Larynx och farynx. Anatomi, struktur, funktioner, sjukdomar

Sjukdomar i struphuvudet och svalget anses vara ganska vanliga patologier, eftersom anatomin i dessa organ är ganska komplicerad.

Vad är halsen, struphuvudet och svalget

Struphuvudet (struphuvudet) är ett andningsrör som är involverat i att leda luft och gasbildning. Kexben består av brosk, sammankopplade av ligament och leder, vars rörelse utförs med muskler. Inuti är struphuvudet fodrat med cilierat epitel.

Svelget (svalget) är en kanal som förbinder munhålan, matstrupen och luftvägarna. Hushållsnamnet halsen är inte anatomisk, eftersom den kombinerar struphuvudet och svalget i ett enda koncept.

Larynx och svelget (deras anatomi representeras av komplexa strukturer som inkluderar kärlen och nervplexus) skiljer sig åt i sin anatomiska struktur, lokalisering och funktioner.

Mänsklig farynx och larynxanatomi

I enlighet med organets funktionella syfte bör de beaktas separat.

Svalg

Avser matsmältningssystemet. Detta är ett oparat organ som i sin struktur representerar en tratt. Svelget ligger mellan munhålan och matstrupen. Anatomiskt beläget från botten av kraniet till livmoderhalscellerna i VI och VII. Framför svalget finns struphuvudet, näshålan och munhålan.

Fäst vid occipitalbenet ovanifrån. Den övre delen av svalget kallas svalget..

Baserat på läget för svelget, skiljer sig 3 delar av det:

 • Nasopharynx (främre delen). Det är beläget på nivån för choan, med vilket näshåligheten slutar på baksidan. Denna del av svelget är fodrat med ett slemhinnor, som förtjockas nära bågen och bildar en svalg i mandeln. På sidan är hörsöppningen i hörselen, som är begränsad till den rörformiga rullen. Ovanför det finns bakre tonsiller.
 • Orofarynx (mellersta delen). Anatomiskt beläget i svelget. Ansluter området för den palatinska gardinen och ingången till struphuvudet. I detta område finns en parad palatin tonsil, som ligger mellan palatin - lingual och palatine - faryngeal bågar i amygdala fossa. Det bildas av den överlägsna faryngeale kompressorn och fascien. Vid ingången till svelget finns det således en ansamling av lymfoidformationer (tonsiller), som tillsammans bildar en lymfoidansamling (Pirogov-ring). Dessa inkluderar språkliga, svalg, palatin och trumpet mandlar..
 • Larynxopharynx (nedre delen). Den nedre delen av svelget är placerat bakom struphuvudet, från epiglottis till den undre kanten av cricoidbrosket. Detta är det smalaste avsnittet i svalget..

Larynx och farynx. Anatomi

Svelgväggen representeras av flera lager:

 • Slemlager.
 • submucosa.
 • Pharyngeal basilar fascia.
 • Halsmuskler (längsgående dilatorer och cirkulära sammandragare).

Struphuvud

Anatomiskt beläget i framsidan av nacken, i nivå med VI och VI livmoderhalsceller. Kexbenet är fäst vid hyoidbenet ovanifrån, fäst vid luftröret underifrån, och bakstycket på svalg finns bakom. Den främre delen är täckt med muskler..

Kexben består av broskvävnad, som representeras av parad och oparad brosk:

 • Epiglottis. Det är en stor brosk som täcker ingången till struphuvudet, vilket förhindrar mat från att komma in i andningsvägarna.
 • Sköldbrosket. Den består av två plattor, varav en är fäst vid hyoidbenet. Struphuvudet är fäst till det med hjälp av ligament.
 • Cricoid brosk.
 • Skalig brosk.

Struphuvudets inre struktur expanderas uppifrån, gradvis avsmalnande i den mellersta delen och expanderar sedan igen nedåt. Den övre delen kallas struphuvudet i struphuvudet och slutar med de vestibulära vikarna..

Nedan visas röstveck, vikens fria kant kallas röstsnöret. Mellan dessa ligament är glottis. Den nedre delen kallas under röstutrymmet, som nedan slutar med luftstrupen.

Funktionerna för svelget och struphuvudet hos en person

Larynx och svelg, (anatomin i dessa formationer är olika) gör att du kan utföra ett antal viktiga funktioner i människokroppen.

Farynxens funktion är matsmältningsorganen och andningsorganen. Den utför dessa två funktioner, eftersom det i svalget finns en korsning av luftvägarna och matsmältningskanalerna.

Andningsfunktionen är luftutbyte (ledande luft från näsan eller munnen till struphuvudet). Matsmältningssystemet består i att främja mat som rör sig från munhålan till matstrupen.

Struphuvudet utför följande funktioner:

 • Andas.
 • Skyddande.
 • Röstutbildning.

Andningsfunktionen är att leda luft in i det nedre luftvägarna (bronkier och lungor).

Den skyddande funktionen är att minska glottis när de utsätts för ogynnsamma faktorer. Till exempel, vid inandning av förorenad luft kommer glottis att minska, vilket förhindrar inträde av skadliga ämnen i lungorna. Och den skyddande funktionen är att förhindra matpartiklar eller andra föremål från att komma in i andningsorganen med hjälp av epiglottis.

En annan manifestation av larynxens skyddande funktion är förekomsten av en hostreflex. Det beror på risken för att främmande föremål kommer in i lungorna..

Och även med hjälp av struphuvudet bildas ett ljud. Detta är en röstgenererande funktion. Under påverkan av luft vibrerar stämbanden på grund av detta ljudbildningen.

Sjukdomar i halsen och struphuvudet

Dessa organ är mycket mottagliga för sjukdomar. Denna predisposition är förknippad med närvaron av anatomiska formationer i struphuvudet och svalget. Som är mest mottagliga för patologier.

De vanligaste patologierna i svalget och struphuvudet:

 • Infektionssjukdomar och inflammatoriska sjukdomar (faryngit, laryngit, tonsillit).
 • Maligne neoplasmer (laryngeal cancer).
 • Godartade neoplasmer.
 • Främmande föremål i struphuvudet.
 • skador.
 • Patologi för stämbanden.
 • Difteri

Infektiösa och inflammatoriska patologier upptar en speciell plats vid sjukdomar i svalget. De kan både uppstå oberoende och en manifestation av en komplikation av någon virus- eller bakteriesjukdom. De viktigaste egenskaperna hos denna grupp:

PatologiKarakteristisk
FaryngitDet är den vanligaste patologin. Det åtföljs av smärta vid sväljning, kittling, torr hosta. Patienten klagar på svårigheter att svälja. Vid visuell inspektion är svelget hyperemiskt på ytan, hypertrofiska folliklar observeras. En ökning av kroppstemperaturen kan observeras..

Under den kroniska sjukdomsförloppet kan symtomen vara milda. Olika virus och bakterier kan orsaka faryngit. Behandlingen beror på orsaken. Vid viral faryngit används symtomatisk behandling som består av sköljning och bevattning av svelget, användning av smärtstillande medel eller pastiller. Vid bakteriell faryngit används antibiotika.

HalsflussAkut och kronisk tonsillit är en vanlig sjukdom. Det är en inflammation i mandlarna. Samtidigt observeras deras ökning och hyperemi. Och det finns svår halsont, en ökning av submandibulära lymfkörtlar, svår salivation, bestrålning av smärta i hörselgången. Patienten klagar över feber, främst för febervärden.

Hos barn är detta tillstånd särskilt farligt, eftersom luftvägarna på grund av förstorade mandlar kan bli blockerade och kvävning.

Akut tonsillit kallas också tonsillit. Det finns flera typer av denna patologi:

 • Follikulär tonsillit.
 • Lacunar angina.
 • Purulent tonsillitis.

Angina orsakas främst av bakterieflora. Därför används antibiotika för att behandla tonsillit, liksom symptomatisk behandling.

DifteriEn annan farlig sjukdom som drabbar orofarynx. För närvarande är det en ganska sällsynt patologi på grund av immunisering av barn. Under utvecklingen av denna patologi kan verklig difteri-grupp utvecklas, vilket kännetecknas av bildandet av flera difteri-filmer i struphuvudet och luftstrupen. Till skillnad från falsk grupp utvecklas den gradvis. Om det inte behandlas leder det till kvävning..
KörtelfeberMed utvecklingen av denna patologi uppstår skador på adenoider och mandlar. Orsaken till sjukdomens utveckling är herpesvirus typ 4 (Epstein-Barr-virus). Symtomen är svårt att andas i näsan, halsont och feber. Denna sjukdom förväxlas ofta med en bakteriell angina. Behandlingen beror på svårighetsgraden av sjukdomen. I milda fall används symptomatisk behandling, som består i att minska förgiftningen av kroppen, minska smärtan i halsen.

Godartade och maligna neoplasmer kan också lokaliseras i halsen. Deras symptom beror på tumörens plats och graden av förekomst..

Förutom sjukdomar i halsen kan tillskrivas dess kemiska eller mekaniska skador. Till exempel skador, skador eller brännskador. Sådana tillstånd kräver akut medicinsk vård..

Laryngeala sjukdomar inkluderar laryngit, epiglottit, dysfoni, olika magsår, maligna och godartade neoplasmer.

Struphuvudet och svalget är mycket mottagliga för inflammatoriska sjukdomar hos barn, eftersom barns anatomi skiljer sig mycket från en vuxen. Detta beror på smalare luftvägar hos barn under 5 år. Oftast förekommer laryngit bland alla sjukdomar i struphuvudet. Det är en inflammation i struphuvudet på grund av en virus- eller bakterieinfektion.

Ofta uppstår laryngit med akuta luftvägsinfektioner, influensa och mässling. Särskilt farligt för barn är laryngotracheit eller falsk korp, eftersom glottis hos barn är kort och smal och med inflammation smalnar det ännu mer.

Stenos av glottis inträffar. Detta leder till utvecklingen av kvävning hos barn. Det huvudsakliga symptom på laryngit eller falsk grupp är en förändring i röst, det blir hes och tyst. Och det finns också en "skällande" hosta. Med utvecklingen av falsk croup observeras andningssvårigheter.

Epiglottit är en inflammation i epiglottis. Det är en farlig patologi som oftast drabbar barn. Orsaken är vanligtvis infektion med en hemofil bacillus..

Symtomen är snabbt framskridna brosködem. Som ett resultat uppstår saliv, svårigheter att svälja och andas. Inflammation kan leda till kvävning. Huvudvillkoret är inte att inspektera epiglottis förrän andningsorganet stöds..

Dysfoni avser också sjukdomar i struphuvudet. Representerar brist på röst. Det förekommer främst bland professionella sångare, programföretag och föreläsare. Uppstår på grund av överbelastning av röstsnören eller deras inflammation.

Förvärv av röstkabeln uppstår också. Den här sjukdomen orsakas av skador på nerverna som innerverar röstbanden. Ensidig eller bilateral skada utvecklas.

Orsakerna till utvecklingen av en sådan patologi är hjärntumörer, nackskador, bakteriella och virala sjukdomar, neuroinfektioner, sköldkörteltumörer, såväl som skador under operationen.

Oftast inträffar förlamning av endast en röstsladd. Men i vissa fall utvecklas en bilateral skada. Detta är ett farligt tillstånd som kräver akut medicinsk vård, eftersom det finns risk för att utveckla kvävning..

Tumörer påverkar ofta struphuvudet. De kan vara maligna och godartade. Laryngeal cancer förekommer ofta. Det åtföljs av uppkomsten av smärta, en känsla av en främmande kropp i halsen, problem med intag av mat och vatten, samt en ökning av kroppstemperaturen på kvällen.

Särskild onkologisk vakenhet bör användas hos personer som röker under lång tid, liksom för dem som arbetar under exponering för skadliga ämnen..

