Blodflödet i CDC bestäms inte

Artikeln diskuterar möjligheterna med färg Doppler mapping (CDC) vid differentiell diagnos av livmodertumörer. Kärnan i metoden är förmågan att visualisera alla rörliga kroppsvätskor i realtid och analysera deras rörelse. CDC: s huvudsakliga resultat vid diagnos av tumörprocesser är visualisering och bedömning av blodflödet i de nybildade tumörkärlen, som har sina egna kännetecken. Tumörvaskulariseringssystemet representeras som regel av många små, mycket tunna, onormala former och arrangemang av blodkärl slumpmässigt spridda i tumörvävnaden. Blodflödet i dessa kärl kännetecknas av extremt låg vaskulär motstånd, hög hastighet och olika riktningar. CDC-metoden har hög känslighet, specificitet och noggrannhet för prognosen vid tidig diagnos av tumörer och deras differentiering beroende på graden av malignitet. Dessutom gör nivån av vaskularisering uppskattad med färg Doppler-mappning det möjligt att förutsäga tillväxthastigheten för den detekterade formationen. ÄR. Sidorova, I.N. Kapustina, S.A. Levakov, A.N. Sarantsev
Institutionen för obstetrik och gynekologi, fakulteten för forskarutbildning (avdelningschef - professor I.S. Sidorov), Moskva medicinska akademi DEM. Sechenova,
City Clinical Hospital N 40 (överläkare - hedersläkare i Ryska federationen M.I. Fedorova), Moskva.

Det diagnostiska värdet för färg Doppler mapping (CDC) är svårt att överskatta. Kärnan i denna metod är förmågan att visualisera alla rörliga kroppsvätskor i realtid och analysera deras rörelse. Studien av blodflödet i kärlen i neoplasmer, som har sina egna kännetecken, gör det möjligt för oss att betrakta denna metod som viktig för den differentiella diagnosen av godartade och maligna livmodertumörer [5].

CDK låter dig utvärdera tre parametrar för blodflödet på samma gång: riktning, hastighet och natur (enhetlighet och turbulens). På grund av den höga upplösningen av den för närvarande använda utrustningen är det möjligt att visualisera och identifiera de minsta kärlen fram till mikrovaskulaturen, osynlig när du skannar i B-läget [3,4].

Tumörvaskulariseringssystemet representeras som regel av många små, mycket tunna, onormala former och arrangemang av blodkärl slumpmässigt spridda i tumörvävnaden. Blodflödet i dessa kärl kännetecknas av extremt låg vaskulär motstånd, hög hastighet och olika riktningar. Bilden av blodflödet i detta fall kännetecknas av den uttalade ljusstyrkan i färgsignalen, och både primärfärgerna och "mosaik" -formen av kartläggning kan dominera i "färgningen" av tumörvävnader. Dessa egenskaper hos blodflödet beror på närvaron av ett stort antal arteriovenösa anastomoser bland de nyligen bildade kärlen, som ger hög kinetisk energi i blodflödet och förklarar den stora variationen i dess riktning [5].

CDC-metoden har hög känslighet, specificitet och noggrannhet vid tidig diagnos av tumörsjukdomar i de inre könsorganen och deras differentiering beroende på graden av malignitet. Nivån av vaskularisering uppskattad med hjälp av CDC gör det möjligt att förutsäga tillväxthastigheten för den detekterade formationen [4, 5].

Myom. Studier utförda av A. Kuljak och I. Zalud [18] visade att av 291 observationer av godartade livmoderonkoler i 157 (54%) fall fanns det tecken på tumörvaskularisering, vilket framgår av detektering av färgsignaler i tumörvävnaden. Av 17 fall av maligna tumörer i livmodern upptäcktes intensiv vaskularisering i 16 (94%) fall, vilket bekräftas av efterföljande morfologiska studier.

Analys av kurvorna för blodflödeshastigheter i livmodermyom avslöjade följande funktioner. Alla patienter visade en minskning av resistens i båda livmoderns artärer. Diastoliskt blodflöde har alltid detekterats i de huvudsakliga artärerna som tillhandahåller myomatösa noder. Medelvärdet för resistensindex vid myometrialt blodflödesnivå var 0,54. Graden av vaskularisering berodde mer på tumörens storlek än på dess plats. De numeriska värdena för resistensindex i uterinartärerna var i genomsnitt 0,74 +/- 0,09 för vaskulära noder och 0,80 +/- 0,10 för avaskulärt livmodermyom (kontroll 0,84 +/- 0,09) [5, 18-20].

