Hypofysen och pinealkörteln

I en tidigare artikel diskuterade vi hypotalamus och hypofysen, som är nära besläktade med varandra. Hypothalamus utsöndrar liberiner och statiner som reglerar hypofysen. Nu kommer vi att titta närmare på hypofysens struktur och de hormoner som den utsöndrar.

Hypofys

Hypofysen (nedre cerebral bihang, hypofysen) är en endokrin körtel som ligger vid basen av skallen. Den består av tre lobar: fram, mellan (mitt) och bak. Hypofysen kallas "ledare" av de endokrina körtlarna, eftersom dess hormoner påverkar deras funktion..

I den främre delen av hypofysen (adenohypophysis) produceras tropiska hormoner (från grekisk tropos - orientering) i blodet:

 • Sköldkörtstimulerande hormon (TSH) - stimulerar utsöndring av hormoner från sköldkörteln (lat. Glandula thyroidea - sköldkörtel)
 • Adrenocorticotropic (ACTH) - stimulerar binjurebarken (från lat. Adrenalis - binjurar och lat. Cortex - cortex)
 • Gonadotropic (THG) - påverkar utsöndring av könshormoner av könskörtlarna och mognad av ägg / spermier i könskörtlarna (lat. Gonas - könkörtlar)
 • Somatotropic (STH) - tillväxthormon, påverkar tillväxten och utvecklingen av alla kroppsceller (grekisk soma-kropp)
 • Prolactin - stimulerar utvecklingen av bröstkörtlar och bildandet av mjölk hos dem hos ammande mödrar

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt tillväxthormon - STH. Brott mot dess utsöndring leder till allvarlig sjukdom eftersom det påverkar kroppens tillväxt och utveckling. Sekretionen av STH kan ökas, i det här fallet talar de om hyperfunktion av adenohypophys (grekisk hyper - ovan), eller minskas, i detta fall talar de om hypofunktion av adenohypophysis (grekisk hypo - nedan). I barndom och vuxen ålder är effekterna av hypo- och hyperfunktion olika.

Med hyperfunktion av adenohypophys (STH ökat) i barndomen, inträffar överdriven benväxt och gigantism utvecklas, medan kroppsandelar bevaras. Med gigantism kan en persons höjd nå 2 meter eller mer. Med denna patologi är könskörtlarna och lederna mest benägna att drabbas av sjukdomar, psyken störs ofta.

I vuxen ålder åtföljs inte hyperfunktionen av adenohypophys av en ökning av tillväxten, eftersom tillväxten av de flesta av benen är klar. Emellertid börjar de ben där det finns ett broskskikt växa alltför mycket: fingrar i fingrarna, underkäken. Läppar och näsa blir tjockare, de inre organen ökar. Detta tillstånd i vuxen ålder kallas akromegali (grekisk akron - lem och megas - stor).

Med hypofunktion av adenohypophys (minskad utsöndring av STH) i barndomen, utvecklas dvärg - tillväxtfördröjning. Med dvärg, har kroppen rätt proportioner, tillväxt på högst 1 meter, psyken är normal. Detta tillstånd kan korrigeras av läkaren i tid (i barndomen!) Genom att förskriva tillväxthormon i form av ett läkemedel.

Med hypofunktion av adenohypofysen i vuxen ålder utvecklas en förändring i metabolism, vilket kan leda till både utarmning och fetma..

Mellankönen i hypofysen syntetiserar och utsöndrar melanotropiskt (melanocytostimuleringshormon). Du vet redan att melanocyter finns i basalskiktet i överhuden, deras pigment - melanin, ger en mörk färg på huden. Melanotropiskt hormon stimulerar aktiviteten hos melanocyter: de syntetiserar melanin, hudpigmenteringen förbättras.

Den bakre hypofysen - neurohypofys - syntetiserar inte (!), Men släpper bara två hormoner i blodet: vasopressin (antidiuretiskt hormon - ADH) och oxytocin. Dessa hormoner syntetiseras av hypotalamiska nervceller och ner ner processerna av neuroner ned i neurohypofysen, där de kommer in i blodet.

Vasopressin ökar reabsorptionen (absorptionen) av vatten i tubulerna i nefronen och reducerar därmed dess utsöndring i urinen. I händelse av brott mot utsöndring av ADH kan urinvolymen öka upp till 20 liter per dag! Detta tillstånd kallas diabetes insipidus, eftersom det liksom diabetes kännetecknas av en ökad urinproduktion (urinvolym) och en stark törst.

Oxytocin spelar en viktig roll under förlossningen - det stimulerar livmodersammandragningar och bidrar till att fostret utvecklas genom födelsekanalen. Hos ammande mödrar främjar oxytocin amning (mjölkutsöndring) i bröstkörtlarna när de matas.

epifys

Pinealkörtlarna (pinealkörtlarna) är den endokrina körteln av intern sekretion, anatomiskt relaterad till diencephalon. Beroende på belysning syntetiserar och utsöndrar pinealkörtelneuroner hormonet melatonin, som är involverat i regleringen av dagliga och säsongsrytmer i kroppen. Ljus hämmar melatoninproduktionen.

© Bellevich Yuri Sergeevich 2018-2020

Den här artikeln är skriven av Bellevich Yuri Sergeyevich och är hans immateriella egendom. Kopiering, distribution (inklusive genom att kopiera till andra webbplatser och resurser på Internet) eller annan användning av information och objekt utan förhandsgodkännande av upphovsrättsinnehavaren är straffbart med lag. För artikelmaterial och tillstånd att använda dem, vänligen kontakta Bellevich Yuri.

Vad är hypofysen hormoner ansvariga för i människokroppen??

Som ni vet är människokroppen en mycket perfekt struktur där allt är sammankopplat. Om en obalans av dessa anslutningar inträffar i kroppen, blir en person sjuk, vilket leder till brott mot hela strukturen i regleringen och kontrollerar alla funktioner.

Vad är hypofysen??

Hypofysen är belägen inuti den mänskliga skallen och är körtlarna i det endokrina systemet. Storleken på denna körtel är ganska miniatyr, inte mer än ett frö. Strukturen i hypofysen är indelad i tre delar. Var och en av dessa delar bidrar till produktionen av vissa hormoner..

Påverkan av hypofysen på en person är oerhört viktigt. Att alla funktioner som kroppen utför fungerar är beroende av den. Dessutom beror hela det endokrina systemet av hypofysen..

Det är tack vare det att en person har en konstant intern miljö, som har förmågan att anpassa sig till alla de förändringar som sker under kroppens uppväxt och skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

Vad är hypofysen ansvarig för kvinnor och män??

De hormoner som hypofysen producerar, liksom dess funktioner, är mycket besläktade. Denna körtel deltar direkt i normaliseringen av metabolism i kroppen såväl som i arbetet med de viktigaste organen som säkerställer mänsklig aktivitet, såsom cirkulationssystemet och hjärtat..

