Testosteron under graviditet: norm och patologi

Det är välkänt att den kvinnliga kroppen under graviditeten genomgår betydande hormonella förändringar. Koncentrationerna av progesteron och östrogen ökar, vilket gör det möjligt för normalt barn. Men få vet att nivån på manliga könshormoner - androgener - också förändras under denna period. Och det största värdet bland dem tillhör testosteron..

Allmän information

Testosteron är det huvudsakliga androgenet, dvs det manliga könshormonet. Hos en kvinna produceras det av äggstocksfolliklarna och cellerna i binjurebarken. Och under graviditeten dyker upp ytterligare källor till syntesen: moderkakan och fostret. Dessutom är hormonnivån normalt högre hos kvinnor som bär en pojke. Detta beror på dess mer aktiva produktion av barnets testiklar. Androgen syntes och utsöndring regleras av hypofyshormoner - luteiniserande och follikelstimulerande.

Testosterons huvudsakliga biologiska effekt för många kommer inte att vara nyheter - det ger uppkomsten av manliga sexuella egenskaper. Hormonet är också nödvändigt för en kvinna, eftersom hon är involverad i utvecklingen av bröstkörtlarna, är ansvarig för kroppshår och kroppsformning. Men hans roll är inte begränsad till detta, eftersom androgener också reglerar andra processer:

Testosteron är, liksom andra hormonella substanser, oerhört viktigt för kroppens normala funktion, och särskilt under graviditeten. Därför ingår det i intervallet indikatorer som måste övervakas under förlossningen.

Androgener syntetiseras också hos kvinnor, vilket påverkar reproduktionssystemets funktion och olika metaboliska länkar. Under graviditeten kan dess blodnivå ändras..

Norm

Naturligtvis är androgensnivån hos kvinnor mycket lägre än hos män. I normalt tillstånd ligger den i intervallet 0,25–3,75 nmol / L. Och hos gravida kvinnor stiger det. Men i detta fall är normen för varje graviditetsperiod annorlunda. Som nämnts ovan påverkas dessutom koncentrationen av hormonet i plasma och fostervatten av det ofödda barns kön.

Det genomsnittliga värdet på totalt testosteron varierar från 3,5 till 4,8 nmol / L, det vill säga cirka 3-4 gånger högre jämfört med icke-gravida kvinnor. Dessutom noteras de högsta priserna i slutet av den första (8-12 veckan) och i andra trimestern. I navelsträngsblod kommer nivån att vara lägre - 1,2 nmol / L. Detta beror på att morkakan skyddar fostret från ökat testosteron på grund av omvandlingen till östrogen. Den fria fraktionen stiger också och fördubblas i tredje trimestern.

Vid bestämning av androgener i fostervatten observeras en tydlig korrelation med barnets ålder och kön. Indikatorer för testosteron under graviditeten presenteras i tabellen:

En vecka

Nivån av hormon, nmol / lPojke

Flicka

0,07-2,52

0,25-2,510,06-0,35
17-190,29-0,800,93-2,910,14-0,9435-400,07-0,56

Som ni ser är nivån av manligt hormon i blodet hos den blivande modernen högre än i fostervatten, eftersom androgenerna kommer in i barnets kropp genom fostervattenmembranet.

Normen för androgener för kvinnor i position varierar ganska mycket, vilket bestäms av fosterets graviditetsålder och kön.

Öka

Om könshormonnivån överskrider referensvärdena talar de om hyperadrogenism. Men verklig virilisering, dvs uppkomsten av manliga tecken hos en kvinna eller barn, är ganska sällsynt. Detta beror på att skyddsmekanismer fungerar effektivt i den gravida kvinnans kropp, vilket förhindrar de negativa effekterna av hormonella substanser. Förhöjda testosteronnivåer kompenseras av följande faktorer:

 1. Högt androgenbindande protein.
 2. Konkurrenskraftig bindning av progesteron till androgenreceptorer.
 3. Hämning av testosteronaktivering i målvävnader.
 4. Placental omvandling av androgener till östrogener.

Även med en hundrafaldig ökning i koncentrationen av manliga hormoner kommer deras nivå i navelsträngsblod inte att vara mer än 2% av plasmaindexet. Samtidigt ökar östrogener naturligt, vilket har en deprimerande effekt på testosteronaktiviteten.

Men även starka barriärmekanismer kan inte helt skydda fostret mot ett överskott av androgener. Särskilt farligt för det ofödda barnet är deras ökade innehåll vid 4–8 och 13–20 veckor. Detta beror på hotet om för tidig graviditetsavbrott (spontan abort). Fosterfrysning på grund av dysfunktion i livmodern är också möjligt..

Orsakerna till ökningen av manliga hormonella substanser hos gravida kvinnor kan vara följande villkor:

 • Itsenko-Cushings sjukdom eller syndrom.
 • Polycystiskt ovariesyndrom.
 • Tumörer i äggstockarna, binjurarna.
 • Trofoblastsjukdom.
 • Genetisk predisposition.
 • Användning av vissa mediciner (t.ex. orala preventivmedel).
 • Undernäring.

Om högt testosteron upptäcks bör du därför rådfråga din läkare. Han kommer att förskriva ytterligare diagnostik för att bestämma orsaken till hyperandrogenism och kommer att formulera ett lämpligt behandlingsprogram.

När nivån av manligt hormon i blodet är betydligt högre än normalt kan det få negativa konsekvenser för graviditeten.

sänkning

Låg testosteron utgör också en fara för det ofödda barnet i samband med en kränkning av dess intrauterin utveckling. Avvikelse från normala värden observeras vid sådana tillstånd hos en gravid kvinna:

 • Fibromyoma.
 • Ovariell dysfunktion.
 • Tumörtumörer.
 • Hjärt-kärlsjukdom.
 • Njursvikt.
 • Diabetes.
 • Övervikt.

Dessutom utlöses en minskning av manligt hormon av svält, alkohol och rökning. Ändå är hypoandrogenism under graviditet mycket mindre vanligt än en ökning av plasmakoncentrationen av testosteron.

Under graviditetsperioden är det nödvändigt att noggrant övervaka testosteronnivån, särskilt under kritiska perioder för fostrets utveckling. Om det avviker från normala värden måste du omedelbart utföra terapeutisk korrigering, vilket undviker negativa effekter.

Testosteron under graviditeten. Androgener: deras bildning och metabolism under normal graviditet. Hyperandrogenism under graviditeten. "Manliga" hormoner under graviditeten.

Sammanfattning av artikeln

Trots en ökning i koncentrationen av totala och fria androgener hos gravida kvinnor är de flesta kvinnor och deras kvinnliga spädbarn inte viriliserade. Fyra faktorer som kan skydda mot virilisering är: höga SHBG-koncentrationer i serum, effekten av progesteron på androgenreceptorer, effekterna av progesteron på androgenaktivering i målvävnaderna och placenta-aromatisering av androgener. (Se "Skyddsmekanismer mot virilisering av modern och fostret").

Nivån av androgener i gravida kvinnors blod

Under normal graviditet ökar serumkoncentrationen hos vissa, men inte alla, androgener.

