Medical Encyclopedia

(Latin diffundo, diffusum spill, spread)
spridd, jämnt fördelad, spilld.

Se betydelsen av Diffuse i andra ordböcker

Diffuse adj. - 1. Spridd, vag.
Förklarande ordlista om Efraim

Diffuse - th, th.
1. till diffusion. Ämnets D-tillstånd. D-nebulosa.
2. Boka. Suddig, vag, obestämd. D syn på världen. D. mening. D. Ljus (omgivande ljus).
Förklarande ordbok för Kuznetsov

Angiomatos Cortico-meningeal diffus - (angiomatosis corticomeningealis diffusa) se Van Bogart-Divry sjukdom.
Stor medicinsk ordbok

Arachnoiditis diffus - (a. Diffusa) A., distribuerad på ytan av hjärnan eller ryggmärgen.
Stor medicinsk ordbok

Diffus bronkit - (f. Diffusa) B., fångar de flesta bronkierna i båda lungorna.
Stor medicinsk ordbok

Valvulit diffus - (valvulitis diffusa) se diffus endokardit.
Stor medicinsk ordbok

Diffus hepatit - (h. Diffusa) G., kännetecknad av diffus skada på parenkym eller hyperplasi i retikuloendotelvävnaden i levern.
Stor medicinsk ordbok

Hepatit Diffuse mesenchymal - (h. Diffusa mesenchymalis) se mesenkymal hepatit.
Stor medicinsk ordbok

Hepatocholangitis diffus - (historia; h. Diffusa) G., där processen täcker hela organet.
Stor medicinsk ordbok

Gingivit diffus - (g. Diffusa) G. med skada på slemhinnan i hela alveolära processen, bildandet av fokuser för purulent inflammation och abscesser.
Stor medicinsk ordbok

Glioblastos diffus - (glioblastosis diffusa; glio- + grekisk. Blastos germ, germ + -ose; syn.: spongioblastosis, central diffuse schwannosis) sjukdom c. n S., kännetecknad av diffus cerebral infiltration.
Stor medicinsk ordbok

Gliosis diffus - (g. Diffusa) G., som täcker betydande delar av hjärnan eller ryggmärgen.
Stor medicinsk ordbok

Diffus - (Latin diffundo, diffusum spill, spread) spridd, jämnt fördelat, spillt.
Stor medicinsk ordbok

Diffus struma - (s. Diffusa) Z., kännetecknad av en enhetlig utvidgning av körtlarna.
Stor medicinsk ordbok

Diffus tyrotoxisk struma - (struma diffusa thyreotoxica) se giftig diffus struma.
Stor medicinsk ordbok

Toxic Diffuse goiter - (struma diffusa toxica; synonym: bazedovasjukdom, Gravesjukdom, diffus tyrotoxisk struma, giftig strumpa, exofthalmisk struma, Parry-sjukdom, Flayani-sjukdom) - sjukdom.
Stor medicinsk ordbok

Diffus syfilitisk infiltrat - (i. Diffusus; syphiliticus syn. Hochsinger-infiltration) hudskada i form av multipel I. kopparröd färg, täckt med sprickor bildade på handflatorna, sulorna, hakan.
Stor medicinsk ordbok

Kardioskleros diffus - (C. diffusa) K., där det finns en enhetlig hjärtskada.
Stor medicinsk ordbok

Keratit Parenchymal Diffuse - (k. Parenchymatosa diffusa) se Keratitis parenkymal syfilit.
Stor medicinsk ordbok

Keratit Superficial Diffuse Vascular - (k. Superficialis diffusa vascularis) se Pannus.
Stor medicinsk ordbok

Keratosdiffus - (k. Diffusa; synonym K. universal) K. vars manifestationer finns över hela hudytan.
Stor medicinsk ordbok

Labyrinthitis diffus - (l. Diffusa) purulent eller serös L., som sprider sig till alla delar av benet och den membranösa labyrinten.
Stor medicinsk ordbok

Leukoencephalitis Periaxial Diffuse - (leuco encephalitis periaxialis diffusa) se Schilders sjukdom.
Stor medicinsk ordbok

Leptomeningit diffus - (l. Diffusa) L., spridd över hela ytan på hjärnan och ryggmärgen.
Stor medicinsk ordbok

Lipomatos diffus - (lipomatosis diffusa) lipomatos, kännetecknad av närvaro av utspillt, utan tydliga gränser för tillväxt av fettvävnad längs buntarna av muskelfibrer och i mellanlagren.
Stor medicinsk ordbok

Diffuse medfödd lipomatos - (lipomatosis diffusa congenita; synonym L. mesosomatic) medfödda fettvävnadsdysplasi, kännetecknad av många foci av fettavlagring i lår och underarmar;.
Stor medicinsk ordbok

Lipomatosis Symmetric Diffuse - (lipomatosis symmetrica diffusa) se Madelung syndrom.
Stor medicinsk ordbok

Diffus mastocytos - (m. Diffusa) M., manifesterad genom diffus infiltration av betydande områden i huden eller hela huden.
Stor medicinsk ordbok

Diffus

Hur ser det ut:

DIFFUSY, th, th (special). Blandat resulterande från diffusion. Diffus ljus (diffus).

Om den förklarande ordlistan

Förklarande ordbok för det ryska språket - den enda gratis ordlistan för det ryska språket på Internet med stöd för fulltextsökning och ordmorfologi.

Förklarande ordbok är ett icke-vinstdrivande onlineprojekt och stöds av specialister på det ryska språket, kulturen för tal och filologi. En viktig roll i utvecklingen av projektet spelas av våra uppskattade användare som hjälper till att identifiera fel och som också delar sina kommentarer och förslag. Om du är författare till bloggen eller webbplatsadministratören kan du också stödja projektet genom att placera ett banner eller en länk till ordboken.

Länkar till ordlistan i det ryska språket är tillåtna utan några begränsningar.

Betydelse av ordet diffus

1. Rel. med substantiv diffusion förknippad med den

2. Mottaget som ett resultat av diffusion. Bilaga II: Osäker, vag, fuzzy.

Stor modern förklarande ordbok för det ryska språket

(Lat.)
1) faser. diffus (om ljus);
2) astr. den åttonde nebulosan och molnen på interstellärt damm och gaser med oregelbunden form, ljus (t.ex. den åttonde orionnebulan). om de är upplysta av närliggande ljusa, mycket heta stjärnor eller mörka, om det inte finns några stjärnor som lyser upp dem i närheten.

Ny ordlista med utländska ord

adj. Spridd, vag.

Ny förklarande och härledd ordbok för det ryska språket Efremova

1. faser. diffus (om ljus);

2. asters, d-th nebula och- moln av interstellärt damm och gaser med oregelbunden form, ljus (t.ex. d-th orion nebula). om de är upplysta av närliggande ljusa, mycket heta stjärnor eller mörka, om det inte finns några stjärnor som lyser upp dem i närheten.

Dictionary of Foreign Expressions

diffus cr f. xen

Ordbok för ryska Lopatin

blandad, resulterande från diffusionen av D. ljus (diffus).

Ordbok för det ryska språket Ozhegova

diffus adj - Spridd, vag.

Förklarande ordlista om Efraim

(lat. diffundo, diffusum spill, spread) spridd, jämnt fördelat, spillt.

, ; den resulterande diffusionen är suddig, vag, obestämd

Om det finns misstankar om pyelonefrit, akut diffus glomerulonefrit eller en förvärring av kronisk diffus glomerulonefrit, etc..

Angina pectoris och (eller) vila, FC - IV, diffus kardioskleros, ventrikulär extrasystol.

I litteraturen framkom termer som uttrycker denna olika förståelse: "superorganism", "diffus organism".

Till skillnad från rädsla, som en reaktion på ett specifikt hot, är ångest en generaliserad (generaliserad), diffus eller meningslös rädsla.

Spredningen (proliferation) av sköldkörtelepitel kan fånga hela parenkymet i sköldkörteln (diffus Z.) eller uppstå i separata områden (nodulär Z.).

diffust mycel är karakteristiskt, vilket tränger igenom vävnaden i hela växten; det är ofta perenn och orsakar ofta betydande förändringar i den anatomiska strukturen hos de drabbade organen (tumörer, häxans kvastar).