Godartade tumörer är ganska vanliga. Dessa inkluderar hemangiom, fibrom, kondroma, myxom, papillom.

Indikationer för utnämning

Indikationer för diagnos är störande symtom:

 • Förändring eller brist på röst.
 • Smärtsyndrom.
 • Svårt att svälja.
 • Andnöd.
 • Utländsk halskänsla.
 • Feber.
 • Utseendet på magsår på slemhinnan. De läker inte länge.
 • Arbetad näsandning.
 • Torr hosta utan patologi för lungvävnad.
 • Utsläpp från andningsvägarna med en blandning av blod eller pus.
 • Svullna lymfkörtlar.
 • Ihållande andetag.
 • Halsförsegling.
 • Tinnitus utan hörselkanal.
 • Bullrig, väsande andning (stridor).

Forskningsmetoder

För att diagnostisera sjukdomar i svelget och struphuvudet genomförs för närvarande en hel rad olika studier. Dessa inkluderar datortomografi, laryngoskopi, röntgen, MRI och ultraljud.

laryngoskopi

Laryngoskopi är en metod för att undersöka struphuvudet för att diagnostisera sjukdomar. Det finns direkt och indirekt laryngoskopi. Den direkta metoden utförs med en speciell spegel och belysning. Indirekt utförs de med ett laryngoskop. Denna metod används under generell anestesi..

Laryngoskopi utförs av en kvalificerad läkare - otolaryngolog.

Under laryngoskopi kan du identifiera sådana allvarliga sjukdomar:

 • Laryngit.
 • Epiglottit (under indirekt laryngoskopi, i tillstånd där andningsstöd är möjligt).
 • tumörer.
 • skador.
 • Förekomsten av främmande föremål.

Röntgen

Larynx och svelget, vars anatomi främst representeras av brosk, är mer känsliga för radiologiska forskningsmetoder. Vanligtvis används en röntgenstråle när man är osäker på rätt diagnos. Denna studie föreskrivs främst för laryngit, difteri och stenos i struphuvudet samt för misstänkta maligna neoplasmer.

Radiografi utförs i två projektioner. För en mer exakt bild använder du kontrastmetoden.

Under proceduren kan du se:

 • Förändringar i strukturen på brosket.
 • Patologi för hyoidbenet.
 • Närvaron av främmande organ.
 • Stenos (förträngning).
 • Tumörformationer.

Röntgenundersökning kan fungera som en ytterligare metod för diagnos av sjukdomar och kombineras med laryngoskopi, ultraljud, och om man misstänker en tumör, en biopsi.

Med hjälp av datortomografi kan du undersöka varje lager i det anatomiska området. Det är en mer exakt diagnostisk metod än till exempel röntgenstrålar. Det kan användas med ett kontrastmedel; det är nödvändigt för detektering av maligna neoplasmer såväl som för övervakning av behandling.

identifierar:

 • Brosk förändras.
 • Patologi för stämbanden.
 • tumörer.
 • cystor.
 • polyper.
 • Anormaliteter i strukturen.
 • Metastaser i cancer.

Larynx och svelg, vars anatomi bidrar till utvecklingen av inflammatoriska sjukdomar upptäckt av MRI. Med hjälp av denna teknik kan du ta hänsyn till kroppens mjuka vävnader.

Det är den mest exakta diagnostiska metoden. Kontraindikationer för detta är barndom (i extrema fall utförs MRT för barn under generell anestesi), graviditet, klaustrofobi, närvaron av stålelement i kroppen och en pacemaker.

Med hjälp av MRI kan du diagnostisera:

 • Inflammatoriska sjukdomar i struphuvudet och svalget.
 • neoplasmer.
 • Lymfadenit (svullna lymfkörtlar).
 • Patologier för stämbanden.
 • stenos.
 • Förekomsten av en främmande kropp i struphuvudet.

Ultraljud är en av de ytterligare diagnostiska metoderna..

Med det kan du identifiera:

 • tumörer.
 • Anormaliteter i strukturen.
 • Svullna lymfkörtlar.
 • Inflammatoriska sjukdomar.

En ultraljudssökning utförs med hjälp av apparaten och en känslig sensor. Läkaren under proceduren kan bedöma tillståndet hos de anatomiska strukturerna, se neoplasmerna. Fördelen med ultraljud är diagnoshastigheten och frånvaron av kontraindikationer.

För diagnos av sjukdomar är det viktigt att förstå funktionerna i anatomi i struphuvudet och svalget. Detta hjälper till att orientera och förskriva nödvändiga diagnostiska tester och korrekt behandling..

Svalg

Svelget är ett cylindriskt, trattformat muskelrör som är beläget framför cervikala ryggkotor. Längden på detta organ varierar från 12 till 14 centimeter. Farynxens baksida är ansluten till det occipitala benet, den övre väggen är fäst vid skalens bas, sidodelarna är anslutna till de temporala benen, och den nedre delen på nivån av den sjätte cervikala ryggraden går in i matstrupen. Svelget är en vägkorsning i matsmältningsorganen och luftvägarna.

Strukturera

I strukns struktur är 3 huvuddelar särskiljade:

 • nasopharynx (övre delen);
 • orofarynx (mellersta delen);
 • laryngopharynx (nedre delen).

På sidoväggarna på ovanstående orgel finns trattformade öppningar av Eustachian (hörselrör). Tubal tonsiller (parade ackumuleringar av lymfoid vävnad) finns i området för dessa hål. Dessa kluster finns i andra delar av svalget. Två palatiner, två trumpet-, adenoid- och språkliga mandlar bildar Pirogov-Valdeyer-ringen. Denna lymfoida ring förhindrar bakterier eller främmande ämnen från att komma in i kroppen..

Svelgväggen består av tre lager:

 • slemhinna;
 • adventitia membran;
 • muskellager.

Mellan muskel och slemhinnor finns en submukosal bas med fibrös vävnad.

funktioner

Svelget är ett viktigt organ som deltar i flera funktioner i kroppen:

 • skyddsmekanismer;
 • andas
 • äter
 • röstbildning.

Inflammation

Faryngeal inflammation (faryngit) är en infektionssjukdom som kännetecknas av skada på slemhinnan i svalg och lymfkörtlar. Denna sjukdom förekommer mycket sällan på egen hand. Det följer vanligtvis inflammatoriska sjukdomar i övre luftvägarna.

De viktigaste symtomen på faryngit är:

 • torr hosta (i den akuta fasen);
 • obehag vid förtäring;
 • generell svaghet;
 • ökning av kroppstemperaturen;
 • periodisk eller ihållande huvudvärk;
 • torrhet, förbränning, känsla av en främmande kropp och svett vid sväljning av saliv;
 • en ökning av de occipitala och submandibulära lymfkörtlarna samt deras smärta;
 • smärta och läppighet i öronen (med svår infektion).

Behandling av inflammation i svelget (faryngit) syftar till att eliminera den främsta orsaken till sjukdomen och minska dess symtom. Medicinska specialister använder som regel smärtstillande medel, antiinflammatoriska, antiseptiska och antibakteriella medel. Om denna sjukdom har en allergisk etiologi, föreskrivs i detta fall antihistaminer. Personer som lider av akut faryngit ordineras ofta immunmodulerare för att stärka kroppens försvar.

Kräftig cancer är en ondartad tumörprocess som är lokaliserad i svalget. Det kännetecknas av snabb och infiltrativ tillväxt. Denna sjukdom åtföljs av sväljningsstörningar, en känsla av främmande kroppar och smärta i halsen, näsblödningar, röstförändringar samt symtom på cancerförgiftning..

Malign svullnad i svelget kan uppstå som ett resultat av metaplasi av en godartad tumör. Irriterande som kan orsaka svalgcancer är alkoholhaltiga drycker. Riskfaktorer för denna sjukdom är kroniska inflammatoriska sjukdomar såsom tonsillit, faryngit och bihåleinflammation..

Den huvudsakliga metoden för behandling av ovannämnda sjukdom anses vara en kirurgisk metod. Operationen utförs under generell anestesi. Ibland kombineras den kirurgiska metoden med kemoterapi och strålterapi..

En mans hals. Funktioner, strukns struktur.

Svelget, svelget, är en del av matsmältningsröret genom vilket matklumpen från munnen rör sig in i matstrupen. Samtidigt är farynx den väg genom vilken luft passerar från näshåligheten till struphuvudet och vice versa..

Svelget är beläget framför cervical ryggraden, med dess bakvägg intill den cervikala fasciaens prevertebralplatta och sträcker sig från botten av skallen till VI cervical vertebra, där den, avsmalnande, passerar in i matstrupen. Halslängd 12-15 cm.

Övre delen av svalget kommunicerar med näshålan och kallas nasal del av svalg (nasopharynx), pars nasalis faryngis. Det motsvarar 1 och II cervikala ryggkotor. Dess mellandel kommunicerar med munhålan och kallas den orala delen av svalget, pars oralis pharyngis. Bakväggen i denna del av svelget motsvarar kroppen på III livmoderhalsen. Den nedre delen ligger bakom struphuvudet - detta är struphuvudet i svelget, pars laryngea faryngis. Dess bakre vägg motsvarar nivå IV-VI i livmoderhalsen.

Faryngeala väggar.

I svelget skiljer sig den övre väggen - bågen i barken, fornix faryngis, den främre, bakre och två sidoväggarna. Svelgbågen är fäst vid den yttre ytan av skalens bas längs en linje från svalg tuberkeln till de yttre öppningarna av halsotskanalerna och vidare fram till basen av medialplattorna i spenoidbenets pterygoidprocesser. I denna del är sönderfallet inaktivt, eftersom det är smält med benformationerna på skallen. I den nedre delen av svelget, på grund av den välutvecklade lösa bindväv som omger den, är den mycket rörlig.

Farynxens väggar bildas av slemhinnan, submukosa, muskelmembran och adventitia.

Slemhinnan, tunica-slemhinnan, i regionen av nasopharynx är täckt med ciliär epitel, och i mitten och nedre delen är den flerskikts platt. Det är en fortsättning av slemhinnan i näsan och munhålorna, och nedan går in i slemhinnan i struphuvudet och matstrupen..

Paddyslimhinnan, tella submucosa, representeras av en tät bindvävnadsplatta, som är tätare i de övre delarna av svalget och kallas den pharyngeal basilar fascia, fascia pharyngobasilaris. Smält sammansmält med det bildar inte slemhinnan i svalget veck. Endast i de nedre delarna av svalget är submukosa uppbyggd av lös bindväv, varför slemhinnan i svalg bildar en serie längsgående veck. Faryngealt körtlar, glandulae pharyngeae, vars kanaler öppnar på ytan av slemhinnan, ligger i submukosa. Betydande ansamlingar av lymfoid vävnad bildas i olika delar av submukosa i svelget..

Det muskulära membranet i svelget, tunica muscularis pharyngis, bildas av fem par av strippade muskler. Tre av dem är muskler som komprimerar svalget (sammandragningar), mm. constrictores faryngis går i tvärriktningen. Alla tre par av dessa muskler samlas i ryggen längs mittlinjen, rör sig delvis till motsatt sida och väver in i ett i längdriktningen beläget bindvävsbunt, med början från den svällande tuberkeln och kallas faryngeal sutur, raphe faryngis. De återstående två muskelparen är musklerna som lyfter halsen. De går i längdriktningen.