Testosteron under graviditet ("manligt" hormon under graviditet)

De totala testosteronnivåerna ökar gradvis under graviditeten. Denna effekt beror främst på den gradvisa östrogeninducerade ökningen i koncentrationen av serumhormonbindande protein (SHBG) i blodserumet. En ökning av testosteronkoncentrationen under normal graviditet inträffar redan 15 dagar efter toppen av LH, troligen på grund av dess produktion i större utsträckning av äggstockarna än binjurarna.

Det finns flera studier om produktion och uppdelning av androgener hos friska gravida kvinnor. I en av dem, vid undersökning av fem gravida kvinnor, konstaterades det att produktionsgraden av testosteron och dihydrotestosteron hos gravida och icke-gravida kvinnor sammanfaller. Konverteringen av testosteron till dihydrotestosteron och metabolisk clearance av dessa hormoner under graviditet var emellertid lägre, vilket kunde förväntas med en ökad koncentration i serum SHBG.

I en annan studie, som inkluderade en undersökning av 1343 kvinnor med singleton graviditet, hittades en lägre nivå av androgener hos kvinnor över 30 år såväl som multipar (två eller flera födelser). Medan rökning förknippades med en högre nivå av androgener under den första halvan av graviditeten jämfört med yngre kvinnor, respektive icke-rökande kvinnor.

Under graviditeten är koncentrationen av testosteron i serum tre till fyra gånger högre än i serum av navelsträngsblod. Koncentrationen av testosteron i en gravid kvinnas blod kan variera från 100 till 140 ng / dl (från 3,5 till 4,8 nmol / l), och i navelsträngsblod är medelvärdet 33,5 ng / ml (1,2 nmol / l).

Testosteron gratis graviditet

Serumkoncentrationen av gratis testosteron under graviditeten varierar något, upp till tredje trimestern, när det ökar ungefär två gånger. Denna ökning i koncentrationen av fritt testosteron kan inte förklaras av en förändring i koncentrationen av SHBG och, troligen, kan det vara ett resultat av en ökning av testosteronproduktionen. Källan till ökad testosteronproduktion i denna situation är inte känd. En möjlig orsak är att humant korioniskt gonadotropin (hCG) kan stimulera teca-interstitiella äggstocksceller för att syntetisera testosteron, men koncentrationen av hCG i blodserumet når sin topp i slutet av graviditetens första trimester och minskar sedan gradvis och koncentrationen av fritt testosteron ökar. Studier på antropoidapor har visat att corpus luteum är en av de möjliga källorna till testosteron. Slutligen kan testosteron produceras i binjurebarken hos gravida kvinnor, parallellt med ökad utsöndring av moders kortisol i slutet av graviditeten.

DEA-S under graviditet

Koncentrationen av dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) i moders blod under graviditeten minskar, trots en ökning av dess produktion i fostret. Den största minskningen inträffar i början av andra trimestern, när metabolisk clearance av DHEA-C ökar kraftigt. Hos gravida metaboliseras DHEA-C i levern genom omvandling till 16-alfa-hydroxi-DEA och i moderkakan, genom omvandling till östrogen.

Androstenedione under graviditeten

Koncentrationen av androstenedion i moderns blod ökar under andra halvan av graviditeten.

Androstandiol glukuronid under graviditet

Koncentrationen i blodserumet hos en gravid kvinna av 3-alfa-17-beta-androstandiol glukuronid (3a-diol-G), en metabolisk produkt av dihydrotestosteron i hudens hårsäckar, ökar under graviditeten. Det är inte helt känt om detta beror på en ökning av aktiviteten hos 5-alfa-reduktas och andra androgenmetaboliserande enzymer eller en ökning av tillgängligheten av substratet.

Nivån av androgener i fostervatten

Koncentrationen i fostervatten hos testosteron och androstenedion är i genomsnitt cirka två till tre gånger högre om fostret är manligt. Medianen för den troliga avvikelsen hos pojkar är från 17,3 till 33,7 ng / dl (0,60 till 1,17 nmol / l) och 5,05 till 12,98 ng / dl (0,175 till 0,45 nmol / l) hos flickor. Denna skillnad i prestanda mellan manliga och kvinnliga frukter indikerar att åtminstone en del av androstenedion och testosteron i fostervattnet produceras av testets foster. Koncentrationen av DHEA-C i fostervatten är densamma hos manliga och kvinnliga foster. Detta beror antagligen på att detta hormon är binjurens ursprung.

Nivån av androgener i fostret

Testosteron - serumkoncentrationer av testosteron hos manliga foster är högre än hos kvinnliga fostrar, medan dihydrotestosteronkoncentrationerna är liknande.

Hos manliga fostrar når koncentrationen av testosteron sin topp i slutet av graviditetens första trimester - cirka 150 ng / ml (5,2 nmol / l; vilket är halva den lägre normalgränsen hos vuxna män) och minskar sedan gradvis från cirka 60 till 70 procent.

Lite är känt om reglering av fostertestosteron, men det antas att det beror mer på graden av mutterhCG än på luteiniserande hormon (LH) i fostrets hypofysen. Koncentrationen av hCG i blodet hos modern och fostret når sin topp under perioden från 9 till 12 veckor av graviditeten, och minskar sedan gradvis (koncentrationen av moder-hCG i fosterets serum är mycket lägre än i moders serum: fosterparametrar kan variera från subtil till 2,5 mIU / ml).

Utseendet på moderhCG i fosterets serum sammanfaller med utseendet på Leydig-celler (en källa för testosteronproduktion i testiklarna), som inträffar vid cirka 8 veckors dräktighet. Det antas att moders hCG spelar en viktig roll i utvecklingen av Leydig-celler i fostret och i produktionen av testosteron. Toppningen av bildandet av Leydig-celler inträffar under perioden från 14 till 18 veckor av graviditeten.

Gonadotropiner återfinns i hypofysen hos fostret vid cirka 10 veckors graviditet och i fostrets serum efter ytterligare en vecka. En studie på manliga transgena möss, såväl som den sena starten av gonadotropinproduktion i fostret, bekräftar teorin om att utvecklingen av Leydig-celler och testosteronproduktionen initieras främst av moderlig hCG. Dessutom var Leydig-cellfunktionen normal hos möss som saknade LH eller dess receptorer.

Hos kvinnliga foster är serokoncentrationen av testosteron i blodserumet låg (cirka 50 ng / dl [1,7 nmol / l]) och tenderar att minska under större delen av graviditeten. Källan till testosteron är troligen fosterets äggstockar, som gonadotropin kan stimulera produktionen av androgener i äggstockarna i fostret, som sedan omvandlas till östrogener.

Androgennivåer hos nyfödda

Hos nyfödda pojkar är koncentrationen av testosteron i navelstrån endast lite högre än hos flickor. Men koncentrationen av testosteron (och androstendion) i blodet ökar avsevärt under de första dagarna av livet, särskilt hos pojkar, och minskar sedan under de kommande sex dagarna.

En ökning av androgener den första dagen i livet kan vara ett svar på produktionen av gratis hCG.

Under graviditeten kan andra steroider som produceras av moderkakan delvis hämma effekten av hCG på fosterceller. En minskning av koncentrationen av serum androgener under den första veckan i livet inträffar samtidigt med en minskning av koncentrationen av hCG i blodserumet.

Nivån på androgener i moderkakan

Studier visar att morkakan oberoende kan syntetisera androgener, varav de flesta omvandlas till östrogener under påverkan av placenta CYP17. Betydelsen av placentalsyntes av androgener är okänd.

