Progesteron hos kvinnor: normen, på grund av vilken den förändras

Koncentrationen av progesteron i blodplasma i normen förändras ständigt, eftersom det beror på ålder, fas i menstruationscykeln, olika fysiologiska tillstånd. Det ökar avsevärt under graviditeten och minskar efter klimakteriet. Låt oss prata om vad progesteronnivån ska vara och vad som är förenat med en förändring i koncentrationen av detta hormon i blodet.

Normer av progesteron

Efter menstruationens början är normala progesteronnivåer beroende av cykeln. De är upp till 19 år inklusive:

 • i den första fasen, från 0,32 till 0,95 nmol / l;
 • i den andra fasen - från 3,8 till 50,6 nmol / l.

Vid 20 års ålder och mer genomgår normen mindre förändringar. De är som följer:

 • den första fasen är från 0,32 till 2,23 nmol / l;
 • den andra är från 1,91 till 56,64 nmol / l;
 • ägglossningstopp - från 0,92 till 4,13 nmol / l.

Nivån på hormonet reduceras avsevärt i klimakteriet. Efter upphörandet av menstruationen är den från 0,32 till 0,64 nmol / l.

Ökar koncentrationen av detta ämne i blodet markant efter graviditet. Under första trimestern anses normen vara en indikator från 9 till 468 nmol / L. I andra trimestern - från 71,5 till 303 nmol / L, och i tredje trimestern når koncentrationen av hormonet en maximal nivå. Det är normalt från 89 till 772 nmol / l.

Progesteronfunktion

Progesteron är ett steroidhormon som ansvarar för reproduktiv funktion. Det har många biologiska effekter. Huvud funktioner:

 • tar processer för ägglossning, implantation av embryot och därigenom säkerställer graviditetens början;
 • konverterar endometriet och förbereder det för acceptans av embryot;
 • minskar kontraktionen i myometrium (livmodermuskelager);
 • hämmar immunförsvaret, vilket är viktigt under den första graviditetsperioden (för att förhindra immunavstötning av fostret, som har en genotyp främmande för moderns kropp);
 • tillhandahåller ansamling av subkutant fett;
 • stimulerar utvecklingen av embryovävnad;
 • stimulerar utvecklingen av bröstkörtlarna och förbereder dem för amningstiden.

Varför är progesteron förhöjd?

Normalt finns progesteron i blodet i de värden som anges ovan. Vissa kvinnor upplever emellertid avvikelser i progesteron. Detta kan bero på ett antal patologiska processer. Vanligare progesteron i blodet är under normalt, jämfört med dess ökning.

Om en kvinna klarat ett blodprov, och det visade sig att koncentrationen av progesteron ökas, beror det ofta på ett av tre skäl:

 • att ta droger - kanske för närvarande tar kvinnan läkemedel som innehåller hormonella substanser;
 • graviditet - under graviditet är frekvensen av progesteron högre än hos icke-gravida kvinnor;
 • tumörprocesser - hormonproducerande onkologiska formationer som kan bildas i binjurarna eller äggstockarna diagnostiseras ibland.

Faran för att progesteronnivåerna sjunker?

Mycket vanligare är situationer där hormonnivån är otillräcklig. Resultatet är infertilitet eller vanligt missfall.

Corpus luteum ansvarar för produktionen av progesteron i den andra fasen av cykeln. Detta är en tillfällig körtel. För att förstå var det kommer ifrån, låt oss tänka på hur ägglossning sker i den kvinnliga kroppen. I den första fasen av cykeln växer folliklarna i äggstocken. Ursprungligen finns det flera. Men då överträffar en av folliklarna resten. Den växer snabbare och når en storlek på cirka 2 cm. Resten utsätts för atresia. Sedan brister follikeln, ägget lämnar cellen redo för befruktning. Den gula kroppen förblir i stället för follikeln - körteln som utsöndrar könshormoner.

Corpus luteum fungerar genom hela den andra fasen av cykeln. Om graviditet inträffar producerar fosterägget korionisk gonadotropin (hCG). Det stimulerar corpus luteums funktion. Om graviditet inte inträffar produceras inte hCG. Corpus luteum minskar, utan att få stöd, atrofier och progesteronproduktion.

Ibland fungerar corpus luteum dåligt. Det producerar små hormoner. Detta blir omöjligt att få graviditet. I de tidiga stadierna inträffar missfall. Detta syndrom kallas insufficiens i corpus luteumfasen eller lutealfasen (2. fas i menstruationscykeln).

Varför är progesteron i blodet under normalt?

Lutealfasinsufficiens är en av de främsta orsakerna till endokrin infertilitet och spontan abort i första trimestern av graviditeten. Orsakerna till patologin är olika. Alltid baserat på ovariell dysfunktion.

Möjliga orsaker till hormonella störningar:

 • svält;
 • extrem fysisk aktivitet;
 • sjukdomar i binjurarna, hypofysen, sköldkörteln;
 • ålder;
 • polycystiskt äggstocksyndrom;
 • hormonell stimulering av superovulation.

Oftast, även om inte alltid, när lutealfasen är otillräcklig, observeras progesteron under det normala, liksom en förändring i andra laboratorie- och kliniska indikatorer:

 • bristen på ökning av progesteron i den andra fasen av cykeln, även om indikatorerna inte går utöver normen (mängden hormon bör öka tio gånger eller mer);
 • högt cervikalindex (kränkning av de reologiska egenskaperna i livmoderhalsslemet);
 • stängning av livmoderhalskanalen på cykelens dag 21;
 • karakteristiska förändringar i den cytologiska utstrykningen (hypoluteintyp).
 • otillräcklig ökning av basal kroppstemperatur i den andra fasen av cykeln (mindre än 0,4 grader);
 • fördröjningen av endometrium från fasen av menstruationscykeln med 3 dagar eller mer (bestämd av biopsi).

Progesteron under graviditet

Det är känt att om progesteron finns i blodet under det normala, uppstår problem med barnets bärande. Detta beror på att hormonet spelar en viktig roll i processen att bära det. Det består främst i att modulera responsen från immunsvaret.

