Hormonstest: hämma A och B

Inhibin B är ett biologiskt aktivt glykoprotein och en av de viktigaste markörerna för reproduktionsfunktion hos kvinnor och män. Studien av nivån av inhibin B används aktivt för diagnos av reproduktionsfunktion, särskilt för att bedöma äggstocksfunktionen och utvärdera spermatogenes.

Detta test används för att diagnostisera äggstocks-, granulosa-celler och mucinösa tumörer, som ett medel för att övervaka patienter med identifierade ovarie-neoplasmer, under den differentiella diagnosen av anarki och kryptorchidism, och diagnos av störningar i sexuell utveckling. Analysen används ofta för diagnos av infertilitet och sannolikheten för befruktning, i synnerhet genom att använda den för att utvärdera äggstocksreserven, göra en prognos för resultaten av artificiell insemination. En indikation för analys är ett misstankar om granulosa-celler och slemhinnor i äggstockarna, det utförs också före och efter behandling. En analys är också nödvändig för tecken på onormal utveckling av pojkons gonader, tvetydiga sexuella egenskaper hos barn.

För att genomföra en studie dras blod från en ven. Du måste göra en analys under första halvan av dagen på tom mage, minst 2-4 timmar efter att ha ätit. Det är förbjudet att dricka alkohol per dag och du kan inte ta mediciner. Om syftet med analysen är att studera en kvinnas reproduktionsfunktion, doneras blod strikt den tredje dagen av cykeln.

Testresultaten kvantifieras. De indikerar både data om den detekterade koncentrationen av inhibin B i blodprovet och normala värden. De skiljer sig åt för män och kvinnor. Ökade frekvenser hos kvinnor kan prata om tumörer i äggstockarna, och lägre om en minskning av äggstocksreserven och äggstocksfunktionen, klimakteriet, anorexi och ett antal andra problem. Hos män kan minskade nivåer av inhibin B prata om anorchia, nedsatt spermatogenes och underutveckling av gonaderna.

Inhibin B är ett biologiskt aktivt glykoprotein. Dess blodnivå är en indikator på kvaliteten på arbetet i det manliga och kvinnliga reproduktionssystemet. Dess ökade indikatorer hos kvinnor indikerar en tumörtillväxt i äggstockarna, och en reducerad indikerar anorexi, början av klimakteriet eller en minskning av äggstocksreserven i äggstockarna. Med låga nivåer av inhibin B, diagnostiseras män med otillräcklig utveckling av könskörtlarna, anorchia eller försämrad spermproduktion..

Varför använda inhibin B-hormontestet??

Resultaten från detta laboratorietest används för:

 • diagnos av mucinösa och granulosa celltumörer i äggstockarna;
 • diagnos av orsakerna till infertilitet hos män och kvinnor;
 • förutsägelse av resultaten av den artificiella insemineringsproceduren;
 • bestämma orsakerna till utvecklingen av onormala sexuella egenskaper hos barn.

Resultaten av analysen presenteras vid avkodning i ett kvantitativt värde med en indikation i tabellen över indikatorer för normen separat för män och kvinnor. För att få dem måste du donera blod från en tom mage från en ven. En dag före insamlingen av biologiskt material i vårt centrum måste du sluta röka och dricka alkohol. Kvinnor rekommenderas att donera blod för att bestämma nivån av inhibin B, AMH och FSH den tredje dagen av cykeln.

ALLMÄNNA REGLER FÖR BEREDNING FÖR BLODANALYS

För de flesta studier rekommenderas det att donera blod på morgonen på tom mage, detta är särskilt viktigt om dynamisk övervakning av en viss indikator genomförs. Ätande kan direkt påverka både koncentrationen av de studerade parametrarna och provets fysiska egenskaper (ökad grumlighet - lipemi - efter att ha ätit fet mat). Vid behov kan du donera blod på dagen efter 2-4 timmars fasta. Det rekommenderas att dricka 1-2 glas stilla vatten strax innan du tar blod, detta hjälper till att samla in den mängd blod som krävs för studien, minska blodviskositeten och minska sannolikheten för bildning av blodpropp i provröret. Det är nödvändigt att utesluta fysisk och emotionell belastning och röka 30 minuter före studien. Blod för forskning tas från en blodåra.

