hormoner som den producerar är triiodothyronine och tyroxin..

De deltar i regleringen av metaboliska processer i kroppen, tillväxten av vissa celler.

Produktionen av dessa hormoner sker i follikelcellerna i körtelepitel - tyrocyter. Dessutom bildas kalcitonin i sköldkörteln, som representerar gruppen av peptidhormoner.

Det återställer kroppens benstrukturer genom att införa fosfat och kalcium i dem och kontrollerar också tillväxten av osteoklastgrupper.

Gland enhet

Sköldkörteln har formen som en fjäril i området för sköldkörtelbrosket, på halsen - framför luftstrupen och under struphuvudet.

Detta organ har två lober, förbundna med en smal region i regionen av den andra eller tredje trachealringen. Från sidorna täckes luftstrupen också av sköldkörtelens lober, som liknar bokstaven "H" i dess kontur.

Vikten för detta organ hos en vuxen människa är från tolv till tjugofem gram, och volymen är från arton till tjugofem milliliter.

Sköldkörteln levereras rikligt med blod med fyra stora sköldkörtelarterior: två övre och två nedre. De ansluter till halspulsåren utanför och den subklaviska artären inuti..

Dessutom får sköldkörteln näring och syre genom de små arteriella grenarna i tracheaens laterala och främre yta..

Röst tas bort efter borttagning av sköldkörteln

Körtelstörningar

Sköldkörtel dysfunktion utvecklas vanligtvis på bakgrund av ökad eller minskad produktion av hormoner av dess celler.

Som ett resultat kan sådan dysfunktion leda till hormonell obalans i kroppen, orsaka systemisk dystrofi eller fetma..

Diagnos av avvikelser i körtlarna görs genom att analysera ett antal blodindikatorer:

I det fall då organets dysfunktion fortskrider, är det inte mottagligt för terapeutisk behandling, och även när allvarliga endokrina förändringar orsakade av den uppträder tas bort körtlarna.

Sjukdomarna som involverar kirurgiskt avlägsnande av sköldkörteln inkluderar:

Förlusten av ett så viktigt organ har en stark effekt på det endokrina systemet hos en patient. Det påverkar också en persons psykologiska tillstånd och fysiska aktivitet..

effekter

Efter operation för att ta bort sköldkörteln, kan patienten omedelbart känna smärta i baksidan av nacken och halsen. Dessutom kan platsen för kirurgisk ingrepp svälla - själva snittet.

Patientens välbefinnande förbättras dock betydligt inom två till tre veckor efter operationen.

Ibland upplever människor små förändringar i rösten, orsakade av irritation i struphuvudet på grund av användningen av endotrakealtuben under operationen, och ibland allvarligare störningar i vokalapparaten.

Inte i alla kirurgiska fall tas hela organet bort. När de flesta av körtlarna tas bort bildas en brist på kalcium i kroppen..

Dessutom, efter operationen, allvarliga konsekvenser som:

 • Förändringar i funktionen av parathyreoidea.
 • Sällsynta fall av infektion i kirurgisk sutur (endast 0,1 procent av fallen).
 • Sällsynta men farliga fall av blödning (endast 0,2 procent av fallen).
 • Eventuell återfall av sekundär hypotyreoidism och TSH-beroende tumör orsakad av avsaknad av postoperativ behandling med Levothyroxin.
 • Häsighet, röstsvaghet, röstdysfunktion till följd av skada på den återkommande nerven. Andningsdysfunktion observeras ibland..

De flesta sköldkörtelkirurgier använder en modern neuromonitoringsteknik. Även dess ultimata arbete kan emellertid inte garantera integriteten av nervnoder efter operationen..

Först och främst beror detta på skador på nervvävnaderna på grund av ärr, hematomer och postoperativt ödem på dem. Komplikationer kan finnas i tre månader hos en patient.

Nervös dysfunktion påverkar den motoriska aktiviteten hos struphuvudet. I fallet när det varar mindre än ett år talar de om pares av struphuvudet.

Röstförlust efter sköldkörtelkirurgi

Återställningsperiod efter operationen

Det svåraste är återhämtningsprocessen för röstfunktioner efter sköldkörtelkirurgi.

Om restaureringen av vokalapparaten inte äger rum efter ett år, utvecklas dess förändringar till förlamning av struphuvudet och anses vara irreversibla. De flesta irreversibla dysfunktioner avser komplikationer efter sköldkörtelkirurgi.

Tecken på pares som förekommer på hälften av struphuvudet inkluderar:

 • svaghet i röst och monotoni av intonation;
 • röstens trötthet;
 • om båda halvorna i struphuvudet är skadade, observeras ofta livstruande andningsdysfunktion - kvävning.

Diagnos och behandling av röstdysfunktion

Diagnostik och rekonstruktiva procedurer för röst efter sköldkörtelkirurgi är under övervakning av en foniatrist.

Den identifierar ett skadat område i en nerv med hjälp av metoder som:

 • stroboskopi av video;
 • indirekt laryngoskopi;
 • video laryngoskopi.

Med laryngoskopi upptäcks tillståndet för röstsnören och vid användning av stroboskopi med video bedöms deras normala funktion..