Ett fosterägg är faktiskt ett allotransplantat för moderns kropp. Det innehåller fosterantigen och genomgår därför immunavstötningsreaktioner. Dess huvudsakliga deltagare:

 • embryotoxiska antikroppar;
 • naturliga mördare (faktorer av cellulär immunitet);
 • Th1-lymfocyter som producerar proinflammatoriska cytokiner (de förstör cellerna i ägg).

Progesteron ändrar immunsvaret på grund av PIBP, en progesteroninducerad blockeringsfaktor. Detta är en peptid som ändrar funktionen hos B-lymfocyter och orsakar ökad produktion av asymmetriska immunoglobuliner. De berövas den toxiska effekten på ägget. Genom PIBP minskar progesteron den cytotoxiska effekten av T-mördare och ökar antalet Th2-celler. De producerar cytokiner som hämmar den cytotoxiska effekten av Th1-lymfocyter..

Andra mekanismer för att upprätthålla graviditet:

 1. Tocolitic action. Progesteron minskar kontraktionen i myometrium - livmoderns muskelskikt. Det reglerar tillgången på kalcium i cytoplasma av strukturer med släta muskler. Progesteron minskar antalet receptorer för oxytocin - ett hormon som förbättrar tonen i myometrium. Dessutom hämmar progesteron aktiviteten hos prostaglandiner..
 2. Effekt på livmoderhalsen. Tack vare progesteron tillhandahålls dess barriärfunktion. Det vill säga det fosterägget är bättre skyddat från yttre negativa påverkan. Progesteron begränsar flödet av spermier till livmoderhålet, ändrar kvaliteten på livmoderhalsslemet.

Effekt på androgennivåer

Det är känt att förhöjda nivåer av androgener är en av de troliga orsakerna till missfall..

Progesteron tävlar med testosteron om 5-alfa-reduktasenzym. Han ansvarar för omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron, som har högre hormonaktivitet. Samtidigt deltar han i omvandlingen av progesteron till graviditet. Det har en affinitet för androgenreceptorer, och på samma gång försvagar deras effekt på kroppen.

Den skyddande effekten av progesteron är mycket betydande. Trots allt, efter graviditet, aktiveras binjurebarkens funktion. Produktionen av glukokortikoider och androgener ökar. De penetrerar fostret fritt även efter bildandet av morkakan.

I riskzonen är patienter med hyperplasi av binjurebarken och polycystiskt äggstocksyndrom. De har ett ökat innehåll av manliga hormoner i blodet redan före graviditeten. Efter befruktningen förvärras problemet. Därför kan ytterligare användning av progesteron krävas för att minska effekten av androgener på kroppen..

Varför växer progesteron under graviditeten?

Normalt växer progesteron alltid under graviditeten. Ursprungligen produceras det av corpus luteum. HCG stimulerar sitt arbete. Det syntetiseras av ett fosterägg. Efter 10-12 veckor bildas morkakan. Gradvis tar hon över funktionen att producera hormoner..

I andra och tredje trimestern är morkakan det viktigaste organet som producerar progesteron. LDL från moderblod blir substratet för dess bildning. De flesta progesteron som produceras kommer in i moders blod. Mindre av det går in i fostret. Det används av binjurarna för biosyntes av andra hormonella substanser..

Morkaken kan producera cirka 300 mg progesteron per dag..

Under graviditeten finns det en period då nivån av progesteron minskar något. Detta förekommer oftast i området 7-9 veckor av graviditeten. Sådana förändringar inträffar under perioden med "överföring av förpliktelser" för produktion av hormoner från äggstockarna hos en kvinna till moderkakan. Det kallas luteoplacental skift. Det är under denna period som de flesta fall av spontan abort.

Ytterligare effekter

Progesteron är ett hormon som påverkar många processer i den kvinnliga kroppen. Det ger tillväxt och korrekt bildning av mjölkkörtlarna. Under graviditet, under påverkan av hormonet, ökar de i storlek och förbereder sig för produktion av bröstmjölk. Koncentrationen av progesteron i bröstvävnaden är mycket högre än i blodet.

Brösttillväxt sker under påverkan av inte bara progesteron utan även östrogen. Dessa hormonella substanser ger förbättrad celldelning. De ökar antalet lobuler och alveoler. Men de blockerar produktionen av bröstmjölk. Därför börjar amning inte innan en kvinna föder ett barn.

Progesteron påverkar hjärnan. Det förbättrar minnet och ökar koncentrationen, reglerar sexuellt beteende och kroppstemperatur.

Progesteron bevarar benmassa. Det minskar den negativa effekten av glukokortikoider på benmineraliseringsprocesser..

Oönskade effekter

Progesteron och dess metaboliter påverkar inte bara progesteron utan också androgen-, mineralokortikoid- och glukokortikoidreceptorer. De associerade biverkningarna av graviditeten är förknippade med detta. Detta är svullnad, vätskeretention, yrsel, dåsighet, ökat blodtryck.

Andra komplikationer i samband med ökad progesteronproduktion:

 • preeklampsi;
 • graviditetsdiabetes mellitus;
 • intrahepatisk kolestas.

Den sista komplikationen uppstår i samband med brott mot gallutsöndring. Gallekanalerna är igensatta. Möjlig retrograd inträde av galla i levern med döden av hepatocyter.

Vad man ska göra med låga hormonnivåer?

Om ett blodprov visade en minskning av progesteron krävs ersättningsterapi för graviditet och dess stöd. Progesteronpreparat eller dess syntetiska analoger föreskrivs.

Indikationer för deras utnämning till gravida kvinnor:

 • bristande funktion av corpus luteum;
 • hotar abort (vid otillräcklig progesteronnivå);
 • graviditet med hjälp av reproduktionsteknologi (i detta fall ökar risken för luteal brist många gånger).

Olika läkemedel kan användas. Alla kan delas in i naturligt progesteron och dess analoger. Natural har fördelen att ha en bättre effekt på bröstvävnad..

Bland syntetiska analoger används didrogesteron i stor utsträckning. Läkemedlets handelsnamn är Dufaston. Dess fördelar är följande:

 • hög metabolisk stabilitet;
 • god oral biotillgänglighet;
 • brist på androgen effekt;
 • hög affinitet för progesteronreceptorer;
 • brist på mineralokortikoid och glukokortikoid effekt.

På grund av dess höga biotillgänglighet tas läkemedlet i doser som är 10-20 gånger mindre än naturligt progesteron.