Samtidigt är morfologiska förändringar i slemhinnan ospecifika, vanligtvis är den inflammatoriska processen vid gastrit fokal eller diffus.

I logikens konceptuella utrymme dominerar ett enhetligt, till viss del diffus ljus - och ju längre den logiska analysen rör sig, desto bredare sprids detta enhetliga ljus..

Diffusa förändringar i sköldkörteln: diagnos och dess tolkning

Sköldkörteln är ansvarig för människors hälsa och reglerar de flesta av de metaboliska processer som förekommer i kroppen. Dess funktion under hela människolivet förblir normalt, med undantag för puberteten, samt graviditet och klimakteriet.
Diffusa förändringar i sköldkörteln, en diagnos som ställs till en person betyder förekomsten av patologiska förändringar som jämnt påverkar organet och dess vävnader. Nyligen har denna störning diagnostiserats lika både hos kvinnor och män. Patologi upptäcks med en brist (hypotyreos) eller ett överskott (hypertyreos) i produktionen av sköldkörtelhormoner.

Visningar

Med tanke på de faktorer som har blivit en förutsättning för bildandet av patologi, skiljs följande typer av deformationer i parenkym:

Beroende på arten av de ändringar som har uppstått är de:

 1. Diffus fokus. De kännetecknas av en snabb ökning av storleken på neoplasma (godartad och ondartad), som är större än 1 cm. Med sådana deformationer i körtlar krävs regelbunden övervakning av en endokrinolog. Vidareutveckling av processen leder till hormonell obalans och till bildandet av andra hälsoproblem..
 2. Cystisk. Denna typ av överträdelse är indelad i underarter: enkel, degenererad, fylld med vätska (helt, delvis). Med tiden förekommer avsättningar av kalciumsalter i vävnaden i sköldkörteln. Förkalkningar upptäcks oftast på platser som tidigare blivit inflammerade. Det farligaste fallet om bildandet av en cyste inträffar i själva noden.

Mer information om en sköldkörtelcyst finns i artikeln..

Om punkteringen tas med en malign typ av neoplasma, kan detta orsaka betydande komplikationer. I detta fall utförs behandlingen genom skärning av organet..

Utvecklingsbakgrund

Diffuse-strukturella förändringar i sköldkörteln bildas i de flesta fall i närvaro av andra sjukdomar, till exempel med struma, förändringar i organet som HAIT.

Järn kan bli diffust heterogent i närvaro av vissa endogena processer i kroppen:

 • betydande, långvarig emotionell och psykologisk stress;
 • endokrina såväl som autoimmuna patologier;
 • fel inställning till näring;
 • brist på jod i kroppen;
 • dåliga vanor;
 • genetisk predisposition.

Miljön är också en stark faktor som påverkar människor. På grund av ogynnsamma miljöförhållanden, markutarmning, vattenföroreningar, industriutsläpp försämras sköldkörteln, som omedelbart svarar på dessa manifestationer.

Diffusa förändringar i sköldkörteln. Diagnos och symtom

Det är ganska svårt att fastställa en diagnos och identifiera en patologi i tid, detta beror på att dess symtom är milda eller helt frånvarande.

Tecken på diffusa förändringar i sköldkörtelvävnad kan identifieras:

 • allvarlig och manifesterad regelbunden trötthet;
 • minskad uppmärksamhet och koncentration;
 • ofta förkylningar;

Vid funktionsfel i sköldkörteln minskar immunsvaret, vilket i sin tur leder till:

 • ökad mottaglighet för infektioner (bakteriell, viral);
 • ömhet och obehag i musklerna;
 • överdriven torrhet och skalning av huden;
 • plötslig viktminskning eller viktökning;
 • håravfall
 • stratifiering och skörhet hos nagelplattan;
 • minskad libido;
 • störningar i nervsystemet (apati, depressiva störningar);
 • tarmfel.

Beroende på graden av diffusa förändringar i sköldkörteln kan olika hormonella störningar förekomma hos kvinnor. Detta kan påverka menstruationscykelns regelbundenhet, möjligheten att bli befruktad och fostra ett barn.

Symtomen på diffus patologi i körtlarna hos ungdomar (under puberteten), efter förlossning och även i klimakteriet är mer uttalade.

Detektionsmetoder

Om det finns primära kliniska symtom bör du omedelbart kontakta en endokrinolog.

Under undersökningen av patienten utförs en undersökning av sköldkörteln (palpation). Detta gör att du kan identifiera förekomsten av noder i körtlarna, dess struktur och storlek.

Tillräckligt informativa diagnostiska metoder är: ultraljud, scintigrafi, blodprover för innehållet i TSH, T3, T4.

När neoplasmer detekteras utförs en punktering med hjälp av vilken en histologisk undersökning av det erhållna provet utförs.

Hur man behandlar diffusa sköldkörtelförändringar

Huvudriktningen för behandlingen av deformation i körtlarna är att eliminera de orsaker som ledde till utvecklingen av patologi.

Valet av en behandlingsmetod tar hänsyn till kliniska symtom, samt samtidig diagnos.

Behandlingen utförs enligt följande algoritm:

 1. Påfyllning i kroppen av jodbrist. Detta tillstånd är särskilt viktigt i det första stadiet av sjukdomens utveckling. Om förändringarna i järn är mindre, lägg bara till jodinnehållande livsmedel i kosten. Hur påverkar jodbrist sköldkörteln?.
 2. Hormon ersättnings terapi. Utnämnd i närvaro av funktionsfel i kroppen. Schema och behandlingstid föreskrivs baserat på resultaten från analyserna. Med en reducerad koncentration av sköldkörtelhormoner förskrivs mediciner som innehåller tyroxin (en syntetisk analog av sköldkörtelhormoner), det kan vara L-tyroxin, Levothyroxinnatrium, Eutiroks.
 3. Drift. Med partiellt eller fullständigt avlägsnande av körtelvävnaden diagnostiseras i de flesta fall hypotyreos. För behandling av denna patologi krävs hormoner.

Diffusa förändringar i ekostrukturen i sköldkörteln är en patologi som lätt kan botas, men bara om den upptäcks i rätt tid och korrekt vald behandling. Om sjukdomen är svårt försummad kan detta orsaka bildning av samtidig patologi, metaboliska störningar. Behandlingen kommer att vara lång och inte alltid effektiv..

Vad betyder diffus

Detta uttryck, "diffusa och fokala förändringar", är ganska vanligt i slutsatserna skriven av läkare för ultraljuddiagnostik.

Många läsare ställer mig frågan: vad betyder detta uttryck? Därför, innan jag berättade om sådana förändringar i en viss kropp, bestämde jag mig för att svara på dem.

Den första frågan med ultraljud

Så med en ultraljudsundersökning av alla organ, måste en läkare-forskare, först och främst, besvara en fråga: norm eller patologi. Det vill säga att han noggrant tittar på det organ som undersöks (lever, njure, mjälte eller något annat organ), han måste först bestämma: normalt eller sjukt detta organ.

Om organet är normalt, mäts det, allt beskrivs. På detta slutar hans studie. Varje läkare som utför en ultraljudsundersökning bör kunna skilja ett friskt organ från en patient. Detta är hans första prioritering..

Vad är skillnaden mellan ett friskt organ och en patient?

Hur, hur löser läkare denna viktigaste uppgift?

Allt är enkelt. Ett sjukt organ skiljer sig från ett friskt genom ändringar.

Det finns en viss norm och om vi ser det är orgelet friskt. Om läkaren under studien ser att något annat än normen förekommer i organet, ser några förändringar, bör han tänka på sjukdomen i organet.

Efter att läkaren besvarade huvudfrågan och beslutat att organet är sjukt, det finns patologiska (inte normala, smärtsamma) förändringar i den, måste han svara på den andra frågan:

Vilka är dessa förändringar - diffusa eller fokala?

Det ska omedelbart sägas att en sådan uppdelning av patologi i diffus och fokus är ibland ganska godtycklig, men fortfarande mycket bekväm i det dagliga arbetet för läkare för ultraljuddiagnostik.

Diffusa förändringar är förändringar som påverkar hela organet.

Vilken del av organet läkarens blick inte skulle vända sig till, han ser dessa förändringar. All vävnad i det undersökta organet ändras, inte samma som det borde vara normalt. Och du kan inte isolera någon del av normal vävnad.