Svavelens muskler inkluderar:

 • Den överlägsna faryngeala sammandragaren, m.constrictor pharyngis superior, har formen av en fyrkantig platta. Det börjar från flera avsnitt, beroende på vilka fyra delar som skiljer sig i den:
 1. pterygopharyngeal del, pars pterygopharyngea, börjar från kroken och bakre kanten av den mediala plattan i pterygoidprocessen;
 2. den buccal-faryngeala delen, pars buccopharyngea, börjar från den pterygo-mandibulära suturen, raphe pterygomandibutaris. Denna del av svelget täcks av buccopharyngeal fascia, fascia buccopharyngealis, som passerar från buccalmuskeln;
 3. den maxillofaciala delen, pars mylopharyngea, börjar från den bakre änden av maxillo-hyoid-linjen i underkäftkroppen;
 4. den glosofaryngeala delen, pars glossopharyngea, börjar från tungan.

Muskelbuntar går horisontellt längs barkens sidovägg till baksidan och ansluter till muskelbuntarna på motsatt sida i sarmen i svalg. Den övre kanten på muskeln når inte basen på skallen, och delen av den svällande väggen, utan muskellagret, består av en förtjockad fibrös bas i svalget - det är den svalg basilära fascia, fascia pharyngobasilaris.

 • Mellanstörningar i magehår, m. constrictor pharyngis medius, består av två delar:
 1. den broskformade delen, pars chondropharyngea, härstammar från det lilla hornet i hyoidbenet;
 2. den horno-faryngeala delen, ceratopharyngea, börjar från hyoidbenets stora horn.

Musklerna har formen av en triangulär platta, vars breda bas är belägen vid sömmen på svalg, och spetsen vetter mot hyoidbenet. Dess övre buntar täcker delvis m. constrictor pharyngis superior.

 • Lägre svalgsträng, m. constrictor pharyngis underlägsen, platt, täcker delvis m. constrictor pharyngis medius, består av två delar:
 1. sköldkörtelns svalgdel, pars tyrofaryngea, börjar från den yttre ytan av plattan på sköldkörtelbrosket i struphuvudet;
 2. den cricopharyngeal delen, pars cricopharyngea, börjar från sidoytan av cricoidbrosket i struphuvudet.

Muskelbuntar, divergerande fanformade, är anslutna men sarmen i svelget med buntar av samma muskel på motsatt sida.

Funktion: Alla muskler minskar svalget i svalget..

 • Den stylo-faryngeala muskeln, m. stylopharyngeus, smal, lång, startar från styloidprocessen i det temporala benet, går ner längs svalgväggen, tränger in i det mellan m. constrictor pharyngis superior och m. constrictor pharyngis medius och, som delas upp i buntar, vävs in i farynxens vägg, och en del av buntarna når brosket i struphuvudet.

Funktion: höjer halsen och struphuvudet.

 • Palatin faryngeal muskel, m. palatopharyngeus.

Utanför täckas det muskulära membranet i svalget av bindvävsmembranet - adventitia, adventitia passerar in i bindvävnadsmembranet (adventitia) i matstrupen..

Faryngeal kavitet.

Den nasala delen av svelget, pars nasalis faryngis, sträcker sig från bågen i barken till den mjuka gommen. Framför den öppnar öppningen av näshålan - choanae, choanae.

På sidoväggen på vardera sidan, vid fästningsnivån för den bakre änden av den inferior nasala koncha, är den trattformade svalgöppningen i hörselröret, ostium pharyngeum tubae auditivae. Genom hörselröret ansluter den svalghåligheten till mellanörhålet.

I området för hörsrörets svalgöppning bildar slemhinnan två veck som konvergerar ovanför öppningen. I den bakre viken läggs brosken i hörselröret och bildar en rörpärla, torus tubarius. Rörrullen fortsätter in i en gradvis tunnare vikning av slemhinnan - rörets faryngeala veck. plica salpingopharyngea. Ner från den svalgöppningen av hörselröret bestäms muskelrullen som lyfter palatinridån, torus levatorius. Från den anteroposterior kanten av rörkulan till den mjuka gommen, sträcker sig en palatal fold, plica salpingopalatina. På baksidan av det finns en liten depression - svalgfickan, recessus pharyngeus.

Lymfoidvävnad i nasal del av svelget bildar kluster - svalg (adenoid) tonsil, tonsilla pharyngealis (adenoidea) och två rör i mandlar, tonsilae lubariae. Den faryngeala tonsilen har samma struktur som den palatina tonsillen. Ytan som vetter mot svalthålrummet är täckt med tonsilfosser, fossila tonsillares, i vilka de snygga spåren öppnar - tonsilkrypter, kryptae tonsillares, som ligger i strummen av mandeln. I djupet av medianfickan i den svälta tonsilen öppnas ibland en divertikulum - en faryngeal påse, bursa pharyngealis. Tubal tonsil är en grupp folliklar som springer runt hörsrörets öppning.

Tonsils: lingual, palatine, tubal och pharyngeal - bildar tillsammans en lymfofitelring.

Svelget i munnen, pars oralis pharyngis, sträcker sig från nivån på den mjuka gommen till ingången till struphuvudet. Vid sväljning separeras svalget i munstycket från näsans hålighet av den mjuka gommen, som antar ett horisontellt läge. Framtill kommunicerar munhålan i svelget genom svalmen i svalget med munhålan,

Den laryngeala delen av svelget, pars laryngea faryngis, sträcker sig från ingången till struphuvudet till den undre kanten av cricoidbrosket i struphuvudet, i den nivå som det passerar in i matstrupen. På dess främre vägg är ingången till struphuvudet, aditus laryngis, genom vilket kaviteten kommunicerar med laryngealkaviteten, cavitas laryngis. I hålrummet i struphuvuddelen av svelget, mellan den inre ytan av sköldkörtelbrosket i struphuvudet och det skulpturella implantatet, finns det ett urtag - plica aryepiglottica, - en päronformad ficka, recessus piriformis. Här bildar slemhinnan en vik av laryngeal nerven, plica nervi laryngei, ovanför den överlägsna laryngealnerven, laryngeus superior.

Perifaryngeal fiber.

Svelget omges av en betydande mängd lös bindväv som fyller det periopharyngeala cellutrymmet, spatium peripharyngeum. Det är uppdelat i faryngeala och laterala orofaryngeala utrymmen.

Det faryngeala utrymmet, spatium retropharyngeum, är en spricka som är avgränsad framför av buccopharyngeal fascia, fascia buccopharyngealis, och bakom den evigt tebrala plattan i cervical fascia, lamina prevertebratis fasciae cervicalis. Överst når det svälta rymden basen på skallen, och från topp till botten passerar in i det positiviscerala utrymmet, spatium retroviscerale, hals. I det faryngeala utrymmet ligger de faryngeala lymfkörtlarna.

Lateralt periopharyngeal utrymme, spatium lateropharyngeum, parade. Sektionens vägg i svelget och musklerna som lyfter palatinridån utgör dess mediala vägg. Rymdets sidovägg bildas av musklerna som tappar den palatina gardinen, den mediala pterygoidmuskulaturen och fascia sträckte sig mellan den bakre överkanten av den mediala pterygoidmuskulaturen, skalens bas och den styloida processen. Framför sammanförs båda dessa väggar och det cellulära utrymmet stängs genom övergången av fascialplattan från buccal-pharyngeal fascia till den mediala pterygoidmuskulaturen. Mellan muskeln som lyfter och musklerna som anstränger palatinridån kommunicerar vävnaden i det laterala periopharyngeala utrymmet med ansamlingen av fibrer under slemhinnan i amygdala fossa, de linguala och pterygo-mandibulära vikarna. Ovanför det laterala periofaryngeala utrymmet når basen av skallen, och under det begränsas det fasciala fallet av den submandibulära körtlarna.

Gränsen mellan svalg och laterala periopharyngeal utrymmen är en tät fascia som sträcker sig mellan styloidprocessen, skalens bas, stilofaryngeal muskel och svalgväggen. Denna fascia omsluter den inre karotisartären, den inre halsvenen och vagusnerven och fortsätter till halsen i form av en halspott, vagina i karotica

Innervation: plexus phyrangeus bildad av n. glossopharyngeus, n. vagus och truncus sympathicus.

Blodtillförsel: a. faryngea ascendens (a. facialis), rr. faryngealer (a. thyroidea underordnad), faryngeal grenar a. palatine stammar (a. maxillaris), rr. tonsillares (a. facialis). Venöst blod flödar in i plexus pharyn-geus och går sedan till v. faryngeus, varifrån kommer v. jugularis interna. Lymfkärl lämpliga för nodi lymfatiska cervicales laterales profundi, retropharyngeales, paratracheales (cervicales anteriores profundi).

Du kommer att vara intresserad av att läsa detta:

Funktioner i strukns struktur och funktioner

Den mänskliga kroppen är unik, varje organ har sin egen funktion, misslyckandet med en av dem leder till en kränkning av majoritetens funktioner, och i vissa fall av alla anatomiska strukturer. Organens arbete kan jämföras med mekanismen för en klocka, en eländig detalj bryts och klockan slutar fungera, så människokroppen arbetar också med principen. Ett av de organ som omedelbart ansvarar för två viktiga processer i kroppen är svalget. Dess huvudfunktioner är andnings- och matsmältningsfunktioner..

Strukturen i svelget ↑

Svelget har en rak struktur, det är ett trattformat rör som härstammar från livmoderhalsen och faller ner till matstrupen till 5-7 ryggkotor. Storleken på svelget varierar från 12 till 16 centimeter. Orgelet består av muskler, slemhinnor och lymfoida vävnader. Det cylindriska röret separeras från ryggraden med mjuka vävnader, vilket gör att organet kan vara rörligt. Huvuddragen i svalget är att medan sväljfunktionen inte är aktiverad, är luftvägarna öppna, och när maten sväljs blockerar struphuvudet andas så att maten riktas till matstrupen, inte till lungorna.

Dessutom har svelget mycket lymfoidvävnad, vilket gjorde det möjligt att bilda mandlar i munnen. Tonsils fungerar som de så kallade vakterna vid ingången till svelget, de har immunceller som blockerar inträde av mikrober i struphuvudet och sänker genom luftvägarna..

I sin struktur har svelget tre avdelningar:

 • nasopharynx är den del som är ansluten mellan näsa, mun och struphuvud;
 • orofarynxen är en fortsättning av nasofarynx. Den mjuka gommen, palatinbågarna och tungans baksida skiljer detta avsnitt från munhålan;
 • laryngopharynx, har denna avdelning sitt ursprung i cirka fyra ryggkotor (åldersrelaterade funktioner kan noteras). Struphuvudet finns i detta avsnitt, det består nästan uteslutande av muskler och är en ledare av mat till matstrupen..

Organets struktur innebär åldersrelaterade förändringar. Så hos en baby är svalget längd cirka tre centimeter, under de första två åren av livet fördubblas storleken, och hos en vuxen är denna parameter 12-16 centimeter. På grund av ökningen i storlek förskjuts också den nedre kanten på orgelet. Hos en nyfödd är svalget i slutet av området i den 3-4 cervikala ryggraden, och vid tonåren ligger den undre kanten på nivån 6-7 ryggraden. Åldersrelaterade förändringar inträffar i den svalgöppningen i hörselröret. I barndomen har den formen av ett gap och under mognadstiden får den en oval form. På grund av denna åldersrelaterade egenskap är barn mer benägna att stenos och utvecklingen av asfyxi, eftersom struphuvudet är mycket smalt, varje inflammatorisk process i organet leder till svullnad och överlappning av lumen, vilket åtföljs av en kränkning av andningsfunktionen.

Tonsils tolererar också åldersrelaterade förändringar, toppen av deras tillväxt faller på åldern upp till två år. Under perioden 12-14 år sker den omvända utvecklingen, det vill säga lymfoidvävnaden är något minskad i storlek. Efter denna period har åldersrelaterade förändringar i mandlarna nästan inte längre.

