Röstinställning

Struphuvudet är en del av andningsorganen. Den här webbplatsen ansluter farynx och luftstrupen till varandra. Den har också en röstenhet. Därför är en av huvudfunktionerna i struphuvudet skapandet av ljud. Det är flexibelt och består av täta tyger..

Struphuvudets roll

Struphuvudets struktur och funktioner samt dess roll är sammankopplade. Beroende på var den befinner sig är struphuvudets roll att släppa luft igenom och förhindra att främmande föremål kommer in i det nedre luftvägarna..

En av de skyddande funktionerna i struphuvudet är utvisning av främmande föremål som redan har trängt igenom andningsvägarna. Detta görs genom hosta och andra reflexiva åtgärder..

För att initiera en hosta måste du ta ett djupt andetag. I detta fall kommer luft att passera genom röstsnören, samtidigt kommer struphuvudet att stiga och stämlumen täcks tätt. En skarp andning kommer att leda till att ledbanden öppnas, och en luftström kommer att pressa föremålet ut ur halsen..

Strukturen i struphuvudet

Denna kropps funktioner och roll utförs på grund av dess unika struktur. Ramen består av brosk som är sammankopplade och kan röra sig. De är sammankopplade av ligament och leder, vilket säkerställer deras rörlighet. Arten av broskets rörelse bestäms av vilka funktioner i struphuvudet som utförs vid ett visst ögonblick.

Brosk är indelat i enkel och parad. Och de, och de, det finns tre. Singlar representeras av följande brosk:

 • cricoid;
 • sköldkörtel;
 • epiglottis.

Ihopkopplade brosker inkluderar följande:

Den största storleken kännetecknas av sköldkörtelbrosk. Det bildas genom att ansluta två plattor med fyra hörn. Hos män ansluter de sig i en vinkel på 90 grader, och hos kvinnor - under en trubbig (cirka 120 grader). På bakre kanter på båda plattorna finns två par horn på topp och botten.

Cricoidbrosket är basen för hela struphuvudet. Plattan är vänd bakåt medan broskbågen är framåt. Dess undre kant är kombinerad med luftrörets broskande ring. Dessutom är cricoidbrosket kopplat till två andra, nämligen arytenoid och sköldkörtel. Två kopplingspar fungerar som ett kontaktdon.

En annan stor brosk är kilformad. Det kännetecknas av dess längd och vestigialitet. Det hornformade brosket är litet i storlek. Basen på detta brosk är på toppen av arytenoid.

Epiglottisbrosket täcker struphuvudet i dess övre del. Den ansluts till sköldkörtelbrosket och till hyoidbenet. I det första fallet hjälper skölden och halsbandet, och i det andra, hyoid epiglottis.

När det gäller funktionellt värde är de viktigaste arytenoidbrosken. Två processer avviker från dem. Framåt - röst och rygg - muskel.

Lederna

I listan över vilka funktioner struphuvudet utför, upptar ljudproduktionen en av huvudplatserna. Det kan bildas ljud i struphuvudet på grund av rörligheten i brosket, vilket i sin tur uppnås genom leder och ligament.

Det finns två leder i struphuvudet. Den första kallas cricothyroid, och den andra - cricoid. Båda är parade. Kricotyreoideskarven bildas på grund av det faktum att ledytor är belägna på sköldkörteln och krikoida brosk. I det första fallet är en sådan yta belägen på det undre hornet och i det andra framför. Skarven kan röra sig längs frontaxeln. Under rörelse kan sköldkörtelbrosket luta sig framåt. Detta händer när musklerna dras ihop..

Cricoidförbandet bildas från ytorna på arytenoid- och cricoidbrosket. Om den första fogen rör sig längs frontaxeln, sker rörelsen vertikalt i fallet med denna fog. Under rörelse kan de vokala processerna såväl som ledbanden som är fästa vid dessa avviker till sidorna och komma närmare. Detta får glottis att smalna eller breddas..

Muskel och vägg

Larynxens funktioner utförs tack vare musklerna, som är indelade i tre typer:

 • dilatators;
 • konstriktorer;
 • muskler som förändrar stämmans spänningar.

Dilatorer ansvarar för att minska glottis och inre struphuvud. Samtidigt utför dilatatorer motsatt funktion - utvidgningen av glottis och struphuvud.