Det konstaterades att tillväxten av myomatiska noder direkt beror på ökningen i blodflödet i livmoderkärlsystemet. Blodtillförsel till de myomatösa noderna utförs från kärlen, som är grenar av de terminala delarna av livmoderartären. Myomatiska noder växer på grund av spridningen av glatta muskelceller och fibrös bindväv och bildar en pseudokansul. Därför, med CDC, är kärl belägna på periferin av den myomatiska noden oftare synliga. Dilaterade kärl som ses i den yttre tredjedelen av den myomatiska noden representeras oftast av dilaterade vener och artärer. Densiteten för fartygens placering beror på nodens histologiska struktur och dess lokalisering. Ett större antal artärer noteras men på nodens periferi, eftersom de är en fortsättning på livmoderkärlen. I den centrala delen visualiseras fartygen i mycket små mängder. I dessa fall noteras under morfologisk undersökning nekrotiska, degenerativa och inflammatoriska förändringar i den myomatösa noden [5, 16, 18-20].

Frekvensen för vaskulär avbildning av intratumoral blodflöde, men enligt olika författare, kännetecknas av en stor spridning (54-100%). Detta beror på användningen av olika åtkomst (transvaginal och transabdominal skanning). Det konstaterades att graden av vaskularisering av myomatiska noder inte bara beror på deras storlek utan också av lokalisering [5,13,16,18-20].

Enligt F. Aleem och M. Predanic [12] är subserösa myomatösa noder mest vaskulariserade. Vid undersökning av blodflödesindex i dessa noder noterades de lägsta numeriska värdena för resistensindex (IR 0,43), vilket uppenbarligen beror på den stora delen av artären som passerar genom benet på den subserösa myomatösa noden. Interstitiella och submukösa myomatösa noder kännetecknas av högre vaskulär resistens (IR 0,59 respektive 50).

Det finns också en minskning av kärlresistens i livmoderartärerna och artärerna i oförändrat myometrium.

Enligt S.E. Huang [17], de intratumorala värdena för pulsationsindexet är proportionella mot storleken på livmodern. De avslöjade emellertid inte beroendet för pulsationsindexets index för cellproliferation och angiogenes.

Med tanke på den signifikanta variationen i de numeriska värdena för resistensindex i olika zoner i den myomatiska noden, rekommenderar författarna att registrera kurvorna för hastigheterna för intratumoral blodflöde i minst 3 sektioner av noden. Mätningar görs i de misstänkta områdena i noden (områden med reducerad ekogenicitet, cystiska hålrum), som regel är belägna i mitten av tumörnoden [5, 16, 18, 19].

Färgdoppler-kartläggning används av många forskare för att utvärdera effektiviteten av konservativ behandling av patienter med livmodermyom. Efter fyra månader med att ha tagit analoger av gonadotropiskt frisättande hormon (AHTRH) noteras en signifikant ökning av uterus vaskulär resistens. Som kriterium användes resistensindex för livmoderartärerna och stora artärer i de myomatösa noderna. Livmoderartionsresistensindexet före behandling var i genomsnitt 0,52, i de stora artärerna i de myomatösa noderna - 0,48 respektive efter behandlingen - 0,92 respektive 0,91. Författarna drog slutsatsen att en minskning av livmodervolymen under terapi med AHTRH beror på en minskning av livmodervaskularisering [5].

Endometrialt karcinom. Endometrial cancer är en ganska vanlig patologi och tar andra plats bland alla maligna sjukdomar i de kvinnliga könsorganen. De senaste årens statistiska data indikerar en signifikant ökning av förekomsten av endometriecancer. I vårt land ökar det årligen med cirka 6% [2].

Den vanligaste kliniska manifestationen av endometrial cancer är uppkomsten av blodiga onormala utsläpp från könsorganen, vilket utan tvekan hänvisar till de sena manifestationerna av denna patologi.

Många studier indikerar att huvuduppmärksamheten vid diagnosen endometriecancer ges för att bestämma M-ekotjockleken [10]. I klimakteriet anses denna indikator som överstiger 5 mm vara det ledande ekografiska tecknet för denna patologi, vilket kräver en omfattande undersökning för att klargöra diagnosen (separat diagnostisk curettage).