Funktioner ↑

Så det sades om andnings- och matsmältningsfunktioner, men utöver dessa två viktiga processer finns det fortfarande. Talfunktionen, förmågan att uttala ljud hos en person visas på grund av röstsnören som finns i mitten av struphuvudet, och den mjuka gommen deltar också i denna process. På grund av muskelskiktet och rörligheten gör det möjligt för den anatomiska strukturen att fördela luftflödet korrekt, samtidigt som du skapar en röstklang. Om den mjuka gommen har några anatomiska förändringar i sin struktur, leder detta till nedsatt röstfunktion.

Och halsen har en annan funktion - skyddande. Processen möjliggörs tack vare lymfoid vävnad, som innehåller immunmedel och en specifik beläggning av slemhinnan på bakväggen. Denna vägg är täckt med slem med små villi, som i sin tur också behåller inträngningen av damm och bakterier så att de inte sprider sig ytterligare till struphuvudet. Det är därför ganska ofta de inflammatoriska processerna uppträder just i halsen, infektionen kvarstår här, inte faller lägre, och orsakar symtom på förkylning.

Sjukdomar i svelget och struphuvudet ↑

Det finns ett antal patologiska processer som kan orsaka störningar i struphuvudet och svalget. De viktigaste sjukdomarna i detta organ inkluderar:

 • inflammatoriska processer. Detta är faryngit, laryngit, akuta luftvägsinfektioner, influensa, kikhoste, etc. Som ett resultat av infektion i form av ett virus eller en bakterie, utvecklas en sjukdom, beroende på vilken avdelning och vilken skadlig mikrob som lesionen diagnostiseras med. Så till exempel med laryngit påverkas struphuvudet och faryngit påverkar orofarynx;
 • adenoider är en onormalitet orsakad av ofta förkylningar. Adenoider bildas oftare hos barn under tio år. De representerar spridningen av lymfoid vävnad i regionen i den svällande mandeln. Om adenoider har uppstått måste de tas bort, eftersom de negativt påverkar ett antal organ och funktioner. Barnet bildar ett felaktigt uttal av ljud, ofta kallas detta tillstånd "gundosit." Dessutom kan komplikationer påverka sköldkörteln och hjärtat;
 • medfödd missbildning. Denna process kan involvera många utvecklingsstörningar, i regel upptäcks alla av dem under perinatal period eller hos barn under det första leveåret. När det gäller sådana avvikelser används alltid kirurgiska ingrepp, och det bör utföras så snart som möjligt;
 • candidiasis, kännetecknad av skada på svalg av svamp, Candida-gruppen. Människor kallar det trast, det manifesterar sig i form av en vit ostmassa beläggning, det förekommer främst hos spädbarn, eftersom deras skyddande funktioner fortfarande är dåligt utvecklade. Patologi behandlas med svampdödande läkemedel;
 • skador och främmande organ som kommer in i struphuvudet eller svelget. Detta problem uppstår oftast när mat eller andra föremål fastnar i struphuvudet, vilket leder till andningsfel och kräver akut hjälp, eftersom en person helt enkelt kan kväva;
 • en abscess är en purulent inflammatorisk process, som kännetecknas av uppkomsten av en purulent säck i svalget. Det behandlas med ett antibakteriellt läkemedel, med stora storlekar, det kräver kirurgisk ingripande, men operationen består i att dölja säcken för att dess innehåll ska komma ut, och sedan läkemedelsbehandling.

Svelget är ett viktigt organ i människokroppen som genomgår åldersrelaterade förändringar under hela livet och utför sina unika och vitala funktioner, såsom andningsorgan, svälja, tal och skyddande. Kroppen är mottaglig för olika sjukdomar som negativt påverkar dess funktioner och därför kräver uppmärksamhet från medicinsk personal och lämplig behandling. Vid eventuella förändringar i den normala operationen av struphuvudet eller svalget bör du rådfråga en läkare och inte självmedicinera, annars kan till och med en mindre sjukdom orsaka allvarliga komplikationer.

Varför halsen gör ont - orsaker och faror

Vad kan ont i halsen? Hur är farynx och struphuvud hos en person? Vilka sjukdomar kan utgöra en allvarlig fara för barn och vuxna? Vi svarar på frågor på ett enkelt språk.

Sjukdomar i halsen och struphuvudet hos barn och vuxna förekommer oftast till följd av infektion med virus och mikrober, kan vara konsekvenserna av hypotermi, överbelastning och systemiska patologier. En viktig egenskap hos sådana sjukdomar är deras förmåga att snabbt sprida sig från orofarynx till sidan av struphuvudet och lägre, vilket orsakar sjukdomar i lungor och bronkier. För att korrekt bedöma faran bör man föreställa sig strukturen på denna del av kroppen och symptomen på huvudstörningar.

Vad är halsen, struphuvudet och svalget

En vanlig missuppfattning är att kalla halsen bara ett litet område bakom tungan, som blir röd och gör ont i tonsillit. Dessutom är det som finns nedan ofta uteslutet. Till exempel finns det en skillnad mellan halsen och struphuvudet, eftersom det är en del av detta system, beläget nedanför och associerat med svelget och luftstrupen.

Halsen är inte ett uttryck från anatomi, det är det vanliga namnet på den del av övre luftvägarna från hyoidbenet till nivån på klackbenet eller bröstbenet. Halssammansättningen inkluderar:

 • farynx eller orofarynx - börjar i den synliga delen av munnen, mandlar fungerar som ingångsporten, de är mandlar som inte tillåter infektioner nedan;
 • nasopharynx - hålrum belägna ovanför gommen;
 • svälja avdelning - ett litet område bakom epiglottis, pressa mat och vätskor in i matstrupen;
 • struphuvud - ett broskrör fodrat med slemhinnor och kärl.

Epiglottis fungerar som en ventil som inte tillåter mat och vatten att passera in i struphuvudet, i vars övre del finns röstveck (ligament). Deras stängning och öppning ger oss möjlighet att göra ljud. Struphuvudet är skyddat framme av sköldkörtelbrosket, och bakom det är matstrupen.

Orsaker till halssjukdom och riskfaktorer

De flesta sjukdomar i halsen beror på yttre faktorer. Till skillnad från andra organ påverkas sönderfallet direkt i munhålan, vilket innebär att alla sjukdomar i tänderna, tandköttet och slemhinnan orsakar snabba spridning av komplikationer och svar i halsen.

De viktigaste orsakerna till obehag och ont i halsen kan delas in i flera grupper:

 • infektioner - oftast yttre, associerade med akuta luftvägsinfektioner och infektion med influensa, skarlagnsfeber och kikhoste;
 • överbelastning - påverkar glottis muskler, vilket leder till röstförlust och en karakteristisk hosta;
 • hypotermi - vanligtvis påverkar det inte luftstrupen, men kan orsaka laryngit, tonsillit, faryngit i den övre delen;
 • inflammatoriska processer som börjar i munhålan eller går "underifrån", cirkulationsstörningar, halscancer (en av delarna i struphuvudet eller svalget).

Speciellt farligt för barn är plötsliga manifestationer av allergier i form av laryngealt ödem, kramper i halsen och struphuvud, vilket kan leda till andningsstopp. I de flesta fall försvinner smittsamma sjukdomar i halsen, tonsillit och tonsillit av någon typ med korrekt behandling och förebyggande, vilket är lika viktigt för barn och vuxna.

Symtom på plötsliga farliga sjukdomar i halsen

För eventuella oroande manifestationer från hosta till en karakteristisk ont ​​i halsen, särskilt hos barn, bör du rådfråga en läkare. Du behöver inte ställa en diagnos på egen hand, förskriva behandling och ännu mer - använd starka läkemedel, särskilt antibiotika. Det är viktigt att komma ihåg att ingen infektion inträffar lokalt, separat. Inflammation i struphuvudet kan förvandlas till trakeit, som i en försummad form förvandlas till bronkit och sjunker ner i lungorna.

Var uppmärksam på livshotande fenomen för barn och vuxna, som kan verka frivolösa, inte skrämmande nog..

Smittsam faryngit

Sjukdomen manifesterar sig i form av obehag, halsont, feber upp till värden 37 - 37,5 C. Efter en tid uppträder svår smärta i halsen, slemhinnorna sväller. I svår försummad form kan abscesser och folliklar uppträda, vars urladdning samlas på baksidan av svelget.

Infektion kan orsakas av stafylokocker och streptokocker. En gynnsam miljö skapas genom fri andning i kyla, ofta vistelse i dammiga rum, rökning. Vid kronisk smärta kan smärtan inte vara akut, men det finns en karakteristisk torrhet, sveda och obehag vid förtäring..

Behandling av faryngit är ett komplex av effekter från sköljning till att ta vitamin A. Det är inte nödvändigt att förskriva det själv, eftersom det är nödvändigt att utesluta andra sjukdomar. Läkaren fokuserar på undersökningsdata och ett allmänt blodprov.

Laryngospasm hos barn

Huvudfaren med detta fenomen är bristen på föregångare och alarmerande symtom i form av temperatur. Plötsligt är det ett bullrigt andetag med en karakteristisk visselpipa, barnet kan börja kvävas. Ryckande armar och ben visas. I ett tillstånd av aktivitet är detta farligt, på natten stoppar fenomenen sig själva..

Första hjälpen - distrahera barnet, spraya i ansiktet med kallt vatten. Rådfråga en läkare för att diagnostisera raket, hydrocephalus och andra systemiska sjukdomar.

Laryngealt ödem och stenos

Det förekommer som en konsekvens av syfilis, allergiska fenomen (Quinckes ödem), difteri och laryngit. Det manifesterar sig i form av bullrig andning och heshet. Under utveckling kan det leda till fullständig stängning av luftvägarna och andningsstopp. Ett mycket farligt tecken är utseendet på cyanos på huden.

Första hjälpen - att placera patienten närmare behållaren med varmt vatten och ånga, för att säkerställa fred, gör ett varmt fotbad. För ödem, oftast förknippat med allergier, ring en ambulans för antihistaminer.

Kikhost, skarlagnsfeber, difteri hos barn och vuxna

Dessa är de farligaste infektionssjukdomarna som kan leda till dödsfall eller allvarliga konsekvenser. Temperaturökningen, utslag, utseendet i halsen på en karakteristisk vit beläggning och "filmer" som gör andningen svår är signaler som du måste omedelbart ringa en läkare. Och innan det visas, ge luftåtkomst genom halsen. Scarletfeber och besläktade sjukdomar kan endast behandlas enligt instruktioner av en läkare..

Sjukdomar i struphuvudet, strukturen i halsen och svelget hos en person med en beskrivning

Den mänskliga halsen består av två sammankopplade avdelningar: svalg och struphuvud. Den anatomiska strukturen i dessa delar av mänskligt hals är direkt relaterad till de funktioner som de utför.

Strukturen för den mänskliga farynxen

Svelget är "gateway" som leder till de två viktigaste systemen i vår kropp - andningsorganen och matsmältningen. Detta rör, som om "hängs upp" i skalens bas, förbinder näshåligheten med struphuvudet och är indelat i tre delar: nasal, oral och laryngeal.

Dessa bilder visar strukturen på människans hals:

Nasofarynx kan säkert kallas en "vägkorsning." Stjärnor (öppningar i näshålan) går ut där, och på sidorna (i nivå med den nedre näsa concha) är ingångarna till hörsslangarna synliga, vilket leder direkt till den tympaniska kaviteten i höger och vänster örat. Alla öppningar är "skyddade" av kluster av speciell lymfoid vävnad - svalg - och röret tonsiller.

Under nasopharynx är fäst vid orofarynx förknippad med munhålan med en båge i svalg. Svelynxens övre gränser är den mjuka gommen och tungan, och den nedre är tungan roten (barkens främre vägg gränsar till den med en annan "lurande" tonsil - lingual).

Palatinbågarna är synliga på sidorna, i nischer där parade mandlar är "sitter i bakhåll". Farynxens bakvägg är också täckt med lymfoid vävnad och stänger den så kallade lymfatiska faryngealringen.