Skyddsmekanismer mot virilisering av modern och fostret

Trots en ökning av koncentrationen av totala och fria androgener i blodserum för gravida kvinnor, är de flesta kvinnor och deras barn inte viriliserade. Skälen till detta är:

 • Höga serumkoncentrationer av SHBG. I de flesta fall sker en ökning av serum androgenkoncentrationen i SHBG-relaterade androgener. Som nämnts ovan ökar koncentrationen av fria androgener i blodserum något och endast under sen graviditet, så de flesta androgener är inte tillgängliga för verkan på målvävnader.
 • Effekterna av progesteron på androgenreceptorer. Koncentrationen av progesteron ökar under graviditeten med 10 gånger och kan nå 250 mg / dag. Medan progesterons affinitet med androgenreceptorer är låg är ökningen i progesteronproduktionen så stor att den kan hämma bindningen av androgener till deras receptorer på målvävnader.
 • Effekten av progesteron på aktiveringen av androgener i målvävnader. I målvävnader under påverkan av 5-alfa-reduktas omvandlas testosteron till ett biologiskt mer aktivt dihydrotestosteron. Progesteron har en svag affinitet för 5-alfa-reduktas, så ytterligare progesteron som produceras under graviditet kan hämma omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron i målvävnader.
 • Aromatisering av androgener i moderkakan. Morkaken har den största potentialen för att konvertera androgener till östrogener. Därför är det mycket troligt att de flesta androgener av modern och fostret metaboliseras i moderkakan. Denna mekanism skyddar mot virilisering av både gravida kvinnor själva och kvinnliga foster. Androstenedion och testosteron är substrat med hög affinitet för placenta-systemet av aromatasenzymer och omvandlas till östron respektive östradiol. Dihydrotestosteron är inte ett substrat för aromatisering, det metaboliseras under påverkan av andra placentaenzymer (oxysteroiddehydrogenaser) till mindre aktiva metaboliter, såsom 5-alfa-androstan-3beta, 17 beta-diol.
Bekräftelse av denna teori kan erhållas från en rapport om en gravid kvinna vars serumtestosteronkoncentration nådde 15 000 ng / dl (520 nmol / l), men dess koncentration i navelsträngsblod var endast 252 ng / dl (8,7 nmol / l), vilket uppgick till 1,7 procent av moderindikatorerna. Detta antyder förekomsten av en mycket effektiv barriär som förhindrar överföring av testosteron från mor till foster. Dessutom var koncentrationen av östradiol i moders blod normal, och koncentrationen av östradiol i navelsträngsblodet var mycket högre, vilket indikerar omvandlingen av testosteron till östradiol i moderkakan eller i fostret. En ökning av koncentrationen av östrogen i fetalt blodserum kan hämma effekterna av androgener, eftersom koncentrationen av serumtestosteron i navelsträngsblodet var signifikant högre än normalt (se ovan), men fostret var inte viriliserat (som jämförelse, en vuxen kvinna med en serumtestosteronkoncentration på 252 ng / dl [8,7 nmol / L] kommer att viriliseras).

Dessa resultat indikerar att exponering för foster androgen kan minskas genom placenta-aromatisering av androgener och östrogenproduktion. En bekräftelse av denna hypotes är detektion av virilisering hos kvinnliga foster med placental aromatasinsufficiens. I en av dessa barn var koncentrationerna av testosteron, dihydrotestosteron och androstenedion i navelsträngsblod 26, 26 och 207 gånger högre än normalt, och koncentrationerna av östron, östradiol och östriol var endast 0,6, 0,9 och 0,2 procent av det normala.

Aromatisering är dock vanligtvis inte tillräckligt för att fullständigt skydda fostret från överföring av testosteron, och detta förklarar inte helt frånvaron av fostervirilisering. Det finns rapporter om gravida kvinnor med äggstocks luteomas, där höga serumdihydrotestosteronkoncentrationer upptäcktes, men friska flickor föddes. Eftersom dihydrotestosteron inte genomgår aromatisering till östrogener, vid fysiologiskt pågående graviditet, bör de kvinnliga fostret skyddas mot virilisering genom att minska effekten av androgener.

Prenatal exponering för androgener som är normala för graviditet orsakar troligen inte äggstocksförändringar som leder till polycystiskt äggstocksyndrom (PCOS) i tonåren.

Ökat testosteron under graviditet: orsaker

Ökat testosteron under graviditeten är en vanlig och normal händelse, men vid planering av befruktningen bör denna indikator vara normal..

Graviditet med ökat testosteron är omöjligt, eftersom detta ämne inte tillåter kvinnans kropp att förbereda sig för att bära och bilda fostret, vilket undertrycker ägglossningen.

Varför testosteron kan öka och hur man löser problem, vi lär oss av artikeln.

Ökat testosteron under graviditeten: varför detta tillstånd är farligt?

Om kvinnor har ökat testosteronnivåer, diagnostiseras de oftare med polycystisk äggstock, men förtvivlar inte. Eftersom även i detta tillstånd kan du bli gravid, om än med lite ansträngning.

Behandling av polycystiskt äggstocksyndrom beskrivs i artikeln.

Först måste du sänka testosteron, för vilket de använder vissa mediciner eller traditionella medicinska metoder. Men i båda fallen kan du inte göra det utan att rådfråga en läkare, och samtidigt en endokrinolog och en gynekolog.

Det är viktigt att jämna ut koncentrationen av ämnet i kroppen för att återställa ägglossningen och menstruationscykeln. När allt kommer omkring, med hög testosteron, blir menstruationen oförutsägbar och med kraftiga blödningar, vilket innebär att det är extremt svårt att planera en graviditet.

Ökat testosteron hos kvinnor under graviditeten är också ett farligt tillstånd, eftersom det ofta leder till missfall, fostfrysning eller tidig förlossning. Ibland kan kvinnor inte mata barnmjölken i mer än en månad, barnet utvecklas långsamt.

Bland de främsta orsakerna till högt testosteron hos kvinnor:

 • könsdelspatologier, till exempel livmoderfibrer eller polycystiska äggstockar;
 • ärftlighet;
 • hyperfunktion i binjurarna;
 • störning av hypofysen.

Symtom på högt testosteron

Att förstå att en kvinna har ökat testosteron är möjligt även med uppenbara symtom:

 • förbättrad hårtillväxt, även ovanför läpparna eller templen;
 • håravfall på huvudet;
 • försämring av huden;
 • kränkning av cykeln, menstruationen blir knapp eller alltför riklig;
 • klitoris utvidgning;
 • figuren får manliga egenskaper.

För att vara säker på diagnosen måste du gå till sjukhuset för att ta tester och börja behandlingen. Det rekommenderas att göra detta före graviditeten.

Testosteronreduktion hemma

Hemma kan du sänka testosteron om du följer enkla regler och rekommendationer:

 • att vägra från dåliga vanor;
 • Det är användbart att dricka mintbuljong i sex månader. Drycken minskar ämnets koncentration och återställer menstruationscykeln;
 • grönsakssallad med linoljedressing kommer också att vara användbart;
 • det är nödvändigt att hålla sig till en diet, konsumera endast naturliga och hemlagade produkter utan cancerframkallande ämnen;
 • ägglossningen måste beräknas enligt en speciell kalender och se till att du inte missar den här gången för befruktningen.