Dessutom tillhandahåller järn också följande system och organ som finns i människokroppen:

 1. Könssjukdomar - kränkningar i det kan leda till ett problem som uttorkning och diabetes (icke-socker)
 2. reproduktionssystem och reproduktionssystem - en överträdelse i dessa system kan orsakas av hyperfunktion i främre hypofysen och leda kvinnokroppen till ett tillstånd där det är omöjligt att bli gravid. Följande symtom kan indikera sådana kränkningar:
  • mycket svaga perioder,
  • livmodersblödning som uppstår oberoende av menstruationscykeln,
 3. tillstånd i det psyko-emotionella planet. Vid problem observeras allvarliga störningar i både psyken och det emotionella tillståndet. Symtom i detta fall är följande: sömnproblem, förvirring.
 4. endokrina systemet. Hypofysen i detta system fungerar som ledare för alla hormoner, den skapar alla huvudelement som behövs för att reglera hela det endokrina systemet. Alla kränkningar i hans arbete skapar problem främst med sköldkörteln, vilket kan orsaka komplikationer med hela kroppen..

Som nämnts ovan är hypofysen uppdelad i tre delar. Detta är den så kallade främre loben, bakre loben och hypotalamus. Var och en av dessa aktier har sina egna funktioner. Dessutom skiljer de sig åt i struktur och har oberoende blodcirkulation..

Ryggloben

Den bakre hypofysen är utformad för att producera hormoner som:

 • ADH (antidiuretiskt hormon);
 • oxytocin och andra liknande neurofysiner.

När det gäller ADH kontrollerar detta hormon njurarna och är således ansvarigt för att upprätthålla vätskebalansen. För att kontrollera njurarna frisätts ADH direkt i blodet. Om detta händer behåller njurarna vätska, om det tvärtom inte finns något kommando, kommer njurarna att bli av med det.

Hormonet oxytocin i den kvinnliga halvan av mänskligheten ansvarar för att kontrollera livmoderns förmåga att dra sig ihop för att börja förlossningen. För män är detta hormon också oerhört viktigt och ansvarar för den fulla tillväxten och utvecklingen av den manliga kroppen..

Framlopp

Den främre hypofysen används av kroppen för att reproducera hormoner som övervakar arbetet i följande körtlar:

 • sköldkörtel;
 • både mäns och kvinnors gonader;
 • binjurarna;

Namnet på de hormoner som produceras i den främre loben kan påverka funktionen hos andra körtlar:

 • sköldkörtelstimulerande hormon. Detta hormon påverkar direkt funktionen av sköldkörteln;
 • adrenokortikotropiskt hormon. Det är utformat för att kontrollera arbetet på den yttre sidan av binjurarna;
 • hormon prolaktin. Detta hormon i den kvinnliga kroppen ansvarar för att stimulera mjölk. Om detta hormon i en kvinnas kropp överskrider den nödvändiga normen, kan obehagliga konsekvenser uppstå i form av hämning av menstruationscykeln, såväl som ägglossningsprocessen.

Med andra ord är det bättre för en kvinna att se upp för graviditet tills hon är klar med amningen. När det gäller effekten av prolaktin på den manliga kroppen, förblir det fortfarande outforskat.

Var är?

Hypofysen är belägen i hjärnans botten. En mer exakt plats för denna körtel, den främre delen av hjärnan, som ligger i området för benväxten, som kallas bland specialisterna "turkisk sadel".

Hypofysor

Brist och överskott av hypofyshormoner

Dessutom kan störningar i hypofysen (dess brist) orsaka den så kallade Itsenkos sjukdom eller på annat sätt "dvärgsjukdom". Hos en person med en sjukdom manifesteras det i det faktum att dess tillväxt upphör efter att ha nått ett märke på en meter tjugo centimeter.

Detta leder till att läkare bara kan utföra den så kallade symptomatiska behandlingen, vilket inte kan leda till att patienten får fullständig återhämtning.

Exponering för adenohypofys av en mängd olika mutationer inträffar oftare, eftersom det ligger i det att sju typer av hormoner produceras.

De allra första symtomen som indikerar hans dåliga prestanda är följande:

 • liten statur av en person;
 • försenad sexuell utveckling.

Tyvärr är inte alla människor uppmärksamma på sådana problem, och det är svårt att märka dem. Den exakta orsaken till förekomsten av hypofyssjukdom kan endast fastställas genom att ta till ett grundligt, omfattande blodprov.

En annan orsak till sjukdomar associerade med hypofysen kan vara förekomsten av för mycket hormon som produceras av körtlarna..

Denna situation med hormoner orsakar sjukdomar associerade med minskad sexuell lust hos män och den så kallade gigantismen:

 • Denna allvarliga sjukdom leder till det faktum att en person växer mycket lång, medan han har problem med deformation av benvävnad, vilket leder till mycket svår smärta.
 • Hos kvinnor orsakar denna sjukdom ofta fetma, och den försvinner inte ens med en strikt diet.
 • Dessutom kan mödrar ha problem med försenad amning, vilket leder till att en kvinna inte ens efter födelsen av en baby har rätt mängd mjölk, och därför kan hon inte amma, eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt med mjölk i hennes bröstkörtlar.

sjukdomar

Grunden för alla sjukdomar som är förknippade med hypofysens arbete är dess förmåga att producera mer eller mindre hormoner eller deras utsöndring. Mycket ofta orsakar sådana störningar komplexa sjukdomar som även modern medicin inte alltid kan hantera..

Du kan lista följande sjukdomar som kan uppstå med hypofysdysfunktion:

 1. akromegali och gigantism;
 2. reproduktionsdysfunktionssyndrom. Det åtföljs av kvinnor med menstruationsproblem (amenorré), hos män leder det till sexuell dysfunktion och hypertyreos;
 3. endokrina systemstörningar. Orsakar diabetes och en förstorad sköldkörtel. För närvarande kan de hormoner som utsöndras av hypofysen inte påverka dess arbete. Med tiden bildar sådana sjukdomar en sekundär manifestation i form av hypotyreoidism eller hypogonadism;
 4. neurologiska störningar. Det kan vara problem med synnerven, vilket kommer att leda till vävnadsatrofi. Mycket ofta orsakar sådana störningar en person:
  1. ökad dåsighet;
  2. känslomässigt lidande;
  3. förvärring av taktila sensationer (den så kallade Cushings sjukdomen).
 5. Simons syndrom. Detta är en sjukdom som drabbar unga flickor och kvinnor i första hand. Brist på hormon orsakar en sjukdom hos dem med symtom som:
  1. svaghet;
  2. problem med menstruation (deras oregelbundenhet och fattigdom);
  3. hudfärgförändringar;
  4. allvarliga psykiska störningar.

Hypofyseadenom hur man behandlar?