Ur V.N.s synvinkel Demidov [1, 2], de mest karakteristiska tecknen på endometriecancer är följande:

- heterogenitet i utbildningens interna struktur;
- ojämna konturer;
- högre ekogenicitet jämfört med livmodermuskeln;
- stora utbildningsstorlekar som står för halva livmoderns tjocklek eller mer;
- ökad ljudkonduktivitet;
- närvaro av vätskeinföringar med oregelbunden form och olika storlekar;
- en märkbar ökning i formationernas storlek under dynamisk observation;
- brist på en tydlig bild av livmoderkonturerna på grund av övergången av tumörprocessen till angränsande organ.

Det är nu känt att i de flesta fall förekommer endometriecancer mot bakgrund av prekancerösa sjukdomar. G.M. Savelyev och V.N. Serov [7] observerade övergången av godartade neoplastiska processer till cancer hos 79% av patienterna. Prekancerösa sjukdomar inkluderar atypisk hyperplasi, adenomatösa polyper, körtelcystisk hyperplasi i klimakteriet (särskilt återkommande) eller utvecklas mot bakgrund av neuroendokrina störningar. Andra typer av endometrial patologi är extremt sällsynta..

Från uppgifterna från V.N. Demidova och S.P. Krasikova [2] följer att användningen av ultraljud hos kvinnor och den snabba upptäckten och eliminering av en godartad neoplastisk process har minskat förekomsten av endometriecancer med 6,2 gånger. Så före applicering av ultraljud hittades cancer i stadium I hos 50% av patienterna, steg II - i 32%, steg III - i 4% och steg IV - i 8%. Under de senaste 5 åren av applicering av ultraljud uppgick dessa indikatorer till 75, 20, 5 respektive 0%.

Användningen av CDC för analys av blodflödeshastighetskurvor är emellertid en mer exakt metod för att diagnostisera endometrialt karcinom, eftersom patologiska blodflödeshastighetskurvor i de allra flesta fall av sjukdomen är karakteristiska för kärl med reducerad resistens.

I en studie som genomfördes på 35 kvinnor med postmenopausalt endometrialt karcinom, konstaterades det att endometrialt blodflöde registrerades i 91% av fallen: intratumoral - hos 29%, peritumoral - hos 45%, deras kombinationer - i 26%. Resistensindex (IR) för endometrialt karcinom var 0,42 +/- 0,02, normalt för atrofiskt endometrium, och i de flesta fall av hyperplasi visades inte endometrialt blodflöde. Nybildade kärl med intratumoral typ syns i färgen Doppler-läge inuti M-ekot och med den peritumorala typen - direkt längs M-ekotets ytterkant. Resistensindex för intra-tumörblodflöde är 0,39, peri-tumörblod - 0,43, vilket är signifikant lägre än i gruppen av patienter med endometrial hyperplasi - 0,65 [5, 13, 16. 20].

7. Bourne et al. [13] under undersökningen av 223 postmenopausala kvinnor (endometrial atrofi - 199, endometrialt karcinom - 24) fann att med adenokarcinom var tjockleken på endometrium 20,2 mm i genomsnitt, medan med atrofi -1,35 mm. Pulsationsindex (PI) för livmoderns artärer är signifikant lägre i cancer än vid atrofi (1,0 respektive 3,8). Enligt andra författare, hos kvinnor och postmenopausala kvinnor med blodig utflöde från könsorganen, var det prognostiska värdet på ett positivt resultat av kartläggning av Doppler i färg 94%, negativt - 91% [5].

Det är emellertid mer motiverat att utvärdera blodflödeshastighetskurvor i specifika kärl (intra- och peritumoral). Pulsationsindex är ett mindre känsligt kriterium än kärlresistensindex [20].

P. Sladkevicius och L. Valeiitin (citerat av V.K. Mitkov et al. [5]) undersökte 138 postmenopausala postmenopausala nät högst 8 dagar före den planerade operationen. Hos 114 kvinnor efter operationen fastställdes godartade förändringar i endometriet och hos 24 - maligna förändringar. Tjockleken på endometriet vid godartade processer var 5,5 mm (individuella fluktuationer från 1 till 44 mm), för maligna processer - 24 mm (från 7 till 56 mm). Blodflöde studerades i livmoderkärlen samt i de intra- och peritumorala kärlen. Antalet fall av detektering av signaler i CDC-läget var signifikant högre för endometrial cancer än för dess godartade förändringar, både i studien av endometrialkärl (87 och 34%) och runt den (91 och 58%). Pulsationsindexet i livmoderartärerna var signifikant lägre i maligna processer i endometrium. Samtidigt skilde sig inte PI i de intra- och periendometriala artärerna i maligna och godartade processer. Användningen av CDC för differentiell diagnos av godartade och maligna förändringar i endometrium gör att du bara kan använda en sådan indikator som endometriumtjockleken [5].