Laryngopharynx gränsar till epiglottis och roten av tungan, smalnar gradvis och passerar in i matstrupen.

Det visar hur en persons hals är ordnad inuti:

Tonsils fick sitt namn på grund av deras likhet med mandelfrön, på grund av den lösa strukturen i lymfvävnad.

Hos nyfödda utvecklas inte tonsiller, deras bildning beroende på barnets individuella egenskaper slutförs med cirka sex månader eller ett år.

Nedan finns foton och en beskrivning av struphuvudets struktur som en del av människans hals.

Strukturen för den mänskliga struphuvudet

Struphuvudet är fäst av muskler till hyoidbenet och förbinder nasopharynx med det nedre luftvägarna - luftstrupen och lungorna. Formen på detta organ tillhandahålls av ett system av brosk som bildar ett flexibelt, rörligt rör.

Cricoidbrosket ligger vid basen av struphuvudet, sköldkörteln fungerar som ett skelett, och epiglottis fungerar enligt principen om ett lock och skyddar luftvägarna från att tugga mat under svälja.

Ihopkopplade brosk (könformig, arytenoid, johannesbrödformad) stärker struphuvudet, hjälper det att smalna och expandera.

Titta på fotot av hur en persons hals ordnas:

Inuti liknar struphuvudet som ett timglas, i mitten av det finns elastiska stämband som utgör en öppning för passering av luft - glottis.

Rösttonen, dess individuella färgning regleras av ligamentens längd enligt principen: ju kortare längden är, desto högre timbre. Struphuvudet är i konstant rörelse: när du andas ut och sväljer eller sjunger, stiger det, och när du andas in, bildandet av låga ljud, faller det.

Kexbenet och svalget är associerat med andningsprocessen: från näsan passerar inhalerad luft genom dessa sektioner och rusar vidare in i luftrören till lungorna. Tillsammans är de involverade i reflexsvelgningsprocessen. Svavelsvävnaderna skyddar mot infektion, och struphuvudets struktur skyddar andningsvägarna från matinträngning. Struphuvudet "föder" rösten, och halsen - stärker den.

Här kan du se strukturen på människans hals:

Strukturen i struphuvudet, svalget: orsaker till sjukdomen

Alla i livet var tvungna att möta olika sjukdomar i ENT-organen, oftast virus- eller bakterieinfektioner i form av akut luftvägsinfektion, influensa eller tonsillit. Men det finns ett antal andra patologier, vilka symptom du behöver veta för att diagnostisera sjukdomen i tid.

Strukturen i svelget och struphuvudet

För att förstå essensen av sjukdomar, bör du ha en minimal förståelse för struphuvudets struktur och svalg..

Beträffande farynx består den av tre avsnitt:

 • övre, nasopharynx;
 • orofarynx, mellersektion;
 • larynxopharynx, nedre delen.

Struphuvudet fungerar som en rörelsesapparat som har brosk anslutet till ligament och leder i musklerna. I början av organet är epiglottis, vars funktion är att skapa en ventil mellan luftröret och svalg. Vid tidpunkten för intag av mat blockerar epiglottis ingången till luftröret, så att maten kommer in i matstrupen och inte i andningsorganen..

I genomsnitt separeras struphuvudet, glottis är beläget, tack vare stängningen och öppningen av vokalbågarna (ligament), gör en person ljud.

Vilka är patologierna hos ENT-organ

Enligt deras kurs klassificeras sjukdomar i: kronisk och akut. När det gäller den akuta sjukdomsförloppet utvecklas symtomen omedelbart, de uttalas. Patologi är svårare att tolerera än i en kronisk kurs, men återhämtningen kommer snabbare, i genomsnitt på 7-10 dagar.

Kroniska patologier förekommer mot bakgrund av en konstant, obehandlad inflammatorisk process. Med andra ord blir den akuta formen kronisk utan korrekt behandling..

I detta fall förekommer inte symtomen så snabbt, processen är trög, men fullständig återhämtning inträffar inte. Med de minsta provocerande faktorerna, till exempel återexponering eller intag av ett virus, återkommer en kronisk sjukdom.

Som ett resultat av ett konstant infektiöst fokus försvagas den mänskliga immuniteten, på grund av detta är det inte svårt att penetrera ett virus eller bakterier.

Sjukdomar i svelget, liksom struphuvudet:

 • epiglottit;
 • faryngit;
 • halsfluss;
 • laryngit;
 • rinofaryngit;
 • polyper;
 • laryngeal cancer.

epiglottit

Laryngeala sjukdomar inkluderar inflammation i epiglottis (epiglottit). Orsaken till den inflammatoriska processen är att bakterier tränger in i epiglottis av luftburna droppar.

Oftast påverkar epiglottis hemophilus influensa och blir orsaken till den inflammatoriska processen. Bakterien kan inte bara orsaka en sjukdom i epiglottis, utan är också det orsakande medlet för hjärnhinneinflammation, lunginflammation, pyelonefrit och andra patologier..

Förutom hemophilus influensa kan orsaken till inflammation i epiglottis vara:

 • streptokocker;
 • pneumokocker;
 • Candida svamp;
 • brännskada eller främmande kropp som kommer in i epiglottis.
 • komplicerad andning med en visselpipa. Ödem förekommer i epiglottis, vilket leder till en delvis överlappning av struphuvudet och luftstrupen, vilket komplicerar möjligheten till normalt luftintag;
 • smärta vid svälja, svårigheter att svälja mat med en känsla av att något stör i struphuvudet;
 • rodnad i halsen, smärta i den;
 • feber och feber;
 • allmän svaghet, sjukdom och ångest.

Epiglottit förekommer ofta hos barn i åldern 2 till 12 år, främst pojkar.

Den största faran som orsakas av inflammation i epiglottis är möjligheten att kvävas, därför bör du vid de första symtomen på sjukdomen omedelbart rådfråga en läkare. Det finns akut och kronisk inflammation i epiglottis..

Om en akut form av patologi har utvecklats bör barnet snarast föras till sjukhuset, transport ska ske i sittande läge.

Behandlingen består av antibiotikabehandling och upprätthållande av öppenhet i övre luftvägarna. Om livshotande symtom inte kan stoppas utförs en trakeotomi.

rinofaryngit

Inflammation av nasopharynx, som inträffar genom att skada virusets hals och näsa, kallas rhinopharyngitis. Symtom på inflammation i nasopharynx:

 • nästoppning, som ett resultat, andnöd;
 • akut halsont, brännande;
 • svårt att svälja;
 • röstens vilhet;
 • temperaturökning.

I genomsnitt varar sjukdomsförloppet i nasopharynx upp till sju dagar, med korrekt behandling tar inte den kroniska formen av rhinopharyngitis. Terapi är utformad för att eliminera smärtsamma symptom.

Om infektionen orsakas av en bakterie, förskrivs antibakteriella läkemedel, vid en virusskada, antiinflammatoriska läkemedel.

Det är också nödvändigt att skölja näsan med speciella lösningar och ta antipyretiska läkemedel vid behov.

Laryngit

Laryngeala sjukdomar inkluderar akut och kronisk laryngit. En akut form av patologi utvecklas sällan isolerat, oftare blir laryngit en konsekvens av en andningssjukdom. Dessutom kan akut laryngit utvecklas till följd av:

 • reapportionment;
 • när du bor i ett dammigt rum under lång tid;
 • som ett resultat av en allergisk reaktion mot kemiska medel;
 • resultatet av att röka och dricka alkohol;
 • professionell omladdning av stämbanden (lärare, skådespelare, sångare).

Symtom på en sådan sjukdom i struphuvudet som laryngit kännetecknas av:

 • heshet, dysfagi;
 • öm hals;
 • torr hosta, särskilt på natten;
 • smärta vid förtäring;
 • en liten ökning av kroppstemperaturen;
 • komplicerad andning, noteras främst hos barn med svår svullnad i struphuvudet.

Akut laryngit med vokal vila och nödvändig behandling sker inom 7-10 dagar. Om läkarnas rekommendationer om behandlingen inte följs försvinner inte symtomen på sjukdomen och laryngit i sig blir kronisk. När laryngit rekommenderas:

 • alkalisk inhalation;
 • röst fred;
 • varm dryck;
 • antitussiva droger;
 • antivirala och immunmodulerande medel;
 • antihistaminer med svår svullnad;
 • gurgling;
 • heta fotbad för utflöde av blod från struphuvudet och minskar dess svullnad, etc..

Faryngit

Faryngeala sjukdomar uttrycks ofta som faryngit. Denna smittsamma patologi utvecklas ofta mot bakgrund av en viral eller bakteriell lesion i övre luftvägarna.

Isolerad faryngit uppstår som ett resultat av direkt exponering för slemhinnan i svelget i stimulansen.

Till exempel med en lång konversation i kall luft, ta för kallt eller omvänt varm mat, samt röka och dricka alkohol.

Symtom på faryngit är följande:

 • öm hals;
 • smärta vid förtäring av saliv;
 • en känsla av nötning;
 • öronmärke när man sväljer.
 • gurgling;
 • inandning;
 • komprimerar på halsen;
 • absorberbara pastiller för halsont.

Kronisk faryngit utvecklas från akut, liksom mot bakgrund av kronisk tonsillit, bihåleinflammation, tandkaries, etc..

Halsfluss

Faryngeala sjukdomar kan uttryckas i form av en halsont. Inflammation av lymfvävnaden i mandlarna kallas tonsillit eller tonsillit. Liksom andra sjukdomar i svalg kan tonsillit vara akut eller kronisk. Patologi hos barn är särskilt ofta och akut.

Sekundär tonsillit utvecklas mot bakgrund av andra akuta smittsamma processer, till exempel mässling, difteri eller tuberkulos. Symtom på angina börjar akut, de liknar faryngit, men de har vissa skillnader.

Tonsiller ökar kraftigt i volym, är smärtsamma vid beröring, beroende på form av tonsillit, täcks med purulent plack eller deras luckor är fyllda med purulent innehåll. Cervikala lymfkörtlarna förstoras, kan vara smärtsamma när de pressas.

Kroppstemperaturen stiger till 38-39 grader. Halsont när du sväljer och ont.

Klassificeringen av tonsillit är ganska omfattande, dess följande former skiljs ut:

 • catarrhal - ytliga lesioner av mandlarna förekommer. temperaturen stiger något, mellan 37-37,5 grader. Förgiftning är inte stark;
 • lacunar, tonsiller är täckta med en gulaktig beläggning, innehållet av purulent utsöndring observeras i luckorna. Den inflammatoriska processen sträcker sig inte utöver lymfoidvävnaden;
 • follikulär, tonsiller med ljus skarlakansfärg, edematösa, glödande folliklar i form av vitaktig-gulaktiga formationer diagnostiseras;
 • phlegmonous form, är oftare en komplikation av de tidigare typerna av tonsillitis.Inte bara mandlar påverkas utan också peri-mandel fiber. Patologin fortsätter kraftigt, med svår smärta, oftare uppstår en abscess på ena sidan. När det gäller behandling krävs öppning av en purulent säck och ytterligare antibiotikabehandling.

Behandlingen är främst medicinering, antibakteriella och lokala effekter på slemhinnan i svelget.

I de fall patologin blir kronisk är systematiskt återkommande tonsillit eller närvaron av en abscess en indikation för tonsillektomi.

Kirurgisk excision av lymfoid vävnad används i extrema fall, om läkemedelsbehandling misslyckas.

Adenoidvegetation

Adenoider - en hypertrofi av nasofaryngeal tonsill, förekommer i nasopharynx. Diagnostiseras ofta i barndomen från 2 till 12 år.

Som ett resultat av tillväxten av adenoidvegetation blockeras näsandningen och kräkningar av rösten inträffar, med långvarig förekomst av adenoider, inträffar hörselnedsättning.