Larynxväggen består av 5 element:

 • fiberelastiskt membran;
 • slemhinna;
 • brosk;
 • muskel
 • bindvävshölje.

Membranet fungerar som en bindväv. Det är beläget direkt under struphuvudet. Slemhinnan täcks fullständigt av cilierat epitel. Anslutningsmembranet täcker hela struphuvudet. Dess beståndsdelar är elastiska fibrer..

Inre struktur

Utåt liknar laryngealröret ett timglas - över och under det är brett och smalnar närmare mitten. I larynxens centrum är glottis. Det är tröskeln för röstsnören, som är vita muskulära sammandragningar med ett pärligt ton. De består av övre och nedre delar. Det finns en fri gräns mellan dem..

Västkroppen avslutas med veck. Kanterna på sköldkörtelbrosket omger det. Före vestibulen är hörnet av samma brosk, såväl som epiglottis. I struphuvudet finns dessutom ett bakutrymme. Det är beläget under glottis och ansluter till luftstrupen. Denna del är ofta inflammerad hos barn och fylld med mjuk vävnad..

Sköldkörtelplattorna konvergerar och bildar en commissure. På baksidan är ligamenten fästa vid arytenoidbrosket. Mellan västkroppen och ljudgapet är ventriklar med en slitsliknande form. De sträcker sig till de skopade palatsveckarna. Det finns tillfällen då de slitslika ventriklarna når hyoidmembranet i sköldkörteln.

Blodförsörjning

Subklaviska och karotisartärerna ger blodflöde till struphuvudet. Följande artärer ligger intill den:

 • överlägsen sköldkörtel;
 • nedre sköldkörteln;
 • rygg struphuvud;
 • struphuvud.

Parallellt passerar venskärl genom halsvenerna. Från toppen av struphuvudet passerar kärl till toppen av halsvägarna. De är fyllda med lymfvätska. Från den jugular tract kommer denna vätska in i de pre-gutturala punkterna och till de återkommande nerverna..

Mänskliga larynxfunktioner

Efter att struphuvudets struktur har studerats bör dess huvudfunktioner analyseras. Det första som nämns är skyddande. Larynx skyddar lungorna från främmande föremål.

Den andra funktionen av struphuvudet i andningsorganen är att reglera luftflödet. Den tredje funktionen kallas röst. På grund av vibrationer orsakade av luft skapas ljud.

Vilka funktioner har struphuvudet ännu? Överväg ytterligare.

Skydds- och andningsfunktioner

Dessa två funktioner är sammankopplade. Komprimering och expansion av gapet gör att du kan rikta luftflödet när de kommer in i struphuvudet. Samtidigt utför körtlarna som täcks av epitelet skyddsfunktionen för struphuvudet i andningsorganen. Struphuvudet har ett stort antal nervändar med en mycket hög känslighetsnivå. Därför, om mat oavsiktligt kommer in i den vestibulära delen, kommer en person omedelbart att uppleva en hostande, tack vare vilket ett oönskat element kommer att kastas ut till inloppet. En främmande kropp kan elimineras inte bara genom att initiera en hosta, utan också på grund av gagreflexen, som oftast manifesteras hos barn.

Förutom att blockera inträde av föremål från tredje part i lungorna, manifesteras struphuvudets funktion i uppvärmning och fuktning av luftmassor. Dessutom rengörs luften från damm och de gasformiga föroreningarna som finns i den neutraliseras.

Det bör noteras att vid processen för att förhindra att främmande kropp kommer in i lungorna stänger glottis, vilket orsakar en kramp. Om den är mycket stark kan detta leda till kvävning, som i vissa fall slutar i döden.

Struphuvudets röstfunktion

Detta är den tredje funktionen som struphuvudet utför. Det ligger i det faktum att på grund av fluktuationer i stämbanden, som orsakas av en luftström vid utandning, bildas vissa ljud.

Ljudet som kommer från struphuvudet är dock väldigt tyst och svagt. För att honom ska bli stark måste han gå igenom hålrummet. Först därefter får rösten vissa funktioner som är karakteristiska för en viss person.

Ljudet som kommer ut ur struphuvudet har ett antal övertoner. Beroende på läpparnas och tungans läge kan ljudet och klangens röst variera.