Som ett resultat av den komplexa tillämpningen av dessa metoder är det möjligt att spåra även de minsta, nästan osynliga, rörelserna i ligamenten. Detta gör det möjligt att identifiera arten av veckdysfunktionen: neurologisk eller mekanisk.

Många patienter är intresserade av hur man snabbt kan återställa röstfunktioner efter operationen.

För det första, under en period av sex till tolv månader efter operationen, är röståterställning möjlig på egen hand om motornervarna endast är delvis och lätt skadade.

För det andra finns det under samma tidsperiod en delvis oberoende återställning av röstfunktioner.

För det tredje, under en viss tidsperiod, uppnås de bästa resultaten i röståterställning av de patienter som får läkemedelsbehandling, deltar i fysioterapisessioner, fonopedisk korrigering och arbetar nära med foniatristen.

Fysioterapisessioner förbättrar patientens tillstånd väsentligt, vilket påverkar den neuromuskulära ledningen i struphuvudet.

I samband med fonopedisk korrigering för varje patient väljs en individuell uppsättning övningar som gör att du kan återställa talapparatens arbete.

Det är värt att betona att det är otvetydigt att svara på frågan om det är möjligt och hur man återställer rösten efter operationen, eftersom detta påverkas av patientens tillstånd under den postoperativa perioden och egenskaperna hos hans hälsa.

Husky röst efter levostor lobektomi

Anslutningsdatum: mars 2015 Inlägg: 10 tackade: 0 gånger tackade: 0 gånger ->

Husky röst efter levostor lobektomi

Hej, den här situationen - för en månad sedan utförde min far en vänstersidig lobektomi och lymfadenektomi för perifer lungcancer. Före operationen fanns det inga problem med rösten. Efter operationen finns det praktiskt taget ingen röst, förklarade kirurgen orsaken - de opererade i friska vävnader, troligen påverkades returren. Berätta för mig att något kan göras för att återställa stämbanden? livskvaliteten har minskat dramatiskt. allmäntillstånd gör att du kan arbeta, men på grund av brist på röst finns det inget sätt. Tack och hälsa till alla.

Anslutningsdatum: Okt 2003 Inlägg: 4,520 Tackade: 0 Tider Tackade: 0 gånger ->

Ett meddelande från% 1 $ s skrev:

Anslutningsdatum: mars 2015 Inlägg: 10 tackade: 0 gånger tackade: 0 gånger ->

Tack för svaret, jag förvirrade inte, kirurgen sa att det var vänster skada som bestämde utseendet på denna komplikation. ENTs såg, sa att detta inte är "deras" problem.

Anslutningsdatum: Okt 2003 Inlägg: 4,520 Tackade: 0 Tider Tackade: 0 gånger ->

Ett meddelande från% 1 $ s skrev:

Ett meddelande från% 1 $ s skrev:

Anslutningsdatum: mars 2015 Inlägg: 10 tackade: 0 gånger tackade: 0 gånger ->

Jag insåg att vi letar efter en foniatrist. Tack för att du svarade.

Anslutningsdatum: mars 2015 Inlägg: 10 tackade: 0 gånger tackade: 0 gånger ->

Hängslen efter lobektomi och MRT

Hej,
En onkolog efter en lobektomi (för lungcancer) ordinerade en MR-hjärna i kontrast för att utesluta avlägsna metastaser. Är det möjligt att göra MRI i närvaro av konsoler i lungan?
Tack så mycket Vera.

Anslutningsdatum: Okt 2003 Inlägg: 4,520 Tackade: 0 Tider Tackade: 0 gånger ->

Ett meddelande från% 1 $ s skrev:

Anslutningsdatum: mars 2015 Inlägg: 10 tackade: 0 gånger tackade: 0 gånger ->

Tack så mycket för ditt svar. På ditt råd hittade du en förnuftig foniatrist - det visade sig att de ofta stöter på pares av struphuvudet efter lungoperationer (det verkar dessutom struphuvudet) och föreslog vad man skulle göra. Tack igen!

Anslutningsdatum: Okt 2003 Inlägg: 4,520 Tackade: 0 Tider Tackade: 0 gånger ->

Ett meddelande från% 1 $ s skrev:

Anslutningsdatum: mars 2015 Inlägg: 10 tackade: 0 gånger tackade: 0 gånger ->

2 histologiska varianter i en lungtumör - kanske?

Hej,
Under histologisk undersökning av tumören hos sin far (perifer cancer i den övre loben i den vänstra lungan) upptäcktes 2 morfologiska varianter - skivepitel, icke-keratiniserad cancer och adenokarcinom. Glasögon granskades oberoende på tre platser - resultatet är detsamma i alla fall. Onkologen säger att en kombination av dessa histologiska typer inte förekommer i en enda tumör, och att den enda möjliga förklaringen till denna situation är att glaset från olika patienter blandades i laboratoriet. Om någon av experterna kan kommentera situationen, vänligen hjälp. Det händer på samma sätt eller inte?