S. Rakits et al. [6] genomförde en prospektiv analys av 64 fall av endometrial patologi med användning av den klassiska gråskalan i kombination med Doppler-mappning för färg för diagnos av endometriecancer. Patologiskt blodflöde, neovaskularisering kännetecknades av närvaron av "heta fläckar" i endometriet. "Hot spots" skilde sig markant från de omgivande blodkärlen. Hot spots är en sekvens av nybildade kaotiska shunts och alternativa förändringar i blodflödet. Resistens- och pulsationsindex mättes i individuella blodkärl, vilket tillät att bevisa frånvaron av muskelmembran i väggen hos arteriella kärl i neovaskulariseringspoolen. När det gäller patologi accelererades diastoliskt blodflöde, men indexen förblev låga. Volymgränserna för IR 0.4 och IP 1 i studien skilde sig inte från allmänt accepterade.

Endometrial cancer upptäcktes i 12 fall, godartad patologi i 52 fall. Frånvaron av blodflöde upptäcktes hos 48 patienter med godartade och 4 - maligna förändringar i endometrium.

I närvaro av patologiskt blodflöde visualiserades "hot spots" i 8 fall av maligna och 4 - godartade förändringar (specificitet 92%, prediktivt värde för ett positivt testresultat 67%, prediktivt värde för ett negativt testresultat 92,3%). Deras studier avslöjade emellertid inte skillnader i blodflödeshastighetsnivåer i primära och sekundära blodkärl, men visade en skillnad mellan de två grupperna av patienter för IR och II. Båda indexen har en hög korrelation och specificitet på 92%. Det prediktiva värdet är otillfredsställande: för PI - 46% och IR - 56%. Detta kan förklaras på följande sätt: små och veckade kärl i endometriumet justerar vinkeln på Dopplerreflektion av ljud, vilket leder till ett fel på grund av den låga hastigheten i blodflödet. Författarna drog slutsatsen att en kombination av två ultraljudsmetoder är värdefull för screening för detektion av endometrial cancer [6].

L.E. Teregulova [9], som undersöker 218 patienter med histologiskt bekräftad endometrial cancer, kom till slutsatsen att en ultraljudsundersökning gör det möjligt att bestämma graden av utveckling av endometriecancer, invasionens djup och prevalensen av processen, eftersom med tillväxt av endometrialt adenokarcinom, är venös och sedan arteriell först tillgänglig för registrering kärl med ett karakteristiskt malignt tumör med låg resistensindex: IR

När föreskrivs CDC i en ultraljudsskanning: vad är det och hur görs det?

Ultraljudstekniken har länge varit populär bland läkare och patienter på grund av dess diagnostiska värde. Det är en ultraljud som gör det möjligt att i detalj undersöka de inre organen, utvärdera graviditetens utveckling och tillståndet för det framtida barnet och också lära sig om sjukdomens början i de tidiga stadierna. Den logiska frågan är: CDK i ultraljud - vad är det?

Att bara se organet som undersöks på skärmen betyder inte att man ställer en diagnos. För en fullständig medicinsk åsikt krävs ofta en bild av organets interaktion och dess cirkulationssystem i blodflödets dynamik. Och här kan du inte göra utan en djupgående forskningsmetodik, som kallas CDK (förkortning för "färg eller Doppler-mapping av färg"). Metoden för ekokardiografi med färgkartläggning och Doppler-analys kompletterar perfekt ultraljud och blir i själva verket duplexskanning med färgkartläggning, vilket gör att du kan få ett komplett och tillförlitligt resultat.

Vad är en ultraljud med CDK?

På skärmen på ultraljudsmaskinen kan du se hur organet som studeras fungerar och vad det är. Och färgkartläggning med Doppler-metoden, inklusive i CDC-läget, är en möjlighet att utvärdera alla rörelser av vätskeflöden både i själva organet och i angränsande vävnader.

Dessutom ger CDC-metoden en färgbeteckning för strömmar med olika hastigheter. Resultatet är en färgbild av cirkulationssystemet för vilket organ som helst. Det är viktigt:

 • för en detaljerad granskning och detaljerad bedömning av varje fartygs funktioner, inklusive brachiocephalic fartyg;
 • för snabb upptäckt av vaskulära patologier;
 • för detektion av neoplasmer - de skiljer sig från andra vävnader genom frånvaro av blodflöde.