En viktig fördel är den höga affinitetsgraden för progesteronreceptorer. Vid bristande lutealfas händer det att progesteron är normalt, men receptorerna uppfattar det inte ordentligt. De svarar dåligt på detta hormon, så det finns ingen full mognad av endometrium och graviditetsstöd. Dydrogesteron har den högsta affiniteten för progesteronreceptorer, så även i detta fall ger det en positiv effekt och ett gynnsamt resultat för graviditet.

En annan patogenetisk mekanism för bildning av lutealinsufficiens kan vara närvaron av antikroppar mot progesteron i blodet. Detta leder till dålig mognad av endometrium och koriondysplasi under graviditet. Men antikroppar påverkar inte dydrogesteron. Därför kan det framgångsrikt användas i sådana situationer..

 • påverkar inte blodkoagulationssystemet, därför kan det användas för trombofili;
 • bryter inte med kolhydratmetabolismen;
 • orsakar inte ägglossningsstörningar.

Progesteron och IVF

Patienter efter in vitro-befruktning riskerar alltid missfall. Detta beror på flera faktorer:

 • medelåldern för sådana kvinnor är högre;
 • de har gynekologiska sjukdomar som inte tillät dem att bli gravid naturligt utan användning av stödjande reproduktionstekniker;
 • förhållandet östrogen och progesteron störs som ett resultat av stimulering av superovulation.

I det första stadiet av IVF förskrivs ägglossningsstimulering med hormonella läkemedel. För detta ändamål används gonadotropiner (FSH och LH) oftast. Relativ hyperestrogenemi förekommer. Som ett resultat försämras den sekretoriska transformationen av endometrium, vilket medför en ökad risk för missfall.

Därför, utan undantag, förskrivs alla patienter efter IVF progesteronpreparat. Deras kvinna börjar ta emot nästa dag efter överföring av embryon. Behandlingen fortsätter under de första 12-16 veckorna av graviditeten. Efterföljande administrering av progesteron förlorar sin betydelse. För efter denna period fungerar morkakan fullt ut. Det tar på äggstockarnas funktion att producera hormonet progesteron. Dessutom utsöndras den i enorma mängder..

Hur man använder naturligt progesteron?

Tänk på metoden att använda naturligt hormon på exemplet med Utrozhestan. Detta är en av de vanligaste läkemedlen i denna grupp. Det finns i form av vaginala tabletter och kan också tas oralt.

Den viktigaste indikationen för utnämningen förblir bristande funktion av corpus luteum. I detta tillstånd används Utrozhestan omedelbart efter befruktning av samlag eller embryoöverföring, om stödd reproduktionsteknologi används för graviditet. Studier visar att fel i lutealfasen är ansvarig för 30–40% av missfallen. Därför minskar användningen av progesteronläkemedel dessa risker avsevärt..

Utrozhestan utnämndes intravaginalt. Den dagliga dosen är från 200 till 400 mg. Det väljs baserat på nivån för sin egen progesteron i blodet och anamnestiska data. Reaktionen från kroppen på att ta läkemedlet utvärderas också. Efter IVF ordineras vanligtvis en högre dos, eftersom progesteronproduktionsbrist ofta är mer uttalad..

Om en kvinna blir gravid på egen hand, föreskrivs hon Utrozhestan för behandling av infertilitet på grund av brist på den gula kroppsfunktionen, 200 mg per dag. Mottagningen börjar den 16: e dagen i varje cykel och varar i 10 dagar. Om graviditet har inträffat, vilket bekräftas av ett hemtest eller resultatet av ett blodprov för hCG, fortsätter användningen av progesteronpreparat till 12 veckor.

En liknande behandlingstaktik används i kombination med IVF. Läkemedlet ordineras dagen efter överföringen. Efter två veckor tar kvinnan ett blodprov för hCG. Om det är negativt avbryts progesteron. Om det är positivt fortsätter läkemedlet. Startdosen är 400 mg per dag. Det kan ökas till 600 mg hos vissa patienter med ökad risk för missfall..

För att sammanfatta

Progesteron är det viktigaste hormonet som stöder graviditet. Detta är hans enda funktion i kroppen, som inte dupliceras av andra hormoner. Därför återspeglas en brist på progesteron främst i fertilitet. En kvinna kan inte bli gravid eller tappar graviditet i första trimestern.

För att förhindra att detta händer behandlas progesteron. Både naturliga läkemedel som innehåller en analog humant progesteron i mikroniserad form används, liksom syntetiska läkemedel med liknande hormoneffekt. Alla dessa läkemedel föreskrivs av en läkare. De används under hans nära övervakning. Behandlingen varar upp till 12 veckors graviditet. En sådan terapi, som syftar till att öka nivån av progesteron i blodet, gör att du kan uppnå graviditet och upprätthålla den, förebygga missfall i de tidiga stadierna.

Hormonet progesteron hos kvinnor - vad är det, en normal nivå

Progesteron är ett hormon som ansvarar för befruktning, normal fungering av könsorganet och barns barn.

Progesteronhastigheten beror på ålder, fas i menstruationscykeln och graviditets trimester.

Slutsats

 • progesteron produceras av moderkakan och äggstockarna;
 • hormonnormen varierar beroende på olika perioder i en kvinnas liv;
 • undersökningen kräver lite förberedelser;
 • analys gör att du kan identifiera gynekologiska sjukdomar;
 • med en ökning av mängden hormon riktas behandlingen till orsaken till den patologiska förändringen;
 • progesteronbrist kompenseras genom användning av läkemedel - progestins;
 • läkaren ska utvärdera resultaten.

Vad är progesteron och var produceras det

Progesteron produceras främst av äggstockarna och morkakorna, i liten utsträckning av binjurarna. Han ansvarar för frekvensen i menstruationscykeln och en kvinnas förmåga att fostra ett barn.

Vad är menstruationscykeln

Menstruationens uppträdande indikerar puberteten och kvinnans förmåga att utföra förplantningsfunktionen. Cykeln enligt fysiologi kan pågå från 25 till 33 dagar. Det är indelat i följande faser:

 • menstruation - kännetecknas av processen för avstötning av det inre skiktet i endometriumet, det löper från 1 till 5-7 dagar;
 • follikulär (6-14 dagar) - mognad av 5-7 folliklar observeras;
 • ägglossning, står för 13-15 dagar av cykeln, ägget släpps;
 • luteal - från ägglossning till datum för nästa menstruation.