Anslutningsdatum: Okt 2003 Inlägg: 4,520 Tackade: 0 Tider Tackade: 0 gånger ->

Ett meddelande från% 1 $ s skrev:

Anslutningsdatum: mars 2015 Inlägg: 10 tackade: 0 gånger tackade: 0 gånger ->

Tack för svaret. Nu finns det dock inget sätt att räkna ut det - sex månader har gått efter operationen och det är inte längre möjligt att återställa glaset. Enligt resultaten från PET släpptes pappa i sex månader, efter sex månaders kontroll. Det är fortfarande svårt att göra en biopsi med perifer cancer, jag förstår rätt?

Anslutningsdatum: Okt 2003 Inlägg: 4,520 Tackade: 0 Tider Tackade: 0 gånger ->

Ett meddelande från% 1 $ s skrev:

Anslutningsdatum: mars 2015 Inlägg: 10 tackade: 0 gånger tackade: 0 gånger ->

Ja, naturligtvis utfördes operationen, men den histologiska typen av tumören kunde inte fastställas på grund av det blandade glaset. Därför frågar jag om biopsin. Hon kunde kasta ljus, eftersom typen av tumör påverkar behandling och prognos.

Anslutningsdatum: Okt 2003 Inlägg: 4,520 Tackade: 0 Tider Tackade: 0 gånger ->

Ett meddelande från% 1 $ s skrev:

Anslutningsdatum: mars 2015 Inlägg: 10 tackade: 0 gånger tackade: 0 gånger ->

Ja, ja, hon förklarade ingenting, men jag ställer frågor. Ledsen för inkonsekvensen, det här är från spänning. Där finns det enligt PET några lymfkörtlar i mediastinum som ackumulerar läkemedlet. Men de är stabila (PET gjordes 3 månader efter operationen och 6 månader senare). Bilden är densamma. PET-läkaren betraktade dem dock som misstänkta för metastaser och talade om en möjlig biopsi av dessa noder, och onkologen betraktade dem som reaktiva och föreslog 6 månader att vänta. Bristen på en histologisk bild irriterar alla. Kanske nu mer tydlighet.

Anslutningsdatum: Okt 2003 Inlägg: 4,520 Tackade: 0 Tider Tackade: 0 gånger ->

Ett meddelande från% 1 $ s skrev:

Anslutningsdatum: mars 2015 Inlägg: 10 tackade: 0 gånger tackade: 0 gånger ->

Tack så mycket för din patientförklaring. Gud välsigne dig!

Hur du får tillbaka din röst efter sköldkörtelkirurgi

Kirurgi i nacken resulterar ibland i trauma till larynxnerven, vilket leder till förlamning av en eller två sidor av struphuvudet. Sådan förlamning kallas neuropatisk pares, som slutar med 3-9% av sköldkörtelkirurgin. Förlamning är tillfällig och efter behandlingen återställs rösten efter 3-12 månader.

Tipsen som presenterades i artikeln testades personligen av författaren efter borttagning av sköldkörteln och förekomsten av vänstersida-pares. Rösten återvände under den femte månaden av klasserna, i motsats till prognoserna från en neurolog och ENT-läkare.

Mer om pares

En del av andningsorganen - struphuvudet - är involverat i att främja luft- och röstbildning. Ljud bildas av tre muskelgrupper som sträcker och slappnar av stämbanden.

Pares av struphuvudet efter borttagning av sköldkörteln orsakar en försvagning av det motoriska arbetet i röstsnören, vilket stör andningen och röstbildning. Styrkan och amplituden för röstsnörens rörelse reduceras. Laryngeal förlamning, efter operationen, är vanligare hos kvinnor.

Pares sker på en eller båda sidor. Om en röst försvann efter operation på sköldkörteln och det finns misstank för pares - detta är ett tillfälle att kontakta en ENT-läkare och en neurolog, kommer de att förskriva en undersökning och behandling.

Symtom på pares

 • svår heshet;
 • rethosta;
 • trötthet och andnöd från konversation och fysisk ansträngning;
 • svårt att svälja.

Med bilateral pares är andning svår, det finns brist på syre, patienten måste sitta. Det är svårt att hosta upp och svälja mat, huden är blek, lemmarna är kalla. Eventuella rörelser förvärrar tillståndet, det förbättras med normaliseringen av stämbandens position.

Behandling

Pares av röstsnören behandlas omfattande. Injektioner, piller, fysioterapi, massage, fonopedisk korrigering och interaktion med fonatorn. Kirurgi är extremt sällsynt.

Vid delvis eller liten skada på motornerven återställs rösten oberoende inom 6-12 månader. Tidig startad och patientbehandling ger ett positivt resultat på 1-4 månader.

Om nerven delvis skärs tar behandlingen sex månader. Utan nervskada kommer rösten tillbaka om två veckor.

I vissa återställer struphuvudet rörligheten på tre dagar, i andra på fyra månader, och vissa opererade på väntan på återhämtning på fyra år..

Otolaryngologen rekommenderar att du utför andningsövningar som syftar till att förlänga utandning. Talterapeut - träna musklerna i vokalapparaten. En patient som har tappat sin röst lär sig att reproducera ljud på grund av matstrupen.

De första lektionerna varar i 1-2 minuter och förlängs gradvis.