Röstkaraktäristik

De viktigaste är sortiment, styrka och timbre. Kraften påverkas av luftens spänning under utandning och kraften som de verkliga stämbanden är anslutna till. Spänningen på samma ligament bestämmer tonhöjden för röst. Baserat på en persons livssituation borde han kunna reglera styrkan i sin röst. Det är viktigt att kunna tala både tyst och högt.

En rösts klang bestäms av hur en person använder sina resonatorer. Ju bättre han gör det, desto mer sonorös färg. Klänningen är en unik färg. En person kan inte kontrollera sina undre resonatorer, samtidigt kan användningen av övre resonatorer utbildas och perfektioneras.

När det gäller intervallet representerar det antalet toner som rösten sänder ut. En typisk röst kännetecknas av en rad en och en halv oktaver, även om 3-4 toner används i vardagen. Ju bredare intervallet är, desto mer uttrycksfullt kommer personens tal att vara..

Röstenhet

Röstsnörena är fästa på ena sidan till arytenoidbrosket, och på den andra på sköldkörteln. När de inre musklerna i struphuvudet börjar sammandras leder detta till en förändring i spänningsnivån på stämbanden, vilket i sin tur får glottis att ändra form.

När du andas ut börjar ledbanden att vibrera och skapa ett ljud. En man gör vokaljud. Nästan alla konsonanter bildas med hjälp av tungan, gommen och läpparna. Men struphuvudet kan också skapa konsonantljud. Detta gäller glottalkonsonanter..

Glottal är de konsonanter som bildas när stämbanden stängs. Det finns en så kallad laryngeal båge, som är ett dövt laryngealt explosivt konsonantljud. Den vanligaste laryngeala bågen är på tyska. Det är hon som ger det en specifik skärpa. Även på tyska finns det inga ord som börjar med en vokal. Denna egenskap är också karakteristisk för det arabiska språket. Om den första bokstaven i ett ord är en vokal, läses den från struphuvudet.

På ryska är laryngeal bågen inte så vanlig. Hon uttalas bara i några få interjektioner. Ett exempel är ordet "inte-a." Dessutom kan den laryngeala bågen uttalas med en tydlig åtskillnad mellan två konsonantljud, till exempel: "a-erob", "och-onizer", "åska-kran", etc. Som ni ser, på det ryska språket, har inte laryngeal bågen någon meningsfull till skillnad från tyska och semitiska. Det indikeras av en apostrof eller bok h. På arabiska språket används bokstaven "Hamza" för att beteckna laryngeal båge.

En av de många skillnaderna mellan en person och primater är att han ljuder under utandning, medan alla andra primater gör detta genom inandning. Forskare föreslår att en sådan skillnad i funktionsprincipen för vokalapparaten är det främsta skälet till oförmågan att lära primater att tala.

Röstutveckling

Rösten hos barn börjar utvecklas från och med sin födelse och blir mer och mer kraftfull. Närmare puberteten uppstår en mutation under vilken rösten förändras. Detta händer både hos pojkar och hos flickor, men i starkare kön är förändringarna mycket ljusare, eftersom de har ett stort struphuvud. Processen att byta röst kan pågå i flera månader. I vissa fall försenas detta i upp till ett år..

Utvecklingen av rösttal är känd för dess ojämnhet och miljöberoende. Ofta, vid ett års ålder, kan ett barns ordförråd räkna 10 ord. Efter ytterligare 12 månader kan det öka 3-4 gånger. Ordförrådet för ett genomsnitt 14-årigt barn lämnar 15-20 tusen ord.

Slutsats

När det har fastställts vad struphuvudet representeras och vilka funktioner det är, kan man dra slutsatsen att detta organ spelar en mycket viktig roll i det mänskliga andningsorganet. Den består av rörligt brosk. Huvudfunktionerna i struphuvudet är skyddande, andningsorgan och fonator (ljud).

Detta segment av luftvägarna förhindrar penetrering av främmande partiklar i dem och skjuter också ut redan fångade element på grund av hosta och kräkningar. Också larynxen värmer och rensar luften, och på grund av vibrationer i ledbanden kan olika ljud bildas (mestadels vokaler, men glottalkonsonanter som är ovanliga för ryska tal kan bildas).