Fokala förändringar kallas förändringar inte av hela vävnaden i organet, utan bara av dess enskilda sektioner

Det vill säga, mot bakgrund av absolut hälsosam, normal vävnad, ser läkaren fläckar av vävnader tydligt förändrade. Han ser förändringarnas fickor. Därför kallas sådana förändringar fokal. Är det logiskt? Enligt min mening - helt!

I följande artiklar kommer jag att prata om varje specifikt organ och vilka diffusa och vilka fokusförändringar som kan ses i det under ultraljudundersökning. Nu ska jag bara ge några exempel för att äntligen klarlägga denna fråga..

Exempel på diffusa och fokala förändringar

Första exemplet

Inflammation i levern.

När levern blir inflammerad, vad ultraljudsläkaren ser, vad förändras?

Om hela levern är inflammerad kallas en sådan sjukdom hepatit, och förändringarna kommer att vara diffusa. Det vill säga förändringar kommer att påverka hela levervävnaden, och åtminstone ett litet område med normal vävnad kan inte hittas.

Men det finns också inflammation som inte påverkar hela levern utan bara ett litet område av den. Här talar vi om inflammatoriskt infiltrat i levern.

I framtiden kan ett sådant infiltrat omvandlas till en abscess, det vill säga till en hålighet fylld med pus. I det här fallet ser läkaren en normal lever och mot dess bakgrund - ett fokus som skiljer sig i dess egenskaper från normal vävnad.

Andra exemplet

Oftast påverkar tumören initialt en del av organet, och läkaren ser ett patologiskt fokus på bakgrunden av normal levervävnad. Det här är en fokusförändring.

Men det finns den så kallade diffusa formen av cancer, när hela organet påverkas, och det är helt omöjligt att bestämma gränserna för det drabbade området. Det går inte att bestämma oförändrad normal vävnad. Dessa är diffusa förändringar..

Naturligtvis finns det också sådana sjukdomar när läkaren ser både diffusa och fokala förändringar. I detta fall förändras hela vävnaden i organet, och mot bakgrund av denna vävnad bestäms foci med andra förändringar än diffusa.

Sådana förändringar kan till exempel ses vid kronisk hepatit (diffusa förändringar), mot bakgrund av vilken en abscess eller metastaser inträffade (fokala förändringar).

Och så läkaren som utför forskningen, löst sin andra uppgift: han bestämde vilka förändringar han fann i organet - diffus eller fokal. Vad kommer härnäst?

Förhållande till förändring till sjukdom

Och då måste han överväga dessa förändringar, beskriva dem och ge sin förklaring till dem.

Det vill säga, han måste göra ett antagande om vilken sjukdom sådana förändringar är karakteristiska.

Och detta är redan ganska komplicerat, ibland bara smycken, som kräver uppmärksamhet, logiskt tänkande, erfarenhet och intuition. Varför säger jag det??

Eftersom många förändringar är karakteristiska inte för en sjukdom, utan för flera. Till exempel samma abscess (purulent fokus, en hålighet fylld med pus).

Läkaren såg härden och nu måste han bestämma sin karaktär. Och det är inte så enkelt! Eftersom en abscess i ett visst utvecklingsstadium kan likna en ondartad tumör eller en vanlig cysta.

Bilden som läkaren ser är absolut, vid första anblicken, densamma för dessa sjukdomar som är så annorlunda.

Men frågan om sjukdomens natur måste lösas, eftersom patienten behöver behandlas, och behandlingen av dessa sjukdomar är helt annorlunda.

En erfaren och uppmärksam läkare löser problemet. Och det löser ganska enkelt. Eftersom han inte bara styrs av den "bild" han ser, ser han på hela patienten.

Han är intresserad av patientens tillstånd, hans klagomål och känslor.

Han undersöker noggrant andra organ, blodkärl, lymfkörtlar.

Han finner en komplex, även om den knappast märks, av förändringar, och detta ger honom möjlighet att korrekt förklara, tolka vad han har sett.

Naturligtvis är det inte alltid lätt att förstå vissa situationer även för en erfaren, uppmärksam och samvetsgrann läkare. Men alla kan skilja diffusa förändringar från fokal. Det är inte svårt. Nu hoppas jag att du kan göra det också.!

Tidigare artikel - Ultraljud av mjälten.

Nästa artikel - Diffusa förändringar i levernparenkym.

TILL BEGINNING AV ARTIKELEN

Gå till listan med artiklar i avsnittet "Vad är..."

Gå till listan över artiklar i avsnittet "Artiklar"

Författare: Tatyana Timchishena

© Alla rättigheter reserverade..

Det är tillåtet att kopiera artiklar, men kom ihåg att mitt författarskap bekräftas både på Google och i Yandex.

Glöm därför inte att sätta en aktiv länk på min webbplats! Annars kommer din webbplats förr eller senare (snarare förr) att omfattas av sökmotorernas sanktioner för plagiering.

Du kommer helt enkelt att kastas ur sökningen, och mörker kommer över din resurs.

Andra webbplatser för författaren:

"Prata om gallstensjukdom"

"Gallstone sjukdom i frågor och svar"

"Hälsosam kost i gallstensjukdom"

Tyrotoxikos uppträder ofta med diffus giftig strumpor, ibland med nodulära sköldkörtelsjukdomar.

Det är emellertid känt att jodbrist spelar en roll i utvecklingen av till exempel diffus struma.

Det senare har som regel en diffus karaktär, kombineras inte med kloner och patologiska reflexer.

Synonymer för ordet "diffuse"

Vad (vem) är "diffus":

Morfologi:

DIFFUSIV, -th, -th. Specialist. Fuzzy, suddigt.

Källa (utskriftsversion): Ordbok för det ryska språket: I 4 volymer / RAS, Institute of Linguistics. forskning; Ed. A.P. Evgenieva. - 4: e upplagan, raderad. - M.: Rus. språk; Polygrafresurser, 1999; (elektronisk version): Grundläggande elektroniskt bibliotek

Att göra en ordkarta bättre tillsammans

Hej! Jag heter Lampobot, jag är ett datorprogram som hjälper till att skapa en Word Map. Jag vet hur jag räknar, men hittills förstår jag inte hur din värld fungerar. Hjälp mig ta reda på det!

Tacka! Jag blev lite bättre på att förstå känslor.

Jag insåg redan att priset har sjunkit - det här är något positivt. Hjälp mig att förstå hur mycket?

Ordlista med medicinska villkor

spridd, jämnt fördelad, spilld.

Namn, titlar, fraser och fraser som innehåller "diffuse":

Förklarande ordbok för det ryska språket. S.I.Ozhegov, N.Yu. Shvedova.

-ah, th (special). Blandat resulterande från diffusion. D. Ljus (diffus).

Ny förklarande och härledd ordbok för det ryska språket, T. F. Efremova.

adj. Spridd, vag.

Encyclopedic Dictionary, 1998.

Namn, titlar, fraser och fraser som innehåller "diffuse":

Great Soviet Encyclopedia

Namn, titlar, fraser och fraser som innehåller "diffuse":

Exempel på användningen av ordet är diffust i litteraturen.

Itsenko-Cushing, akromegali, diffus toxisk struma, feokromocytom, etc..

Urinvägssjukdomar Amyloidos i njurarna Glomerulonephritis akut diffus Kronisk glomerulonefritis fokal Fokal glomerulonefrit akut Pyelonefrit kronisk polycystisk njursjukdom Njursvikt akut Njursvikt kronisk Njurstensjukdom Avsnitt 5.

Kronisk gastrit, diffus och fokus med ökad, minskad och normal utsöndring och motorisk evakueringsfunktion i magen utanför den akuta fasen - spa-behandling i orter: med dricksvattenbehandling - Arzni, Berezovsky mineralvatten.

Kvinnor fick höra av den behandlande läkaren att kirurgerna korsade ryggraden på kroppens vänstra sida, vilket ledde till en minskning av högersidig hyperestesi, men djupt, diffus, spontan smärta fortsatte.

Till streptokocker pyodermatit, förutom impetigo, inkluderar: ektyma och kronisk diffus streptoderma.