Massage för förlamning av ligament

 1. Placera fingertopparna i mitten av pannan. Utför mjuka cirkulära rörelser längs de övre linjerna i kindbenen till näsan.
 2. Tillbaka till templen.
 3. På mittlinjen på näsan upp och ner.
 4. Ringar runt näsan, gripande läppar.

Vibration: med pekfingret, slå längs näsan på ena sidan, sedan på den andra, samtidigt från två sidor samtidigt som du uttalar ljudet "m".
Pimp framför spegeln.

Andningsövningar

Normaliserar andningen och får röstsladden att svänga från den förlamade sidan.

 1. Överarbeta inte eller rusa.
 2. Ta inte full luftkista.
 3. Utför smidigt, utan att anstränga axlar, nacke, armar.
 4. Känn hur membranet, interkostala musklerna, musklerna i nedre buken fungerar.
 5. Ventilera rummet före ockupationen.
 6. Yrke att utföra innan du äter, eller efter 1-1,5 timmar.

Andningsövningar:

 • Den viktigaste och oumbärliga övningen är att spela harmonika; börja från 30 sekunder, och på 2 veckor öka till 2 minuter. Ta verktyget 10 gånger dagligen;
 • Andas in genom näsan och andas ut genom munnen; sedan vice versa;
 • Kläm i en näsborre och andas in en annan, ändra sedan;
 • Andas in med en näsborre och andas ut med den andra, klämmer dem växelvis;
 • Puffa ut dina kinder och blåsa ut en tunn ström.

Sportkomplex för att stärka nackmusklerna

Efter 2 veckors andningsövningar sitter du på en stol:

 1. Lutar huvudet bakåt, händerna "låsta" på baksidan av huvudet.
 2. Nävar under hakan - luta huvudet framåt, handflatorna mot öronen - lutar åt sidorna.
 3. Dra underkäken framåt - nedåt - åt sidorna.
 4. Käken och slappna av.
 5. Fyll dina kinder med luft.
 6. Rör vid spetsen på den mjuka gommen så långt det är möjligt.
 7. Gäspningar, lyft den övre delen av svelget.
 8. Membranande andning - blåsa upp magen vid inandning medan du andas in.

Komplexet utförs sex gånger om dagen och utför varje övning 5 gånger.

Fonetiska övningar

Börja 2 veckor efter början av förstärkning av nacken. Fonitorn styr klasserna, varje uttalat ljud, stavelse, ord justeras. Röståterställningsarbete kräver tålamod.

Det första uttalade ljudet är "m." Först, kort, trycka en luftström från en hård smak. Sedan något kvarande, ökar "mooing".

Efter att ha uppnått ett fritt uttal av ljud uttalar de stavelserna: ma, me, we, mo, mo. Uttalet börjar med en lång "m", sedan läggs en vokal kort till med kävens sänkning.

Efter att ha behärskat stavelserna växlar de till kedjor med stavelser från uttryckta konsonanter: ma - ma - ma; på - men - tja. Kedjor från två vokaler uttalas också, sedan från tre vokaler. En annan övning är vokaljudet med "y" som uttalas i en sång.

Nästa steg - ord i en bokstav, de första orden från två öppna stavelser, gradvis komplicerade.

Förbättringsstadium - läsa högt tidningstext.

Två veckor efter utskrivning från sjukhuset, lägg till promenader, träna andning. Under den andra lektionsmånaden läggs dynamiska övningar med uttal av ljud till.

Det här är bekanta övningar från skolträningen: torso, krökningar, gungor, knäböj med mera. Det viktigaste är att andas korrekt: andas in genom näsan, andas ut genom munnen genom läpparna vikta i ett rör.

Folkrättsmedel för pares av struphuvudet

Tre gånger om dagen, på tom mage, ta 50-60 ml infektion av ormhuvudet (1 msk. I ett glas vatten) och tillsätt en sked honung.

Ta 2 tsk. marinoroten och häll vatten (1,5 koppar). 10 minuter. koka i ett vattenbad. Insistera i 60 minuter. Drick 0,5 kopp 3 gånger om dagen på tom mage.

Ett snabbt och positivt resultat i röståterställning kan uppnås om du tålmodig, ihållande, många gånger utför komplexens övningar. Lita inte enbart på dina egna styrkor.

Läkaren hjälper till att utarbeta ett behandlingsprogram, berättar misstag och hjälper till att fixa det. Ibland återställs rösten inom ett år. Ju tidigare den kompetenta behandlingen påbörjas, desto tidigare återhämtning.

Laryngeal cancer: hur man lever efter röstförlust?

Laryngeal cancer diagnostiseras årligen hos 7 tusen ryssar. På grund av den låga medvetenheten hos patienter och läkare upptäcks sjukdomen oftast redan i de sista stadierna - i detta fall hotas personen med en operation för att ta bort struphuvudet och röstförlust.

Rummet för lika möjligheter och det sociala och entreprenöriella projektet Everland har lanserat ett stort cancer i struphuvudet för att dela erfarenheterna från människor som redan har överlevt operationen. "Sådana saker" pratade med läkare och patienter om hur de ska leva efter att ha tappat en röst och vilka sätt att återlämna det.