Vad är inhibin hos kvinnor

Inhibin är en peptid som består av två underenheter. Det finns två former av hormonet - inhibin A och inhibin B. Hos kvinnor syntetiseras hormonet i folliklarna och hos män - i de seminiferösa tubuli i testiklarna (Sertoli-celler). Under graviditet är det främsta producerande organet av inhibin A moderkakan. Om inhibin A huvudsakligen finns hos kvinnor (dess funktion hos män är okänt), är den huvudsakliga formen av inhibin som cirkulerar i blodet hos män inhibin B. I klinisk praxis används endast diagnostiska kit för att upptäcka dimera former av inhibin A och B i blodserumet, eftersom endast dimera former av inhibin är biologiskt aktiva. Inhibin hämmar selektivt frisättningen av FSH från den främre hypofysen och har en paracrineffekt i gonaderna.
Nivån av inhibin A förblir låg i början av follikelfasen, börjar sedan öka mot slutet av follikelfasen och når ett maximum i mitten av lutealfasen. Nivåerna av östradiol och inhibin A korrelerar mycket starkt med varandra under follikelfasen (från –14 dagar till 2 dagar av menstruationscykeln). Cirka en vecka efter bildandet av corpus luteum börjar dess omvända utveckling och mindre östradiol, progesteron och inhibin A. En minskning av nivån av inhibin A eliminerar dess blockerande effekt på hypofysen och FSH-utsöndring. Som svar på en ökning av FSH-nivåer bildas slutligen en pool av antrala folliklar, från vilka en dominerande follikel kommer att utvecklas i framtiden.
När kvinnor åldras är det en minskning i koncentrationen av hämmor A och B. När antalet mogna folliklar i äggstockarna faller under en viss tröskel observeras en minskning av hämmarkoncentrationen, vilket leder till en ökning av FSH-nivån.
Under de senaste två åren har en ny markör, inhibin B, använts i IVF-förfarandena för att utvärdera äggstocksreserven. Ovariereserven är förmågan hos äggstockarna att svara på gonadotropinstimulering med ett tillräckligt antal mogna ägg som är lämpliga för befruktning i IVF-proceduren. Koncentrationen av inhibin B, mätt den tredje dagen av cykeln, förutsäger äggstockarnas respons på stimulering av gonadotropiner i IVF-cykler. Hos kvinnor med en reducerad nivå av inhibin B är det nödvändigt att öka dosen av exogent hCG i superovuleringsstimuleringscykeln, färre oocyter mottagna, färre överförda embryon per cykel, mindre graviditetshastighet och 11 gånger högre frekvens av för tidiga missfall jämfört med kvinnor med inhibin B var normal. Inhibin B-mätning möjliggör direkt mer exakt utvärdering av ovariefunktionen än FSH.
Inhibin B är en markör för Sertoli-cellfunktion och exokrin testikelfunktion (spermatogenestillstånd). Inhibin B är en direkt markör för spermatogenes. Dess koncentration hos friska män är vanligtvis mindre än 480 pg / ml, och till skillnad från kvinnor är den konstant (har inte cykliska svängningar). I patologiska situationer (infertilitet) kan emellertid nivån av inhibin B sänkas. Det visades att i 100% av de undersökta med ett spermierinnehåll i sperma mindre än 20 miljoner / ml var koncentrationen av inhibin B i serum lägre än 80,0 pg / ml och FSH var högre än 10 U / l (se figur). Hos män som behandlades för varicocele ökade nivån av inhibin B i blodserum signifikant, medan innehållet av FSH, LH och testosteron inte förändrades under hela observationsperioden. Detta bevisar att inhibin B kan användas för att övervaka behandlingen av patienter med varicocele. Inhibin B förutsäger exakt framgången för TESE-proceduren vid azoospermia. Dess låga koncentration indikerar olämplig spermaproduktion och kan utesluta den kirurgiska proceduren (TESE) för livskraftig spermier.
Inhibin B är den viktigaste indikatorn för EFORT-testet (Exogen FSH Ovarian Reserve Test) - ett test för äggstockarnas funktionella reserv).

EFORT Ovarian Functional Reserve Test

(Exogent FSH Ovarian Reserve Test)
Kärnan i testet: Mätning av äggstockarnas fysiologiska respons på införandet av follikelstimulerande hormon. Snabbt och exakt test av ovariefunktionsreserven.
Ett testikulärt reservtest för män som liknar EFORT-testet kan utföras..
indikationer:

 • misslyckade IVF-försök, otillräckligt svar på stimulering;
 • infertilitet av okänt ursprung;
 • förkorta menstruationscykeln;
 • befruktningsproblem;
 • spotting i slutet av cykeln;
 • preoperativ förberedelse (för operationer i livmodern och äggstockarna);
 • gränsvärden eller förhöjda FSH-värden;
 • premenopaus.