Det viktigaste att förstå är att testosteron under graviditeten kan ökas, men detta är inte ett tecken på patologi, utan en normal avvikelse från normen..

Traditionell behandling

 • Eftersom traditionell medicin och kost inte alltid ger det nödvändiga resultatet, söker kvinnor hjälp av en läkare.
 • Ta mediciner, särskilt hormoner utan att konsultera en specialist - det kan du inte!
 • Efter diagnos utvecklar läkaren en individuell behandlingsregime, som inkluderar:
 • återställande av menstruationscykeln;
 • utnämning av en kurs med hormonella preventivmedel, doserna bestäms separat för varje fall;
 • stimulering av ägglossning;
 • om det inte finns något resultat förskrivs starka hormonella mediciner;
 • laparoskopi
 • IVF är ett extremt alternativ.

När det gäller hormonella preventivmedel är de rika på biverkningar, så du måste ta dem med försiktighet, utan att öka dosen eller behandlingsförloppet.

Vad kan en läkare förskriva?

Behandling av ökat testosteron i en kvinnas kropp bör börja omedelbart efter att de fått resultaten.

Från mediciner kan förskrivas:

Var och en av läkemedlen hämmar produktionen av testosteron i kroppen. Hormonella preventivmedel rekommenderas också. Det händer ofta att en kvinna direkt efter avslutad kurs blir gravid, vilket är förknippat med ökad syntes av kvinnliga hormoner.

Diet

Många experter tror att högt testosteron i en flickas kropp är förknippat med felaktig näring. Därför är kost i kombination med att ta receptbelagda mediciner särskilt viktigt.

Det viktigaste är att utesluta produkter med animaliskt fett från kosten och lägga grunden:

Ett intressant faktum är att det inte är nödvändigt att vägra godis. Omvänt leder en ökning av blodsockret till undertryckande av testosteron. Det visade sig att konsumtionen av kolhydrater i detta fall bara kommer att vara ett plus. Men alkohol bör överges helt, liksom salt, som tillåts högst 3 g per dag.

Med förbehåll för alla läkarnas rekommendationer och en minskning av testosteron i blodet på planeringsstadiet väntar ett positivt resultat i form av graviditet 85% av patienterna. Det kräver inte IVF och till och med stimulering av ägglossning.

När det gäller högt testosteron under graviditeten är detta normalt men kräver tillsyn av en läkare. Eftersom riskerna för missfall eller blekning av fostret är 40%, och i båda fallen är ämnets indikatorer nästan fördubblats.

Högt testosteron hos kvinnor är ett problem som indikerar förekomsten av störningar i könsorganens funktion (ofta). Det är möjligt att bli gravid med denna störning, men först efter att ha genomgått behandling och återställt menstruationscykeln med ägglossning.

Hur man förbereder sig för bloddonation för testosteron, läs informationen i artikeln.

Med högt testosteron under graviditeten är sjukdomen inte frågan, men du kan inte göra det utan en läkares kontroll! Därför bör patologier eller störningar behandlas i graviditetsplanet..

Dela länk:

Ökat testosteron under graviditeten - vad betyder det?

Under graviditeten genomgår den kvinnliga kroppen stora förändringar som är utformade för att hjälpa till att få ett friskt barn. Detta gäller särskilt den hormonella bakgrunden hos en kvinna som förbereder sig för att bli mamma.

Förändringar i metabolism av hormoner är oerhört viktiga för ett säkert barnets födelse och födelse. En speciell roll i detta ges testosteron, som traditionellt betraktas som ett manligt hormon..

Vad som hotar en kvinna och foster med ökat testosteron under graviditeten, oavsett om det är farligt - beror på flera faktorer.

Värdet av testosteron för kvinnor

Hormonet produceras både i den manliga kroppen och i kvinnan. Skillnaden är att hos män är det den huvudsakliga androgena substansen och produceras av könskörtlarna. I kvinnors testosteron producerar äggstockarna och binjurebarken testosteron. Efter att befruktningen har inträffat läggs morkakan och fostret till dessa källor. Därför stiger testosteron under graviditeten oundvikligen, om allt går bra.

Vikten av androgenhormon för män är att stimulera utvecklingen av manliga sexuella egenskaper. Men vikten av testosteron för kvinnor är också svårt att överskatta:

 1. Hjälper bildandet av bröstkörtlar;
 2. Ansvarig för en vuxen kvinnas tillväxt och hårfäste;
 3. Deltar i regleringen av muskel- och benväxt;
 4. Ger tillväxt och mognad av gonaderna hos kvinnor;
 5. Aktivt involverad i utbyte av fosfor och kväve, därmed ansvarig för den psyko-emotionella sfären.

Testosteron under graviditeten är helt enkelt nödvändigt, eftersom det är nära involverat i metaboliska processer och ansvarar för det reproduktiva systemets normala funktion. Det är därför det är nödvändigt att noggrant övervaka värdet på denna indikator vid olika graviditetsperioder och vidta åtgärder om hormonet inte är i norm.

Testosterontest

När du planerar en befruktning är det viktigt att veta att svaret på frågan om det är möjligt att bli gravid med ökat testosteron beror till stor del på graden av ökning av denna indikator. Men i många fall blir överskott av manligt hormon ett hinder för befruktningen.

En sådan bakgrund kräver nödvändigtvis anpassning och läkaren kommer att förskriva syntetiska hormoner och en speciell proteinfri diet efter analysresultaten..

Indikationer för diagnos kan vara följande:

 • Brist på menstruation;
 • Ökat kroppshår;
 • Lägre libido;
 • Oförmåga att bli gravid;
 • Brist på ägglossning;
 • Myom;
 • Ovarier av äggstockarna.

Det är uppenbart att testosteron vid planering av graviditet spelar en viktig roll och försummar diagnosen, om läkaren har förskrivit en analys, är det orimligt.

Analysförberedelse

Diagnostik kräver ingen specialutbildning. Det räcker för att följa principerna för korrekt näring och hälsosam livsstil: ge upp alkohol, tobak, fet och kryddig mat på en dag och inte missbruka fysisk aktivitet. Dagen innan rekommenderas inte sexuella kontakter och sportträning.

Blod tas på tom mage för en biokemisk undersökning tidigt på morgonen.

Om du tar hormonella läkemedel eller kosttillskott, var noga med att berätta för din läkare om detta. Innan diagnos, inom 2-3 dagar, måste medicinen stoppas.

Kvinnor testar testosteron på dagarna 6-7 i sin cykel. Vid andra tillfällen kommer diagnosen att vara informativ, så timingen måste upprätthållas strikt. Testosteron hos gravida kvinnor kan tas varje dag.

Normen för testosteron hos kvinnor

I avsaknad av graviditet anses normala värden för kvinnor ligga inom intervallet 0,25-3,75 nmol / L. Efter befruktningen ökar andelen androgenhormoninnehåll. Denna indikator beror på graviditetsåldern och kön på fostret - det är känt att kvinnor som bär pojkar har högre testosteron än kvinnor som är gravida med flickor.