Hypofysenadenom är en tumör (godartad) som förekommer i den främre hypofysen. Adenom kan vara av två typer, den första är hormonaktiv, den andra är inaktiv. Det beror på typen av adenom, liksom dess storlek och tillväxthastighet, vilka kliniska symtom på sjukdomen kommer att bero.

De viktigaste symtomen som kan indikera ett hypofyseadenom är följande störningar:

 • synproblem;
 • problem förknippade med ett fel i sköldkörteln;
 • problem med gonadernas arbete;
 • problem med binjurarna;
 • störningar som är förknippade med tillväxten och proportionerna av vissa delar av kroppen.

Det är därför mycket ofta denna sjukdom diagnostiseras efter att ha gått:

 • oftalmologisk undersökning;
 • ett blodprov som är utformat för att upptäcka enskilda hormoner;
 • magnetisk resonansavbildning.

Moderna metoder för behandling av adenom kan vara både operativa och konservativa.

Inom medicin klassificeras en tumör orsakad av hypofyseadenom enligt flera välkända tecken:

 1. Först delas tumörer ut efter deras storlek, de kan vara följande:
  • mikroadenom (en tumör som inte är större än 2 cm i diameter).
  • macroadenomas (en tumör större än 2 cm i diameter).
  • mikroadenom, på grund av deras lilla storlek, visar ofta inte kliniska symtom, särskilt om de inte producerar hormoner. Därför är det ganska svårt att diagnostisera dem.
 2. Den andra tumören är indelad efter deras förmåga att reproducera och syntetisera hormoner. Det finns adenom som är hormonaktiva, det finns icke-hormonella tumörer:
  • Tumörer som är hormonaktiva producerar för många hormoner..
  • Icke-hormonella producerar inte alls hormoner.

Modern medicin behandlar hypofyseadenom med följande metoder:

 1. Den första metoden är kirurgisk, det innebär att ta bort adenomen med olika tekniker, till exempel kan det vara:
  • endoskopisk
  • transfenoidal;
  • transkraniell eller en kombination av båda metoderna.
 2. Den senaste metoden för att hantera hypofyseadenom var den så kallade strålkirurgin. Detta är en av typerna av strålterapi, kärnan i denna metod är enkel: tumören bestrålas med en speciell stråle från strålning från olika sidor. Denna metod gör det möjligt att mycket noggrant rikta effekten av strålning på tumören och därmed ta bort den.

Hypofysen: vad är den och vad är den ansvarig för i människokroppen, dess roll, funktion, sjukdom

I en levande varels kropp finns viktiga organ (hjärta, lever, hjärna, etc.). Förmodligen den mest komplexa och en av de viktigaste är hjärnan. Det centrala nervsystemets huvudorgan, det gör att alla andra organ i människokroppen fungerar. En av de viktiga delarna av hjärnan är hypofysen. I den här artikeln kommer vi att överväga vad det är, var hypofysen finns i en person, vad är dess struktur och vad är hypofysen ansvarig för.

Vad är hypofysen och var ligger den

Hypofysen är det huvudsakliga organet i det endokrina systemet, en rundad körtel av liten storlek. Han är ansvarig för alla andra körtlar i kroppen. Därför är det mycket enkelt att besvara frågan om var hypofysen finns hos människor. Det är beläget i hjärnan på dess nedre del, i den turkiska sadeln (benfickan), där den ansluter till hypotalamus (se bild nedan).

Vad ansvarar hypofysen för??

Den endokrina körteln ansvarar för produktionen av hormoner i olika organ:

 • sköldkörtel;
 • binjurarna;
 • bisköldkörtel;
 • genitalier
 • hypotalamus;
 • bukspottkörteln.

Det är viktigt att skilja hypofysen från en annan körtel - pinealkörteln. Dessa två formationer ligger på motsatta sidor av hypotalamus och har helt olika funktioner. Pinealkörtlarna ansvarar för cirkadiska rytmer och melatoninproduktion, men dess funktion har inte studerats tillräckligt..

Strukturen i hypofysen

Hypofysen är en liten bihang i hjärnan. Längden är 10 mm och bredden 12 mm. Dess vikt hos män är 0,5 gram, hos kvinnor - 0,6 gram, och hos gravida kvinnor kan nå 1 gram

Men hur lever hypofysen med blod? Blod kommer in i det genom två hypofysartärer (förgrening från den inre halspoten): övre och nedre. För det mesta kommer blod in i körtelens lobar genom den främre (överlägsna) artären. Genom att tränga in i hypotalamus-tratten tränger denna artär in i hjärnan och bildar ett kapillärnätverk, som passerar in i portvenerna, som skickas till adenohypophys, där de grenar igen och bildar ett sekundärt nätverk. Vidare, genom att delas upp i sinusoider, förser venerna organen med blod, vilket är berikat med hormoner. Ryggen förses med blod genom ryggartären.

Alla irritationer i de sympatiska nerverna kommer in i hypofysen och många små neurosekretoriska celler koncentreras i den bakre loben..

Små neurosekretoriska celler är relativt små nervceller lokaliserade i flera kärnor i hypotalamus och bildar ett småcells neurosekretoriskt system som reglerar frisättningen av hypofyshormoner.

Den anatomiska strukturen i hypofysen innefattar tre avdelningar (lobar):

 • adenohypophysis (främre lob);
 • mellanandel;
 • neurohypophysis (posterior lob).

Tänk på anatomi och histologi för varje hypofys.

Adenohypophysis: funktioner, vilka hormoner utsöndrar

Adenohypophys är den största andelen av hypofysen: dess värde är 80% av organets volym. Huvuddelen av cellerna i adenohypophys är körtelceller - adenocyter som utsöndrar hormoner.

Intressant fakta! Hos gravida kvinnor ökar adenohypofysen något, men efter förlossningen återgår den till sin normala storlek. Och hos personer i åldern 40-60 år minskar det något.

Adenohypophysis består av tre delar, vars bas är heterogena körtelceller:

 • distalt segment. Jag är rektor;
 • rörformigt segment. Består av skalformande tyg;
 • mellanliggande segment. Det är beläget mellan de två tidigare segmenten..

Adenohypofys huvuduppgift är att reglera många organ i kroppen. Huvudfunktionerna i den främre hypofysen:

 • ökad produktion av magsaft;
 • minskning av hjärtfrekvensen;
 • samordning av värmeöverföringsprocesser;
 • förbättring av rörelsens rörlighet;
 • tryckreglering;
 • påverkan för sexuell utveckling;
 • ökad känslighet för cellvävnad för insulin;
 • elevreglering.