I slutändan, vad är ett system för utbildning, hur inte ritualisering av tal, hur man inte definierar och fixar roller för talande ämnen, hur man inte ska utgöra en doktrinal grupp, åtminstone diffus, och slutligen inte spridningen och tillämpningen av diskursen med dess krafter och dess kunskap?

Det är en konsekvens och manifestation av sjukdomar som påverkar myokardiet eller hindrar dess arbete: kranskärlssjukdom och dess defekter, arteriell hypertoni, diffus lungsjukdomar, myokardit, kardiomyopatier.

Jinckley är en mil bred bred polyhedron nedsänkt i diffus luminescens.

Leversjukdom diffus naturen till följd av inflammation längs de små gallgångarna, stagnation av gallan i levervävnaden.

Blankt lager, tydligt synligt på handflatorna och sulorna, diffust impregnerad med en proteinsubstans, som därefter förvandlas till den slutliga keratiniseringsprodukten - keratinprotein.

Tecken noteras ofta diffus glomerulonefrit, förstorad lever, mjälte, lätt gulsot visas.

Endast i början, bara i det tidiga stadiet av bildandet av det dominerande som centrum, eller snarare, konstellationen av centra för ökad upphetsning, svarar den första på diffus bestrålningen av alla typer av excitationspulser, fångar dem.

Pleiades-klustret är fullt diffus material, och det kan antas att detta material fortfarande fortsätter att kondensera och ger upphov till nya stjärnor utöver hundratals som finns i denna grupp.

Av speciell vikt är den fibrocystiska formen, som kliniskt uttrycks i närvaro av kvinnor på bakgrunden diffus tätningar i bröstkörteln i olika storlekar av tumörformationer.

I de flesta fall passerar sjukdomen i åldern 3-7 år utan spår, men ibland en omvandling diffus neurodermatit, klåda.

Källa: Maxim Moshkov-biblioteket

Transliteration: diffuznyiy
Bakifrån står det: yunzuffid
Diffus sammansatt av 9 bokstäver

Diffusely är det som

siry råg skrapa poach exteriör verbiage fit flush handtag zanyuhanny fyra-tid falsk doktrin nedoglyad basilisk blygsamhet oploshka jord vetenskap plågad holländsk flared slush cling tvätta dvuplanny patricide inkluderar älg circumnavigation pickaxe depression en la känd kniv sug ryska dryck nosasty ärva evolutionist flyg lapis vete orkis kollision titaniskt bro tåg kombinera koshma förvirring skratt arbete Magyar resektion speditör brumma vana kul lök flamingo pannkakaskär tonåring trottling cowboy jasper för att nå gripande panik för gås anlage många motsatta senor flytta till rödhjärtad ensamhet svårt kontroversiellt slakteri harper

Diffuse sköldkörteländringar

Diffusa förändringar i sköldkörteln är förändringar i all sköldkörtelvävnad. De kan bestämmas med hjälp av ultraljud (ultraljud). De är inte en sjukdom och uppstår på grund av vissa biokemiska processer..

orsaker

Läkare identifierar flera orsaker till att diffusa förändringar i sköldkörteln inträffar..

Dessa inkluderar:

 • brist på jod;
 • obalanser i hormoner;
 • autoimmuna störningar;
 • inflammatoriska processer;
 • felaktigt och obalanserat ätande;
 • en kraftig förändring i den ekologiska miljön som inträffade på grund av olika faktorer.

Om en person bor i en endemisk miljö där det saknas jod, kan han uppleva vissa sjukdomar i samband med sin brist.

Om en körtel fungerar, ändrar detta dess struktur och vävnad. Det kan öka (organhyperplasi).

Inflammation uppstår på grund av autoimmuna störningar. Detta orsakar kronisk autoimmun sköldkörteln (HAIT). Med denna sjukdom ökar produktionen av lymfocyter och antikroppar. De skadar organvävnad.

Om kroppen inte får en tillräcklig mängd jod från den konsumerade maten, då fungerar den inte i funktionen av det hormonproducerande organet. Fel uppstår också med ett överskott av jod. Därför är det mycket viktigt att övervaka mängden när man äter mat..

Diffusa förändringar i sköldkörteln förekommer i vissa sjukdomar..

Dessa inkluderar:

 • struma endemisk och blandad;
 • diffus strumpa;
 • subakut sköldkörtel;
 • kronisk autoimmun tyroiditis.

symtom

Med vissa faktorer visas tecken på diffusa förändringar i sköldkörteln:

 • goiter, som ökar sin storlek;
 • hyperplasi
 • vid ultraljud är kroppens kontur suddig;
 • heterogenitet och fokuser uppträder;
 • orgelfel.

Det finns två typer av fel - hypotyreos och hypertyreos.

Förändringar kan kännas igenom följande symtom.

 • torrt hår;
 • skörhet hos nagelplattorna;
 • frekventa sjukdomar;
 • svaghet och trötthet;
 • ångest;
 • neurotiskt tillstånd;
 • depressivt tillstånd;
 • minnesskada;
 • hoppar i kroppsvikt som inte är relaterade till att äta;
 • störningar i det endokrina systemet;
 • problem med sexuella funktioner;
 • svårigheter med avföring oberoende av matintag.

Ekotecken manifesteras av tätningar och noder i vävnaden i sköldkörteln, liksom närvaron av ojämn densitet. Det finns en ständig dynamik för tillväxten av nodens storlek.

formulär

Parenchyma förändras

Parenkymet utför viktiga funktioner och består av olika vävnader (hematopoietisk och epitel, såväl som nervceller och andra). Parenchyma kan bara fungera korrekt med stroma. De bildar en slags duett som gör att kroppen kan fungera korrekt..

Parenkymvävnad består av folliklar i olika storlekar. De är höljda i kärl och lymfatiska kapillärer. Folliklarnas huvudfunktion är produktion av hormoner, som inkluderar jodmolekyler.

Oftare upptäcks detta vid undersökning av läkaren och under ultraljudet. Diagnosen av diffusa förändringar i sköldkörteln parenkym kommer att göras även om tecknen inte är uppenbara. En person vid den här tiden bryr sig fortfarande inte, men körtlarna arbetar redan hårt. Patienten kan påskynda utvecklingen av sjukdomen genom stress, överbelastning, både fysisk och mental, liksom olika infektioner.

När funktionen av sköldkörteln störs uppstår en hormonell obalans. Detta påverkar kroppens hälsa och arbete negativt. I grund och botten förekommer förändringar i parenkym (diffus) på grund av hormonsvikt och provocerar en ökning av organet (kan uppstå hos vuxna, barn och ungdomar).

Förändringar diffus fokal

Diffusa fokala förändringar i sköldkörteln uttrycks i form av organhyperplasi med manifestation av foci, med förändrade strukturer och vävnader. Utbildning kan hittas i ultraljud, men de kan vara av olika slag.

Dessa inkluderar:

 • cystisk;
 • adenomic;
 • teratom;
 • hemangiom;
 • paragangliom;
 • lipom;
 • onkologiska tumörer (cancer).

De är inte separata sjukdomar och uppträder med obalans i vissa funktioner, och kan också uppstå med följande sjukdomar:

 • nodular och blandad strumpa;
 • sköldkörteladenom;
 • autoimmun sköldkörtel i kronisk form (hait);
 • onkologiska sjukdomar i kroppen.

De kan ses på ultraljud, vilket är tillåtet för barn och ungdomar. HAIT under undersökningen är viktigt för att skilja från sjukdomar.

Behandling med HAIT utförs och tilldelas individuellt.

Diffus-nodal förändringar

Nodulära diffusa förändringar i sköldkörteln kan upptäckas genom palpation. Detta är möjligt på grund av det faktum att körteln ligger nästan på ytan, och den kan lätt kännas, särskilt med hyperplasi.

Oftast uppstår noder på grund av parenkymförändringar med en ökning av folliklar. Läkarna beskriver noden som en separat kapselbildning, begränsad från friska vävnader.

Vanligtvis gör sådana förändringar under lång tid inte sig själva känna. När de börjar ändra storlek, vanligtvis öka, påverkar detta organens och vävnadernas prestanda. Oftast får patienter klagomål om en förändring i röst, en känsla av kvävning och en känsla av närvaron av ett främmande föremål i nacken. Smärta kan också uppstå på grund av strukturella förändringar i struphuvudet..