Stämband

Stämband

Vi känner alla till magin i ett leende, en gångs svåra charm och blickens kraft. Och vi minns inte alls att den mänskliga rösten också kan ge ett starkt intryck. Så när vi startar en konversation med en främling känner vi ibland obegriplig sympati och ibland till och med ogillar och besvikelse.

Vad avgör ljudet till en röst? Experter i denna fråga anser att skulden är två "pärlemorsbuntar", vars namn är stämbanden. Vad tycker de om, vad är de rädda för, var finns de och hur förändras de under hela livet? Om detta och mycket mer beskrev vi i vår artikel "vokalakkord".

Strukturen för stämbanden

Röstsnören, eller som de kallas röstveckarna, är inte bara ansvariga för röstbildning, utan deltar också i skyddet av de nedre luftvägarna (bronkier och lungor) från intag av mat, vatten och främmande kroppar. Stämbandet är inte enhetligt i kompositionen. Den har bindväv och muskelvävnad, som täcks på alla sidor av slemhinnan. För övrigt har slemhinnan i slemhinnan samma struktur som slemhinnan i mag-tarmkanalen, såväl som könsstämningssystemet.

Tydligen finns det därför en populär åsikt om sambandet mellan röst och sexualitet. Det finns emellertid ingen vetenskaplig bekräftelse på denna hypotes. Men det är absolut exakt bevisat att nivån på könshormoner i kroppen hos en man och en kvinna kan påverka rösten betydligt.

Och allt för att struphuvudet tillhör hormonberoende organ, det vill säga storleken på struphuvudet, dess längd, bredd, tjocklek och elasticitet i vokala veck varierar beroende på förhållandet mellan kvinnliga och manliga könshormoner.

Röst: hög eller låg

I barndomen är larynxen hos en pojke och en flicka inte så mycket olika, så deras röster låter ungefär samma. Men när de utsätts för manliga könshormoner, under puberteten, pojkens struphuvud förlängs, expanderar, adams äpple börjar sticka starkare ut och röstsnören tjocknar. Som ett resultat av alla dessa metamorfoser ändras luftvägarnas konfiguration markant och rösten blir grovare och lägre.

Flickans röst genomgår också mindre förändringar och blir lite högre eller lägre än tidigare. Även om det finns män och kvinnor med röster som är atypiska för sitt kön, är detta troligtvis ett undantag från regeln som orsakas av en genetisk predisposition eller hormonell obalans (när en kvinna i kroppen producerar överskott av testosteron och en man har östrogen).

Inte konstigt för två århundraden sedan kastrerades tenorpojkar med goda vokala förmågor och avsiktligt berövade dem manliga könshormoner. På grund av detta utvecklades inte struphuvudet enligt den manliga typen, och röstkablarna förblev lika tunna och elastiska som hos ett barn.

Gammal kvinnas röst

I början av åldern genomgår en persons röstkablar en annan åldersrelaterad förändring. Alla samma könshormoner påverkar det. Efter en viss tid upphör hormoner att produceras i rätt mängd. Med dessa processer förvärras blodtillförseln till slemhinnan, den blir tunnare, mindre elastisk och torrare. Röstet blir svagt och skrattande på grund av stängsnord som inte stängs av.

Men inte bara ålder förstör rösten. De ökända dåliga vanor - rökning, alkoholberoende, liksom att vara i ett dammigt rum kan avsevärt försvaga röstsnören, eftersom damm, nikotin och alkohol är mycket starka irriterande ämnen i struphuvudet. Och som ett resultat inträffar en kramp i kärlen som tränger igenom struphuvudet medan röstsnörens näring störs. Röstens höghet går förlorad, den förvandlas till en karakteristisk hes.

Effekten av förkylning på stämbanden

Jag gillar inte stämbanden och kylan, särskilt om du behöver skrika eller prata mycket. Det var förkylningen som gjorde sina korrigeringar till ljudet från den berömda ryska skådespelaren Vasily Livanov, som uttryckte Carlsons universella favorit, krokodilen Gena och naturligtvis den legendariska detektiven Sherlock Holmes. I gryningen av sin skådespelerska karriär spelade Vasily Livanov i Mikhail Kalatozovs "Unsent Letter".