Mannen tappar sin röst

I Ryssland har laryngeal cancer den 11: e platsen i prevalens bland andra typer av cancer; varje år diagnostiseras den hos 6,5-7 tusen patienter. De flesta personer med laryngeal cancer är män i åldern 45–59 år. De vanligaste orsakerna till sjukdomens början är rökning och alkohol..

Onkolog, chef för avdelningen för huvud- och nacktumörer i Chelyabinsk Regional Center for Oncology and Nuclear Medicine, Alexander Guz, säger att i mer än hälften av fallen upptäcks larynxcancer i steg III och IV, men nyligen har denna trend förändrats till det bättre.

Läkaren förklarar: patienter uppmärksammar inte på deras tillstånd under lång tid och går inte till kliniken eftersom de inte känner till symtomen på larynxcancer. ”Under en lång tid har patienterna ett enda symptom - heshet. De vet inte att detta kan vara orsaken till malig larynxbildning. Han fick en förkylning, blev sjuk, åt glass, han bar viruset på fötterna - människor hittar hur de kan förklara sina första symtom, säger onkologen.

Alexander Guz påpekar läkarnas låga medvetenhet, särskilt terapeuter, om sjukdomen. Enligt experten träffas terapeuter i sin vanliga praxis med laryngeal cancer högst en gång om året och eftersom det inte är den vanligaste sjukdomen kan de inte tolka symtomen korrekt..

I stadierna III och IV av sjukdomen är ett av de möjliga behandlingsalternativen en operation för att ta bort struphuvudet eller kemoradioterapi. År 2018 kunde ryska läkare för första gången återställa patientens borttagna struphuvud med hjälp av tarmsfragment. I framtiden kommer sådana operationer att göra det möjligt för människor att äta och prata normalt. Nu när struphuvudet tas bort berövas patienten möjligheten att prata med en sonorös röst..

Röståterhämtning

Efter att ha tagit bort struphuvudet har en person flera alternativ att börja prata: utvecklingen av esophageal röst, installationen av en röstprotes eller elektronisk larynx. Rehabiliteringsåtgärder för röståterställning kan genomföras tidigast 14 dagar efter operationen och först efter tillstånd av den behandlande kirurgen.

Enligt logopeden Tatyana Petrova vill vissa människor i allmänhet inte kommunicera efter operationen. ”En person tappar sin röst och i allmänhet blir förmågan att uttala ljud respektive psykologiskt deprimerad. Vissa blir aggressiva, dras tillbaka till sig själva, ”sade Petrova.

Talterapeuten kom ihåg historien om hennes patient, som var en grundskolelärare innan operationen, och beslutade sedan att lämna staden för byn och inte återställa hennes röst. Ett år senare ringde patientens dotter och sa att hennes mamma lyckades uttala några ord. Familjen trodde att det var möjligt att återlämna rösten och började engagera sig i rehabilitering. "Jag visade henne bara esophageal röstteknik, och hon lät nästan från de första lektionerna," påminner Petrova.

Enligt henne spelar lust den viktigaste rollen i röståterställning. ”Om det inte finns någon önskan kan ingen släkting hjälpa patienten, utom sig själv. Om en person vill ha det betyder det framgång i 99% av fallen, ”tror terapeuten.

Alexander Guz säger också att inte alla patienter bestämmer sig för att återuppta röst efter operation för att ta bort struphuvudet. ”Vissa människor har inte ett sådant globalt behov av att prata. Vi har sådana patienter som är tyst och tyst. De lär sig att viska något, de omkring dem förstår och de behöver inte mer ”, konstaterar onkologen.

Esophageal röst

Metoden för röståterställning väljs individuellt. ”Endast ett elektriskt struphuvud passar någon, eftersom det finns olika volymer av kirurgi och det kan vara omöjligt att orsaka en matstrupe röst. För de patienter som är ganska aktiva och som behöver kommunicera snabbt är röstproteser lämpliga. Om patienterna är tålmodiga kan de lära sig esophageal röst, eftersom det inte är en enda dags arbete, ”förklarar logoped Petrova.

Enligt Alexander Guz anses esophageal rösten vara det enklaste sättet för patienter. Till skillnad från protesen och det elektroniska struphuvudet kräver det inte ytterligare enheter och operationer, och under samtalet är händerna inte involverade. Ljudet bildas som ett resultat av frigöring av luft som samlas i magen genom en del av matstrupen.

Utvecklingen av esophageal röst beror på patientens vilja: han kommer att ha lång (upp till sex månader) utbildning med en foniatrist eller taleterapeut, såväl som oberoende studier. Bland minuserna i matstrupen röst, kallar Guz utvecklingens komplexitet. Dessutom är det inte möjligt att uttala långa meningar på detta sätt, eftersom det inte finns tillräckligt med luft.

Evelina Rogova genomgick en operation 2015 och läkare rådde henne omedelbart att utveckla matstrupen. ”När jag fick operationen sa professorn bokstavligen omedelbart: börja läsa. Jag kläckte först ögonen och satte sedan ett mål för mig själv att jag inte skulle vara tyst. Och jag började sakta säga några vanliga ord, ”påminner Rogova..