Läkare kallar denna process för malignisering. Orsakerna till nodalförändringar har ännu inte studerats fullt ut och pågår för närvarande. Därför måste patienter med en sådan diagnos ständigt vara under övervakning av en läkare.

Det kan också vara ett symptom på sjukdomar som:

Maligna formationer är lätta att se på en ultraljudsskanning. Deras struktur kännetecknas av heterogenitet och ekogenitet hos vävnader.

Förändringar diffus cystisk

Denna typ är en cystisk formation i vävnaderna i sköldkörteln med dess hyperplasi. De är ihåliga och har en begränsande kapsel som skiljer dem från friska vävnader. Deras hålrum är fyllda med kolloidal vätska. Den innehåller hormoner producerade av körtlarna.

De kanske inte visas på länge eller symtomen kan smörjas. Oftast hittas de på en tid hos en endokrinolog.

I grund och botten manifesterar de sig i form av en utvidgning av sköldkörteln med suppuration eller infektion. Detta åtföljs av tecken som är karakteristiska för inflammatoriska processer i akut form. Det finns en hög kroppstemperatur och smärta i cystområdet.

Personer med sådana förändringar måste besöka läkare regelbundet och genomgå undersökningar.

Måttliga diffusa förändringar

Måttliga diffusa förändringar i sköldkörteln kan bestämmas med ultraljud. I detta fall är körtlarna något förstorade. De orsakar inte allvarliga obehag eftersom deras storlek är liten. Samtidigt fungerar själva orgelet i normalt läge utan fel..

Med en sådan förändring finns det inga fokus, parenkymet har en ökad storlek, men utan förändringar i dess vävnader.

Vanligtvis föreskriver inte läkare behandling när en måttlig form ändras. Detta händer endast när patienten har symtom eller smärta..

Det är nödvändigt att regelbundet besöka en läkare och övervaka utvecklingen av förändringar.

Uttalade diffusa förändringar

Denna form av förändring manifesteras av en betydande ökning av sköldkörteln. Kan bestämmas med ultraljud.

Markerade förändringar förekommer i vissa sjukdomar i organet.

Dessa inkluderar:

 • autoimmun sköldkörtel eller ait;
 • hypertyreos som uppstår under Graves sjukdom (bazedovasjukdom).

Ibland observeras cystiska och nodulära formationer med en sådan förändring.

Detta beror främst på störningar i körtelns funktion och funktion, vilket negativt påverkar kroppens hormonella bakgrund. Kroppen börjar intensivt producera hormoner eller vice versa. En uttalad diffus förändring kan störa funktionen hos hjärt-, nervsystemet, reproduktionssystemen samt kroppens kärl. Dessa fel uppstår i händelse av en fungerande sköldkörtel.

De kan förekomma hos barn, ungdomar och kvinnor. Det är sällsynt hos män.

AIT-typen ändras

Autoimmun tyroiditis (AIT) förekommer som regel hos personer som har fyllt 39–43 år. Oftast lider kvinnor av det, nyligen utsätts barn och tonåringar för det. AIT beror främst på ärftliga faktorer, men vissa patologiska förändringar kan också provocera det - överdriven kroppsvikt, dåliga vanor och undernäring.

Med autoimmun sköldkörteln minskas personens immunitet och prestanda, problem med avföring uppstår, hår och naglar blir spröda, sexuell aktivitet försämras.

AIT kan detekteras med ultraljud, CT och MRT. När man bekräftar förekomsten av förändringar och olika ekogenicitet i vävnaderna, diagnostiseras diagnosen "autoimmun sköldkörteln".

Diagnostik

I sköldkörteln kan diffusa förändringar diagnostiseras på följande sätt:

Indikationer för ultraljud kan vara följande:

 • mänskliga klagomål om hans hälsa;
 • yttre förändringar i körtlarna;
 • tydligt uttryckta kränkningar av kroppen;
 • otillfredsställande resultat av blod- och urintest.

Diffusa förändringar upptäcks i närvaro av ekogen vävnad. Olika organkostrukturer kan också vara närvarande. Detta bevisas av reducerad eller ökad ekogenitet i olika delar av kroppen..

Beräknad tomografi eller magnetisk resonansavbildning kan upptäcka foci och diffusa skador. Med deras hjälp ser läkaren bilden helt, vilket gör att han kan bestämma diagnosen exakt.

Behandling

Valet av behandling beror på styrkans ökning och typen av förändringar i sköldkörteln.

Om de orsakas av jodbrist, rekommenderar läkare att äta mat som är rik på detta ämne..

Dessa inkluderar:

 • havskål;
 • bovete;
 • havsfisk;
 • Röd kaviar;
 • feijoa;
 • äppelfrön.

Ibland förskrivs jodinnehållande läkemedel.

Under behandlingen är det nödvändigt att kontrollera jodnivån i kroppen och när den når normen måste du sluta ta jodinnehållande läkemedel.

Med ett högt jodinnehåll är det nödvändigt att minska användningen av livsmedel som är rika på detta ämne. Läkaren kan förskriva specialläkemedel för att minska dess innehåll.

Behandlingen utförs med kurser med konstant övervakning av en läkare, det är också nödvändigt att regelbundet kontrollera innehållet av hormoner i blodet. Detta görs med hjälp av speciella laboratorietester..

I vissa former av strumpor krävs kirurgisk behandling. Under den postoperativa perioden förskrivs hormonella läkemedel som ger stabil remission och förhindrar återuppkomst.

Sådan behandling föreskrivs individuellt baserat på symtomen och tillhörande sjukdomar, liksom deras styrka..

Självbehandling kan leda till försämring och allvarliga konsekvenser..

Förebyggande

För att undvika förekomst av diffusa förändringar, autoimmun och kronisk autoimmun sköldkörteln, kan du följa enkla regler.

Dessa inkluderar:

 • kontroll av jodintag;
 • maximal minskning i stressiga situationer;
 • intag av vitaminer;
 • regelbundna besök hos läkaren;
 • snabb behandling av alla sjukdomar.

Sådana enkla regler hjälper till att undvika obehagliga konsekvenser i samband med strukturella förändringar i sköldkörteln..

Prognos

Vid diffusa förändringar i sköldkörteln är prognosen gynnsam i fall av behandling i rätt tid. Detta innebär att du måste noga övervaka din hälsa och ditt barns hälsa.

Efter kirurgiska ingrepp är prognosen också gynnsam, det är bara nödvändigt att ta hormonella läkemedel för att förhindra konsekvenserna av en minskning av deras produktion.

Diffusa förändringar kan förekomma hos barn och ungdomar. De kan provoceras av samma skäl som hos vuxna, när de dyker upp, kommer symtomen att vara desamma.

ARTIKEL ÄR I RUBRIK - sköldkörtel, diverse.

Lägg till en kommentar Avbryt svar

nya poster

Copyright © 2015-2020 My Iron. Materialet på denna webbplats är immateriell äganderätt till ägaren av webbplatsen. Kopiering av information från denna resurs är endast tillåten med en full aktiv länk till källan. Innan du använder webbplatsens material krävs en konsultation med en läkare.

Vad betyder diffusa bukspottkörtelförändringar??

Var och hur man ser det

Varje organ, inklusive bukspottkörteln, med ultraljudsundersökning återspeglar ultraljudsvågor. De viktigaste tecknen på diffusa förändringar i ett organ är en minskning eller ökning av dess förmåga att absorbera en ultraljudvåg jämfört med normala parametrar. Detta beror på att antalet fungerande bukspottkörtelceller minskar och att de börjar ersättas av fett eller bindväv.

Ekotecken på förändringar kan beröra hela orgelet eller dess enskilda webbplats (lokalt fokus). Sådana ultraljudstecken kan indikera en tidigare eller akut inflammatorisk process eller signalera en överträdelse av blodtillförseln till bukspottkörteln. Vissa förändringar i bukspottkörteln inträffar med åldern, så denna faktor måste också beaktas..