Enligt regissörens idé måste skådespelarna inte bara spela i kylan, utan också att uttrycka sin roll i kylan. Efter detta tappade Vasily Livanov sin röst under lång tid. Det var möjligt att returnera det först efter en lång behandling, men det började låta helt annorlunda, efter att ha fått den mycket libanesiska hesheten. Men en knäckt röst är inte alltid konsekvenserna av en sjukdom..

Vladimir Vysotsky, till exempel, hans legendariska röst kom från naturen. Och skådespelaren Nikita Dzhigurda "härdade" ligamenten i tonåren, när han och hans vänner sjöng Vysotskys låtar från morgon till kväll.

Vocal cord nodules

30% av talapparaten består av muskler, och de kan tröttna som andra muskler, till exempel armar och ben. Därför, prata 2-3 timmar, behöver en person i röst- och talyrket ytterligare sömn i cirka 8-9 timmar.

Detta är den tidsperiod som krävs för att återställa stämbanden. Att försumma dessa regler kan bidra till heshet och orsaka heshet eller röstförlust..

Om röstförlust inträffade från att delta på en rockkonsert eller stadion, måste en person bara vara tyst ett par dagar. Men om det under lång tid är skoningslöst att utnyttja vokalveckarna kan detta bidra till bildandet av stämknudlar - det här är specifika godartade neoplasmer på struphuvudet, som i sin tur förhindrar att röstsnören stängs, vilket orsakar heshet (yrkessjukdom hos sändare, sångare och lärare).

Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede, när nodulen just formas, kan problemet lösas med hjälp av läkemedel och fysioterapi, som måste fyllas i röstsnören. Om nodulen redan har bildats, kan bara otolaryngologen återställa skönheten i ljudet.

[meddelande typ = ”info”] Sjungande knutar kan visas inte bara i sångare, utan också hos barn. Särskilt om de ofta skriker högt och under lång tid. [/ Meddelande]

Förhållandet mellan benen och stämbanden

Vid kallt väder gillar inte stämbandet våta ben, eftersom framskjutningspunkterna för ENT-organen och särskilt struphuvudet är på fötterna. Därför kan benhypotermi ofta orsaka halsont och heshet. Det är mycket viktigt under sjukdomen att inte bara värma halsen med torra kompresser, utan också att hålla fötterna varma.

Det är bra att göra inandningar med avkok av örter (eukalyptus, kamomill) under denna period, som har en sammandragande, antibakteriell och antiinflammatorisk effekt. För att andas in ånga är det samtidigt nödvändigt att vara på ett säkert avstånd (30 cm mellan ångkällan och nasofarynx), så att inte slemhinnan bränns med varm luft.

Sjuka stämband behöver vitamin A och E, som förbättrar vävnadstrafiken, återställer celler i slemhinnorna i kroppen och immunsystemet. Vitaminer i grupp B är också nödvändiga, men inte som en del av produkterna, utan som inandningar eller infusioner av vitaminblandningar och sammandragande lösningar av kolloidalt silver.

Stämningsträningsträning

Paradoxalt nog kan röstkablarna tränas. Det är riktigt ganska svårt att göra det själv, så de som vill "tämja" sin baryton vänder sig till foniser och fonopedister. Det är de som lär vokalister och högtalare att ordentligt dra åt muskeln i struphuvudet och kontrollera luftflödet efter eget gottfinnande. Tack vare dessa hemligheter behärskar många sångare de högsta anteckningarna och får publiken till ekstase.

Men inte en enda fonitor kommer att kunna lära en person att sjunga om han inte naturligtvis har en röst och hörsel. Specialister kommer inte att kunna "reforgue" den oförskämda rösten, vilket gör den tunn och sonorisk, som var fallet med vargen i berättelsen om de sju barnen. Även om det teoretiskt kan uppnås med plastikkirurgi för att ändra struphuvudet. Men för tillfället är det mer som en fantasi.

Stämband

Organet för röstbildning är ett av de viktigaste strukturella elementen i människokroppen, vars funktion är att skydda lungorna och bronkierna från inträngande av främmande ämnen, vatten och mat. Eftersom huvuddelen av den mellersta sönderfallet är röstsnören på båda sidor av struphuvudet.