Varje färg har sin egen betydelse. Till exempel indikeras strömmar vars rörelse riktas mot sensorn med rött: ju ljusare deras färg, desto lägre hastighet. Blå färg kännetecknar flöden från sensorn. I närheten finns en skala för att matcha nyanser av en viss flödeshastighet. Därför är det ett misstag att anta att på det centrala cirkulationscentrumet är artärerna markerade med rött och venerna är markerade med blått.

Erfaren diagnostiska läkare är bekanta med alla dessa nyanser, dessutom finns det speciella tabeller på skärmen på enheten för att specificera indikatorer. De hjälper läkaren att göra rätt slutsats och minimera antalet möjliga fel..

Vad tittar?

Under CDK finns det en möjlighet att se och utvärdera:

 • arten och rörelseriktningen för blodflöden;
 • blodflödeshastighet;
 • blodkärlets diameter och patency;
 • motstånd.

Kartläggning låter dig också identifiera och diagnostisera:

 • patologisk tjocklek på kärlväggen och dess grad;
 • närvaron av parietal blodproppar eller plack (och skiljer mellan dem);
 • fartygets patologiska karaktär;
 • förekomsten av aneurysmer.

När den utses?

Ultraljud med CDC rekommenderas i vart och ett av följande fall:

 1. För smärta i axlar och armar, nacke, huvud, bröst och bukregion. De flesta av dessa klagomål är resultatet av hypertoni, leversjukdom, diabetes, nedsatt kärlfunktion samt andra patologier.
 2. När patienten klagar över ihållande och svår svullnad i benen, smärta och kramper i lemmarna. Om dessutom noder i venerna under visuell inspektion är synliga, och med ett litet tryck på huden kvarstår smärtsamma blåmärken i ett betydande område, fryser benen ständigt och det verkar som att "gåshud" löper genom dem.
 3. En annan direkt indikation för ett ultraljudsförfarande med CDC är områdena med avslag på benens nekrotiska vävnad, dåligt behandlingsbar.
 4. Bekräfta vid behov den preliminära diagnosen som läkaren formulerat utifrån den kliniska bilden av sjukdomen.
 5. Om under graden av gravid kvinnas tillstånd misstänker läkaren att det förvärras eller om det finns ett hot mot det ofödda barns hälsa.

Träning

Förberedelserna för en ultraljudsundersökning med CDC beror på typen av organ som ska undersökas och kan variera avsevärt.

Till exempel, om patienten behöver undersöka kärlen i nacke eller huvud, såväl som armar och ben, finns det inga speciella begränsningar eller träningskrav här. Det finns bara allmänna rekommendationer: engagera dig inte i tunga livsmedel i förväg för studien, och avstå inte från att röka, äta för mycket och dricka alkohol.

Men för kvinnor under graviditeten (såväl som de som behöver undersöka bröstkörtlarna) eller de som behöver undersöka kärlen i bukhålan (inklusive till exempel njurens kärl) och bäckenorgan är det viktigt att förbereda sig för ultraljud korrekt.

För att göra detta, tänk på att förhindra luftväxt..

Uteslut från menyn några dagar innan proceduren baljväxter, kål, jästprodukter, rökt kött, alkohol och godis.

Bäst undersökt på tom mage.

Minst åtta timmar bör gå från den sista måltiden, men för förväntade mödrar och små barn kan denna period minskas till 3 timmar.

För att minimera gasproduktionen kan du dricka Motilium, Espumisan och ta alla läkemedel som innehåller simetikon före studien. På detta slutar de förberedande aktiviteterna före ultraljudet med CDK.

Rekommendationerna för att förbereda för studien av organen i pungen, urinblåsan, livmodern och hängorna är desamma. Vid den preliminära utnämningen kommer läkaren att förklara några punkter.

Hur gör?

Faktum är att proceduren är identisk med traditionell ultraljud. Du måste ta ett ark eller en blöja med dig för att täcka soffan och en liten handduk eller pappershandduk för att ta bort resterna av den ledande gelén.

Om studien är av en kombinerad karaktär, utförs den endast med hjälp av en transabdominal sensor, det vill säga genom bukväggen. Transvaginala och transrektala sensorer används inte här. Samma metod används ofta i gynekologi för att undersöka kvinnor vars läkare misstänkte vissa gynekologiska sjukdomar, inklusive tumörer..