Orsakerna till detta problem

Det finns mer än ett dussin olika skäl som bidrar till förändringar i bukspottkörtelns struktur. Oftast indikerar sådana förändringar en kränkning av metaboliska och hormonella processer i kroppen. De kan observeras hos patienter med kronisk och akut pankreatit, tumörer, cyster och andra sjukdomar i detta organ. Dessutom kan orsakerna till diffusa förändringar vara:

 • sjukdomar i matsmältningskanalen;
 • ärftlig faktor;
 • alkoholmissbruk
 • vitaminbrister och näringsfel, ett överflöd av feta och stekt mat;
 • överförda kirurgiska ingrepp i bukspottkörteln;
 • effekten av vissa läkemedel.

Hos barn är detta tillstånd sällsynt. Det kan vara förknippat med belastad ärftlighet hos barnet såväl som medfödd stränghet i bukspottkörteln. Hos äldre anses milda och måttliga diffusa förändringar i frånvaro av andra symtom vara ett normalt alternativ, eftersom degenerativa dystrofiska processer observeras i alla vävnader och organ med ålder.

Vad betyder det att upptäcka en sådan omorganisering av körtlarna

Utseendet på sådana tecken på ultraljud är inte en diagnos, utan indikerar bara att en strukturförändring observeras i organvävnaden, och det är nödvändigt att ta reda på vad som orsakade detta. Förändringar kan endast beröra en kärnkörtel. Detta antyder att det inte finns några neoplasmer, stenar eller andra lokala fokuser i orgelet, men parenchymen i hela körtlarna genomgick en omstrukturering. Förändringar i bukspottkörteln parenkym kan vara ett tecken på följande sjukdomar:

 • akuta och kroniska former av pankreatit;
 • diabetes mellitus;
 • diffus lipomatos.

I dessa fall, förutom utseendet på diffusa förändringar, är det en ökning eller minskning i tätheten (ekogenicitet) i bukspottkörteln. I de fall dessa tecken bestäms med ultraljud, hänvisas patienten för ytterligare undersökningar för att verifiera diagnosen. Förändringar kan påverka kroppens struktur. Den identifierar individuella fokuser på ökad eller minskad ekogenicitet, vilket kan indikera en cysta, tumör eller lokal lipomatos.

Med förändringar i bukspottkörteln efter typ av lipomatos avslöjar ultraljud diffusa eller lokala foci av fettvävnad, som kännetecknas av ökad ekogenitet. Med fokal lipomatos i bukspottkörteln bestäms en diffus heterogen struktur, och med diffus förändras ekogeniciteten för hela körteln enhetligt.

Vilka symtom kan uppstå i detta tillstånd?

Den kliniska bilden och symtomen beror på den underliggande patologin, som fungerade som orsaken till omstruktureringen av organet. Patienten kan känna tyngd i magen, smärta i den epigastriska regionen till vänster, böjning, halsbränna och problem med avföring. Sjukdomar och deras symptom, som kan åtföljas av detta ultraljudstecken:

 1. Akut pankreatit. Patienten klagar över svår smärta i vänster hypokondrium. Upprepad kräkning lindrar inte patientens tillstånd. Temperaturen stiger och tryckindikatorerna ändras. Uppblåsthet och diarré med fet lukt.
 2. Kronisk pankreatit. Utan förvärring kan patienten besväras av tyngd i buken efter att ha ätit och ibland obehag i vänster hypokondrium. Under en förvärring liknar attacken en akut form.
 3. Lipomatos är en systemisk patologi där vävnaderna i körtlarna ersätts av fettceller. Symtomen visas i de sista stadierna. Ultraljud låter dig identifiera förändringar i de inledande stadierna och vidta nödvändiga åtgärder för att behandla och stoppa utvecklingen av processen..
 4. Fibros (skleros) är ett tillstånd där körtelceller ersätts av bindväv. Till att börja med är patienten bekymrad över allmänna symtom: illamående, tyngd i buken, obehag i körtlarna. Därefter går tecken på endokrininsufficiens, och diabetes utvecklas..

Principer för terapi

Behandlingen av sådana förändringar utförs endast om patienten är orolig för några symtom eller processen är patologisk.

 • Vid akut pankreatit rekommenderas patienten förkylning, hunger och vila. Parallellt förskrivs smärtstillande medel, krampläkemedel och enzympreparat. Sedan överför de den till en speciell diet och fortsätter läkemedelsbehandling.
 • Kronisk pankreatit utan förvärring tvingar patienten att konstant observera en viss diet och vidta enzympreparat vid behov.
 • Med diabetes omstrukturerar patienten sin diet och kontrollerar glukosnivån i blodet. Vid dekompensering av bukspottkörtelfunktionen ordineras insulinpreparat.
 • Med lipomatos är diet- och livsstilsstyrning av största vikt.
 • För neoplasmer, cyster eller kanalhinder kan kirurgisk behandling vara nödvändig..
 • Diffusa åldersrelaterade förändringar behandlas inte, patienten rekommenderas att hålla sig till en hälsosam kost och rätt livsstil.

Det är omöjligt att bota de förändringar som har skett i bukspottkörteln. Behandlingen syftar till att bibehålla organets funktion och eliminera obehagliga symtom..

Vad du behöver veta om näring

Valet av diet för problem med bukspottkörteln beror på diagnosen. Allmänna näringsprinciper i patologiska processer i detta organ:

 • vägran av alkohol och rökning;
 • begränsning eller fullständig uteslutning av stekt, kryddig och salt mat;
 • fraktionell näring i små portioner;
 • begränsning eller uteslutning av godis, bakverk och konfektyr;
 • dricka optimala mängder vatten.

Kosten väljs beroende på svårighetsgraden av den patologiska processen och patientens individuella egenskaper. Diffusa förändringar i bukspottkörteln är inte en mening, utan ett tillfälle att uppmärksamma ditt hälsotillstånd och livsstil. Normalisering av vikt, näring och vanor hjälper till att förhindra deras utseende och upprätthålla den funktionella aktiviteten i kroppen.

Diffusa förändringar i bukspottkörteln: vad är det, orsaker och hur man ska behandla

Alla organ från vilka kroppen skapas är ihåliga (till exempel magen) eller parenkym (till exempel bukspottkörteln). Klassificeringen beror på deras struktur..

Till skillnad från det ihåliga, skapat från ett hålrum omgivet av skal, har parenkymala organ en mer komplex struktur. De bildas av en massa funktionella celler belagda med en tät bindekapsel, vars processer penetrerar djupare och delar upp cellmassan i fragment.

Ultraljud av organen avslöjar förändringar av ekogenicitet, medfödda missbildningar, diffusa förändringar. När en diffus förändring i bukspottkörteln diagnostiseras detekteras dess transformation på cellnivå.

Vad är diffus pankreasförändring (DIP)

För att förstå vad en diffus förändring i bukspottkörteln är, måste vi komma ihåg att diffusion är ett fysikokemiskt fenomen med spontan blandning av ämnen.

Termen härleds från lat. diffusion - "distribution, spridning." Detta fenomen är vanligt inom medicinen..

Genom att studera diffusion förstod läkarna bättre människokroppens tillstånd och essensen av de smärtsamma processerna som finns i den.

Forskare har funnit att diffusa förändringar är ett komplext fenomen som kännetecknas av fullständig utbyte av friska och transformerade organbildande celler..

Kommentar till ultraljudstudien: "diffusa förändringar i bukspottkörteln" är inte en indikation på diagnosen, utan en indikation på dess patologiska skada: komprimering, förändringar i storlek.

Parenkym ersätts av bindväv, fett ackumuleras i cellerna, organet upphör att fungera normalt.

Typer av diffusa förändringar i bukspottkörteln

Det finns olika typer av diffusa förändringar i organet, beroende på plats, orsaker och effekter på dess struktur.

Diffusa förändringar i bukspottkörteln parenkym

Enzymer och hormoner produceras av parenkym, den funktionella delen av bukspottkörteln. Diffusa förändringar i den orsakas av pankreatit och diabetes. Det finns två huvudtyper av parenkymförändringar:

 • fibros (funktionella vävnader ersätts av bindvävnader, syntesen av enzymer och hormoner stannar gradvis. Fibros är ofta ett tecken på fibrom, en godartad neoplasma av körtelvävnad. Under dess tillväxt ökar trycket på körteln, smärta visas);
 • lipomatos (parenkymen ersätts av lipidceller som inte kan utföra kroppens arbete. Det finns en brist på enzymer och hormoner. Processen anses vara irreversibel. I början av sjukdomen föreskrivs medicinering och kost. Om körtlarna nästan fullständigt påverkas krävs kirurgi).