Att bestämma minskningen av ovarialreserven låter dig bestämma:

 • Indikationer för IVF
 • Behovet av att påskynda IVF
 • Indikationer för IVF med ett donerat ägg
 • Risken för att utveckla tidig menopaus (respektive utvecklingen av osteoporos, hjärt-komplikationer)
 • Mängden operation på äggstockarna

Testet finns i två versioner:
Enkelt EFORT-test
Avancerat EFORT-test

Hur ges analysen:
Patienten donerar blod två gånger för hämning B. Den första gången är på den cykeldag som föreskrivs av läkaren (vanligtvis 3 dagar av cykeln). På samma sätt är det vanligt att utse förändringar och andra hormoner: LH, FSH. Efter blodprovtagning för analys ges en injektion av Gonal-F. Andra gången patienten ger blod efter 24 timmar. Således får vi två siffror av inhibin B - före och efter Gonalom-F-stimulering. De specifika värdena för de två indikatorerna gör det möjligt för oss att utvärdera äggstockarnas funktionella reserv.

Testens första dag:

 • bloddonation för inhibin B
 • subkutan administration av Gonal-F

Testens första dag:

 • bloddonation för inhibin B, LH, FSH, AMH
 • subkutan administration av Gonal-F

 • bloddonation för inhibin B
 • bloddonation för inhibin B, AMH
Enkelt EFORT-test
Avancerat EFORT-test

Vid planering av IVF (IVF) rekommenderas att bestämma nivån på AMH / MIS inom ramen för EFFORT-testet (tillsammans med inhibin B före och efter stimulering med Gonal-F, respektive den tredje och fjärde dagen i menstruationscykeln). I detta fall ökar nivån av inhibin B och nivån av AMH / MIS sjunker.

Anti-Muller-hormon (Muller-hämmande substans,
AMH / MIS, Anti-Mullerian hormon / Mullerian-Inhibitory Substance)

INKLUDERAR I ETT ÖVERSATT EFORTTEST - TEST FÖR FUNKTIONELLT RESERVATION AV ÖVERSIKT
Snabbt och exakt test av ovariefunktionsreserven.

 • misslyckade IVF-försök, otillräckligt svar på stimulering
 • infertilitet av okänt ursprung
 • befruktningsproblem
 • gränsvärden eller förhöjda FSH-värden

Mullers hämmande substans - MIS (även känd som anti-mullerhormon - AMH), är ett dimeriskt glykoprotein som tillhör familjen transformerande tillväxtfaktorer. Under embryonal utveckling utsöndras den av Sertoli-celler och ansvarar för regressionen av Muller-kanalerna hos män. Före puberteten produceras AMS av testiklarna och därefter sjunker nivån gradvis till återstående post-pubertala värden. Brott mot funktionen av anti-Muller-hormonet hos män orsakar bevarande av derivat av Muller-kanalerna. Detta tillstånd manifesteras kliniskt av kryptorchidism, inguinal hernias och nedsatt reproduktionsfunktion och kallas Müller duct persistence syndrom (MPS). SPMP är en sällsynt form av falsk manlig hermafroditism. Trots att differentieringen av testiklarna inte försämras hos patienter med SPMP rapporterar de ofta infertilitet. Infertilitet hos patienter med SPMP kan bero på sen kryptorchidism som eliminerades med kirurgiska metoder, vilket ledde till atrofi av de seminiferösa tubuli och sekundär androgenbrist. Förekomsten av SPMP kan bero på mutationer i både AMH-genen och AMH-receptorgenen (AMHRII). Hos kvinnor, från tidpunkten för födelse till början av klimakteriet, produceras AMS i små mängder av granulosa-celler i äggstockarna, och dess högsta nivåer observeras i tumörgranulosa-celler.

Definitionen av AMS används:

 • att upptäcka för tidig eller försenad pubertet,
 • att fastställa sex i tveksamma fall,
 • vid diagnos av kryptorchidism och anorchism,
 • vid utvärdering av manlig sexuell funktion i alla åldrar,
 • i studien av äggstocksreserven och premenopausala förändringar hos kvinnor,
 • vid diagnos och kontroll av cancer i äggstocksgranulosa.