Homoner som utsöndras av adenohypofys kallas vägar eller tropiska hormoner, eftersom de verkar på oberoende körtlar. Den främre hypofysen utsöndrar många olika hormoner:

 • somatropin - ett hormon som ansvarar för tillväxt;
 • adrenokortikotropin - ett hormon som ansvarar för att binjurarna fungerar korrekt;
 • folliculotropin är ett hormon som ansvarar för bildandet av spermier hos män, och hos kvinnor, en follikel i äggstockarna;
 • luteotropin är ett hormon som ansvarar för produktionen av androgener och östrogener;
 • prolaktin - ett hormon som ansvarar för bildandet av bröstmjölk;
 • tyrotropin - ett hormon som kontrollerar aktiviteten i sköldkörteln;

Neurohypophysis: struktur och funktioner

Neurohypofysen består av två delar: nervös och trattformad. Den trattformade delen förbinder hypofysen till hypotalamus, på grund av vilken frisättande hormoner (frisättningsfaktorer, liberiner) kommer in i alla lobar

I vävnaden i den bakre loben finns ependymala celler (pituitit), liksom ändarna på processerna för nervcellerna i hypotalamus. Axoner bildar hypotalamisk-hypofysen. Hormonerna vasopressin och oxytocin kommer in i hypofysen från hypotalamus längs dessa nervfibrer..

Funktioner för den bakre loben:

 • justering av blodtryck;
 • kontroll av vattenmetabolismen i kroppen;
 • reglering av sexuell utveckling;
 • minskad rörelsemotivitet;
 • hjärtfrekvensjustering;
 • vidgade pupiller;
 • ökade nivåer av stresshormoner;
 • ökad motståndskraft mot stress;
 • minskning i cellkänslighet för insulin.

Hormoner i den bakre hypofysen produceras av ependymceller och ändarna av neuroner, som är grunden för neurohypofysen:

 • oxytocin;
 • vasopressin;
 • vasotocin;
 • asparotocin;
 • mesotocin;
 • valitocin;
 • isotocin;
 • glumitacin.

De viktigaste hormonerna i den bakre loben är oxytocin och vasopressin. De samlas i depån och släpps sedan ut i blodet. Den första är ansvarig för minskningen av livmoderns väggar och frigörandet av mjölk från bröstet. Den andra - för ansamling av vätska i njurarna och minskning av väggarna i blodkärlen.

Mellanlig hypofysen

Den mellanliggande delen av hypofysen är belägen mellan adenohypofysen och neurohypofysen och är ansvarig för hudpigmentering och fettmetabolism. Denna avdelning producerar melanocytstimulerande hormoner och lipotropocyter. Den mellanliggande delen hos människor är mindre utvecklad än hos djur och förstås inte helt..

Tabell hypofysfunktion

Dela (avdelning)Hormonfunktioner
Adenohypophysis (främre lob)Follikelstimulerande hormonMognad av folliklar och spermier
Luteiniserande hormonTillväxt och utveckling av corpus luteum
prolaktinAmningstimulering
Sköldkörtstimulerande hormonBildandet av sköldkörtelhormoner i sköldkörteln
TillväxthormonTillväxt och mognad av alla celler
Adrenokortikotropiskt hormonReglerar produktion av hormoner i binjurarna (mineralokortikoider, glukokortikoider) såväl som androgener.
Neurohypophysis (posterior lob)Antidiuretiskt hormon (vasopressin)Det stimulerar sammandragningen av de släta musklerna i blodkärlen, inklusive i njurarna, vilket minskar filtreringen och utsöndringen av urin.
OxytocinStimulerar livmodersammandragningar under och efter förlossningen. Moderens "hormon för tillgivenhet" till barnet.

Utvecklingen av hypofysen i kroppen

Hypofysen börjar utvecklas i embryot först efter 4-5 veckor och fortsätter efter barnets födelse. Hos en nyfödd är hypofysmassan 0,125-0,25 gram och vid puberteten ökar den ungefär två gånger.

Den främre hypofysen börjar utvecklas först. Det bildas av epitelet, som är beläget i munhålan. Från denna vävnad bildas en Ratke-ficka (epitelutsprång), i vilken adenohypophys är körteln för extern sekretion. Vidare utvecklas den främre loben till den endokrina körteln och dess storlek kommer att öka upp till 16 år.

Lite senare börjar neurohypofys utvecklas. För honom är byggnadsmaterialet hjärnvävnad..

Intressant fakta! Adenohypophysis och neurohypophysis utvecklas separat från varandra, men till slut, efter att de kommit i kontakt, börjar de utföra en enda funktion och regleras av hypotalamus.

Vilka hypofyshormoner används för att behandla olika sjukdomar

 • Vissa hypofyshormoner används för behandling av olika sjukdomar och tillstånd:
  • oxytocin. Det används för svag arbetskraft eftersom det främjar livmodersammandragningar;
  • vasopressin. Det har nästan samma egenskaper som oxytocin. Deras skillnad är att vasopressin främst verkar på musklerna i kärlväggen och först då på de mjuka musklerna i livmodern och tarmen. Det sänker blodtrycket genom att utvidga blodkärlen;
  • prolaktin. Det hjälper kvinnor som har fött genom att stimulera mjölkproduktionen;
  • gonadotropin. Det förbättrar det kvinnliga och manliga reproduktionssystemets funktion.

  antigonadotropin. Använd för att undertrycka gonadotropiner.

Diagnos av hypofysen

Det finns fortfarande ingen teknik som omedelbart kan diagnostisera och bestämma alla avvikelser i denna multifunktionella körtelns funktion. Detta beror på det enorma utbudet av system som påverkas av hypofyshormoner.

Uppmärksamhet! Alla förfaranden som krävs för diagnos och behandling av störningar bör endast förskrivas av din läkare.

Om det finns symtom på en felaktig funktion i körtlarna, föreskrivs en differentiell diagnos, som inkluderar:

 • blodprov för närvaron av hormoner. Du kan kontrollera innehållet i blodet i nästan alla föreningar. Det måste komma ihåg att produktionen av vissa ämnen är förknippad med døgnrytmer, cykeldag (hos kvinnor), ålder och vissa andra faktorer..
 • dator eller magnetisk resonansavbildning med kontrast. Denna studie gör det möjligt för oss att identifiera volymetriska formationer av körtlarna på grund av deras ökade blodtillförsel..

Ingen studie kan övervägas i ett vakuum. Det är nödvändigt att utföra en omfattande diagnos samt utvärdera de kliniska manifestationerna av en möjlig patologi.

Hypofyssjukdom: orsaker och symtom

När ett organfel uppstår börjar förstörelsen av dess celler. Celler som utsöndrar somatotropa hormoner är de första som förstörs, sedan gonadotropa, och cellerna som producerar adrenokortikotropiner är de sista som dör..

Det finns många orsaker till hypofyssjukdom:

 • en följd av operationen under vilken hypofysen skadades;
 • nedsatt blodcirkulation i denna zon (akut eller kronisk);
 • huvud skador;
 • infektion eller virus som påverkar hjärnan;
 • ta hormonella läkemedel;
 • medfödd karaktär;
 • en tumör som komprimerar organet;
 • effekterna av strålning vid behandling av cancer;

Symtom på störningen kanske inte visas på flera år. Patienten kan bli störd av konstant trötthet, en kraftig försämring av synen, huvudvärk eller snabb trötthet. Men dessa tecken kan indikera många andra sjukdomar..