Video 1. Ultraljud av sköldkörteln med CDK.

Under proceduren täcks det studerade området av kroppen med en speciell ledande gel, vilket är nödvändigt för att förbättra kontakten mellan sensorn och den studerade ytan..

Avkodning och normer

Slutsatsen om ultraljud med CDC anses betydande på grund av två faktorer:

 • ta emot data samtidigt i flera prognoser;
 • realtid bild.

Men denna typ av forskning är anmärkningsvärt för komplexiteten i den resulterande bilden, vilket innebär höga krav för arbetet hos en specialist i avkodning av data och för hans kvalifikationer. Att läsa den erhållna informationen innebär att djup kunskap finns inom den specialiserade medicinska grenen, samt en förståelse för funktionerna i bilden som reflekteras i utskriften.

Patologi

CDC har bevisat sig i att identifiera vaskulära avvikelser (inklusive hjärtat), bestämma aneurysmer och blodproppar, plack och förtjockningar, tunnare venös väggar och andra problem. Denna metod är också effektiv för att söka efter främmande kroppar eller neoplasmer som finns i alla organ, inklusive lymfkörtlar, mjälte, etc. Tekniken gör det möjligt att differentiera polypper från stenar och bestämma tumörer enligt funktionerna i blodtillförseln.

I fostret

Ultraljud med CDC är nödvändigt för att identifiera ett antal tidiga utvecklingspatologier i fostret, som kan vara både genetiska och förvärvade i naturen. Till exempel finns det ganska ofta en definition av "gan spalt", "klyftläpp" och andra ben deformationer i ansiktet på det ofödda barnet, såväl som avvikelser i bildandet och utvecklingen av armar och ben.

En fullständig omfattande studie av kroppen i en medicinsk institution och med hjälp av modern diagnostisk utrustning är en chans att identifiera och bestämma problemet i tid, samt att ta reda på dess exakta plats. Om kirurgi ska utföras kommer slutsatsen av en ultraljud att göra vaskulära kirurgers arbete mycket enklare, vilket kommer att minska operationens varaktighet och därmed patientens narkotiska sömntid.

Kontra

Det finns situationer då det inte rekommenderas att genomföra en ultraljud med en CDC, även om de inte är tillämpliga på direkta kontraindikationer:

 1. Patientens allvarliga tillstånd, inte ger möjlighet att fullständigt utföra nödvändiga manipulationer.
 2. Sårade eller brända ytor på studieplatsen.
 3. Nyligen FGDS eller koloskopi (faktum är att efter dessa manipulationer i tarmen kan det finnas en ansamling av luftbubblor som förhindrar en korrekt bild av studien).

Fördelar med metoden

De viktigaste fördelarna med denna teknik:

 1. Säkerhet.
 2. Inget behov av preliminära analyser (och provtagning av biomaterial).
 3. Icke-invasivitet (det vill säga punkteringar behövs inte för studien).
 4. Säkerhet för patienten (inklusive för gravida kvinnor och deras ofödda barn).
 5. smärtfrihet.
 6. Små tidskostnader, det vill säga all manipulation passerar tillräckligt snabbt.
 7. Den exceptionella bekvämligheten med ultraljud med CDC noteras särskilt när man bestämmer egenskaperna hos intrauterin fosterbildning. Proceduren låter dig få mycket värdefull information om barnets hälsa, vars nyckel är data om nivån på syre som kommer in i barnets kropp. Dessutom tillåter en ultraljud med CDC inte bara att upptäcka hypoxi utan också fastställa dess orsaker för att utesluta upprepningen av ett farligt tillstånd.

Var man ska göra och hur mycket?

Forskning finns i alla stadskliniker som har rätt utrustning. Dessutom är det möjligt att få kvalificerad medicinsk vård, men redan betalad, i privata diagnoscentra. Forskningspriset kommer att bestå av institutionens status, personalens erfarenhet och kvalifikationer samt komplexiteten i de deklarerade förfarandena. Den genomsnittliga kostnaden för en ultraljud med en CDK är från 1 till 4 tusen rubel.

Slutsats

Populariteten för ultraljud i kombination med färg Doppler-mappning tillhandahålls av ett antal faktorer.

Metoden kombinerar så viktiga egenskaper som: säkerhet och innehåll, samt bekvämlighet och förmågan att få en stor mängd viktig information på kort tid.

CDK är i vissa fall ett oundgängligt verktyg för att diagnostisera befintliga eller framtida hälsoproblem..