Ultraljud visar en ökning i ekogenicitet, komprimering av parenkym.

Diffuse ändringar i bukspottkörteln

"Svans" är en symbolisk beteckning för en av de tre delarna av körtlarna intill mjälten, som liknar ett päron i form. Dess förändringar orsakas ofta av blockering av levern..

Svansen expanderar eller sammandras. Mindre skador korrigeras med medicinering, medan djupa kräver kirurgisk behandling..

Diffusa förändringar i bukspottkörtelns struktur

I det normala tillståndet är körtelns struktur liknande leverens struktur, har ett finkornigt och enhetligt utseende. Utseendet på kompakterade områden indikerar dystrofiska processer, inflammation.

Diffusa förändringar i bukspottkörteln och levern är vanliga avvikelser, de måste upptäckas och behandlas i rätt tid.

Som regel har de en irreversibel kurs och kan minska livskvaliteten eller avsevärt minska dess varaktighet.

Reaktiva diffusa pankreasförändringar

Uttrycket "diffusa förändringar i bukspottkörteln av en reaktiv karaktär" betyder att det svarar på smärtsamma processer som förekommer i ett av de närliggande organen. Sjukdomar som orsakar reaktiva förändringar inkluderar:

 • kolecystit;
 • hepatit;
 • ulcerös kolit;
 • patologi hos matstrupen;
 • duodenalsår.

Organets reaktion uttrycks i transformationen av storlek, parenkym. Andra symtom visas:

 • smärta
 • fluktuationer i blodsockerkoncentrationen;
 • dyspeptiska fenomen.

Liknande bukspottkörtelskador hos barn, såväl som hos vuxna, behöver inte speciell terapi: när den underliggande sjukdomen botas, kommer reaktionen att försvinna.

Med tanke på intensiteten i manifestationer av patologiska lesioner diagnostiseras uttalade eller måttliga diffusa förändringar i bukspottkörteln.

Scen diffusa förändringar i bukspottkörteln

Fyra stadier av ett patologiskt tillstånd skiljer sig.

1. Det finns förändringar, men de är obetydliga: det finns ingen symptomatologi, antalet transformerade celler är litet. Tillfälliga förändringar orsakade av inflammation, obalanserad kost, nervstamm, vissa mediciner.

2. Förändringar är måttliga: parenkymförändringar av måttlig grad, symtom kan vara frånvarande; Ultraljud visar svullnad i körtlarna. Tillståndet provoseras av inflammation, pankreatit, sjukdom i tolvfingertarmen 12, gallblåsan.

3. Outtryckta förändringar: en skada på körtlarna upptäcks plötsligt när ett ultraljud i matsmältningssystemet utförs. Det finns inga tecken på körtelsjukdom. Patologiskt tillstånd orsakas genetiskt eller orsakas av infektion.

4. Förändrade uttryck: en allvarlig förändring av parenkym orsakad av pankreatit. Organdysfunktion orsakar svår smärta.

Efter ultraljud föreskrivs en ytterligare undersökning för att bestämma orsaken till sjukdomen, utvecklingsstadiet av patologin, därefter väljs behandlingsalternativ.

Orsaker till diffusa förändringar i bukspottkörteln

Diffusa förändringar i körtlarna kan förknippas med följande skäl:

 • biologiskt åldrande av kroppen;
 • långvarig inflammation;
 • genetisk predisposition;
 • endokrina störningar;
 • metaboliska problem;
 • matsmältningssjukdomar;
 • otillräcklig blodcirkulation
 • körtelsjukdomar: tumör, pankreatit, cyste.

Ovanstående skäl kan orsaka vävnadsnekros och deras ersättning med fettinfiltrat, bindväv. Processen påverkar den funktionella delen av körtlarna och utför dess huvudfunktion. Detta är faran för sådana cellomvandlingar..

De provocerande faktorerna för diffusa förändringar i bukspottkörteln

Följande faktorer kan provocera diffusa förändringar i bukspottkörteln:

 • långvarig stress;
 • rökning, drog- och alkoholberoende;
 • undernäring;
 • Bukspottkörtelkirurgi
 • parasiter.

En specialist kan äntligen bestämma sjukdomen och tecken på diffusa förändringar i bukspottkörteln genom att undersöka de objektiva resultaten av analyser och endoskopisk undersökning av matsmältningssystemet.

Symtom på diffusa förändringar i bukspottkörteln

Symtom på förändring bestäms av de sjukdomar som orsakade dem. Vanligtvis har patienten dyspeptiskt syndrom, smärta på vänster sida bakom bröstbenet, trötthet. En liknande symptomatologi manifesteras i vissa sjukdomar och patologiska tillstånd:

 • kronisk och akut pankreatit (matsmältningsbesvär, smärta, illamående, lågt blodtryck, snabb puls, riklig kräkningar);
 • fibros (från början finns det inga symtom; då finns det smärta i hypokondrium på vänster sida, ofta kräkningar, diarré; en person går snabbt ner i vikt. När proteinreserverna i kroppen tappas, det allergiseras, insulinsyntesen förvärras, diabetes visas);
 • lipomatos (fett förtränger friska celler, körtlarna kan inte fungera fullt ut - det betyder att kroppen saknar de ämnen som är nödvändiga för att den ska fungera normalt. Med sjukdomen som konstant fortskrider, komprimeras parenkym genom ackumulering av fett, vilket orsakar smärta och organfunktion).

Om dessa symtom uppstår är självmedicinering kontraindicerad. Sjukhusinläggning kan behövas.

Diagnostik

Den huvudsakliga metoden som diagnostiserar bukspottkörtelns tillstånd är ultraljud. Metoden avslöjar alla förändringar i kanaler, vävnadsstruktur och organstorlek; bestämmer lokaliseringen av neoplasmer och komprimerade fragment.

Som ytterligare diagnostiska metoder använder:

 • visuell undersökning, palpation;
 • anamnes;
 • genomföra allmänna och biokemiska analyser av biomaterial;
 • körtelundersökning med ett endoskop.

Ofta - för cancer, cystor - för differentiell diagnos föreskrivs ytterligare undersökning med moderna diagnostiska metoder med hög precision: magnetisk resonansavbildning (MRI) och endoskopisk retrograd kolangiopancreatografi (ERCP).

Under undersökningen sker en skiktad skanning av körtlar, graden av spridning av fenomenet, dess exakta lokalisering fastställs.

Läkare kan namnge rätt diagnos, korrekt välja behandlingsalternativ med hela uppsättningen diagnostiska metoder.

Ekon av ultraljud av diffusa förändringar i bukspottkörteln

Ultraljud avslöjar den exakta lokaliseringen av de drabbade områdena i organet, varaktigheten av patologin, liksom olika ekotecken på diffusa förändringar i bukspottkörteln:

 • Uttalad ekogenicitet, invariansen i storleken på körtlarna. Funktionsvävnad ersätts av lipid. Om åtgärder inte vidtas i tid kan fett helt blockera parenkym.
 • Minskning av ekotätheten, en liten ökning av organstorleken. Diagnostiserat med ödem, diffusa förändringar i bukspottkörteln parenkym; inflammerade områden och självsmältning som ett resultat av nedsatt enzymutsöndring.
 • Låg nivå av ekogenicitet, invariansen i storleken på organet (typiska symtom på en kronisk form av pankreatit).
 • Echoskopiska brister, manifesteras i förskjutningen av friska vävnader med lipider, förändringar i ekotätheten hos organet. Tecken indikerar diabetes.
 • Echografiska patologier: ökad ekotäthet, bevarande (eller liten minskning) av körtlarnas storlek. Sådana förändringar bekräftar utvecklingen av fibros i ansiktet av matsmältningsstörningar eller inflammation.
 • Dystrofisk förändring, som är irreversibel. Det finns inga uttryckta symtom på sjukdomen, patologin utvecklas jämnt.
 • Ökad körkrets echogenicitet - bevis på patologi (abscess, pseudocyster).
 • Heterogeniteten i förändringar i ekostrukturen i organet är ett tecken på att blanda dess fragment.

Ekotecken skiljer sig från varandra, men är alltid en förutsättning för en grundlig undersökning..