Störningar i hypofysen är antingen i överdriven produktion av hormoner eller i deras brist.

Med hyperfunktion i körtlarna, sjukdomar som:

 • gigantism. Denna sjukdom orsakas av ett överskott av tillväxthormoner., Som åtföljs av intensiv mänsklig tillväxt. Kroppen växer inte bara utanför utan också inuti, vilket leder till flera hjärtproblem och neurologiska sjukdomar med allvarliga komplikationer. Sjukdomen påverkar också människors livslängd;
 • akromegali. Denna sjukdom förekommer också med ett överskott av hormonet somatotropin. Men det, till skillnad från gigantism, orsakar en onormal tillväxt av enskilda kroppsdelar;
 • Itsenko-Cushings sjukdom. Denna sjukdom är förknippad med ett överskott av adrenokortikotropiskt hormon. Det åtföljs av fetma, osteoporos, diabetes mellitus och arteriell hypertoni;
 • hyperprolaktinemi. Denna sjukdom är förknippad med ett överskott av prolaktin och orsakar infertilitet, minskad sexdrift och frisättning av mjölk från bröstkörtlarna på båda sidor. Oftare manifesterar sig det hos kvinnor.

Hypofunktion i hypofysen är också ganska vanligt. Det kan vara antingen resultatet av en patologisk process eller artificiellt orsakad till exempel efter en operation på körtlarna. Med otillräcklig produktion av hormoner bildas följande sjukdomar:

 • dvärgväxt. Detta är motsatsen till gigantismsjukdom. Det är ganska sällsynt: 1-3 personer av 10 lider av en sådan sjukdom. Dvärgism diagnostiseras på 2-3 år, och oftare förekommer det hos pojkar;
 • diabetes insipidus. Denna sjukdom är associerad med en brist på antidiuretiskt hormon. Det åtföljs av konstant törst, ofta urinering och uttorkning..
 • Hypotyreos. Sjukdom förknippad med sekundär hypotyreos. Det åtföljs av en konstant nedbrytning, minskad intellektuell nivå och torr hud. Om hypotyreos inte behandlas, upphör all utveckling hos barn, och vuxna hamnar i koma med ett dödligt resultat.

Tumörer i hypofysen

Tumörer i hypofysen är godartade och maligna. De kallas adenom, eftersom de härrör från körtelvävnad. Det är fortfarande inte känt exakt av vilka skäl de förekommer. Tumörer kan bildas efter skada, långvarig användning av hormonella läkemedel, på grund av onormal tillväxt av hypofysceller och med en genetisk predisposition.

Det finns flera klassificeringar av hypofystumörer..

Beroende på tumörens storlek finns det:

 • mikroadenom (mindre än 10 mm);
 • macroadenomas (mer än 10 mm).

Lokalisering skiljer:

 • utbildning adenohypophysis;
 • neurohypofysbildning.

Enligt spridningen angående den turkiska sadeln:

 • endosellar (sträcker sig utanför sadeln);
 • intrasellar (sträcker sig inte bortom sadeln).

Enligt funktionell aktivitet skiljer de:

Det finns också många adenom förknippade med hormoner: somatotropinom, prolaktinom, kortikotropinom, tyrotropinom.

Symtom på hypofystumörer liknar symtom på sjukdomar orsakade av en funktionsfel i körtlarna.

Det är möjligt att diagnostisera en hypofystumör endast med en grundlig ögon- och hormonundersökning. Detta hjälper till att fastställa typen av tumör och dess aktivitet..

I dag behandlas hypofyseadenom med kirurgiska, strålnings- och medicinska metoder. Varje typ av tumör har sin egen behandling, som kan förskrivas av en endokrinolog och en neurokirurg. Kirurgiskt avlägsnande av tumörer är mest effektivt, men detta är inte alltid möjligt på grund av lokalisering av formationer och prevalens. Ibland, under påverkan av strålning och kemoterapi, kan tumören minska i storlek och bli operabel. I allmänhet är hypofysekirurgi väl förstått och liknande operationer är inte ovanliga på neurokirurgiska sjukhus..

Hypofysen är ett mycket litet, men mycket viktigt organ i människokroppen, eftersom den är ansvarig för produktionen av nästan alla hormoner. Men som alla andra organ kan det ha en kränkning av funktionerna. Svårigheten är att kränkningar av hypofysen ofta manifesteras av problem i helt olika organ och system, så det kan vara svårt för en läkare att hitta den verkliga orsaken till patientens problem. Tja, vanliga människor bör vara uppmärksamma på sig själva, undvika huvudskador och inte använda hormonella läkemedel utan läkares recept. Du måste noggrant övervaka din kropp och vara uppmärksam på även de mest mindre symtomen.

Hypofyshormoner och deras funktioner i kroppen

Hypofysen är det centrala organet i det endokrina systemet. Hypofyshormoner har en stimulerande effekt på ett antal organ - binjurarna, sköldkörteln, livmodern, äggstockarna och testiklarna och bröstkörtlarna. Dessutom stimulerar de tillväxt och utveckling av kroppen. Nedfallet av hypofysen kan leda till en mängd olika störningar, allt från dvärg och gigantism, som slutar med diabetes insipidus.

Hypofysen: vad är det

Hypofysen (hypofysen) är ett endokrin organ som är en del av hjärnan. Det är direkt förknippat med hypotalamus och är föremål för dess inflytande..

Hypofysen är liten (5–10 mm, 0,5–0,7 g), men påverkan på människokroppen är enorm. Det reglerar det endokrina systemets aktivitet - binjurarna, sköldkörteln och påverkar också könsdelarna hos kvinnor och män.

I hypofysen skiljer sig tre delar:

 • adenohypophysis (främre lob);
 • genomsnittlig (mellanliggande) andel;
 • neurohypophysis (posterior lob).

Hypofyshormonerna kallas tropisk eftersom de stimulerar arbetet i andra endokrina organ.

Tabell. Vilka hormoner producerar hypofysen?

Hormoner av adenohypophys (främre lob)

Neurohypophysis (posterior lob)

Vid neurohypofys produceras inte hormoner, men vasopressin och oxytocin aktiveras bara och ackumuleras. Stället för syntes av oxytocin och vasopressin är hypotalamus

Funktioner hos hypofyshormonerna

Adrenokortikotropiskt hormon stimulerar binjurebarken. Under dess påverkan påbörjas utsöndring av glukokortikoider - kortisol, kortikosteron, kortison. Glukokortikoider har flera viktiga funktioner:

 • minskning av inflammation;
 • undertryckande av allergiska reaktioner;
 • effekt på kolhydrat-, protein-, fett-, vatten-elektrolytmetabolism;
 • antishock action.