Vilken roll har progesteron i den kvinnliga kroppen

Progesteron ansvarar för:

 • beredskap för befruktning;
 • uppkomsten av menstruation;
 • förbereda kvinnans nervsystem för barn, förlossning och amning;
 • stimulering av talgproduktion;
 • omvandling av lipider till energi;
 • bildandet av det körtelformiga skiktet i bröstkörteln;
 • upprätthållande av glukos är normalt;
 • ökning av blodtrycket;
 • amningsprocess;
 • libido.

Progesteronnorm hos kvinnor

Hormonet är inte på en konstant nivå, dess mängd beror på påverkan av många faktorer. I medicinsk praxis är emellertid värden som anses normala.

Progesteronnivåer i icke-gravida kvinnor

Cykelfasnmol / l
Follikulär0,3 - 0,22
ovulatoriska0, 5 - 9,5
luteal7 - 56,6

Det är nödvändigt att fokusera på det faktum att hormonnivån kan vara annorlunda hos en kvinna om du klarar analysen i olika laboratorier. Denna funktion förklaras av det faktum att olika reagens och utrustning kan användas..

Progesteronnivåer i gravida kvinnor

GraviditetsveckaNorm
1 - 139-468
14 - 2671,5-303
27 - 4088,7-771,5

Om resultaten är något annorlunda oroa dig inte. Läkaren måste ta itu med dekrypteringen av analysen, den tar hänsyn till särdragen i kvinnans kropp, och mediciner är också möjliga.

Dagliga cykelmått

Cykla dagarnmol / l
1-50,32-2,23
6-80,37-4,41
9-130,41-4,81
14-150,48-9,41
16-180,51-9,67
19-286,99-56,93

Efter ålder

Hos kvinnor i reproduktiv ålder varierar indikatorn från 0,3 till 56,6 nmol / L. När uppkomsten av klimakteriet minskar detta värde. En normal indikator för klimakteriet är värdet 0,64 nmol / l.

Progesterontest hur man ska förbereda och när man ska ta det

Det är motiverat att tilldela kvinnor analys med:

 • problem med befruktningen;
 • livmodersblödning, särskilt när orsaken till att de inte ser ut;
 • hormonell obalans;
 • hotet om abort;
 • misstänkt närvaro av en neoplasma i äggstockarna eller binjurarna;
 • användningen av progestiner och förekomsten av biverkningar på dem;
 • behovet av att bestämma moderkakans status.

Analysen kräver inte speciell förberedelse, det är bättre att ta den den 21: e dagen av cykeln, på tom mage.

 • 2 timmar innan studien röker inte;
 • en dag före bloddonation, vägra kryddig, fet mat, samt te och kaffe;
 • skjuta upp medicinering om det inte är möjligt att informera läkaren.

Progesteron över normala, vad är orsakerna?

En ökning av progesteronnivåerna kan utlösas av:

 • brott mot funktionen av organen i det endokrina systemet hos en kvinna;
 • äggstocks tumör;
 • malign neoplasma i livmodern;
 • upphörande av menstruation.

Under graviditeten beror detta på:

 • patologiska processer förknippade med nedsatt befruktning av ägget;
 • långsam mognad av moderkakan;
 • fetoplacental insufficiens;
 • multipel graviditet.

Progesteronbrist vilka är orsakerna

Orsakerna till hormonbrist är:

 • nedsatt funktion av binjurebarken;
 • förkortad luteal fas;
 • sjukdomar i könsorganen i en kronisk form av kursen;
 • användning av mediciner som hjälper till att minska progesteron;
 • bristande efterlevnad av reglerna för god näring;
 • vistelse hos en kvinna på dieter;
 • myom;
 • endometrios.

Dessutom är början av klimakteriet associerad med en minskning av hormonnivåerna..

Hos gravida kvinnor kan koncentrationen av progesteron minska med:

 • påskynda processen för resorption av corpus luteum;
 • placental insufficiens;
 • långvarig exponering för stressande situationer;
 • förbi graviditet.

Vad gör man om nivån av progesteron i blodet förändras

Gynekologen bör ta itu med bestämningen av orsaken till avvikelsen från normen och utnämningen av behandlingen. Med överproduktionen av hormonet kommer terapi att riktas mot att eliminera den provocerande faktorn.

Med en progesteronbrist, användningen av sådana läkemedel som Utrozhestan, anses Dufaston vara motiverat. Dosering väljs individuellt för varje kvinna. Det är kontraindicerat att förskriva progestiner med:

 • neoplasmer i bröstkörtlarna;
 • nedsatt leverfunktion;
 • metrologi.

Med särskild omsorg används progestiner för kvinnor som lider av diabetes mellitus, njursvikt, epileptiska anfall..

Parallellt med att ta mediciner rekommenderas:

 • undvika exponering för stressiga situationer;
 • Överbelasta dig inte fysiskt;
 • följ reglerna för god kost;
 • spendera mer tid utomhus.

recensioner

Nina, Vladivostok:

”Jag stötte på ett progesterontest när min man och jag inte kunde bli gravida, en känd kvinna rådde mig att klara det. Resultatet indikerade en minskning i halten av detta hormon och en ökning av östradiolnivåer. Gynekologen fokuserade på att detta var orsaken till vårt problem. Jag är för närvarande under behandling och hoppas att mycket snart kommer min hormonella bakgrund att normaliseras och att vi kan känna glädjen av faderskap ”.

Tatyana, St Petersburg:

”Jag överlämnade analysen för progesteron för det förebyggande syftet, eftersom jag är mycket uppmärksam på min hälsa, eftersom detta är en kvinnas viktigaste rikedom. En ökning i halten av detta hormon upptäcktes, när jag gick till läkaren, fick jag diagnosen en cysta i äggstockarna. På grund av det snabba besöket hos läkaren lyckades jag snabbt bli av med problemet. ".

Normen för progesteron hos kvinnor

Progesteronhastigheten hos kvinnor varierar beroende på ålder, närvaron av graviditet, cykeldagen. Hormonet är ansvarigt för växlingen av ägglossning och menstruation, möjligheten till befruktning och vidare bäring, födelse och utfodring av barnet.