Hon lärde sig att tala med sin esophageal röst efter flera veckors träning. Så hon pratade i två år, hennes vänner förstod henne väl, svårigheter uppstod bara när man pratade i telefon - esophageal röst var tystare än vanligt. På grund av bronkialastma började Rogova emellertid kippa och det var svårt för henne att prata, som ett resultat beslutade kvinnan att installera en röstprotes. "Jag hade inget val - varken att hålla mig tyst eller att lida, så jag var tvungen att lägga en protes," säger Rogova.

Röstprotes

Röstprotesen har sina egna egenskaper: När man pratar måste en person använda händerna för att stänga luftutloppet från trakeostomin. Varannan månad måste protesen ändras, den måste tas om hand och rengöras dagligen. Onkolog Guz påpekar att protesen därför inte är lämplig för personer som har synproblem och motorisk koordination.

Efter att ha installerat en röstprotes, behöver vissa patienter hjälp med att ”utveckla” och behärska en ny röst, de behöver korta klasser med en logoped eller foniatist. Kostnaden för protesen är cirka 30 tusen, patienter kan få återbetalning av köpet från staten, men först efter det faktum.

Irina Aralova säger att huvudproblemet i röstprotesen som hon har gått i 13 år är att hon ofta måste bytas, medan staten knappast hjälper henne i detta. Irina säger att den första protesen tjänade henne i två år, och nu måste hon ändra den var tredje till sex månad. "Det är omöjligt att säga exakt hur länge röstprotesen kommer att pågå," konstaterar Aralova. - Protesen förstörs av svampar som så småningom sätter sig på den. Hur snabbt detta händer beror på många skäl: immunitet, näring, protesvård ”.

Kvinnan installerade protesen bara två år efter operationen, eftersom initialt ingen sa till henne att de till och med existerar. Aralova vände sig till Moskva-onkologisjukhuset nr 62 till Elena Novozhilova, MD, som var en av de första onkologerna i Ryssland som installerade vokalproteser. Novozhilova utför inte bara operationer, utan hjälper också patienter i rehabilitering, inklusive att organisera en kor av patienter med proteser.

Enligt Aralova, efter att ha installerat protesen, förändrades hennes röst nästan inte, och hon började tala direkt. Kvinnan sa att hon tillsammans med andra patienter skapade en speciell grupp i WhatsApp för att stödja människor som bara har operation. ”Vissa människor är rädda för att förbli utan röst och genomgå operation. Vi säger att livet inte slutar där, förklarar Aralova.

Elektroniskt larynx

Den röstbildande apparaten - den elektroniska struphuvudet - kan installeras utan operation. Det är en liten enhet, liknande en mikrofon, som appliceras på halsen och i stället för struphuvudet skapar en vibration. Denis Smolyakov, som använder en röstbildande enhet, ringer ytterligare en minus: enheten måste laddas varannan vecka. Om det elektroniska struphuvudet plötsligt lossnar måste du leta efter ett batteri.

Vissa patienter vägrar elektronisk larynx, eftersom talet med den här enheten är monotont och robotiskt. Denis hustru, Julia Filippova, säger att hon själv inte längre märker att hennes man säger "på något sätt annorlunda." ”Det händer att människor på gatan uppmärksammar Denis. Tja, han kommer att se sig omkring, bli förvånad och vända sig bort och inse att det inte finns någon robot bakom honom och kommer att gå längre, säger Filippova.

Denis sa det första ordet omedelbart i butiken under köpet av enheten. En vecka senare började han långsamt kombinera ord i meningar, och efter två månader behärskade han enheten perfekt och pratade i telefon. Efter en tid talade Smolyakov från talarstolen och berättade sin patienthistoria på en kongress med cancerpatienter. ”Vi har barn, barnbarn, mamma, syster, syskonbarn - om du vill, vill du inte, men du kommer att prata. Alla bad om hans råd och ville prata med honom. Lonely är svårare, säger en person när det finns någon att lyssna på honom, säger Filippova.

En kvinna anser att det elektroniska struphuvudet är den bästa metoden för röståterställning: för henne finns det inga kontraindikationer och hon hotar inte komplikationer. Staten kompenserar för inköp av en röstbildande apparat vart femte år. Det belopp som tilldelas är fast - cirka 17 tusen rubel. Detta är den genomsnittliga kostnaden för den ryska enheten, därför måste patienterna betala skillnaden själva om patienter köper en utländsk enhet, vilket är en storleksordning.

Filippova anser att när du väljer en röståterställningsteknik måste du fokusera på läkarnas råd, ekonomiska förmågor och livsstil. ”Till exempel, om en person arbetar i ett företag och kräver ständig kommunikation med ett stort antal människor, blir det lättare för honom att använda en protes, eftersom hans röst är så nära det naturliga som möjligt. Men om han bor i en by, borta från läkare, är det svårt att installera en protes, säger kvinnan.

Varje dag skriver vi om de viktigaste frågorna i vårt land. Vi är säkra på att de bara kan övervinnas genom att prata om vad som verkligen händer. Därför skickar vi korrespondenter på affärsresor, publicerar rapporter och intervjuer, fotohistorier och expertutlåtanden. Vi samlar in pengar för många fonder - och vi tar inget intresse av dem för vårt arbete.