Produktionen av glukokortikoider regleras av ACTH enligt principen om negativ feedback - en ökad nivå av glukokortikoider undertrycker ACTH: s arbete, lägre, tvärtom, stimulerar.

ACTH stimulerar också produktionen av könshormoner i binjurebarken - nivåerna av progesteron, androgener och östrogener ökar. I mindre utsträckning påverkar ACTH produktionen av mineralokortikoider (aldosteron).

Produktionen av sköldkörtelstimulerande hormon regleras av flera faktorer:

 • påverkan av frigörande faktorer i hypotalamus;
 • negativ feedback;
 • døgnrytm - den högsta koncentrationen av TSH observeras på natten.

Tyrotropin stimulerar sköldkörteln och syntesen av tyroxin. Under påverkan av TSH, proteinsyntes, jodintag aktiveras också storleken på sköldkörtelcellerna.

prolaktin

Det huvudorgan som prolaktin verkar på är mjölkkörtlarna. Det stimulerar deras tillväxt och utveckling. Prolaktin är också nödvändigt för amning - det orsakar bildandet av mjölk efter graviditeten.

Prolactin påverkar inte bara laktogenes, det är också ansvarigt för hämning av ägglossningscykeln. Detta uppnås genom att undertrycka FSH-sekretion..

FSH-produktion regleras av hypotalamus. De viktigaste organen som den verkar på är äggstockarna hos kvinnor och testiklarna hos män.

Hos kvinnor påskyndar FSH follikulär utveckling och östrogenproduktion.

Hos män påverkar det testiklarnas celler - stimulerar spermatogenes.

Hos kvinnor beror FSH-nivåer på menstruationscykeln..

LH i människokroppen är nödvändig för reproduktion. I kroppen av en kvinna under påverkan av LH omvandlas den kvarvarande follikeln till corpus luteum. I framtiden börjar corpus luteum produktionen av progesteron - graviditetens huvudhormon. Hos män påverkar LH testikelceller som producerar testosteron.

Tillväxthormon är ett tillväxthormon hos barn och ungdomar. Det har följande effekter på kroppen:

 • aktiverar tillväxt i längd (tillväxt av långa rörformade ben);
 • förbättrar syntesen och hämmar proteinnedbrytning;
 • ökar innehållet i muskelvävnad;
 • minskar fettvävnad.
 • påverkar kolhydratmetabolismen - är en insulinantagonist.

Hormoner i mellanlappen

Melanocytostimuleringshormon ansvarar för produktionen av hud-, hår- och näthinnepigment.

Lipotropin stimulerar lipolys (fettnedbrytning) och aktiverar mobiliseringen av fettsyror. Lipotropins huvudfunktion är bildningen av endorfiner.

vasopressin

Vasopressin produceras i hypotalamus och ackumuleras i neurohypofysen. Den huvudsakliga effekten av vasopressin är på vattenmetabolismen. Det hjälper till att bevara vatten i kroppen. Detta uppnås genom att öka permeabiliteten hos uppsamlingsröret. Detta leder till ökad omvänt absorption av vatten, en minskning av den dagliga urinproduktionen och en ökning av cirkulerande blodvolym..

Dessutom påverkar vasopressin också det kardiovaskulära systemet. Det ökar vaskulär ton, vilket leder till en ökning av blodtrycket.

Oxytocin

Huvudeffekten av oxytocin är på livmodern - det stimulerar sammandragningen av myometrium. Detta är särskilt viktigt för att stimulera födelseprocessen..

Oxytocin påverkar också sexuellt beteende och skapar en känsla av koppling och förtroende..

Hormonsekretion

Det kan observeras med olika patologier:

Itsenko-Cushings sjukdom är en sjukdom där en primär ökning av ACTH-nivån leder till brist på glukokortikoider.

Addisons sjukdom - ökad ACTH inträffar en andra gång på grund av bristande binjurebark.

Ektopiska tumörer som producerar ACTH.

Cushings syndrom - ACTH-brist uppstår som svar på ökad glukokortikoidproduktion.

Med en ökning av TSH-nivåerna är det viktigt att undersöka tyroxinnivåerna. En ökning av TSH och en minskning av T4 indikerar primär hypotyreos.

En minskning kan indikera både en ökning och en minskning av sköldkörtelfunktionen..

Minskad TSH och tyroxin indikerar central hypotyreos.

En minskning av TSH mot bakgrund av en ökning av tyroxinnivåer indikerar hypertyreos.

En förändring i tyroxinkoncentration är förknippad med ett negativt feedback-system.

Ökningen kallas hyperprolaktinemi. Fysiologisk prolaktinemi utvecklas oftast vid amning, patologisk kan utvecklas under följande tillstånd: hypofystumör (prolaktinom), sjukdomar i hypotalamus, skrump, ektopisk utsöndring av prolaktin.

Hyperprolaktinemi kan orsaka menstruations oregelbundenhet hos kvinnor.

Sheehans syndrom, graviditet efter termin, tar antipsykotika.

Indikerar en överträdelse i systemet med negativ feedback mellan hypofysen och äggstockarna (testiklar).

Det leder till en minskning av nivån för kvinnliga eller manliga könshormoner. Hos kvinnor är konsekvensen amenoré, hos män, en minskning av spermier.

Överskott av tillväxthormon i barndomen leder till gigantism. Hos vuxna leder ett överskott av tillväxthormon till akromegali - en ökning i vissa delar av kroppen.

Brist på tillväxthormon i barndomen leder till nanism - tillväxthämning, samt försenad sexuell utveckling.

Med en minskning av vasopressinsekretion utvecklas Parkhon-syndrom - en sällsynt patologi som åtföljs av vätskeansamling i kroppen, minskad urinproduktion och brist på natrium i blodet.

Ett överskott av vasopressin leder till utveckling av diabetes insipidus. Sjukdomen manifesteras genom ökad utsöndring av urin (mer än 10 liter per dag), intensifierad av törst, trots användning av stora mängder vatten.

En ökning av blodoxytocin leder till livmoderhypertonicitet.

Oxytocinbrist leder till svag arbetskraft.

Video

Vi erbjuder dig att titta på en video om ämnet för artikeln.

Utbildning: Rostov State Medical University, specialitet "Allmän medicin".

Hittade du ett misstag i texten? Välj det och tryck på Ctrl + Enter.

Om leveren slutade fungera skulle döden inträffa inom en dag.

Förutom människor lider bara en levande varelse på planeten Jorden - hundar, av prostatit. Våra mest trogna vänner.

Fyra skivor mörk choklad innehåller cirka två hundra kalorier. Så om du inte vill bli bättre är det bättre att inte äta mer än två lobuler om dagen.

Om du faller från ett åsna, är det mer benäget att du rullar nacken än om du faller från en häst. Försök bara inte att motbevisa detta uttalande..