Progesteron - ett hormon som ansvarar för födelsen av ett barn och andra funktioner

Funktioner av progesteron i en kvinnas kropp

Progesteron är bashormonet för att bli gravid ett barn. Beredskapen hos livmoderslimhinnan att acceptera ett befruktat ägg beror på dess koncentration. Dess nivå är direkt relaterad till ägglossningscykeln - progesteron producerar corpus luteum, som mognar i den andra fasen av menstruationen. Detta kan bestämmas genom att höja den basala kroppstemperaturen med 0,2–0,3 grader (rektalt).

Huvud funktioner:

 • provocerar tillväxten av kärl i livmoderslimhinnan, skapar förhållanden som bidrar till fästningen av embryot efter ägglossningen;
 • påverkar det centrala nervsystemet, förbereder kroppen för graviditet, förlossning, utgör instinkt för moderskap;
 • minskar risken för livmodern;
 • minskar blodviskositeten, upprätthåller optimal sockernivå;
 • upprätthåller tonen i nacken och förhindrar spontan missfall;
 • främjar svullnad i bröst och bildning av kanaler som är nödvändiga för amning;
 • aktiverar hudens talgkörtlar;
 • minskar risken för autoimmuna reaktioner, äggavstötning;
 • främjar omvandlingen av lipider till energi.

Hormonet progesteron är nödvändigt inte bara för befruktningen, utan också för den normala graviditetsförloppet. En hög koncentration bibehålls under hela graviditetsperioden, vilket säkerställer att kvinnors könsorgan fungerar tillräckligt. Omedelbart före förlossningen sjunker nivån, vilket startar arbetet. Koncentrationen sjunker också före menstruationen, när befruktningen inte inträffar.

Normala hormonnivåer för kvinnor

Den normala nivån av progesteron bestäms av cykelns ålder och dag, och under graviditeten - av termen. Koncentrationen av hormonet förändrar intaget av orala preventivmedel (OK), vilket måste beaktas när man tar ett blodprov.

Du kan konvertera ng / ml till nmol / L genom att multiplicera antalet med ett värde på 3,18.

Tabell "Normer för progesteron per cykeldag":

Kvinnor från 18 år i olika faser av cykeln

ÅldersårKoncentrationen av progesteron, nmol / l
0-9Upp till 1.1
9-181,1-41,6
Follikulär0,3-2,2
Ägglossning0,5-9,4
luteal7,0-56,6

Tabell "Normer för progesteron efter ålder":

CykeldagFasnamnKoncentrationen av hormonet, nmol / lKoncentrationen av progesteron, ng / mlKoncentrationen av hormonet under graviditeten, nmol / l
1-7Menstruation0,32-2,230,1-0,70,2-0,5
6-8, 8-13Follikulär fas0,37-4,41 och 0,41-4,810,1-1,4 och 0,13-1,5upp till 3,6
14-15Äggstockningsfas0,48-9,410,15-2,91,52-5,45
16-18, 19-28Luteal fas0,51-9,67 och 6,99-56,930,16-3 och 2,2-17,93,01-66,8

Koncentrationen av hormonet tar sitt maximum i den sista fasen av menstruationscykeln

Tabell "Normalt progesteron under graviditet per vecka":

Varaktighet i veckorNormala värden, nmol / l
1-138,9-468,5
14-2771,5-303,2
27-4088,7-771,5

Ett blodprov rekommenderas att tas på morgonen på tom mage. Hos kvinnor utan tecken på graviditet utförs blodprovning den 21: e dagen av cykeln, med obetydliga perioder - 15–18–21 dagar. Om graviditet är etablerad - på vilken dag som helst. Avkryptering av analysen tar högst en arbetsdag. Hormonet på formen benämns 17-OH-progesteron.

Anledningen till avvikelser från normen

Orsakerna till hormonell obalans kan vara både patologiska (inflammatoriska foci, tumörer) och fysiologiska (början av klimakteriet, stress).

Progesteron ovan normalt

 • njursvikt;
 • fel i binjurebarken;
 • regelbunden blödning;
 • corpus luteumcyst;
 • ta OK och andra progestinbaserade läkemedel;
 • hormonell obalans.

Progesteron kan vara högre än normalt på grund av hormonell obalans.

Resultatet av en ökad koncentration av hormonet är trötthet, viktökning utan anledning, överdriven svettning, högt blodtryck, flatulens, känslighet hos bröstkörtlarna, emotionell instabilitet och cykelstörningar.

Progesteron lägre än normalt

 • brist på en ägglossningsfas;
 • ökad fysisk aktivitet;
 • brist på kroppsvikt;
 • corpus luteuminsufficiens;
 • inflammatorisk process av bilagorna;
 • påfrestning.

Om progesteron är normalt men det inte finns någon ägglossning ska du undersöka östrogennivån och dess förhållande till progesteron. En minskning av normen innebär början av klimakteriet hos en icke-gravid kvinna, och en brist utvecklas också mot bakgrund av endometrios, fibroider, samtidigt som man tar läkemedel mot hyperprogesteronemi.

Vad man ska göra med hormonobalans?

Om indikatorerna ändras baserat på resultaten av ett blodprov, kontakta en gynekolog för att identifiera orsaken till hormonfel. Som en del av en omfattande undersökning föreskrivs en ytterligare analys som avslöjar förhållandet östrogen och progesteron.

Ytterligare terapi väljs baserat på orsaken till hyper- eller hypoprogesteronemi:

 • tumörer och cyster behandlas på ett operativt sätt;
 • om en brännpunkt av inflammation upptäcks föreskrivs antiinflammatoriska och immunmodulerande medel;
 • med njursvikt - läkemedel för att förbättra njurfunktionen.