Hypertrofi av nasofaryngeal tonsill har tre stadier, den andra och tredje är inte mottaglig för medicinsk behandling och kräver kirurgisk ingripande - adenotomi.

Främmande kroppar i struphuvudet eller svelget

Anledningen till att en främmande kropp kommer in i halsen är oftast ouppmärksamhet eller hast vid ätandet. Barn som lämnas utan uppsikt av sina föräldrar kan försöka svälja olika små föremål, till exempel reservdelar till leksaker.

Sådana situationer kan vara extremt farliga, allt beror på det främmande föremålets form och storlek. Om ett föremål kommer in i struphuvudet och delvis blockerar lumen, finns det en risk för kvävning. Symtom på en person som kväver är:

 • grunt skämt;
 • försök att hosta;
 • förvirring och ångest;
 • oförmåga att uttala ord;
 • kallsvett;
 • snabb puls;
 • cyanos i huden.

Denna situation kräver akut medicinsk hjälp till offret. Akutvård bör tillhandahållas omedelbart, annars finns det en stor risk för kvävning.

Farynx eller struphuvudcancer

Sjukdomar i svelget kan vara annorlunda, men det mest fruktansvärda och säkert livshotande är cancer. Malig bildning i svelget eller struphuvudet, i de tidiga stadierna kanske inte manifesterar sig på något sätt, vilket leder till sen diagnos och följaktligen utnämningen av behandlingen på ett otydligt sätt. Symtom på en tumör i struphuvudet är:

 • inte passerar en känsla av en främmande kropp i struphuvudet;
 • önskan att hosta, stör föremålet;
 • hemoptys;
 • ihållande smärta i halsen;
 • andningssvårigheter när en stor tumör uppnås;
 • dysfoni och till och med afonia, med lokaliseringen av bildningen nära röstsnören;
 • allmän svaghet och funktionshinder;
 • ingen aptit;
 • viktminskning.

Onkologiska sjukdomar är extremt livshotande och har en nedslående prognos. Behandling för laryngeal cancer föreskrivs beroende på patologins stadium. Huvudmetoden är kirurgi och avlägsnande av den maligna tumören. Strålning och kemoterapi används också. Syftet med en särskild behandlingsmetod är rent individuellt.

Varje sjukdom, oavsett kursens komplexitet, kräver uppmärksamhet. Självmedicinera inte, och ännu mer för att fastställa en diagnos själv. Patologi kan vara mycket mer komplicerad än du förväntar dig. Rätt diagnos och efterlevnad av alla läkares föreskrifter gör det möjligt att uppnå full återhämtning och frånvaro av komplikationer.

Varför halsen gör ont - orsaker och faror

Vad kan ont i halsen? Hur är farynx och struphuvud hos en person? Vilka sjukdomar kan utgöra en allvarlig fara för barn och vuxna? Vi svarar på frågor på ett enkelt språk.

Sjukdomar i halsen och struphuvudet hos barn och vuxna förekommer oftast till följd av infektion med virus och mikrober, kan vara följderna av hypotermi, överbelastning och systemiska patologier..

En viktig egenskap hos sådana sjukdomar är deras förmåga att sprida sig snabbt från orofarynx till struphuvud och lägre, vilket orsakar lung- och bronkialsjukdomar.

För att korrekt bedöma faran bör man föreställa sig strukturen på denna del av kroppen och symptomen på huvudstörningar.

Vad är halsen, struphuvudet och svalget

En vanlig missuppfattning är att kalla halsen bara ett litet område bakom tungan, som blir röd och gör ont i tonsillit. Dessutom är det som finns nedan ofta uteslutet. Till exempel finns det en skillnad mellan halsen och struphuvudet, eftersom det är en del av detta system, beläget nedanför och associerat med svelget och luftstrupen.

Halsen är inte ett uttryck från anatomi, det är det vanliga namnet på den del av övre luftvägarna från hyoidbenet till nivån på klackbenet eller bröstbenet. Halssammansättningen inkluderar:

 • farynx eller orofarynx - börjar i den synliga delen av munnen, mandlar fungerar som ingångsporten, de är mandlar som inte tillåter infektioner nedan;
 • nasopharynx - hålrum belägna ovanför gommen;
 • svälja avdelning - ett litet område bakom epiglottis, pressa mat och vätskor in i matstrupen;
 • struphuvud - ett broskrör fodrat med slemhinnor och kärl.

Det är viktigt att veta: Abscess i halsen och svelget - en bild av symtom och komplikationer

Epiglottis fungerar som en ventil som inte tillåter mat och vatten att passera in i struphuvudet, i vars övre del finns röstveck (ligament). Deras stängning och öppning ger oss möjlighet att göra ljud. Struphuvudet är skyddat framme av sköldkörtelbrosket, och bakom det är matstrupen.

Orsaker till halssjukdom och riskfaktorer

De flesta sjukdomar i halsen beror på yttre faktorer. Till skillnad från andra organ påverkas sönderfallet direkt i munhålan, vilket innebär att alla sjukdomar i tänderna, tandköttet och slemhinnan orsakar snabba spridning av komplikationer och svar i halsen.

De viktigaste orsakerna till obehag och ont i halsen kan delas in i flera grupper:

 • infektioner - oftast yttre, associerade med akuta luftvägsinfektioner och infektion med influensa, skarlagnsfeber och kikhoste;
 • överbelastning - påverkar glottis muskler, vilket leder till röstförlust och en karakteristisk hosta;
 • hypotermi - vanligtvis påverkar det inte luftstrupen, men kan orsaka laryngit, tonsillit, faryngit i den övre delen;
 • inflammatoriska processer som börjar i munhålan eller går "underifrån", cirkulationsstörningar, halscancer (en av delarna i struphuvudet eller svalg).

Speciellt farligt för barn är plötsliga manifestationer av allergier i form av laryngealt ödem, kramper i halsen och struphuvud, vilket kan leda till andningsstopp. I de flesta fall försvinner smittsamma sjukdomar i halsen, tonsillit och tonsillit av någon typ med korrekt behandling och förebyggande, vilket är lika viktigt för barn och vuxna.

Symtom på plötsliga farliga sjukdomar i halsen

För eventuella oroande manifestationer från hosta till en karakteristisk ont ​​i halsen, särskilt hos barn, bör du rådfråga en läkare.

Du behöver inte ställa en diagnos på egen hand, förskriva behandling och ännu mer - använd starka läkemedel, särskilt antibiotika. Det är viktigt att komma ihåg att ingen infektion inträffar lokalt, separat.

Inflammation i struphuvudet kan förvandlas till trakeit, som i en försummad form förvandlas till bronkit och sjunker ner i lungorna.

Var uppmärksam på livshotande fenomen för barn och vuxna, som kan verka frivolösa, inte skrämmande nog..

Smittsam faryngit

Sjukdomen manifesterar sig i form av obehag, halsont, feber upp till värden 37 - 37,5 C. Efter en tid uppträder svår smärta i halsen, slemhinnorna sväller. I svår försummad form kan abscesser och folliklar uppträda, vars urladdning samlas på baksidan av svelget.

Infektion kan orsakas av stafylokocker och streptokocker. En gynnsam miljö skapas genom fri andning i kyla, ofta vistelse i dammiga rum, rökning. Vid kronisk smärta kan smärtan inte vara akut, men det finns en karakteristisk torrhet, sveda och obehag vid förtäring..

Behandling av faryngit är ett komplex av effekter från sköljning till att ta vitamin A. Det är inte nödvändigt att förskriva det själv, eftersom det är nödvändigt att utesluta andra sjukdomar. Läkaren fokuserar på undersökningsdata och ett allmänt blodprov.

Laryngospasm hos barn

Huvudfaren med detta fenomen är bristen på föregångare och alarmerande symtom i form av temperatur. Plötsligt är det ett bullrigt andetag med en karakteristisk visselpipa, barnet kan börja kvävas. Ryckande armar och ben visas. I ett tillstånd av aktivitet är detta farligt, på natten stoppar fenomenen sig själva..

Första hjälpen - distrahera barnet, spraya i ansiktet med kallt vatten. Rådfråga en läkare för att diagnostisera raket, hydrocephalus och andra systemiska sjukdomar.

Laryngealt ödem och stenos

Det förekommer som en konsekvens av syfilis, allergiska fenomen (Quinckes ödem), difteri och laryngit. Det manifesterar sig i form av bullrig andning och heshet. Under utveckling kan det leda till fullständig stängning av luftvägarna och andningsstopp. Ett mycket farligt tecken är utseendet på cyanos på huden.

Första hjälpen - att placera patienten närmare behållaren med varmt vatten och ånga, för att säkerställa fred, gör ett varmt fotbad. För ödem, oftast förknippat med allergier, ring en ambulans för antihistaminer.

Kikhost, skarlagnsfeber, difteri hos barn och vuxna

Dessa är de farligaste infektionssjukdomarna som kan leda till dödsfall eller allvarliga konsekvenser. Temperaturökningen, utslag, utseendet i halsen på en karakteristisk vit beläggning och "filmer" som gör att andningen är svår är signaler som du måste omedelbart ringa en läkare. Och innan det visas, ge luftåtkomst genom halsen. Scarletfeber och besläktade sjukdomar kan endast behandlas enligt instruktioner av en läkare..

Symtom och behandling av underliggande halssjukdomar

Halsont är ett symptom som var och en av oss har upplevt mer än en gång. Vanligtvis uppmärksammar vi inte sådan sjukdom. Har en ont i halsen, folk köper vanligtvis mentol klubbor och detta slutar ofta terapin. Men ta inte lätt i halssjukdomar. Vissa av dem kan vara en allvarlig hälsorisk..

Typer av sjukdomar i halsen och struphuvudet

Sjukdomar i halsen kan orsakas av olika orsaker. Vanligtvis är sjukdom resultatet av en bakteriell eller viral infektion, men svampinfektion, och till och med bildandet av en tumör, kan orsaka liknande symtom. Dessutom kan sjukdomar i halsen utan temperatur utlösas av påverkan av irriterande slemhinnor av ämnen, allergier eller för torr luft.

Infektionssjukdomar

 • Virala virussjukdomar som orsakar halsont inkluderar influensa och SARS, samt mässling och vattkoppor, bland vars symtom ont i halsen inte är på sista plats. Med dessa sjukdomar sprids den inflammatoriska processen ofta till halsen, vilket manifesteras av kittling och smärta. En annan vanlig viralsjukdom i halsen är infektiös mononukleos, som orsakas av herpesvirus av typ IV. Alla virala sjukdomar i halsen har liknande egenskaper. Vid en viral lesion åtföljs en ont i halsen av en nedbrytning, huvudvärk och allmän svaghet, temperaturen kan stiga, men inte signifikant. Vid influensa och SARS lider en person av svår förkylning och hosta, smittkoppor och mässling manifesteras också av ett utslag i huden. Mononukleos är farligt genom att den inflammatoriska processen sprids till levern och mjälten, vilket orsakar en ökning av lymfkörtlar.
 • Bakteriell Den vanligaste bakteriesjukdomen är banal tonsillit. Oftast blir streptococcus det orsakande ämnet av angina, men ibland orsakas det av klamydia, mycoplasma, gonococcus eller tubercle bacillus. Scharlakansfeber och difteri orsakas också av bakterier och åtföljs av ont i halsen. Epiglottit åtföljs också av halsont - en ganska sällsynt bakteriesjukdom som vanligtvis drabbar små barn under 4 år. Den här sjukdomen är mycket farlig eftersom den kan leda till försämrad luftvägar. Sjukdomar som skarlagnsfeber och difteri, en gång utbredd, är nu mycket sällsynta. Men om en ont i halsen uppstår, kan de inte uteslutas helt. Vanliga symtom på bakteriella sjukdomar i halsen - svaghet, smärta och ont i halsen, svullnad i struphuvud och mandlar och hög feber - upp till 40 0 ​​40.
 • Svamp Svampskador är resultatet av aktiv reproduktion av jäst- och mögelsvampar. Svampsjukdomar i halsen eller mykos uppträder ofta som tonsillit, faryngit eller laryngit. Med alla svampskador på slemhinnan uppstår en plack i form av en ostmassa, allvarlig halsont visas, men temperaturen förblir normal. Mykos är en vanlig konsekvens av en minskning av immunitet, vitaminbrist, behandling med antibiotika och hormonella läkemedel. Fel i mag-tarmkanalen kan leda till svampsjukdomar i halsen.