Indikatorer för olika graviditetsperioder

 • Den högsta frekvensen observerades efter 8-12 veckor och under andra trimestern.
 • Vid 13-16 veckor är normen 0,25 för en pojke som är gravid och 0,06-0,35 för flickor.
 • I det framtida graviditetsförloppet kommer indikatorn för pojkar fortfarande att växa, och för flickor kommer den att förbli nästan oförändrad.

Anledningar till en ökning av testosteron

Om graviditet inträffar med ökat testosteron kan en diagnos av hyperandrogenism ställas, men detta är ett extremt sällsynt fall i medicinsk statistik. Efter befruktningen har kvinnans kropp skyddande strukturer som skyddar henne och fostret från de negativa effekterna av höga hormoner.

Naturligtvis är det omöjligt att befria fostret helt med överskott av androgener. Den farligaste perioden för att öka testosteron anses vara 4-8 och 13-20 veckor. Om hoppet av manligt hormon inträffade under denna tid, är det för fullt med avbrott av graviditet eller ett fruset foster.

Orsakerna till denna ökning kan vara:

 1. Medfödd patologi i binjurarna eller äggstockarna;
 2. Polycystiska massor i reproduktionssystemet;
 3. Felaktig näring;
 4. Intag av vissa hormoner (till exempel p-piller).

Dessutom har en genetisk predisposition för detta tillstånd bevisats. Graviditet och testosteron är sammankopplade, så med minsta tvivel måste du gå igenom en diagnos och ta reda på orsaken till de ökade hormonerna.

Vad är faran?

Överskott av manligt hormon påverkar uppkomsten av en kvinna och hennes känslomässiga tillstånd. Om normen överskrids något, kan yttre manifestationer begränsas till ökad hårväxt i ansikte och kropp samt utbrott av irritabilitet och ilska.

Med mer betydande avvikelser från normen kan konsekvenserna bli mer utbredda..

Utvecklingen av allvarliga sjukdomar som diabetes, olika typer av fetma eller infertilitet utesluts inte. Överdriven testosteron orsakar olika reproduktionsstörningar hos kvinnor.

De kan uttryckas i missfall, för tidiga födelser, missade graviditeter eller hormonella fosterpatologier..

Därför vill många redan före befruktningen veta om det är möjligt att bli gravid om testosteron är förhöjd. Nästan alltid orsakar en ökning av androgener störningar i ägglossningen. Dessutom börjar testosteron i överflöd att hämma produktionen av progesteron, vilket underlättar processen för äggfästning i livmodern. Därför är det möjligt att bli gravid, men osannolikt.

symtom

Det är värt att oroa sig för diagnosen i följande fall:

 • Plötsligt torr hud, skalning;
 • Utseendet på en grov röst;
 • Frisyr i ansiktet och kroppen. Tvärtom, håret blir tvärtom fetare och kan börja falla ut;
 • Figuren tar på sig en manlig typ: breda axlar och smala höfter;
 • Libido och libido ökar mycket märkbart;
 • Menstruationscykeln kränks tills dess försvinnande;
 • Stark stämning svänger mot irritabilitet och utbrott av ilska.

Hur man returnerar den hormonella bakgrunden

Efter att ha studerat resultaten av testerna kan läkaren förskriva mediciner som korrigerar produktionen av nödvändiga hormoner. För att öka effektiviteten hos dessa läkemedel förskrivs ofta läkemedel som innehåller glukos. Ibland är det motiverat att ta hormonella preventivmedel av en ny generation - Janine eller Yarina.

Effekten av testosteron på graviditeten är mycket stor, så en speciell diet kan förskrivas under denna period. Inom ramen är patienter förbjudna rött vin, vitlök, ägg och mandlar. Om den gravida kvinnans svängningar i hormonnivåer är obetydliga krävs ingen speciell korrigering, denna ökning orsakas av hennes tillstånd och är en variant av den normala graviditetsförloppet.

Ökat testosteron under graviditeten

 • För graviditetens början är den normala funktionen av hormoner i en kvinnas kropp, särskilt testosteron, mycket viktig.
 • Det verkar som om manligt hormon kan påverka negativt om ökat testosteron observeras under graviditeten.
 • Han är involverad i produktionen av progesteron, som stöder den normala graviditeten..
 • Äggstockarna och binjurarna deltar i produktionen av testosteron, och moderkakan går också med under graviditeten.

Testosteronnivåer under graviditeten

För att klara analysen och få exakta resultat är det nödvändigt att ordentligt förbereda: att utesluta rökning och sport.

De högsta tillåtna testosteronnivåerna hos kvinnor är nummer 0,45 till 3,75 nmol / l, de kan skilja sig, eftersom varje laboratorium har sina egna normer.

Testosteron blodprov

Under graviditeten är dessa siffror svåra att leda till en enda nämnare, eftersom i varje fall är det värt att individuellt närma sig tolkningen av data.

För litet eller mycket stort antal kan orsaka oro. Särskild uppmärksamhet ägnas åt resultaten från analyser under första trimestern (från 4 till 8 veckor och från 13 till 19), då sannolikheten för avbrott av graviditet eller spontan missfall är extremt hög.

Testosterontillväxt noteras i tredje trimestern, när indikatorerna ökar tre till fyra gånger.

Nedsatt testosteron under graviditeten

Som regel är det möjligt att fastställa att en kvinna har en låg nivå av testosteronhormon under graviditeten, under förutsättning att hon började kontrollera det under planeringsperioden.

Depression hos en gravid kvinna med brist på testosteron

Detta manifesterar sig i formen:

 1. Trötthet;
 2. Minskad libido, vikt;
 3. Utseendet på depression;
 4. Ökad svettning.

Dessa symtom indikerar behovet av att informera den behandlande läkaren.

Skäl och behandling

Eftersom det inte finns några exakta data och normer för nivåerna av hormonet testosteron under graviditeten, bör du vara uppmärksam på det om du har:

 • diabetes mellitus;
 • myom;
 • vegetarianism
 • Downs syndrom;
 • fetma
 • otillräcklig äggstock;
 • bröstcancer;
 • hjärtsjukdom
 • för missbruk av rökning och alkohol.

För att hantera en minskning av hormonet i blodet kan du medicinskt eller genom att följa en diet föreskriven av en läkare.

Uteslutning av kaffe och kött från kosten för att öka testosteronnivåerna

Om du vill höja testosteronnivåerna utan att ta till mediciner, rekommenderas det att utesluta kaffe och kött från din meny.

Högt testosteron

 1. Det noterades att ökat testosteron hos kvinnor vid planering av graviditet är extremt farligt, eftersom det förhindrar barnets bärande.

 • Kroppen undertrycker reproduktionsfunktioner och förhindrar normal graviditet, förhindrar livmodern från att växa och fostret fryser..
 • Detta kan upprepas upprepade gånger och kan ofta höras från läkaren om vanligt missfall.

 • Under första trimestern av graviditeten kan ett högt testosteron indikera sannolikheten för att utveckla fostrets missbildningar.
 • Intrauterin fosterdöd kan inträffa både i ett tidigt stadium av graviditeten och i ett senare skede.