Utrozhestan ökar nivån på hormonet

Om progesteron är mycket lågt föreskrivs följande läkemedel:

 1. Progesteron i sin naturliga form. Finns i form av ampuller för injektioner, indikationer för användning - brott mot äggstocksfunktionen, brist på menstruation, hotet om missfall i första trimestern.
 2. Utrozhestan - ökar hormonnivån, finns i form av suppositorier eller kapslar för oral administrering.
 3. Duphaston - en syntetisk analog av hormonet, används för att stabilisera menstruationscykeln, eliminera PMS, i den tidiga fasen av graviditeten med hot om missfall.
 4. Crinon gel. Används intravaginalt vid komplex behandling av infertilitet på bakgrund av hormonell obalans.
 5. Ingesta. Används vid behandling av amenoré, genombrottsblödning. Tilldela att bli gravid mot bakgrund av en obalans av hormoner. Finns i ampuller för injektioner, används inte för njur- och leverpatologier, trombos, tumörer och nervstörningar.

Ingesta föreskrivs för att bli gravid med hormonobalans

Växtbaserade preparat som innehåller hormonliknande ämnen har en mildare effekt:

 1. Mastodinon. Finns i droppar och tabletter baserade på iris, lily, cyclamen, Abraham tree. Det indikeras för att minska svårighetsgraden av PMS, med problem med befruktningen och funktionsfel i menstruationscykeln.
 2. Cyclodinone. Finns i droppar och tabletter baserade på vanligt korn, pepparmynta, sorbitol. Ökar fertiliteten, minskar svårighetsgraden av klimakteriet.

Överskottshormonet korrigeras på följande sätt:

 1. Tamoxifen. Nonsteroidalt antestrogeniskt läkemedel. Används vid allvarlig klimakterium, östrogenkänsliga tumörer, endometrial cancer, hos män med gynekomasti.
 2. mifepriston Antigestagen medel av syntetiskt ursprung. Minskar syntesen av progesteron, ökar myometriumens kontraktila funktion, är indicerat för hotet om avbrytande av graviditet under den första månaden, för att stimulera förlossning, med akut preventivmedel efter oskyddad kontakt och uterus leiomyom.
 3. Clofimen citrat. Stimulerar produktionen av gonadotropiner. Används för att stimulera ägglossning inom ramen för komplex behandling av infertilitet, påverkar äggstocksfunktionen, rekommenderas för androgenbrist, för män - för oligospermia.

Tamoxifen tas för klimakteriet

Det är omöjligt att märka en ökning eller minskning av hormonet för några symtom. Ett blodprov föreskrivs som en del av IVF-planeringen, om det finns misstank om otillräcklig luteal fas i infertilitet, liksom om en kvinna har haft tre eller flera missfall i rad.

Norm och avkodning av progesteron hos kvinnor

Progesteronbalansen är viktig för den kvinnliga kroppen, steroidhormonet främjar befruktning och barnets fulla bäring. Progesteron, normen hos kvinnor är den viktigaste indikatorn på frånvaron av nedsatt fertilitet.

Handlingen av progesteron i en kvinnas kropp

Ovarian corpus luteum är ansvarig för syntesen av progesteron, vilket hemligheter det långt före befruktningen. En liten mängd av hormonet produceras också i binjurarna. Denna biologiskt aktiva substans påverkar den gynnsamma graviditeten, reglerar menstruationscykeln, stimulerar produktionen av protein.

Progesteron produceras av kroppen under ägglossningen. Om befruktningen har inträffat upphör dess produktion under graviditetens andra trimester. Med ett negativt resultat upphör corpus luteum att producera hormon, förstörs och menstruationen börjar.

Progesteronbrist påverkar negativt reproduktionssystemets tillstånd. Ett befruktat ägg kan inte fixera på det inre skiktet i livmodern på grund av den aktiva sammandragningen av mjuka muskler. På grund av brist på hormon inträffar avstötning av embryot med kärnmembranet (fosterägg) - spontan abort.

Progesteron ansvarar för omstruktureringen av det parade körtelorganet - bröstet, vilket aktiverar förmågan att laktera. Därför föreskrivs en analys av nivån på detta hormon till en kvinna som förbereder sig för att bli mamma.

Värdet på hormonets volymnorm för kroppen:

 • förhindrar avstötning av ägget med ett funktionellt lager av endometrium;
 • skapar gynnsamma förhållanden i livmoderhålan för befruktning med efterföljande embryonal utveckling;
 • ger stöd för embryon i alla utvecklingsstadier.

Hormonet påverkar indirekt metaboliska processer:

 • reglerar blodviskositeten, vilket bidrar till normaliseringen av blodtrycket;
 • omvandlar fettvävnad till fysisk energi;
 • hjälper till med manifestationen av fibrocystisk form av mastopati.

Normen för progesteron är en typ av garanti för att klimakteriet inte inträffar tidigare än förfallodagen. Och hormonet ansvarar också för att minska de obehagliga symtomen på premenstruellt syndrom (PMS). Brott mot den naturliga balansen av progesteron har negativa konsekvenser för en kvinnas kropp. Det är därför gynekologer ljuder larmet när de ser låga eller för höga indikatorer i analyserna..

Avvikelse från progesteron från normen: symtom

På grund av bristen på hormoninnehåll:

 • processen för utträde av ett moget ägg från follikeln (ägglossning) störs;
 • hormonella förändringar;
 • fördröjning i embryonal utveckling;
 • risken för patologisk blödning från livmodern, infektioner, inflammatoriska processer ökar;
 • förvärrade kroniska sjukdomar i det kvinnliga könsorganet;
 • det finns en funktionsfel i de endokrina körtlarna (endokrina systemet).

Kroppen svarar på sin brist på ett lämpligt sätt, eftersom ett antal karakteristiska symtom indikerar:

 • ökat arbete med talgkörtlarna;
 • utslag på huden, akne;
 • tung urladdning under menstruationen;
 • cykelfel (oregelbundna perioder);
 • torr vagina, obehag under intimitet.

När progesteroninnehållet är under den tillåtna normen förvärras symtomen på PMS - irritabilitet och ofta humörsvängningar. På grund av brist på hormon kan en kvinna bli deprimerad eller drabbas av sömnlöshet.

Ett blodprov för progesteron är obligatoriskt för kvinnor som har nått reproduktionsåldern. Den högsta koncentrationen av hormonet motsvarar den ovulatoriska fasen i cykeln - 14 dagar från tiden för menstruation.