Vid planering av IVF (IVF) rekommenderas att bestämma nivån på AMH / MIS inom ramen för EFFORT-testet (tillsammans med inhibin B före och efter stimulering med Gonal-F, respektive den tredje och fjärde dagen i menstruationscykeln). I detta fall ökar nivån av inhibin B och nivån av AMH / MIS sjunker.
Sänka basnivån för AMH / MIS En annan i denna kategori: "Antikroppar mot PCP vid diagnos av reumatoid artrit Eosinofil kationiskt protein"

Inhibin V. Vad används studien till? Vad menar dem?

Hormoninhibin B och äggstocksreserv hos kvinnor

Inhibin B och dess nivå hos kvinnor är förknippade med äggstockarnas funktion och storleken på den så kallade äggstocksreserven, vilket påverkar risken för graviditet.

Innehåll:

Vad är Inhibin B

Inhibin B är ett hormon som produceras av vissa celler i äggstocksfolliklarna. När det produceras hjälper det att undertrycka ett annat hormon som kallas FSH eller follikelstimulerande hormon. FSH utsöndras av hjärnan och får äggfollikeln att växa i äggstocken.

Med åldern minskar en kvinna inte bara antalet folliklar i äggstockarna, utan också de hormoner som produceras av dessa folliklar, såsom Inhibin B.

Inhibin B är ett ämne som produceras hos kvinnor i granulosa-cellerna i ovariens follikel. Koncentrationen av inhibin B den tredje dagen av cykeln (i follikelfasen) gör det möjligt för oss att utvärdera mängden och kvaliteten på folliklarna. En nivå av inhibin B under det normala indikerar att tillförseln (eller, kort sagt, reproduktionspotentialen i äggstocken) är liten och graviditet kan vara svårare. Det bör emellertid komma ihåg att en låg nivå av B-inhibin under graviditeten inte utesluts och analyseras av en läkare tillsammans med många andra faktorer.

Förutom traditionella FSH- och östradiol-test föreskriver vissa infertilitetskliniker andra tester, såsom AMH (anti-Muller-hormon) och inhibin-B-tester för att utvärdera en kvinnas äggstocksfollikel eller hur väl hennes äggstockar fungerar. Dessa tester utförs vanligtvis som en del av att identifiera orsaken till infertilitet..

Undersökning av äggstockarna är en viktig del, eftersom resultaten kan hjälpa läkaren att hitta rätt behandling. Till exempel är det mer troligt att en ung kvinna med en extremt dålig äggstocksreserv behandlas mer aggressivt än en ung kvinna med en normal reserv. Ofta är detta den första gruppen tester som utförs före en annan, mer specialiserad undersökning..

Varför ta en analys för Inhibin B

Bestämning av nivån av inhibin hos kvinnor utförs för att identifiera problem med graviditet, vid diagnos av fertilitet och vid planering av graviditet.

Det enda kravet för kvinnor är att komma till bloddonation i den första fasen av menstruationscykeln (den så kallade follikulära fasen), helst på den tredje dagen av menstruationen. Testet består av en enkel blodprovtagning, tar några sekunder.

Hur utförs testet?

Inhibin B-testet utförs med enkel blodutsläpp, vanligtvis utförs den tredje dagen av menstruationscykeln. Din läkare kommer att ge dig specifika instruktioner, men vanligtvis behöver du bara donera blod från en ven i tom mage.

Inhibin B: normer hos kvinnor

Det normala intervallet beror på egenskaperna hos laboratoriebearbetningen av provet; emellertid anses en nivå över 45 pg / ml vara normal. Nivåer under 45 pg / ml indikerar en minskning av äggstocksfunktionen. Inhibin B-nivåer kan variera beroende på var kvinnan befinner sig under menstruationscykeln. Indikatorer kan också vara svåra att tolka hos premenopausala kvinnor..

Normerna för inhibin B beror huvudsakligen på dagen för den menstruationscykel där studien genomfördes. Olika dagar har olika betydelser. Om nivån av inhibin B är mer än 45 pg / ml den tredje dagen av cykeln, betyder detta att äggstocksreserven är hög.