  Ökad kroppshårvegetation hos kvinnor med höga testosteronnivåer

  Hyperandrogenism främjas av många faktorer, till exempel:

  1. Menstruella oregelbundenheter;
  2. Närvaro av cyster på äggstocken
  3. Tumörer i binjurarna och i äggstockarna;
  4. Sekundära manliga sexuella egenskaper (grov röst, ökat kroppshår);
  5. Hotet om missfall etc..
  • Därför är det värt att uppmärksamma, ta tester för testosteronhormoner, både under planering och under graviditet.
  • Trots de skrämmande faktorerna med hyperandrogenism är dess verkliga form extremt sällsynt..
  • Under graviditeten kan moderkakan producera testosteron i östrogen och därmed skydda barnet och hans mamma från påverkan av dessa hormoner på varandra.
  • Ju längre tid, desto högre hormonnivåer och i tredje trimester kan de vara 30 gånger större än hos en icke-gravid kvinna.

  Om en kvinna känner till den höga nivån av testosteron i kroppen, kontrollerar dess nivå under graviditeten, är det också nödvändigt att kontrollera det efter förlossningen. En av de negativa faktorerna som följer kvinnor som diagnostiseras med hyperandrogenism är frånvaron av amning.

  Denna biverkning beror på att mjölken helt enkelt bränner i kroppen..

  Skäl och behandling

  Ökat testosteron under graviditeten kan påverkas av babys kön, vilket den förväntade modern kanske inte känner till.

  Så om det manliga fostret producerar det mer androgener än det kvinnliga fostret.

  Dexametason för att normalisera testosteronnivåer i blodet

  För att avgöra om behandling är nödvändig eller inte är det värt att kontakta en erfaren endokrinolog som kommer att hjälpa till att dechiffrera indikatorerna.

  För att bestämma om effekten av hormonet testosteron på graviditeten är negativ är det nödvändigt att ta hänsyn till andra indikatorer, såsom kortisol, SHBG, DHEA-S. Och först då fatta ett beslut om ytterligare behandling.

  Om ökat testosteron under graviditeten hotar dess normala gång, förskriv mediciner och följ upp med en endokrinolog.

  Läkare föreskriver vanligtvis dexametason, prednison, digitalis, digoxin, etc., men självadministrering av dessa läkemedel rekommenderas dock inte, eftersom de kan skada barnet.

  Korrekt näring för att sänka testosteronnivåerna hos kvinnor

  Utan att ta till dig mediciner kan du sänka testosteron genom att inkludera honung, färskpressad juice, stekt kött och potatis, mejeriprodukter med högt fettinnehåll (till exempel grädde), kaffe (1 kopp per dag), vitt jästbröd på menyn.

  Slutsats

  1. Det är värt att dra slutsatsen att du inte behöver få panik efter att ha sett höga testresultat, inklusive testosteron, eller om de är låga.
  2. En gravid kvinnas kropp producerar ett stort antal hormoner, plus mödrarnas arbete och fostret är kopplade till detta.

 • Det visar sig att om en kvinna inte bryr sig om något, så kan du inte oroa dig.
 • Men om det finns ovanstående symtom som förvärrar den gravida kvinnans tillstånd, bör du först söka kvalificerad medicinsk rådgivning från en läkare, först sedan vidta några åtgärder.

  Video: Om testosteron hos kvinnor

  Ökat testosteron och graviditet

  Under graviditet genomgår den kvinnliga kroppen och de intraorganiska strukturerna globala förändringar. Den hormonella bakgrunden hos patienter som förbereder sig för att bli mödrar förändras särskilt. Östrogen- och progesteronhormoner ökar, vilket ger kroppen normala bärförhållanden.

  Hormonella förändringar i kroppen under graviditeten är av stor betydelse, eftersom det beror på hur smidigt graviditeten går. Inte den sista rollen ges till testosteron. Även om det tillhör de viktigaste manliga hormonerna, produceras det också i den kvinnliga kroppen.

  Lite ökad testosteron under graviditeten är normen, men om ökningen är oöverkomlig eller det finns hormonbrist kan en kvinna möta olika problem under graviditeten.

  Den blivande modernen måste följa alla medicinska rekommendationer

  Värdet på testosteron för den kvinnliga kroppen

  Testosteron är den huvudsakliga androgena substansen som produceras av de manliga gonaderna. Hos kvinnor produceras testosteronhormon i äggstockarna och binjurebarken..

  Efter befruktningen visas ytterligare källor till detta hormon i den kvinnliga kroppen - fosterorganismen och placenta strukturer, så dess indikatorer börjar öka. Ett intressant faktum är att hos mödrar som är gravida med pojkar är testosteronnivåerna något högre än i förväntade döttrar.

  En liknande funktion beror på produktionen av testosteron i fostret testiklar. Sådana hormoner som FSH och LH reglerar utsöndring och produktion av testosteron.

  • Androgenhormonets huvudfunktion är att säkerställa uppkomsten av manliga sexuella egenskaper.
  • Det är också nödvändigt för kvinnor, eftersom det deltar i bildandet av mjölk-järnstrukturer, är ansvarigt för bildandet av kroppens sammansättning, såväl som för hårets hårväxt och spridning.
  • Dessutom reglerar androgenhormoner i den kvinnliga kroppen tillväxten av muskuloskeletala strukturer, sebaceous funktion och mognad av de kvinnliga könskörtlarna..
  • Under detta hormons myndighet ligger fosfor-kväve-metabola processer, en kvinnas psyko-rörelse och beteende.

  För normal funktion av kroppen är testosteron nödvändigt, särskilt hos gravida kvinnor, så det ingick i listan över viktiga indikatorer som måste övervakas regelbundet under graviditeten. Detta hormon produceras i den kvinnliga kroppen och påverkar allvarligt reproduktionssystemets och materialmetabolismen.

  Testosterontest

  Syftet med syftet med en sådan laboratoriediagnos är att bestämma de troliga avvikelserna i innehållet av ett sådant hormon, vilket kan leda till utveckling av olika patologier.

  Med en överdriven ökning av testosteron är det troligt att patienten får en tumörlesion eller hyperplastiska förändringar i binjurebarken.

  Denna funktion beror på det faktum att tumörformationer själva kan producera detta hormon, vilket orsakar dess betydande ökning..

  Manliga hormonnivåer stiger av många skäl

  Multipel testosteronredundans observeras också mot bakgrund av ovarietumörer eller i för tidig pubertet hos flickor.

  Om en tjej befinner sig i planeringen av befruktningen och hon har testosteronredundans, i framtiden kan en sådan funktion orsaka problem med att bära.

  Därför kräver sådana tillstånd obligatorisk behandling, för vilka patienter föreskrivs syntetiska analoger av hormoner och dietterapi, med undantag för användning av proteinmat.

  Diagnos av hormonet testosteron hos kvinnor utförs i frånvaro av menstruation, överskott av vegetation på kroppen, med olika typer av äggstocksavvikelser, infertilitet eller brist på sexuell lust..

  En liknande studie föreskrivs också för kvinnor med livmodervävlingar eller brist på ägglossning, med mammärumörer och blödning av livmoders lokalisering, ovarial polycystic och endometrios, adrenogenitalt syndrom eller hypoplastiska processer i livmodern och bröstet.

  Diagnostisk förberedelse

  Någon speciell förberedelse för analysen krävs inte. I allmänhet är det nödvändigt att uppfylla traditionella krav som avslag på feta livsmedel och alkohol inför analysen.