Det finns inget bättre än en brist, ett högt innehåll, utom i de fall då orsaken till detta fenomen är en framgångsrik befruktning. Över normal progesteron kan vara resultatet av dysfunktionell blödning från livmodern, onormal utveckling av barnets plats (moderkakor), nedsatt njurfunktionssyndrom, funktionsfel i kvinncykeln. Den mest "ofarliga" orsaken är hormonella läkemedel, vars intag orsakade en ökning av nivån av progesteron i en kvinnas kropp.

Läs också om ämnet.

Situationen med överskott av hormoninnehåll motsvarar följande symtom:

 • övervikt;
 • purulenta utslag på huden;
 • trötthetssyndrom;
 • dåligt humör, apati.

De listade tecknen betyder bara en sak - ett hot mot kvinnors hälsa. Därför bör ett obligatoriskt steg för uppkomsten av larmsignaler vara ett vädjan till en gynekolog.

Progesterontest: hormonnorm

Mängden progesteron i kroppen är varierande och kan uppleva märkbara fluktuationer på grund av en kombination av faktorer som cykeltid, kvinnans ålder och nivån på andra hormoner. Mätningsenheterna i analyserna är n * mol / liter. Hormonbalansen förändras med början av graviditeten, från användning av preventivmedel, med klimakteriet.

Progesteronnivåer inom normala gränser:

 • i follikelfasen: 0,32 - 2,23;
 • på ägglossningsfasen: 0,48 - 9,41;
 • i lutealfasen: 3,99 - 56,6;
 • i klimakteriet: under 0,64.

För en gravid kvinna är det normaliserade beloppet:

 • under första trimestern är det en ökning av hormonhalterna: 80,9 - 468,4;
 • från början av andra trimestern minskar mängden ämne gradvis: 71,5 - 303,1;
 • under sista trimestern börjar omvänd hormonell tillväxt: 88,7 - 771,5.

De senare värdena, när progesteron är mycket högre än normalt, förklaras av omstrukturering av bröst för att mata barnet.

För att ta reda på hormonnivån krävs en analys som föreskrivs med hänsyn till kvinnans individuella cykel. Den gynnsamma perioden är den 22 och 23 dagen i cykeln. Dessa siffror är endast relevanta om det är 28 dagar. I händelse av oregelbundna perioder genomförs ett speciellt test innan testning görs för att få en gynnsam period för studien. En kvinna kan göra testet själv. Villkor för att ta blod för hormoner - på morgonen, på tom mage.

Avvikelse från normen för progesteron behandlas framgångsrikt, endast en läkare deltar i valet av terapi, försök till självmedicinering i detta fall är i princip oacceptabla. Konsekvenserna kan vara irreversibla, en av dem är infertilitet..

Oftast förskrivs intramuskulära injektioner av 1% progesteron med olivolja eller mandelolja. Dessutom kan läkemedlet vara i form av tabletter, vars intag rekommenderas med en liten avvikelse. När analysen visar kritiska värden normaliseras den hormonella bakgrunden genom injektioner, som är mer effektiva.

Information om progesteron och hälsofördelar måste beaktas av alla kvinnor. Utseendet på de första symtomen på obalans är en indikator på en livsstil där det finns utrymme för stress, överarbete och ohälsosam kost..

Normala progesteronnivåer hos kvinnor

Progesteron låter dig bedöma statusen för det kvinnliga reproduktionssystemet. På ett annat sätt kallas detta hormon "graviditetshormon." Han är "ansvarig" för en av faserna i menstruationscykeln - ägglossning. Värdet på innehållet av denna aktiva substans är en viktig indikator under fostrets bildning. Dessutom bör man komma ihåg att andelen progesteron hos kvinnor varierar beroende på vilken period denna period bestäms av.

Progesteron är viktigt för varje fru.

Vad är progesteron?

Detta hormon av steroidalt ursprung anses vara ett av de viktigaste. Progesteronnivån hos kvinnor tenderar att förändras i enlighet med fasen i menstruationscykeln. Den första dagen med månadsblödning produceras den endast i små mängder. Så hela follikelfasen varar. Efter cirka två veckor, det vill säga på den 14: e dagen av cykeln (ägglossningsfasen), börjar nivån att stiga. Dess högsta koncentration observeras under lutealfasen. Under denna period bildas ett corpus luteum, som själv kan producera hormon.

En sådan distribution är inte av misstag. När den kvinnliga kroppen börjar förbereda sig för ägglossning behöver den inte producera hormonet progesteron. Redan när ägglossningssteget börjar tillhandahåller denna aktiva substans processen för pålitlig "fästning" av ägget till livmoderväggen.

Var produceras hormonet?

Steroidhormonet progesteron produceras inte bara i den kvinnliga utan också i den manliga kroppen. I båda fallen är det producerande organet binjurarna. I det rättvisare könet producerar det också en gul kropp, som tillfälligt blir sekretär körtel. Hos män är det "syntetiserat" i testiklarna.

Hormonet produceras av äggstockarna.

I den kvinnliga kroppen främjar progesteron producerat av corpus luteum en ökning av endometrial tillväxtaktivitet och möjliggör bildning av ytterligare blodkärl i livmoderslimhinna. Tack vare sådana processer anpassas orgelet för efterföljande mottagande av det befruktade ägget. I detta fall blir livmodern mindre mobil. Så kvinnans kropp förbereder sig för att bära fostret. Under graviditeten produceras progesteron också av moderkakan..

Varför behöver den kvinnliga kroppen progesteron

Den normala nivån för könshormonet progesteron bidrar till följande funktioner:

 • förbereder livmodern för fästning av ett redan befruktat ägg;
 • hjälper till att stoppa månatliga blödningar hos kvinnor "i position";
 • ”Varnar” mot ett missfall;
 • hjälper livmodern att öka under graviditeten;
 • aktiverar funktionen hos talgkörtlarna.

Progesteron ansvarar både för bäringen av det ofödda barnet och den normala menstruationscykeln.

Vad är normen hos kvinnor

Normen för hormonet progesteron i den kvinnliga kroppen är i hög grad beroende av menstruationscykeln. Det finns flera tabeller genom vilka det kvantitativa innehållet i denna aktiva substans utvärderas. I den första av dem anges hormonnormen beroende på cykelns fas. Den andra innehåller det kvantitativa innehållet i progesteron beroende på fas för kvinnor som använder hormonbaserade preventivmedel.