Innehållet i artikeln

Ett stort antal muskler deltar i arbetet med elastiska formationer. Luften som kommer in i dem orsakar vibrationer och vibrationer, så att en person kan göra olika ljud och bilda ord. Under förkylning reduceras utrymmet mellan ligamenten avsevärt. Obehagliga känslor uppträder i halsen, vilket komplicerar tal, leder till heshet eller fullständig röstförlust.

När de pratar närmar sig struphuvudet, spänner och vibrerar tills all luft kommer ut. Ljudens höjd beror på graden av deras spänning. Men för att se den fullständiga bilden av denna kropps arbete och förstå dess korrekta funktion, är det nödvändigt att ha en uppfattning om den komplexa struktur, som stämbanden är en del av.

Strukturen i struphuvudet

Den övre delen av luftvägarna ligger mellan luftstrupen och svalget. Den senare är en långsträckt kanal som förbinder munhålan och bihålor med struphuvudet och matstrupen. Beroende på personens ålder kan storleken variera. Bestående av epiglottis, sköldkörtel- och cricoidbrosk, röstsnören och luftröret är organet inuti täckt med ett membran som utför skyddande, näringsmässiga och andra funktioner. Den yttre delen av struphuvudet i struphuvudet täcks av muskler och fibrer, som skiljer det från närliggande formationer.

Organets inre yta består av fibrösa och fibrösa muskelveck. Och om de förstnämnda inte är tillräckligt utvecklade och inte deltar i bildandet av ljud, är de senare direkta deltagare i denna process..

Ligamentens patologi

De elastiska formationerna som är ansvariga för röst och tal är mottagliga för olika sjukdomar. Här är ett exempel på några av dem..

 • granulom Inflammation till följd av en skada på struphuvudet samt irritation. Rösten får heshet, en känsla av närvaron av en främmande kropp visas i organet, från vilken man vill bli av. I detta fall utstrålar smärtan till aurikeln. Såren som bildas av sjukdomen är ljusrosa och kan växa. I dessa fall utförs konservativ behandling och om den är ineffektiv utförs en operation. Men om granulom inte är irriterad, kan det lösa sig själv.
 • Överbelastning av ledband kan leda till bildandet av godartade tillväxter. I detta fall bildas tätningar som växer med tiden. Ett uttalat symptom är heshet. En sådan kronisk sjukdom kräver ständig övervakning av en läkare. För att minska svullnaden i struphuvudens veck föreskrivs behandling med steroidläkemedel. Ta bort neoplasmer med laser eller kryokirurgisk metod.
 • Polyper. Uppträder i mitten av röstveck som en följd av skada. Liksom i tidigare fall åtföljs patologi av heshet och en känsla av närvaron av en främmande kropp i halsen. Storleken på polypperna är olika. Med ineffektiv röstterapi löses problemet kirurgiskt.
 • Spastisk dysfoni är en sjukdom orsakad av förflyttning av veck. Orsakerna till patologi är psykiska störningar, stress. Det kommer till uttryck i röstens onaturlighet och dess stramhet. För att lindra det smärtsamma tillståndet förskrivs patienten injektioner. Det är omöjligt att helt bota sjukdomen.
 • Phonasthenia. Det bromsar processen att stänga veck och är en konsekvens av överbelastning av ligament eller nervsystemet. Den kroniska sjukdomsförloppet kan helt beröva patienten en röst. Vid behandling av inflammation rekommenderas inte patienten att prata.
 • Cancer i stämbanden. Orsaken till en fruktansvärd åkomma kan vara rökning, överdriven alkoholkonsumtion samt ett antal olika sjukdomar, utan att ignorera vilket leder till maligna tumörer. Tumören avlägsnas genom kirurgisk ingrepp samt genom strålning.
 • Intag av främmande kroppar i kroppen under inspiration och vid förtäring orsakar svullnad i struphuvudet, vilket gör andningen svår. Avlägsnande av främmande kropp utförs med hjälp av ett bronkoskop.
 • Patologierna för stämbanden inkluderar difteri och falsk grupp.
 • Laryngit. Tillsammans med obehag i halsen och torr hosta. Det uppstår som ett resultat av allergier, virussjukdomar, hypotermi, rökning, dricka alkohol, dålig ekologi.

Orsaken till smärta i stämbanden

Det finns också många andra allvarliga patologier som är extremt sällsynta. Dessa inkluderar:

 • olika skador;
 • giftiga ämnen som kommer in i struphuvudet under inspiration;
 • tuberkulos, vilket är extremt farligt.