  Innan studien är det också nödvändigt att utesluta sexuella kontakter och sportträning, vägra tungt fysiskt arbete och cigaretter.

  Innan analys kan du inte vara nervös och överbelasta nervsystemets strukturer, inte bara med negativa, utan också med positiva känslor. Blodprovning på morgonen.

  Viktig! Om en kvinna tar mediciner eller kosttillskott är det nödvändigt att meddela läkaren om detta, och ett par dagar innan studien måste du vägra att ta dem.

  I avsaknad av graviditet bör patienter donera blod den 6-7: e dagen av cykeln, eftersom på andra dagar kommer resultaten att vara informativa. Om testet ges för testosteron under graviditeten, är leveransdagen ingen roll. Om ett av villkoren försummas kan detta leda till en snedvridning av forskningsresultaten..

  Normalt testosteron för kvinnor

  androgenhormoner hos kvinnor är mycket lägre än i den manliga befolkningen. Om det inte finns någon graviditet, är dess normala priser för damer ungefär 0,25-3,75 nmol / l.

  Om befruktningen har inträffat, ökar innehållet i detta hormon markant.

  Vid olika tillfällen kan testosteronnivåerna variera, och babyns kön är också av stor betydelse.

  Normen för testosteron vid transport under olika perioder

  Ett friskt barn är den största lyckan för föräldrarna

  Det normala innehållet av testosteronhormon hos gravida kvinnor är cirka 3,5-4,8 nmol / l, vilket är tre till fyra gånger högre än dess nivå hos icke-gravida patienter. Dessutom varierar hormonnivåerna beroende på graviditet per vecka. De maximala hormonnivåerna observeras under en 8-12-veckorsperiod och under andra trimestern. I studien av navelsträngsblod kommer testosteronnivåerna att vara något lägre - 1,2 nmol / L. Bara placenta vävnad skyddar fostret från penetrering av stora mängder testosteron på grund av dess omvandling till östrogenhormoner. Fria fraktioner av testosteronhormon fördubblas också i dräktighetens tredje trimester.

  I blodet är andelen testosteron högre än i fostervatten eftersom testosteron tränger in i vattnet från fosterorganismen..

  Hormonnivåer skiljer sig i de tidiga stadierna och i senare graviditetsperioder, till exempel under en 2-12-veckors period är testosteronindex för att bära en pojke 0,07-2,52 nmol / l, och flickor - 0,05-0,14 nmol / l.

  På 13-16 veckor stiger hormonet till 0,25 nmol / L för pojkar och 0,06-0,35 nmol / L för flickor. Vid 17-19 veckor är normen för testosteron under graviditet för pojkar 0,29-o, 80 och 0,03-0,31 nmol / l för flickor. Under en 28-34-veckors period är hormoninnehållet karakteristiskt för pojkar med 0,93-2,91 nmol / l och för flickor - 0,08-0,35 nmol / l.

  Skäl att öka hormonet

  Om testosteronnivåerna under graviditeten överstiger referensdata, diagnostiseras hyperandrogenism, även om fall av verklig virilisering är mycket sällsynta i medicinsk praxis. Det är bara att skyddande strukturer aktivt arbetar i den gravida kroppen som förhindrar de negativa effekterna av hormoner på fostret.

  • Detta inkluderar en ökad nivå av androgenbindande proteinföreningar och undertryckande av testosteronaktivitet i vävnader.
  • Dessutom inkluderar de skyddande mekanismerna den aktiva interaktionen av progesteronhormonet med receptorstrukturer till androgener, såväl som placentalomvandlingen av androgena hormonella substanser till östrogen.
  • Tack vare liknande mekanismer, även med en multipel ökning av testosteronkoncentrationen hos plasmakvinnor, kommer det inte att överstiga 2% i navelsträngsblodflödet.
  • Dessutom kan östrogener i en sådan situation öka många gånger, på grund av vilken ytterligare hämmande effekt kommer att utövas på testosteronaktivitet.

  Genom tidiga undersökningar kan du identifiera patologi i tid

  Men med allt detta kan inga mekanismer helt skydda fostret från androgen redundans. Det farligaste beaktas om testosteron stiger under en 4-8-veckors och 13-20-veckors period. Som ett resultat ökar hotet om abort, eller fosterfädning inträffar mot bakgrund av kränkningar i livmoders tillväxt.

  Hos gravida kvinnor med ökat innehåll av testosteronhormon förklaras närvaron av specifika patologiska tillstånd, till exempel utvecklas hyperandrogenism mot bakgrund av Itsenko-Cushing-patologi, binjurar och äggstocks tumörer, polycystiska processer i gonaderna, trofoblastiska patologier, etc..

  Dessutom diagnostiseras förhöjd testosteron med ohälsosamma dieter och vissa hormonella mediciner som orala preventivmedel. Det bevisas också att hyperandrogenism hos kvinnor kan ha en ärftlig natur, det vill säga att det är en genetiskt bestämd faktor.

  Det finns många skäl, därför, om en sådan avvikelse upptäcks, är det nödvändigt att genomgå en omfattande diagnos för att identifiera de verkliga orsakerna till hyperandrogenism.

  Varför är det farligt

  Testosteronredundans påverkar märkbart det kvinnliga utseendet och den psyko-emotionella sfären. Om testosteronkoncentrationen ökar något, kommer patienten bara att uppleva humörsvängningar, plötsliga utbrott av irritabilitet, överdriven hårväxt i lemmarna, ansiktet och bröstet. Dessutom kan en kvinna uppleva en markant ökning av fysisk aktivitet..

  Om ökningen i indikatorer är mer betydande, kommer konsekvenserna av detta också att bli betydande.

  Skadliga effekter kan påverka reproduktions- och reproduktionssystemen, provocera diabetes eller leda till fetma och kan också orsaka beständig infertilitet.

  Med hyperandrogenism ökar risken för att utveckla missfall, för tidig förlossning, missfall, frysning av foster eller födelse av ett barn med befintliga hormonella störningar..

  Därför är många kvinnor intresserade av om det är möjligt att bli gravid med ökat testosteron. Menstruella oregelbundenheter uppstår med ägglossningsstörningar, när den kvinnliga reproduktionscellen mognar, men inte kommer ut ur follikeln, d.v.s..

  ägglossning saknas, vilket innebär att det är mycket svårt att bli gravid med ökat testosteron. Testosteron, stigande, hämmar produktionen av progesteron, som är ansvarig för den kvalitativa fixeringen av det befruktade ägget i livmodern och främjar placentaltillväxt.

  Denna faktor komplicerar också början av befruktningen, så det är inte alltid möjligt att flyga in med hyperandrogenism.

  Symtom på förbättring

  En ökning av testosteronhormon hos en kvinna kan gissas från sådana manifestationer som:

  1. Peeling av huden, ökad torrhet;
  2. Skörhet, grova röst;
  3. Aktiv hårväxt på kroppens yta, även i ansiktet, men i huvudet, håret, tvärtom, blir fet och börjar falla ut;
  4. Masculinization av utseende, där den kvinnliga kroppen tar en manlig form - axlarna blir bredare och midjan försvinner;
  5. Sexdrift och libido ökar, fram till besatthet av sex;
  6. Menstruationscykeln är trasig;
  7. En kvinna blir oförutsägbar, hon kan vara oförskämd, arg, omotiverad aggressivitet utan anledning.