Vikten av den mänskliga hjärnan är cirka 2% av den totala kroppsvikten, men den förbrukar cirka 20% av syre som kommer in i blodet. Detta faktum gör den mänskliga hjärnan extremt mottaglig för skador orsakade av brist på syre..

Amerikanska forskare genomförde experiment på möss och drog slutsatsen att vattenmelonsaft förhindrar utveckling av åderförkalkning av blodkärl. En grupp möss drack vanligt vatten, och den andra en vattenmelonsaft. Som ett resultat var kärlen i den andra gruppen fria från kolesterolplack.

Även om en persons hjärta inte slår, kan han fortfarande leva under en lång tid, som den norska fiskaren Jan Revsdal visade oss. Hans "motor" stannade i 4 timmar efter att fiskaren förlorade sig och somnade i snön.

Den första vibratorn uppfanns på 1800-talet. Han arbetade på en ångmotor och var avsedd att behandla kvinnlig hysteri..

Många läkemedel marknadsfördes ursprungligen som droger. Heroin, till exempel, marknadsfördes ursprungligen som en hostmedicin. Och kokain rekommenderades av läkare som anestesi och som ett sätt att öka uthålligheten..

En utbildad person är mindre mottaglig för hjärtsjukdomar. Intellektuell aktivitet bidrar till bildandet av ytterligare vävnad för att kompensera för de sjuka.

Den sällsynta sjukdomen är Kurus sjukdom. Endast företrädare för Fore-stammen på Nya Guinea är sjuka med henne. Patienten dör av skratt. Det tros att orsaken till sjukdomen är att äta den mänskliga hjärnan..

Karies är den vanligaste infektionssjukdomen i världen som till och med influensan inte kan konkurrera med..

För att säga till och med de kortaste och enklaste orden använder vi 72 muskler.

Enligt studier har kvinnor som dricker några glas öl eller vin i veckan en ökad risk att få bröstcancer.

Om du bara ler två gånger om dagen kan du sänka blodtrycket och minska risken för hjärtattacker och stroke.

Fibrocystisk mastopati är en godartad förändring i bröstvävnad. Med andra ord, med mastopati inträffar fibrös spridning (anslut.

Hypofysfunktioner

Lästid: min.

Service namnPris
Stock! Inledande konsultation av en reproduktolog och ultraljud0 gnugga.
Upprepad konsultation av reproduktologen1 900 gnugga.
Inledande konsultation av en reproduktolog, Ph.D. Osina E.A..10 000 gnugga.
Bröst ultraljud2 200 gnugga.
Kvinnors hälsa efter 40-programmet31 770 gnugga.

Hypofysen är den mänskliga endokrina körtlar, som spelar en mycket viktig roll i hans liv. Det är beläget under hjärnbarken (i dess temporala del) och skyddas av sadelformade kranialben. Vikten av denna kropp kan inte överskattas. Så det är oumbärligt för att hela organismen ska fungera normalt, och ansvarar för många processer som förekommer i den.

Hypofysens utseende och roll

Hypofysen har en rundad form, liknande en liten ärt, vars vikt är ett halvt gram. Det är viktigt att förstå korrekt vilken funktion hypofysen utför..

Orgelet består av två lobar: den främre hypofysen och den bakre. Var och en av dem har sitt eget ansvar för vissa funktioner i kroppen. Så den främre loben (adenohypophysis) är större än den bakre och ansvarar för produktionen av sådana proteinhormoner som:

 • prolaktin, involverat i produktionen av mjölkkörtlar under mjölkning. Detta är den mest kända av hormonerna;
 • tillväxthormon, deltar i tillväxten av människokroppen. Förresten, dess överflöd väcker överdriven tillväxt, och bristen förstås naturligtvis honom;
 • gonadotropisk funktion av hypofysen. Gonadotropin är involverat i syntesen av könshormoner, både manliga och kvinnliga;
 • sköldkörtelstimulerande hormon som säkerställer normal funktion av sköldkörteln;
 • adrenokortikotropiskt hormon - stimulerande hypofyshormon, binjurebarkfunktion.

Neurohypofysen är den bakre loben i kroppen, tack vare vilka hormoner som:

 • oxytocin, som tillhandahåller muskelkontraktion av organ som tarmar, bröstkörtlar (under mjölkproduktion under amning), urinvägarna och gallblåsan och livmodern (under förlossningen). Ett stort antal av det produceras i den kvinnliga kroppen under förlossning och amning;
 • vasopressin, som förhindrar uttorkning av kroppen, kvarhåller vätska i den, och minskar också natriumhalten i blodet, aktivt avlägsnar den från njurarna.

Tabellen visar alla hypofyshormoner och deras funktioner

Främre hormoner

ACTH ansvarar för aktivitetsgraden i binjurarna och deras syntes av steroider och kortisol. Kortikotropin hjälper till att lyckas hantera en stressande situation, påverkar en persons sexuella utveckling och reproduktionsfunktion.

TSH är ett av hormonerna i den främre hypofysen. Den styr aktiviteten i sköldkörteln och stimulerar produktionen av triiodothyronin (T3) och tyroxin (T4).

Sköldkörtel- och hypofyshormoner är sammankopplade: tillfällig dysfunktion av ett organ innebär automatiskt en ökning av aktiviteten hos ett annat.

FSH ansvarar för bildandet av den prioriterade follikeln och därefter för dess brott och utvisning från ägget.

Follitropinaktivitet beror på fasen i månadscykeln.

LH ansvarar för början av ägglossning, utvecklingen av corpus luteum och dess funktionalitet under två veckor. Ägglossningstestet, som är så populärt bland de som vill bli gravid, baseras på en ökning av lutropin en dag före frisläppandet av ett moget ägg från äggstocken.

Tillväxthormon påverkar tillväxten och utvecklingen av kroppen. Längden på de rörformade benen på armar och ben, proteinsyntes beror på det. Efter 35 år börjar ämnets nivå sjunka stadigt. Dessutom fungerar tillväxthormon som ett immunostimuleringsmedel, korrigerar mängden kolhydrater, minskar kroppsfett, något tröster efter sugen.

Tillsammans med progesteron främjar prolaktin tillväxten och utvecklingen av bröstkörtlar hos kvinnor och reglerar också mängden mjölk under amning. Hos män kontrollerar det utsöndring av testosteron och ansvarar för spermatogenes..

Dessutom kallas detta hypofyshormon stressigt. Dess nivå i blodet stiger kraftigt med överdriven fysisk ansträngning och känslomässig stress.

Rygghormoner:

Oxytocin är en neurotransmitter. Hos män ökar det styrkan, hos kvinnor är det ansvaret för bildandet av moderinstinkt. Nivån på ämnet stiger från ett gott humör. Ångest, smärta och stress hämmar produktionen av oxytocin.