Diagnos av sjukdomar i struphuvudet

För att fastställa orsaken till inflammation måste du kontakta en specialist och genomgå en grundlig undersökning, vars komplex inkluderar följande medicinska åtgärder:

Oftast påverkar sjukdomar i stämbanden personer vars yrke är direkt relaterat till stämningsapparaten. Dessa inkluderar sångare, teateraktörer, cirkusartister, lärare och andra. För att inte ägna dig åt risken måste du ständigt övervaka kroppens manifestationer och behandla din röststrängar noggrant.

Mänsklig röstapparat: struktur och funktioner

Tal är en komplex motorisk färdighet, realiserad av ett stort antal anatomiska formationer. Strukturen för den mänskliga vokalapparaten inkluderar andningsorganen, struphuvudet, tungan, tänderna etc. Om integriteten hos någon av dem bryts, störs processen för ljudbildning. Kunskap om den anatomiska strukturen och principen om ledningsorganens funktion är viktig inte bara för sångare eller andra yrken relaterade till musik, utan också för vanliga människor. Talstörningar kan förekomma hos både barn och vuxna, vilket kan leda till störningar i processerna för social anpassning och lärande.

Ljudutbildning

Processen för ljud- och röstbildning har studerats väl under de senaste decennierna. Den akustiska komponenten i talet uppstår som ett resultat av musklerna i den perifera apparaten. Detta fungerar enligt följande. I början av konversationen gör en person omedvetet en långsam utandning. En luftström från lungorna kommer in i struphuvudet, vars ligament är i ett visst läge motsvarande det önskade ljudet. Dessutom tar tungan, läpparna och underkäken också den nödvändiga positionen. Vibration av röstsnören i struphuvudet under passagen av luftflödet och skapar ett ljud som korrigeras av organen i munhålan.

Tal är en komplex process där flera dussin anatomiska enheter är involverade. Organiska eller funktionella störningar i någon av dem kommer att leda till en förändring i röst eller uppträdande av taldefekter av olika svårighetsgrad.

Anatomi av tal

Röstapparaten är en uppsättning anatomiska strukturer som ger bildandet av röst och tal. I sin enhet är det vanligt att skilja två stora avdelningar: perifera och centrala. Det centrala avsnittet representeras av hjärnan, i synnerhet hjärnbarken, ett antal subkortikala noder och vägar som kopplar dem samman. Dessutom inkluderar de kärnorna i kranialnervarna, som är involverade i ljudbildning. Anatomin hos den perifera vokalapparaten inkluderar ben-, brosk- och muskelformationer, den ligamentösa apparaten och perifera nerverna, som uppfattar eller överför all information till ledorganen.

Den perifera avdelningen är indelad i tre funktionella avdelningar som utför olika uppgifter: andnings-, röst- och artikulering. Om någon av dem störs uppstår talstörningar.

Andningsavdelning

Den viktigaste ljudgenererande faktorn är luft som passerar genom luftvägarna. I detta avseende tränar vokalister alltid rätt andning, vilket förbättrar röstens akustik. Andningsrörelser utförs reflexivt som regel i det vanliga livet som en person inte tänker när han ska andas in eller ut. Regleringsmekanismen är förknippad med andningscentret i medulla oblongata.

Båda lungorna, ett trakeobronchialt träd, ett membran och interkostala muskler hänvisas till andningsorganen. De senare rörelserna leder till att bröstet expanderas under inspiration och minskas under utandning. Membranet är involverat i andningsorganens typ av andning, främst på grund av dess sträckning.

Bildandet av ljud och ord sker under utandning. Luften som passerar genom röst- och artikuleringsavdelningen får deras strukturer att svänga. Om en person har lungsjukdom, är ljudet av tal förvrängd.

Röstavdelning

I foniatri skiljer man tre kännetecken för en persons röst: timbre, tonhöjd och styrka. Alla skapas i ögonblicket av vibration av röstsnören när luft passerar genom dem. Svängningens amplitud avgör styrka för röst. Ju starkare vaggan är, desto högre är ljudet. Klockan bestäms av röstfärgning som är specifik för varje enskild person. Veckens spänning och graden av tryck på dem skapar en viss tonhöjd.