  Hur man återställer den hormonella bakgrunden

  Om patienten har ett högt testosteronvärde, kommer behandling med läkemedel som Dexamethason, Digostin, Cyproterone, Diethylstilbestrol, etc..

  Användningen av glukospreparat (Glucophage, Siofor) hjälper till att öka effektiviteten av terapi med sådana läkemedel..

  Sammansättningen av dessa läkemedel innehåller metamorfin och spironolakton, som överväldigande påverkar produktionen av överskott av testosteronhormon. Vid behov förskrivs orala preventivmedel som Yarina eller Zhanina.

  En säker metod för att korrigera den hormonella bakgrunden är dietterapi, som med hyperandrogenism rekommenderar att man överger vitlök, rött vin, ägg och mandlar. Om ökningen av testosteron är obetydlig och observeras hos en gravid patient kommer ingen behandling att behövas, eftersom ett liknande fenomen hänför sig till normala alternativ.

  Normen för testosteron under graviditeten och orsakerna till avvikelser

  Ökat testosteron under graviditeten är stress för den kvinnliga kroppen, vilket stör det reproduktiva systemet. Vilken nivå av testosteron som anses vara acceptabel och vilka orsaker till avvikelser från normen kommer vi att överväga ytterligare.

  Varför kroppen behöver testosteron?

  Androgener hos kvinnor produceras av binjuremedulla och äggstockar, även om antalet är vanligtvis mindre. En förändring av den hormonella bakgrunden och avvikelser av testosteron från normen kan orsaka hälsoproblem. Fysiologiskt finns det ett direkt samband mellan äggstockarna och hormonens funktioner. Folliklar mognar under påverkan av testosteron, vilket påverkar fertiliteten - förmågan att bli gravid och fortsätta födelsen. Tack vare honom, benapparaten, musklerna utvecklas fullt ut, talgkörtlarna, benmärgsarbetet och stämningen förbättras.

  Hormonet hjälper till att öka libido under ägglossning och påverkar kvinnors sexuella attraktivitet. Testosteronkoncentrationen bestäms av faktorer som ålder, fysisk aktivitet, tid på dagen, kvinnlig cykel.

  Morgon är tiden då du kan ta reda på gränsvärdet för normen för "manligt hormon" i den kvinnliga kroppen, eftersom på kvällstimmarna blir mängden lägre.

  För fullständig sexuell utveckling är uteslutande gratis testosteron viktigt, vilket är 1-2% av den totala biologiskt aktiva substansen.

  Gratis testosteron i olika perioder, du kan jämföra, vägledd av tabellen.

  Normal nivå (från 10 år och framåt), nmol / l0,45 - 3,75
  Referensvärden, pg / ml0,29-3,18
  I follikelfasen, pg / ml0,45-3,17
  I lutealfasen, pg / ml0,46-2,48
  Endometrial polyperationsfas (postmenstrual period) pg / ml0,29-1,73

  Viktig! Om för en icke-gravid kvinna koncentrationsgränserna bestäms, då med graviditetens början, förlorar värden sin relevans. Information om normerna under denna period saknar i princip.

  Ökat testosteron: Orsak och effekt

  Den andra halvan av graviditeten är den period då koncentrationen av progesteron blir högre och ibland överskrider betydligt normala gränser.

  Förhöjd testosteron hos kvinnor kan bestämmas med de karakteristiska yttre tecknen som indikerar risken för hyperandrogenism. Detta är ett patologiskt tillstånd som provocerar överdriven utsöndring av androgener. Sekundära manliga sexuella egenskaper intensifieras. Arten av hyperandrogenism är både äggstockar och binjurar.

  Konsekvenserna av överskott hormon:

  • en kvinna blir irritabel, aggressiv, kapabel att falla i ett deprimerat tillstånd;
  • hårets tillstånd förvärras - de faller ut, blir oljiga;
  • röstens klang förändras och blir grovare;
  • ökad fysisk aktivitet;
  • kraftigt ökad sexuell lust;
  • cykelfel, inklusive möjligheten till fullständig frånvaro av menstruation;
  • graviditet inträffar inte under lång tid, i vissa fall kan infertilitet observeras.

  Graviditetstester per vecka: 12 månaders kalender

  Kombinationen av dessa tecken kan provocera utvecklingen av tumörer i äggstockarna eller Cushings syndrom. Båda sjukdomarna kräver allvarlig behandling..

  Ökad testosteronproduktion kan observeras i följande fall:

  • ägglossning;
  • svullnad i äggstockarna;
  • graviditet;
  • genetisk predisposition;
  • dålig kost;
  • biverkningar på grund av hormonella läkemedel.

  Testosteron: avvikelser

  Under graviditeten, oavsett om ökade testosteronnivåer betraktas som en normal situation, är ett överskott av hormonet farligt. Kroppens reaktion kan vara för tidig födsel eller spontan missfall.

  De mest sorgliga konsekvenserna är förlusten av förmågan att bära barnet, vilket leder till förlust av fostret både i början av graviditeten och i de senare stadierna. En liknande patologi kallas hypertestosteroni, vars resultat är en frysta graviditet.

  Höga testosteronnivåer resulterar i en avmattning av livmoderstillväxt, vilket förhindrar ytterligare embryonal utveckling..

  Och även på grund av den ökade koncentrationen av homon kan saker kanske inte nå graviditet alls, eftersom du måste lösa befruktningsproblemet.

  Tack vare testosteron utvecklas folliklar och ett ägg, och när nivån under en lång tid överstiger normen, saktar processen, exklusive ägglossning.

  Därför bör en kvinna som planerar en graviditet donera blod flera gånger till androgener. Detta är det enda sättet att upptäcka avvikelser i tid, fastställa orsaken och välja terapi.

  För att donera blod för testosteron på rätt sätt måste du följa flera regler.

  • Gynnsamma dagar kan betraktas som 3-5 eller 8-10 dagar av den kvinnliga cykeln.
  • Dagen innan krävs det att utesluta fysisk aktivitet, minimera känslomässiga upplevelser och möjligheten till stressiga situationer. Läkare rekommenderar att inte ha sex på en vecka.

  Således kan du få tillförlitliga analysresultat, som vanligtvis är redo på en dag..

  De vanligaste hormoninnehållande läkemedlen som stabiliserar den hormonella bakgrunden representeras av Dexamethason, Prednisolone, Metipred. Inträde bör utföras strikt under överinseende av en specialist som väljer dos och schema. Självmedicinförsök är oacceptabla och utgör ett direkt hot mot modern och barnets hälsa.

  Oförmågan att bestämma en låg koncentration av hormonet progesteron under graviditeten gör en tidig omfattande undersökning särskilt viktig..

  Minskade testosteronnivåer är en konsekvens av:

  • diet
  • dålig kost;
  • vegetarianism
  • diabetes mellitus;
  • hjärtsjukdom
  • Downs syndrom;
  • äggstocksfel;
  • bröstcancer.

  Diagnosen låg testosteron blir en anledning att skjuta upp graviditeten till bättre tider. Den första prioriteringen bör vara att kontakta en specialist och ta reda på orsaken till det hormonella problemet. Så du kan förbättra din egen hälsa och ta hand om barnets framtida hälsa.