Men "Sådana frågor" finns själva tack vare donationer. Och vi ber dig göra en månatlig donation till stöd för projektet. All hjälp, särskilt om det är regelbundet, hjälper oss att arbeta. Femtio, hundra, femhundra rubel - detta är vår möjlighet att planera arbete.

Prenumerera på alla donationer till vår fördel. tacka.

Ett meddelande har skickats till din inkorg med en länk för att bekräfta rätt adress. Följ länken för att slutföra prenumerationen..

Om meddelandet inte kom inom 15 minuter, kontrollera skräppostmappen. Om brevet plötsligt föll i den här mappen öppnar du brevet, klickar på knappen "Skräp inte" och klickar på bekräftelselänken. Om meddelandet inte finns i skräppostmappen kan du försöka prenumerera igen. Du kan ha gjort ett misstag när du anger adressen.

Exklusiva rättigheter till foto och annat material tillhör författarna. Varje placering av material på tredjepartsresurser måste avtalas med upphovsrättsinnehavarna.

Kontakta [email protected] för alla frågor

Hittade du en skrivfel? Välj ett ord och tryck på Ctrl + Enter

 • I kontakt med
 • Facebook
 • Twitter
 • Telegram
 • Instagram
 • Youtube
 • blädderblock
 • Zen

Hittade du en skrivfel? Välj ett ord och tryck på Ctrl + Enter

(Protokoll nr 1 daterad 01.20.2020)

 1. Värdet på detta offentliga erbjudande
  1. Detta offentliga erbjudande ("Erbjudande") är ett erbjudande från välgörenhetsfonden för stöd till socialt oskyddade personer "Behöver hjälp" ("Fonden"), vars uppgifter anges i avsnitt 6 i Erbjudandet, i person som direktör Aleshkovsky Dmitry Petrovich agerar enligt stadgan, för att avsluta med alla den person som kommer att svara på Erbjudandet ("Donator"), ett donationsavtal ("Agreement"), under de villkor som anges i Erbjudandet.
  2. Erbjudandet är ett offentligt erbjudande i enlighet med punkt 2 i artikel 437 i Rysslands civillagstiftning.
  3. Erbjudandet träder i kraft dagen efter dagen då det publiceras på fondens webbplats på Internet på: nuzhnapomosh.ru.
  4. Erbjudandet gäller på obestämd tid. Fonden har rätt att när som helst avbryta Erbjudandet utan förklaring.
  5. Erbjudandet kan ändras och kompletteras, som träder i kraft dagen efter dagen för det att de publicerades på fondens webbplats.
  6. Ogiltigheten av en eller flera villkor i Erbjudandet innebär inte ogiltigheten av alla andra villkor i Erbjudandet.
  7. Placeringen av Erbjudandet anses vara staden Moskva, Ryssland.
 2. Väsentliga villkor för avtalet
  1. Enligt detta avtal överlämnar givaren sina egna medel som en frivillig donation på något av de sätt som anges i klausul 3.2, och fonden accepterar donationen och använder dem i enlighet med fondens chartermål.
  2. Överföring av medel till fonden enligt detta erbjudande är en donation i enlighet med artikel 582 i Rysslands civillagstiftning. Det faktum att donationen har överförts indikerar att givaren accepterar villkoren för Erbjudandet.
  3. Efter mottagande av en donation till en organisation som deltar i välgörenhetsprogrammet eller projektet Need Help.ru kommer fonden att skicka en 100% donation till denna organisation. Fonden håller inte tillbaka en procentandel av de erhållna medlen..
  4. Syftet med donationen: en välgörenhetsdonation överförs till genomförandet av fondens auktoriserade verksamhet.
 3. Förfarandet för att ingå ett kontrakt
  1. Kontraktet ingås genom att givaren accepterar Erbjudandet.
  2. Erbjudandet kan accepteras av givaren genom att överföra medel med alla betalningsmetoder som anges på webbplatserna, nämligen:
   1. genom att överföra medel av givaren till förmån för fonden genom en betalningsorder i de uppgifter som anges i klausul 6 i Erbjudandet, som anger "donation för lagstadgad verksamhet" eller "donation för genomförandet av välgörenhetsprogrammet" Need Help. Ru ", i raden:" syftet med betalningen ";
   2. med hjälp av betalningsterminaler, plastkort, elektroniska betalningssystem och andra medel och system som presenteras på webbplatserna https://nuzhnapomosh.ru/, https://takiedela.ru/, https://sluchaem.ru/, https: // tochno.st/ - låta givaren överföra medel till fonden;
   3. genom att placera kontanter (sedlar eller mynt) i lådor (lådor) för insamling av donationer som inrättats av fonden eller av tredje parter för och i fondens intresse på offentliga och andra platser.
  3. Giverarens utförande av någon av de åtgärder som föreskrivs i avsnitt 3.2 i Erbjudandet anses som ett godkännande av Erbjudandet i enlighet med punkt 3 i artikel 438 i Rysslands civillagstiftning..
  4. Datum för godkännande av Erbjudandet och följaktligen datum för avtalets ingående är dagen för mottagande av medel från givaren till fondens konto, och i fall av att donera medel via lådor (lådor), datum för uttag av medel från lådan (ruta) av auktoriserade företrädare för fonden för insamling av donationer.
  5. Givaren sätter inte tidsfrister för fonden att använda en frivillig donation.
 4. Parternas rättigheter och skyldigheter
  1. Fonden åtar sig att använda de medel som erhållits från givaren enligt detta avtal strikt i enlighet med gällande lagstiftning i Ryssland och inom ramen för de lagstadgade aktiviteterna och välgörenhetsprogrammen "Behöver hjälp. Ru" och "För att vara korrekt".
  2. Givaren har rätt att, efter eget gottfinnande, välja stödobjektet, vilket anger lämpligt syfte med betalningen vid överföring av en donation. En aktuell lista över projekt och stiftelser som deltar i välgörenhetsprogrammet Need Help.ru publiceras på webbplatsen, i sociala nätverk och i media. De medel som erhållits från givaren som donationer som inte har använts av fonden helt eller delvis på grund av att behovet avslutats enligt donationens syfte returneras inte, utan återfördelas av fonden oberoende för andra relevanta lagstadgade ändamål.
  3. Efter mottagande av en adresslös donation till det nuvarande kontot med förfrågningar ska fonden självständigt specificera dess användning, fortsätta från budgetposter som godkänts av fondrådet, som är en integrerad del av fondens verksamhet eller rikta dem till fondens utgifter för administrativa behov i enlighet med federal lag nr 135 av den 08/11/1995. "Om välgörenhetsorganisationer och välgörenhetsorganisationer").
  4. Givaren har rätt att få information om användningen av donationen. För att utöva denna rätt placerar fonden på webbplatsen:
   1. information om mängden donationer som mottagits av fonden, inklusive mängden donationer som mottagits för att stödja fonden för varje specifikt projekt;
   2. en rapport om den avsedda användningen av mottagna donationer, inklusive för fonden för att stödja varje specifikt projekt;
   3. rapportera om användningen av donationer i händelse av ändringar i de syften som donationen riktas till. En givare som inte håller med om en ändring av finansieringsändamålet har rätt att kräva skriftlig återbetalning inom 14 kalenderdagar efter offentliggörandet av denna information.
  5. Fonden bär inte andra skyldigheter gentemot givaren, förutom de skyldigheter som anges i detta avtal.
 5. Andra förhållanden
  1. Genom att utföra de åtgärder som anges i detta Erbjudande bekräftar givaren att han är bekant med villkoren och texten för detta Erbjudande, fondens mål och förordningarna om välgörenhetsprogrammet "Behöver hjälp.ru" och "För att vara korrekt", han förstår betydelsen av sina handlingar, har full rätt till dem beställning och accepterar villkoren för detta erbjudande till fullo
  2. Detta erbjudande styrs av och tolkas i enlighet med Rysslands lagar.
 6. Fonddetaljer