Nivån av vasopressin stiger kraftigt med stor blodförlust, sänker blodtrycket, dehydrering. Ämnet avlägsnar effektivt natrium från vävnaderna, närar dem med fukt och stimulerar tillsammans med oxytocin hjärnaktivitet.

Hormoner i mellanlappen:

MSH ansvarar för produktionen av melanin och skyddet av huden mot UV-strålar.

Läkarna tror att det är MSH som provocerar den aktiva tillväxten av melanocyter och deras ytterligare degeneration till en cancerös tumör.

Ämnet stimulerar förbränningen av kolhydrater i kroppen, minskar kroppsfett.

Beta-endorfin sänker tröskeln för smärta och stress, är ansvarig för reaktionen i kroppen i ett tillstånd av chock, slöser aptiten.

Blodtillförsel till den främre och bakre hypofysen kännetecknas av funktioner som till stor del bestämmer deras funktion. Adenohypofysen av den direkta artärtillförseln får inte, och blod flödar in i det från medianhöjningen genom porosystemet i hypofysen. Denna egenskap hos hypofysen spelar en viktig roll i regleringen av adenohypofysens funktioner.

De främre och bakre hypofysen utför sina funktioner oberoende.

Hypofysen har ett ben som fungerar som organets kopplingselement med hypotalamus. Benet är utrustat med ett rutnät av de minsta artärerna och kapillärerna som tjänar till att mata hypofysen i hypofysen. Och hypotalamus, i sin tur, är det subkortiska mitten av det nervösa autonoma systemet, som styr kroppens bildning av hormoner. Det består av neuroner som utsöndrar statiner och liberiner, som ansvarar för intaget av vissa hormoner i cirkulationssystemet..

Alla funktioner i ett så viktigt organ som hypofysen förstås inte ens av modern medicin. Endast de grundläggande funktionerna i hypofysen är kända: det avgör omvandlingen av ämnen i kroppen. Det styr nämligen syntesen av kemikalier. I synnerhet är hypofysens tillväxthormonfunktion ansvarig för produktionen av anabola hormoner, som tillhandahåller aktivering av proteinsyntes, lipolys, glykogenansamling och cellmitos. Med en minskning av hypofysens somatotropiska funktion uppstår en minskning av mänsklig tillväxt, vilket leder till att dvärgism utvecklas. Laboratoriebedömningar av hypofysen somatotropisk funktion utförs om en person har överdriven tillväxt eller dess avmattning, svettning, håravfall, osteoporos, utvecklingen av porfyri.

Hur många proteinhormoner som produceras av kroppen är inte heller känt. Det är bara tydligt att det reglerar balansen mellan dessa hormoner, som människokroppen behöver. Medicin insisterar på att hypofysen, som utför sin funktion korrekt, är en livsregulator, en garant för en persons livslängd och god hälsa. Hämning av hypofysfunktion kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för människokroppen..

Hypofyssjukdom

Hypofysdysfunktion de senaste åren är mycket vanligare än tidigare. Dysfunktion av hypofysen hos kvinnor och män återspeglas i könsorganet och påverkar sexualiteten. Teckenens specificitet är karakteristisk för alla sjukdomar i hypofysen. Patologier av detta organ orsakar allvarliga sjukdomar av endokrin natur. De uppstår som ett resultat av en otillräcklig mängd producerade hormoner. Den minskade funktionen av hypofysen är hypopituitarism. Tänk på de sjukdomar som utvecklas i båda fallen.

Med otillräcklig hypofysfunktion kan följande sjukdomar bildas:

 • Hypotyreos;
 • dysfunktion i sköldkörteln;
 • brott mot sexuell funktion;
 • dvärgism, om det inte finns tillräcklig produktion av hormoner i barndomen;
 • försening i utvecklingen av sexuell funktion med brist på hormoner i barndomen.

Överdriven produktion av hormoner i kroppen leder också till ett antal allvarliga störningar. Så, sjukdomar som:

 • diabetes;
 • osteoporos;
 • hypertoni;
 • psykiska störningar av varierande svårighetsgrad;
 • gigantism;
 • sexuell dysfunktion upp till impotens och infertilitet.

Alla ovanstående patologier orsakas av funktionsfel i hypofysen, som fortskrider parallellt med det utbyt-endokrina syndromet, som i sin tur utvecklas på grund av uppkomsten av en patologisk formation på kroppen.

Återställning av hypofysfunktionerna beror på omvändbarheten av själva patologin, vilket orsakade tillståndet.

Hypofysenom

Av vissa skäl utvecklas ett adenom i hypofysen, nämligen dess körteldel. Detta är en tumör av godartad natur, som med tiden blir större och sätter tryck på den intrakraniella strukturen i denna mycket körtelvävnad. Adenom kan uppstå på grund av traumatisk hjärnskada eller de negativa effekterna av neuroinfektion.

Tecken som indikerar utvecklingen av en tumör är det endokrina metaboliska syndrom, vilket orsakar uppkomsten av olika förändringar av oftalmoneurologisk natur. Detta är symtom som huvudvärk, synskador, manifesteras i förändringar i synfält, svårigheter i ögonrörelser..

Beroende på vad sjukdomsförloppet och utvecklingen bestäms bestäms diagnostiska åtgärder och behandling av adenom. I varje enskilt fall finns det kontraindikationer. Vad man ska göra bestäms enbart av en specialist. Diagnostiska åtgärder för förekomst av symtom som är karakteristiska för adenom är några kliniska undersökningar samt magnetisk resonansavbildning..

Om efter diagnos bekräftades närvaron av adenom förskrivs intensiva metoder för läkemedelsbehandling. Dessutom förskrivs strålterapi mycket ofta på grund av metodens höga effektivitet (exponering för radiovågens patologi). Vilken typ av läkemedel att förskriva, bestämmer specialisten baserat på adenomets egenskaper i båda fallen, stadiet för dess utveckling. Det måste sägas att ovanstående behandlingsåtgärder endast tillämpas under förutsättning att tumören är liten.

Om adenomen befinner sig i ett framskridande skede (har nått tillräckligt stor storlek), hjälper inte medicinering och radiovågstrålning. I detta fall beslutar läkaren, efter att ha analyserat ett antal möjliga kontraindikationer, om utnämningen av kirurgisk ingripande. Således avlägsnas tumören kirurgiskt.

Hypofyseadenom är förknippat med sjukdomar som:

 • Amenorré är en kränkning av menstruationscykeln. En viktig punkt i denna sjukdom är hur man kan återställa hypofysens funktion i frånvaro av menstruation;
 • Gynecomastia - patologisk tillväxt av mjölkkörtlarna hos män;
 • Hyperkorticism - överdriven produktion av glukokortikoider av binjurebarken, som bland annat kan provoceras av hypofyseadenom;
 • Hypotyreos - otillräcklig sköldkörtelfunktion;
 • Prolaktinom - den vanligaste formen av hypofyseadenom, som manifesteras i överproduktion av hormonet prolaktin.