Normer av inhibin B hos kvinnor efter cykeldagen:

 • 1-2 dag av cykeln (blödning) - 15-70 pg / ml;
 • 3-5 dagars cykel (follikelfas) - 45-120 pg / ml;
 • sen follikulär fas (till ungefär den 12: e dagen av cykeln) - 30-90 pg / ml;
 • ägglossning (upp till 14-16 dagar av cykeln) - 80-200 pg / ml;
 • luteal fas (efter ägglossning) -
  • hormoner

  Vad är inhibin B hos kvinnor

  Vad är inhibin B hos kvinnor

  Inhibin B är ett icke-steroidhormon, en produkt av könskörtlarna. Det kallas också glykoproteinjv. Det produceras av äggstocksfolliklarna och hämmar syntesen av follikelstimulerande hormon. Nivån av inhibin B avgör en kvinnas förmåga att bli gravid naturligt eller konstgjord.

  Varför är glykoproteinanalys nödvändig?

  Hormonnivån ger information om äggstockarnas tillstånd. Om en kvinna inte blir gravid eller missfall inträffar i de tidiga stadierna kan det bero på en kränkning av produktionen av inhibin B. Analysen hjälper till att bedöma äggstocksreserven - antalet livskraftiga ägg. Detta är viktigt när du planerar en graviditet i vuxen ålder och förbereder IVF. När ägglossningen stimuleras indikerar glykoproteinnivåer äggstarkänslighet.

  Under tonåren förskrivs flickor hormontest om deras pubertet är snabbare eller långsammare än nödvändigt. För kvinnor i klimakteriet är denna studie nödvändig om man misstänker ovarietumörer. Inhibin B-nivåer övervakas också för att utvärdera behandlingsresultaten..

  Hur man gör en studie

  Material för studien tas från en ven och en enzymimmunoanalys utförs. Förfarandet föreskrivs på morgonen den 3-5: e dagen av cykeln. För att resultaten ska vara korrekta måste du förbereda dig för det:

  1. Två dagar före blodprovtagning, sluta ta hormoner baserade på androgener och östrogener.
  2. Eliminera tung fysisk ansträngning och försök att inte vara nervös.
  3. 8 timmar innan bloddonation rekommenderas inte att äta. Dricksvatten är inte förbjudet. Alkohol måste uteslutas per dag. Middagen dagen innan ska vara lätt..
  4. Det är tillrådligt att inte röka minst 4 timmar före insamlingen av material.

  Avvikelser är möjliga i resultaten om en kvinna tar orala preventivmedel och läkemedel som ökar nivån av follikelstimulerande hormon och testosteron. Felaktiga indikatorer uppstår vid långvarig rökning och ofta dricka. Införandet av vissa serum, genomförandet av medicinska procedurer med strålningsexponering kan påverka resultatet..

  Vad visar studien på inhibin B

  Nivån på hormonet förändras under hela livet och beror på scenen i menstruationscykeln. Innan puberteten är koncentrationen av glykoprotein låg. Dess syntes förbättras med början av puberteten. Normen för flickor under 18 år är högst 83 pg / ml, för kvinnor i reproduktiv ålder är indikatorerna 23 till 257 pg / ml, beroende på cykelens fas. Hormonnivån börjar stiga på 3-5 dagar och når en topp vid ägglossningen och minskar sedan gradvis.

  När menopausen närmar sig minskar syntesen av inhibin B. Under klimakteriet och efter det är hormonnivån mycket låg, högst 17,5 pg / ml. Ibland detekteras inte glykoprotein alls.

  Avkrypteringsindikatorer hjälper till att diagnostisera farliga sjukdomar. Om hormonnivån är över eller under de optimala värdena, inträffar en överträdelse av reproduktionsfunktionen. Inhibin B är förhöjd i närvaro av neoplasmer i äggstocksregionen. Detta kan vara polycystiska, nemucinösa, slemhinnor och granulosa-celltumörer. Orsaken är också överdriven ovariell stimulering vid behandling av infertilitet eller som förberedelse för artificiell insemination.

  Ett överskott av inhibin B under klimakteriet indikerar förekomsten av maligna neoplasmer i äggstocken.

  En låg nivå av inhibin B kan indikera en utrotning av ovariefunktionen. Detta inträffar vid tidig menopaus, patologi i det reproduktiva systemet och det endokrina systemet. Dessutom kan hormonell obalans utlöses av strikta dieter och anorexi. Glykoproteinproduktionen reduceras under kemoterapi. Under tonåren blir nivån av inhibin B lägre än normalt under fetma och tidig pubertet.

  Hur man ökar eller minskar hormonnivåerna

  Avvikelse av nivån av inhibin B från normen leder ofta till infertilitet eller spontan abort. Tyvärr finns det för tillfället ingen medicin som kan återställa syntesen av glykoprotein. Normalisering av värden är endast möjlig genom att behandla en provocerande sjukdom.