En av de vanligaste klagomålen hos patienter är en förändring i röstegenskaperna. Oftast är detta tillstånd associerat med funktionella störningar som uppstår mot bakgrund av infektionssjukdomar och icke-infektionssjukdomar..

Sound Division

Anordningen för den ledartade delen av vokalapparaten inkluderar anatomiska formationer som är belägna i munhålan: underkäken, tungan, mjuk gommen och läpparna. Rörelserna för dessa strukturer utförs med muskler. Med kränkningar av deras arbete hos människor är olika taldefekter möjliga. Talterapi och massage gör att du kan träna muskler och förbättra talet.

Språk är den viktigaste artikuleringskroppen. Det är baserat på strippade muskler som ger rörelse och formförändring. Under en konversation kan den bli längre, kortare och ändra dess bredd. Tre delar skiljer sig i tungans struktur: en rot som är fixerad till munhålans botten, rygg och spets.

Den nedre och övre läppen är rörliga strukturer. De deltar i uttalet av nästan alla ljud, eftersom de bestämmer hastigheten för utströmning av luftströmmen från munhålan. Tack vare ansiktsmusklerna kan de ändra form, vilket också spelar en viktig roll i fysiologin för tal hos människor. Underkäken är belägen i den undre delen av skallen och har ett begränsat rörelserikt. Deltar i uttalet av stressade vokaler: "O", "U", "I" och ett antal andra.

Den mjuka gommen bildar den övre kanten av munhålan och är tätt förbunden med den hårda gommen. Tack vare de utvecklade muskelfibrerna kan den stiga och falla ner. Anatomiskt separerar munhålan från näsan i svalg. I slutet har en liten tunga. När man uttalar konsonanterna "H" och "M", utelämnas den palatinska gardinen. Alla andra ljud uttalas med en mjuk gommen sänkt. När rörelse störs blir rösten nasal, vilket är associerat med luftflödesriktningen in i näshålan.

När ett talfel uppstår bör du inte försöka eliminera det själv. En logoped eller läkare bör ta itu med sådan behandling..

Den ledartade anordningen innefattar också ett antal passiva strukturer: tandbildning, näshålighet, hård gom och svalget. De deltar i ljuduttal och fungerar som hjärnpunkt för tungan och mjuk gommen..

Talapparater och defekter

Graden av bildning av apparatapparaten bestämmer kvaliteten på uttalandet av ljud. Sjukdomar i någon av avdelningarna manifesteras av en försämring av ljuduttalet och förändrar egenskaperna för en persons röst. Talterapeuter och läkares uppgift att identifiera fonetiska symtom är att identifiera orsakerna till deras utseende och välja metoder för att eliminera defekter.

På grund av komplexiteten hos talapparatens struktur finns det många möjliga orsaker till uttalat ljuduttryck. Diagnostiska åtgärder bör alltid vara omfattande och väljas individuellt för varje person. Det finns flera orsaker till utvecklingen av taldefekter, som är vanligast:

 • organiska störningar i strukturen för enskilda strukturer;
 • deras funktionella omogenhet, vilket orsakar felaktiga rörelser i konversationen;
 • neurologiska störningar i de delar av det centrala och perifera nervsystemet som är involverade i bildandet och bildandet av ljud.

Med dessa defekter noterar en person ofta andningsfel, sväljer mat och vätskor. Sådana symtom leder gradvis till en minskad livskvalitet och kan orsaka försämrad anpassning i samhället, depression och andra negativa konsekvenser. Vid försenad talutveckling och andra defekter bör du alltid söka medicinsk hjälp från en läkare eller logoped. Specialister kommer att genomföra nödvändiga undersökningar och välja korrigerande åtgärder för att eliminera den organiska eller funktionella defekten..

Den mänskliga vokalapparaten har en komplex struktur och består av tre huvuddelar: andnings-, vokal- och ledartiklar eller ljuduttalande. Alla strukturella avdelningar agerar tillsammans och bestämmer inte bara personens röst utan också bildandet och uttalet av alla ljud och ord. Det centrala nervsystemet, nämligen hjärnbarken, subkortikala extrapyramidala system och kärnorna i kranierverna, reglerar talprocessen. Kunskap om anatomi möjliggör snabb upptäckt av förändringar i talorganen, främst belägna i munhålan.