Tumorsjukdomar

Sjukdomar i halsen och struphuvudet kan orsakas av tumörtillväxt. Tumörer är primära (först bildade i struphuvudet) och sekundära (metastaser av onkologiska processer i andra organ). När neoplasmen växer börjar patienter klaga på en "klump i halsen", en känsla av en främmande kropp. Rösten kan förändras och bli hes eller hes, svårigheter att svälja.

Menthol-pastiller skrivs ofta "för ont i halsen", men menthol i sig har inte någon terapeutisk effekt och påskyndar inte återhämtningen - det har bara en svag anestetisk effekt och kyler behagligt den inflammerade slemhinnan.

Symtom och behandling av större halsinfektioner

Detta är förmodligen den vanligaste orsaken till halsont. Akuta luftvägsinfektioner (ARVI) kännetecknas av en känsla av torrhet, svett och ont i halsen, heshet, rinnande näsa och ibland också nysningar och hosta. Temperaturen stiger sällan över 38 ° C.

Antibiotika i detta fall är helt ineffektiva, eftersom de är utformade för att bekämpa bakterier, och SARS orsakas av virus. I det här fallet indikeras det att ta antivirala läkemedel såväl som immunmodulatorer.

För att lindra symptomen på SARS, rekommenderas det också att skölja med en avkok av kamomill eller salvia, de lindrar irritation. Från läkemedel kan sprayer med en lätt bedövningseffekt och godis med salvia och eukalyptus rekommenderas.

Det rekommenderas att bibehålla immunitet genom att ta C-vitamin, och gott om varma (men inte varma!) Drycker indikeras också, till exempel örtte med vildros och honung.

Angina

Det kännetecknas av hög temperatur (upp till 40 0 ​​С) och mycket svår halsont. Struphuvudet är rött, inflammerat. Tonsiller är inflammerade och täckta med vit beläggning. Ofta följeslagare av angina - ledvärk och migrän.

Det är viktigt att veta att angina behandlas med antibiotika! Kom ihåg att obehandlad angina kan leda till mycket allvarliga komplikationer, därför, om du misstänker denna sjukdom, kontakta genast en läkare. Vid angina indikeras sängstöd, mjuk, mosad mat och mycket drickande.

Sköljningar hjälper också till att lindra smärta och rengöra slemhinnan. Sköljningar med avkok av salvia, kamomill, lind, en lösning av furatsilin och miramistin är särskilt effektiva..

Faryngit

Karaktäristiska tecken på faryngit är torr hals, torr hosta, kittlande, häftande smärta i struphuvudet, vilket intensifieras när man sväljer och försöker öppna munnen bred, samt en klump i halsen. Slemhinnorna i halsen är röda och inflammerade, plack eller utsläpp av pus kan noteras..

Vid behandling av faryngit måste du utesluta all irriterande mat (för varm, kryddig och sur) och dricka så mycket vätska som möjligt, vilket föredrar drycker med ett högt innehåll av vitaminer. Gurgla med jodinollösning.

Men självmedicinering bör inte göras: utan korrekt behandling blir faryngit lätt kronisk.

Laryngit

Inflammation i struphuvudet och stämbanden. Det huvudsakliga tecknet på laryngit är en skällande hosta, en grov hes röst eller dess fullständiga försvinnande. Laryngit diagnostiseras oftare hos små barn.

Sjukdomen är farlig eftersom i benägen position (vanligtvis på natten) laryngealt ödem är möjligt, vilket leder till andningssvårigheter (detta beror på de strukturella egenskaperna hos barnens larynx).

I det här fallet måste du omedelbart ringa en ambulans och i väntan på att läkare ska uppfostra barnet i upprätt ställning och placera honom i en varm och fuktig miljö för att lindra krampen. Det är lätt att göra i badrummet genom att placera barnet under en varm dusch.

Laryngit åtföljs ofta av en känsla av en repande ont i halsen. Sjukdomen åtföljer en hosta - först torr, senare - med slemhinnan. Kronisk laryngit orsakas inte bara av bakterier utan också av andra faktorer - röstspänning, rökning, exponering för kaustiska ämnen.

Vid laryngit hjälper inandningar med mineralvatten (i avsaknad av förhöjd temperatur), om det är svårt att andas, med Berodual eller andra läkemedel med liknande effekt, varma kompresser i halsen och dricka växtbaserade avkok. Spänn inte din röst - läkare rekommenderar att du tystar i 2-3 dagar.

För att lindra tillståndet bör du dessutom fukta luften i rummet - köpa en luftfuktare eller åtminstone hänga en våt handduk i rummet.

Halsfluss

Under detta namn är inflammation i mandlarna. Akut halsont, feber, förstorade mandlar och purulent plack på dem, dålig andedräkt är de viktigaste symtomen på denna halssjukdom.

Tonsillit orsakas ofta av virus, även om det också finns bakteriell tonsillit orsakad av streptokockinfektion. För att lindra halsont rekommenderas bevattning och sköljning, och temperaturen bör sänkas med antipyretiska läkemedel som ibuprofen.

Bakteriella sjukdomar i halsen kännetecknas av snabb utveckling - på morgonen kände du dig bra och vid lunchtid var du helt trasig och kunde knappt svälja. Vid virala skador uppträder symtomen gradvis. Men endast en läkare efter laboratorietester kan ge ett exakt svar på frågan - vilken etiologi är din halssjukdom: viral, bakteriell eller svamp.

Symtom och behandling av tumörsjukdomar i struphuvudet

Tumörer i halsen är lumska - de utvecklas under lång tid utan att uttrycka sig. Först när tumören når en betydande storlek börjar symtom som obehag, ont i halsen, andningsfunktioner genom näsan, instockade öron, svårigheter att svälja, blodigt slem från näsan dyka upp.

Senare, en oförklarlig tandvärk (även om tandläkaren inte hittar några problem), öronvärk, torr hosta, hörselnedsättning, otitis media, näsblödningar, förändring i röstriktningen eller dess förlust, huvudvärk läggs till symptomen. Slösa inte tid på självmedicinering och folkmedicin.

En tumör i halsen är dödlig, och det finns inget sätt att hantera denna sjukdom på egen hand..

Lyckligtvis är inte alla tumörer maligna. För godartad inkludera:

 • polyper och papillom i struphuvudet;
 • cystor;
 • angiom;
 • lipom;
 • fibrom.

Bland maligna tumörer i halsen är:

 • sarkom;
 • kondrosarkom;
 • skivepitelcancer.

I de tidiga stadierna av tumörutveckling är till och med läkare inte lätta att skilja mellan godartade och maligna. Domen kan fattas först efter många studier, eftersom de patologiska symtomen är mycket lika: endast med laboratoriemetoder kan sanningen fastställas.

Förebyggande

Det är omöjligt att helt skydda dig mot ont i halsen, men det är ganska realistiskt att minimera risken.

Sluta röka. Rökning gör att slemhinnorna i halsen och nasopharynx är svaga och sårbara (för att inte tala om det faktum att rökning provocerar utvecklingen av cancer).

Diversifiera menyn. Ju mer olika livsmedel du äter, desto mindre troligt är det att du får vitaminer och mineraler. Försök att äta mer mat med mycket C-vitamin - en kraftfull antioxidant som stärker immunförsvaret..

Befuktar luften. Under uppvärmningssäsongen är luften i våra lägenheter för torr. Torr luft irriterar halsen, bidrar till förekomsten av mikrotrauma i slemhinnorna - och detta öppnar vägen för patogena bakterier. Den enklaste luftfuktaren, inomhus fontänen eller våt handduk på batteriet hjälper till att förbättra husets mikroklimat.

Tvätta händerna oftare. Forskare har funnit att de flesta patogena bakterier kommer in i våra kroppar just på grund av otvättade händer..

Ta vitaminer. Vid frekventa sjukdomar i hjärt-ögonen behöver du komplex för att förbättra immunförsvarets funktion samt immunmodulerande läkemedel.

Klä dig för vädret. Banala råd, men det fungerar. Hypotermi orsakar vasokonstriktion och bryter mot den skyddande barriären i slemhinnorna, även om kyla ensam inte provocerar utvecklingen av förkylningar.

Det finns mediciner för att behandla ont i halsen, men ett apotekbesök ersätter inte en konsultation med en läkare. Halsont är ett karakteristiskt symptom på många sjukdomar, bland vilka det finns farliga. Försena inte besöket på kliniken!

Strukturen hos mänsklig hals och struphuvud - funktioner, anatomi, svalg, struphuvud, luftrör: foto med beskrivning, sjukdom, patologi, skada

Den mänskliga halsen inuti har nästan samma struktur som den del av nacken framför ryggraden hos många däggdjur. Naturligtvis finns det skillnader och det finns många av dem.

Anatomi av svelget och struphuvudet hos en person: foto med en beskrivning

Svelgns anatomiska struktur

Svelget och struphuvudet finns i närheten, de har liknande funktioner och de deltar i processen för absorption av mat, andningsprocessen tillsammans. Vi kommer att analysera dessa avdelningar separat:

Svalg:

Svelget eller svelget har sin början i slutet av munnen och fortsätter till botten av nacken. I sin form liknar detta avsnitt ett koniskt rör, som expanderas till toppen, och den smala delen är placerad vid botten av struphuvudet. Utanför svalget finns det mycket körtelvävnad som producerar den slemvätska som krävs för att smörja halsen under ansträngning: tal och mat. Svelget består av 3 delar:

nasofarynx:

 • Avdelningens början. Mjuk palatinvävnad skyddar näsgångarna från matbitar
 • Adenoider finns överst - vävnader som samlas på ryggen.
 • Nasofarynx, hals och mellanörat är förbundna med Eustachian-röret.
 • Nasofarynx är nästan rörligt.

orofarynx:

 • Mitt i avdelningen. Det är beläget i munnen - bakom, djupare än nasopharynx.
 • Flyger luft till lung- och bronkialrören.
 • I munnen är tungan som driver mat in i matstrupen.
 • Körtlarna är det viktigaste organet i denna avdelning. De skyddar mot infektioner, men påverkas oftast av sjukdomar..

Svällande avdelning:

 • Den nedre delen av faryngealregionen. Utrustad med nervrötter som hjälper till med att andas och matstrupen.
 • Tack vare denna avdelning händer allt på rätt sätt: bitar av mat kommer in i matstrupen, och luft in i lungorna, och allt detta i ett ögonblick.

Struphuvudets anatomiska struktur

Struphuvud:

Det har ett skelett med brosk, som är förbundna med led- och muskelband. Struphuvudet består av hyoidbenet intill sköldkörteln. Det fungerar genom att minska hyoidmusklerna. Kexbenet är den mest komplicerade avdelningen som ansvarar för den viktiga processen för att fungera i kroppen i detta område. Varje del av denna avdelning ansvarar för funktionaliteten hos en viss del av halsen..

Larynxmusklerna ansvarar för sådant arbete:

 • Förträngning och förstoring av glottis diameter med hjälp av sköldkörteln, cirrus, cirrus, scyphoid och tvärgående muskler.
 • Ligament fungerar med röst och cricoid mjukvävnad.