Behandling

Behandling av diffusa förändringar i bukspottkörteln börjar med eliminering av faktorer som orsakade dess patologiska tillstånd.

En snabb behandling som startats många gånger minskar risken för neoplasmer. I detta fall en förutsättning: hur man ska behandla måste läkaren bestämma. Han kan förskriva mediciner, fysioterapi, kost eller behandling med folkläkemedel under övervakning av specialister.

Drogbehandling

Omfattande behandling inkluderar utnämning av vitaminer, läkemedel för att förbättra ämnesomsättningen, spårelement, vissa hormoner och aminosyror.

Valet av ytterligare medel beror på sjukdomen som provocerade patologin.

 • När diabetes upptäcks förskrivs läkemedel som stabiliserar blodsockernivån..
 • Pankreatit behandlas på ett sjukhus med läkemedel som lindrar smärta och kramper, enzympreparat..
 • Med kolecystit förskrivs antibiotika; antiinflammatoriska, koleretiska och antispasmodiska läkemedel.
 • Antibiotika och läkemedel som minskar surhetsgraden i magsaften används för att behandla inflammation i tolvfingertarmen..

Det föreskrivs medel när mindre diffusa förändringar i körtlarna upptäcks och det inte finns några kontraindikationer.

Kirurgi

Vid svåra former av lipomatos eller fibros kan någon del av körtlarna utsättas för nekrotisk förändring (vävnadsdöd i kroppen).

I framtiden kommer det inte att producera hormoner. För att ta bort denna del av organet, ta till kirurgiska ingrepp. Det krävs också om det inte finns någon nekros ännu, men patologi har påverkat större delen av organet..

Kompletterande och alternativa behandlingar hemma

Behandling med folkläkemedel för diffusa förändringar i bukspottkörteln utförs när man avslöjar måttliga förändringar i dess struktur. Ofta är de relaterade till patientens ålder..

Hembehandling är till stor fördel: med alternativa metoder kan du rensa kanalerna i körtlarna från gifter och kolesterolplack som inte utsöndras av mediciner..

Näring och kosttillskott

Kost med en diffus förändring i bukspottkörteln är nyckeln till matsmältningssystemets normala funktion.

Genom att anpassa kosten kan du förbättra patientens tillstånd.

Fraktionell näring rekommenderas för patienter, där det är nödvändigt att äta ofta, men i små portioner.

Rekommenderad klassisk diet nummer 5P, som har två alternativ.

1. Vid akut pankreatit tillåts patienten de första dagarna bara att dricka små doser av roskapsbuljong, kokt vatten eller Essentuki mineralvatten nr 17, nr 4; Borjomi Efter 3 dagar är det första dietalternativet tillåtet: ät kalorifattiga livsmedel upp till 6 gånger om dagen i portioner upp till 100 g.

Under de första dagarna ger de slemhåriga soppor, flytande spannmål, vegetabiliska buljonger, kex, svagt te. Från den 3: e dagen lägger de till ångomeletter, spannmål i utspädd mjölk, keso, ångkotletter - proteinprodukter. Efter förbättringar byter de till det andra dietalternativet.

2. Patienten får en bråknäring som innehåller protein (upp till 120 g), fett (upp till 70 g), kolhydrater (upp till 350 g). Föredrar kokta eller ångade rätter. Produkter serveras i mosad eller krossad form.

Fet buljong, råa grönsaker och även stekt, kryddig, rökt rätter bör elimineras helt. Salt är begränsat. Ge helt upp alkohol och rökning.

En sådan diet föreskrivs i 6 till 12 månader. När tillståndet förbättras läggs icke-mosade rätter, färska grönsaker, såser till kosten. Under remission dricker de mineralvatten i kurser.

Det planeras att fasta dagar (en gång var sjunde dag) med tillåtna produkter: keso, pumpa, havre, vattenmelon, ris. Vid kroniska sjukdomar måste kosten följas hela livet. Rekommenderade produkter:

 • skaldjur och fisk med låg fetthalt;
 • keso;
 • färska grönsaker och frukter;
 • lätta rätter av fjäderfä och magert kött;
 • vitt bröd.

Av dryckerna rekommenderas att använda varmt kokt vatten, svagt varmt te, inte särskilt söt gelé och kokt frukt, surmjölksdrycker.

Läkare anser potatis och havre som särskilt användbara produkter för bukspottkörtelpatologier. De har en höljande egenskap, lindrar inflammation, hjälper till att smälta mat. Det rekommenderas att koka och baka potatis utan salt och kryddor, dricka rå potatisjuice.

Mjölk framställs av rå havre. För att förbereda 150 gram havre, tillsätt 1, 5 liter kallt vatten. Tål 60 minuter på låg värme.

Därefter krossas havren och kokas igen i cirka 15 minuter. Buljongen måste kylas och filtreras.

Den resulterande "havremjölken" drickas 3 gånger under dagen, 100 ml 30 minuter före måltiderna.

örter

Örtmedicin är en pålitlig assistent vid behandling av många sjukdomar och patologiska tillstånd. Vid patologiska tillstånd i bukspottkörteln rekommenderas det att förbereda olika växtbaserade infusioner.

 • Kombinera 3 delar mynt- och dillfrön, 2 delar immortelle- och hagtornsfrukter, 1 del kamomill. Häll 250 ml kokande vatten i blandningen, täck och koka i 15 minuter. Kyl och filtrera. Ta 50 ml före måltiderna två gånger om dagen.
 • Anslut 1 tsk. Zheleznyak, 2 tsk. salvia och 3 tsk calendula Häll 250 ml kokande vatten i blandningen. Det är bra att insistera. Att filtrera. Drick 150 ml på morgonen och kvällen.
 • Ta 1, 5 bord. l elekampan, koriander, hypericum, dill och myntafrön. Blandningen hälls med 2 liter kokande vatten, insistera dagen. Drick 2 bord. l innan du äter.

Vissa läkare rekommenderar att ta propolis. En liten bit propolis kan tuggas flera gånger om dagen i 5 till 7 minuter. Eller 15 ml apotekstinktur av propolis blandas med ett halvt glas vatten. Blandningen drickas morgon och kväll före måltid. För att örtbehandling ska vara fördelaktig måste den vara kontinuerlig och systematisk..

Behandling med folkrättsmedel för diffusa förändringar i bukspottkörteln ersätter inte eller avbryter medicinen som föreskrivs av en läkare, men kompletterar den.

Försiktighet bör vidtas vid behandling av örter: någon av dem, och ännu mer växtuppsamling, kan orsaka allergier eller oönskade effekter på kroppen..

Förebyggande

Sjukdomar som orsakar pancreatic densitet minskar dess funktion. Oftast orsakar lipomatos och fibros pankreatit, vilket kan orsakas av dåliga vanor..

För att förhindra utvecklingen av pankreatit och dess konsekvenser, bör rökning och alkohol överges, dieten bör ses över. Mältningsorganen reagerar negativt på:

 • överflödet av livsmedelstillsatser;
 • ett stort antal kryddor;
 • konserverad mat och juice;
 • kolsyrade drycker;
 • oregelbunden ätande och överätande.

Järn påverkas särskilt av samtidig användning av alkohol och feta livsmedel. Det är nödvändigt att optimera dagens system så att det finns tid för vila och en full sömn; minska stress.

Om smärta och obehagliga symtom uppstår, kontakta en läkare..

Prognos

Prognosen för utvecklingen av patientens tillstånd beror på en grundlig undersökning. Fokala diffusa lesioner indikerar utvecklingen av patologi. Efter en ytterligare undersökning föreskriver läkaren terapeutisk eller kirurgisk behandling.

Om patologi upptäcks i ett tidigt skede, startas behandlingen i tid, prognosen är vanligtvis gynnsam, funktionen av körtlarna kan bibehållas. Regelbundna fysiska undersökningar och bantning hjälper till att upprätthålla normal körtelfunktion..

Diffusa förändringar i bukspottkörteln är inte den sista meningen, utan objektiva bevis på de naturliga processerna som äger rum i människokroppen. I många fall, genom att granska livsstils- och smakpreferenser, överge dåliga lutningar, kan en person hjälpa sig själv.

För att övervaka utvecklingen av tillståndet bör du regelbundet konsultera en läkare.