Nivån på hormonet i blodet bör vara normal

Den tredje tabellen är gjord för kvinnor som behöver veta normerna för progesteron direkt efter cykeldagen. Den fjärde sammanfattar ämnets kvantitativa innehåll i gravida kvinnor, beroende på trimestern. I en annan tabell kan du se normerna för progesteronnivåer hos kvinnor efter ålder.

En sådan presentation av indikatorer är i många fall en nödvändighet. Således krävs kunskap om hormonprogesteronets norm efter embryoöverföring för att minska risken för missfall. För detta används läkemedel ofta - syntetiska analoger av hormonet. Ett behov är också kunskap om det kvantitativa innehållet i progesteron innan punktering.

Det normativa innehållet i progesteron är ett begrepp som för närvarande inte är helt förstått och i många fall är vagt. Det kvantitativa innehållet i hormonet mäts i två olika enheter. Progesteronhastigheten kan uttryckas i ng / ml - nanogram som finns i en milliliter eller nanomol per liter (nmol / l). Hos män överskrider inte normen för hormonet progesteron, uttryckt i den sista av de listade enheterna, värdet 0,64.

En minskning av hormonet ökar risken för missfall

Vad är normen för indikatorer

Normalt bör progesteron, uttryckt i nmol / L, i follikelfasen inte överstiga 2,23, men inte mindre än 0,32. Progesteronnormen i den andra fasen är ägglossning, markerad med lägre värden från 0,48. I detta fall är den övre gränsen upp till 9,41. Indikatorer för normen för progesteron i lutealfasen bör vara högre - från 6,99. De övre indikatorerna är upp till 56,63. Progesteronnormen på cykelens dag 19 motsvarar dessa värden. När postmenopausen börjar kan värdet "sjunka" och vara mindre än 0,64.

Progesteron på dag 3 i cykeln bör inte överstiga 2,23. Hans kurs förändras inte under veckan.

Under graviditeten produceras hormonet i betydligt större mängder. Om det under första trimestern är det lägre värdet 8,9, då i det andra - 71,5, och i det tredje når det 88,7. Följaktligen bör den övre "stapeln" inte överskrida följande siffror: 468.4, 303.1 och 771.5.

Det bör komma ihåg att om det under graviditetsperioden blir nödvändigt att genomföra en analys för innehållet av progesteron, då vid medicinering, måste laboratorieassistenten informeras om detta. Detta hjälper till att dechiffrera indikatorerna korrekt..

Motion kan påverka progesteron

Regulatoriska intervall med kvantitativt hormoninnehåll är ganska brett. Denna indikator kan förändras dagligen och beror inte bara på livsstilen utan också på det allmänna och känslomässiga tillståndet, fysisk aktivitet och till och med tid på dagen. Därför ligger till exempel hastigheten för progesteron på den femte dagen i cykeln i intervallet från 0,32 till 2,23.

Hur testar ett progesteron

Progesterontestet är ganska informativt. Ofta föreskrivs det till gravida kvinnor att diagnostisera fostrets tillstånd. Tack vare denna analys är det möjligt att övervaka utvecklingen av det ofödda barnet och i tid bestämma förekomsten av kränkningar.

För att resultatet av analysen ska visa exakta data tas blod på tom mage. Ät inte i minst sju timmar innan diagnosen. Eftersom mängden progesteron skiljer sig beroende på cykeldagen föreskriver läkare ett specifikt datum för insamling av blod. En sådan diagnos utförs vanligtvis den 21-27 dagen i menstruationscykeln, det exakta datumet beror på dess varaktighet.

Vilka är orsakerna till ökningen

Den viktigaste faktorn som gör progesteron högre än normalt är graviditet. Om hans nivå stiger hos en kvinna som inte är "i position", är det möjligt att misstänka utvecklingen av någon avvikelse eller patologi.

Närvaron av skrumplever påverkar prestandan

Sådana skäl inkluderar följande sjukdomar:

 • levercirrhos;
 • cysta;
 • livmodersblödning;
 • menstruationscykelstörningar;
 • svullnad i äggstockarna;
 • leversvikt;
 • binjurens sjukdom.

Endokrinologen såväl som gynekologen arbetar med att normalisera nivån på detta hormon. Terapi utförs med hjälp av mediciner. Valet av läkemedel såväl som doseringen väljs individuellt för varje patient.

Vilka är orsakerna till nedgången

Brist på detta hormon orsakar problem med menstruationscykeln, oförmågan att bli gravid samt missfall. Progesteron under det normala kan vara hos helt friska kvinnor..

En strikt diet kan leda till en minskning av progesteron i blodet

Detta är ofta förknippat med villkor som:

 • En strikt diet där en kvinna inte mättar kroppen med viktiga näringsämnen.
 • Genetisk faktor.
 • Stressfulla situationer, konstant överarbete.
 • En analys som utfördes vid fel tid (kvinnan bestämde inte korrekt menstruationsdagen).

Koncentrationen av progesteron under graviditeten (till exempel i andra trimestern) kan minska under det normala med utvecklingen av sjukdomar i hypofysen eller sköldkörteln. Dess minskade nivå observeras också hos icke-gravida kvinnor med ovariell dysfunktion.

I den här videon hittar du symptom på en minskning av hormonnivåerna:

Hur återställer progesteronnivåer

Läkemedelsbehandling föreskrivs baserat på hormonnivån i blodet. Om nivån av progesteron är mycket lägre än normalt kan läkare förskriva följande behandling.

DrognamnBeskrivning
UtrozhestanDet används i första trimestern av graviditeten (upprätthåller nivån på hormonet progesteron) och under klimakteriet (lindrar symptomen på klimakteriet).
DufastonAnvänds för menstruations oregelbundenhet.
EndometrineTilldelas gravida kvinnor i första trimestern för att förhindra missfall.
Crinon gelDet används för att stabilisera cykeln eller i det första graviditetsstadiet. Det stoppar bristen på hormon på bara tre dagar.

Med en ökad koncentration av progesteron, läkemedel som:

 • klomifen;
 • mifepriston;
 • tamoxifen;
 • Valproinsyra.

Terapi inkluderar användning av medicinsk utrustning som eliminerar orsakerna till kränkningar i det kvantitativa innehållet i hormonet "graviditet".