Larynxens ingångssektion:

 • På baksidan av ingångssektionen finns arytenoidbrosk bestående av små knölar.
 • Framifrån epiglottis.
 • På sidorna - skopat palatinvikt tyg, bestående av knölknivar.

Könsområde i struphuvudet:

 • Början - sträcker sig från den vestibulära vikvävnaden till epiglottis. Detta tyg består av ett fuktat skal..
 • Det interventrikulära avsnittet är det smalaste fragmentet av struphuvudet. Börjar från röstsnören och slutar upptill, nära västkropparna.
 • Underröstsektionen är belägen nedanför, nära gapet som ansvarar för röstet. I slutet har den en förlängning från vilken luftstrupen börjar sträcka sig.

Laryngeala membran:

 • Slemhinnor - består av ett lock med många kärnor och ett prisma.
 • Fibrocartilage - delikat, mjukt, hyalint brosk. De är omgivna av fibrer. Tillsammans bildar detta den laryngeala ramen.
 • Bindvävnad - ansluter struphuvudet och andra delar av nacken från insidan.

Funktioner för sårbenet och struphuvudet hos en person: foto med en beskrivning

Svelg och struphuvud

Halsen består av två sektioner: svelget och struphuvudet. Dessa avdelningar är sammankopplade. Svelget och struphuvudets anatomi är direkt relaterad till deras funktioner.

Funktionella egenskaper hos struphuvudet:

 • Skydd - slemhinnan är utrustad med ett speciellt rörligt lager med många körtelvävnader. När bitar av mat passerar förbi nervrötterna reflexiva rörelser och orsakar en hosta. Med den kommer skivor mat från struphuvudet tillbaka in i munnen..
 • Andning - har en direkt relation med skyddsfunktioner. Hålet, som är utrustat med röstanslutande muskler och körtlar, minskar sedan, ökar sedan och styr luftströmmar.
 • Bildandet av röst, tal - röstens klang beror på struphuvudets anatomiska struktur och tillståndet för anslutande muskler och vävnader.

Farynxens funktionella egenskaper liknar de i struphuvudet. Skillnaderna är i följande nyanser:

 • Andningsfunktion - alla separata delar av svelget är inblandade: näsa, mun, hals. Syre kommer in i näsan och sedan längre in i kroppen..
 • Röst, tal - ljud visas (konsonanter och vokaler) och bildas i himmelens mjuka vävnader och med hjälp av tungan. Dessa delar är en "gardin" för nasopharynx, på grund av vilket timbral ljud och tonhöjd bildas.
 • Försvar och patologier i svelget är associerade med näsandning. Svelgcirkeln i svelget, tillsammans med intilliggande mjukvävnader och lymfor, utgör en hel immunsystem i kroppen. Om en person har defekter (medfödda eller förvärvade) inträffar vävnadens överväxt, deras känslighet minskar och bakterierna multiplicerar. Svelget skyddar andra delar av halsen och samlar upp alla patogener. Om det finns inflammation i halsen, lider näsan och öronen.
 • Äta - Denna funktionella funktion är att svälja och suga. Överst i detta avsnitt finns cilierade receptorer. Under sitt arbete börjar mjuka vävnader att fungera, processen för sammandragning inträffar, vätska släpps i form av slem och en svalg, kräkningar eller hosta reflex. Alla skadliga ämnen som har samlats på cilia, vi utsöndras med hosta eller sväljer dem.

I struphuvudet i struphuvudet kommer luftstrupen, vilket också spelar en stor roll i matsmältnings- och andningsorganen i vår kropp.

Tracheal anatomi och funktion

Så luftrören kopplar struphuvudet med bronkierna, vilket innebär att den leder luft med syre till lungorna. En luftstrupe är ett ihåligt organ i form av ett rör.

Längden varierar från 8,5 cm till 15 cm, beroende på kroppens fysiologiska egenskaper. Den tredje delen av detta rör är beläget på halsnivå, resten faller in i bröstområdet.

I slutet delas luftstrupen upp i 2 bronkier på nivån av den femte bröstryggen. En mer detaljerad beskrivning av luftstrupen:

 • Sköldkörteln ligger framför nacken.
 • Rygg - intilliggande matstrupe.
 • På sidorna - det finns en blodpropp av nervändar, halspulsåder och inre vener.

Trakeal anatomi:

 • Slemhinnor - består av ett ciliärskikt. Små mängder slem frigörs på ytan. Endokrina celler i luftrör utsöndrar ämnen som serotonin och noradrenalin.
 • Submucosal lager - består av de minsta kärlen, nervändar. Sådan bindväv har en fiberstruktur - lös och mjuk.
 • Brosk - ofullständig hyalinbrosk, varav 2/3 av hela luftstrupen består. Anslutningar för brosk är speciella ringband. Membranväggen på baksidan är i kontakt med matstrupen. På grund av detta stör inte två processer - äta och andas, varandra.
 • Adventmembran - ett tunt membran i dess struktur, består av bindfibrer.

Luftrörsfunktioner är mycket viktiga i kroppens arbete, trots detta organs enkla anatomi. Funktionerna är som följer:

 • Huvudsyftet med denna del av struphuvudet är att leda luft till lungorna.
 • På slemhinnan i luftröret avsätts små partiklar som är onödiga för kroppen som kommer in från den yttre miljön. De täcks av slem, och cilia skjuts in i struphuvudet.

Som ett resultat renar luftstrupen luften som lungorna behöver. Från struphuvudet och svelget stiger allt smuts som har tagits bort från luftstrupen och med hjälp av en hosta rengörs alla dessa organ.

Sjukdomar, patologier, halsskador och struphuvud: beskrivning

För att snabbt påbörja behandlingen av ett visst problem som är förknippat med svalget, struphuvudet eller luftröret måste du känna igen symptomen korrekt. Endast en läkare kan göra detta. Det finns fyra huvudsakliga akuta inflammatoriska sjukdomar i denna avdelning i kroppen:

Akut katarral laryngit - inflammation i struphuvudet:

 • Det förekommer som ett resultat av intag av patogena bakterier i slemhinnan, samt under påverkan av exogena och endogena faktorer: hypotermi, när man äter för kall eller varm mat, långvarig konversation i kylan och andra irritationer i slemhinnan. Läs mer om denna sjukdom i artikeln på den här länken.
 • De första symtomen är en hes röst, en kittling, en obehaglig känsla i halsen, en torr hosta.
 • Om sjukdomen inte behandlas kan olika förändringar i blodet inträffa, infektion av små celler uppträder och slemhinnan blötläggas med serös vätska.
 • Diagnos av sjukdomen är enkel - visuell inspektion. Läkaren ställer en diagnos baserad på symtomen: akut heshet, svår svullnad i slemhinnan, ofullständig stängning av vokala veck. Sjukdomen kan bli kronisk. Det finns också en erysipelat inflammation i slemhinnan, som samtidigt kan uppstå med en ansiktshudsjukdom.
 • Behandling - om behandlingen påbörjas i rätt tid och den är korrekt, kommer sjukdomen att försvinna inom 10 dagar. Om sjukdomen varar mer än 3 veckor är det mer troligt att sjukdomen blir kronisk. Det är viktigt att hålla tystnad under behandlingen tills symtomen börjar passera. Läs artikeln på den här länken om hur du behandlar laryngit hos barn.

Laryngeal tonsillit är en akut infektionssjukdom där lymfadenoidvävnad påverkas:

 • Etiologi - inflammation orsakas av bakterieflora, svamp och viral flora. Det uppstår också från hypotermi, trauma. Det orsakande medlet tränger igenom slemhinnan av luftburna droppar eller matsmältning. I artikeln på den här länken kommer du att lära dig allt om halsont hos barn.
 • Symtomen är en ont i halsen som intensifieras när man sväljer och vrider nacken. Andnöd kan förekomma, feber - upp till 39 grader, ökad hjärtfrekvens. Vid palpation palperas förstorade lymfkörtlar i halsen..
 • Diagnos - den kliniska bilden låter dig visuellt känna igen sjukdomen under undersökningen. Men med misstankar om en sådan ont i halsen bör difteri, som har samma kurs, uteslutas.
 • Behandling - antibakteriella läkemedel, antihistaminer, mukolytiska och smärtstillande läkemedel föreskrivs. Om stenos uppstår föreskrivs en akut trakeotomi. Läs i artikeln på den här länken på vår webbplats hur man sköljer ont i halsen med sköljningar.

Laryngealt ödem är en snabbt utvecklande vasomotorisk allergisk edematös process i slemhinnan:

 • Etiologi - manifesteras ofta som en konsekvens efter manifestationen av en sjukdom: inflammation i struphuvudet, infektion, tumör, trauma, allergi, olika patologier.
 • Den kliniska bilden - struphuvudet och luftröret smalnar med en kramp, en främmande kropp, infektioner. Dessutom, ju snabbare stenosen utvecklas, desto mer utgör den en stor hälsorisk. Läs i en artikel på vår webbplats hur tonsillit hos barn kan orsaka laryngealt ödem och vad som ska göras efter det.
 • Diagnos - en laryngoskopisk bild hjälper till att korrekt diagnostisera. Men det är viktigt att läkaren får reda på varför svullnaden dök upp. När allt kommer omkring kan det edematösa membranet täcka en befintlig tumör eller främmande kropp. Därför föreskriver läkaren vanligtvis bronkoskopi, röntgenstrålar och andra studier.
 • Behandling - läkemedel föreskrivs som hjälper till att hantera bakterierna: bredspektrumantibiotika. Det är viktigt att återställa extern andning under behandlingen. Om läkemedelsbehandling inte hjälper, utförs en trakeostomi. En sådan procedur föreskrivs nödvändigtvis för dekompenserad stenos. Du måste också begränsa vätskeintaget, försök att inte prata mycket och begränsa fysisk aktivitet.

Akut trakeit är en inflammatorisk process i slemhinnan i de nedre luftvägarna:

 • Orsakerna till förekomsten är patogena bakterier som kommer in i kroppen och mot bakgrund av minskad immunitet börjar utvecklas. På vintern försvagas immuniteten, särskilt när hypotermi uppstår eller vid virusinfektioner, arbetsrisker och så vidare..
 • Den kliniska bilden är en paroxysmal hosta med utsläpp av purulent sputum, svullnad i slemhinnan, expansion av blodkärl i slemhinnan. Feber, svaghet, dålig hälsa, heshet i rösten - allt detta är de första tecknen på trakeit.
 • Behandling - slemlösande läkemedel, antihistaminer, läkemedel för att sänka temperaturen föreskrivs. Om temperaturen inte försvinner och stiger inom 3-4 dagar förskrivs antibiotika. Artikeln på den här länken säger hur man behandlar trakeit med senapplåster.
 • Prognosen - om den behandlas korrekt försvinner sjukdomen inom 2-3 veckor. Om behandlingen är fel kan sjukdomen utvecklas till en kronisk form. Komplikationer i form av lunginflammation eller bronkopneumoni kan också förekomma..

Det finns många sjukdomar i svelget, struphuvudet och luftstrupen. Endast en läkare kan känna igen och ställa rätt diagnos. Använd inte självmedicinering, eftersom det kan leda till oönskade konsekvenser och komplikationer. Här är en annan lista över vanliga halssjukdomar:

Halsont kan också uppstå som ett resultat av en samtidig sjukdom. Här är problemen som leder till halsont:

Problem som orsakar ont i halsen

Halsen är den svåraste delen av kroppen. På utsidan av denna del av kroppen passerar många blodkärl och nerver. Alla delar är viktiga, både individuellt och tillsammans. Andning, sväljningsförmåga, ätande - alla dessa processer kräver ett organ som halsen, som består av svalg, struphuvud och luftstrupen.