  Välgörenhetsfond för stöd till socialt oskyddade medborgare "behöver hjälp"

  Adress: 119270, Moskva, Luzhnetskaya invallning, 2/4, s. 16, rum 405
  TIN: 9710001171
  Växellåda: 770401001
  PSRN: 1157700014053
  Betalningsmottagarens kontonummer: 40703810238000002575
  Korrespondentnummer betalningsmottagarens bankkonto: 30101810400000000225
  Mottagarens bankens namn: PJSC SBERBANK OF RUSSIA Moskva
  BIC: 044525225

  Genom att registrera på webbplatsen för välgörenhetsfonden "Need Help", som innehåller avsnitt "Journal" (takiedela.ru), "Fund" (nuzhnapomosh.ru), "Events" (sluchaem.ru), "To be precise" (tochno.st), ("Webbplatsen") och / eller genom att acceptera villkoren för det offentliga erbjudandet som publiceras på webbplatsen, samtycker du till välgörenhetsfonden för hjälp till socialt oskyddade medborgare "Need Help" ("Fund") för att behandla dina personuppgifter: namn, efternamn, mellannamn, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum eller plats, foton, länkar till en personlig webbplats, konton på sociala nätverk etc. (”Personuppgifter”) på följande villkor.

  Personuppgifter behandlas av fonden i syfte att uppfylla donationsavtalet som ingåtts mellan dig och fonden, i syfte att skicka informationsmeddelanden i form av e-post eller SMS. Inklusive (men inte begränsat till) fonden kan skicka meddelanden om donationer, nyheter och rapporter om fondens arbete. Personuppgifter kan också behandlas i syfte att korrekt använda användarens personliga konto på webbplatsen på my.nuzhnapomosh.ru.

  Personuppgifter behandlas av fonden genom att samla in personuppgifter, registrera, organisera, samla, lagra, uppdatera (uppdatera, ändra), extrahera, använda, radera och förstöra (både med automatiseringsverktyg och utan att använda dem).

  Överföring av personuppgifter till tredje part får endast ske på grund av den ryska lagstiftningen.

  Personuppgifter behandlas av fonden tills det ovan angivna behandlingsmålet har uppnåtts, och därefter kommer de att anonymiseras eller förstöras, enligt kravet i Rysslands tillämpliga lagstiftning.