  In vitro-befruktning är nivån av inhibin B avgörande. Hormonbrist leder ofta till missfall. För att undvika detta förskrivs patienten höga doser hCG under planeringsperioden av graviditeten för att stimulera ägglossningen. Detta ökar risken för framgångsrikt lager.

  Inhibin B är en markör för reproduktionssystemets tillstånd. I strid med dess produktion är det mycket svårt att bli gravid och fostra ett barn. Under graviditetsplanering måste du övervaka nivån på detta hormon för att upptäcka avvikelser i tid.

  Inhibin A

  Inhibin är ett dimeriskt protein som utsöndras hos kvinnor av äggstockarna, liksom under graviditet, av vävnaderna i fostret, morkakan och fostrets membran. Inhibin A avser huvudsakligen kvinnliga könshormoner och hämmar, tillsammans med inhibin B, syntesen av follikelstimulerande hormon. I människokroppen är detta hormon praktiskt taget frånvarande, för den huvudsakliga formen av inhibin som cirkulerar i blodet hos män är inhibin B. Det används vid diagnos av äggstocksfunktion (bestämning av deras potentiella känslighet för stimulering av ägglossning), för diagnos av ovarietumörer, med graviditetskomplikationer.

  Prenatal screening, diagnos av fosterpatologier.

  PG / ml (picogram per milliliter).

  Vilket biomaterial kan användas för forskning?

  Hur man förbereder sig för studien?

  • Uteslut fettiga livsmedel från kosten inom 24 timmar före studien.
  • Eliminera fysisk och emotionell stress i 30 minuter före undersökningen.
  • Rök inte i 30 minuter innan studien..

  Studieöversikt

  Inhibin A är ett hormon av proteintyp som består av två underenheter. Liksom inhibin B hänvisar det till könshormoner. De skiljer sig åt i strukturen för en av underenheterna. I en kvinnas kropp hämmar inhibin A tillsammans med inhibin B syntesen av follikelstimulerande hormon. Hos män är detta hormon praktiskt taget frånvarande och dess funktion förstås inte helt. Hos kvinnor syntetiseras det av folliklarna såväl som under graviditeten - av vävnaderna i fostret, morkakan och fostrets membran.

  Huvudskillnaden mellan de två subtyperna av inhibin är att inhibin B används för att diagnostisera försämrad fertilitet hos män och kvinnor, och inhibin A används för att diagnostisera medfödd patologi och som en markör för hotande missfall. Detta beror på det speciella vid syntesen av detta hormon.

  Inhibin A i äggstockarna utsöndras av granulos i follikelfluiden och förbättrar syntesen av androgener av thecaceller under påverkan av LH. Inuti äggstocken är follikelns yttre skikt theca, och det inre skiktet är granulos. Theca är under påverkan av LH och producerar androgener, som vidare "plockas upp" och överförs inuti follikeln till granulosa-celler, där aromatisering utförs under påverkan av FSH - östradiol erhålls från androgener. Denna reglering ger två processer: 1) överlevnad och utveckling av en dominerande follikel, som kan utvecklas i en sådan extern androgen miljö, bränna dessa androgener, som används för att syntetisera östradiol (nästan all östradiol under cykeln kommer från den dominerande follikeln); 2) inhibin A hämmar utvecklingen av andra folliklar som genomgår atresi. Så monovulation uppnås och som ett resultat monoplastisk graviditet. Dessutom säkerställer dessa regulatorer på paracrin- och autokrina nivåer kvaliteten på follikeln och sedan kvaliteten på corpus luteum. I framtiden övervägs användningen av dessa viktiga biologiska markörer för diagnos av ett brett spektrum av tillstånd förknippade med reproduktiv funktion hos kvinnor..

  Inhibin A, som inhibin B, minskar med början av klimakteriet. Under och efter klimakteriet upphör det nästan att upptäckas. Under perioden med corpus luteum-fasen och en minskning av inhibin A faller även inhibin B. Det uppvisar en viss "konservativitet": inhibin A börjar minska efter inhibin B. Som ett resultat återspeglar minskningen av reproduktionsreserven först AMH, sedan inhibin B, och först därefter inhibin A. Därför i situationer där det är viktigt att utvärdera reproduktionsreserven, uppnå en ålder av omöjlighet för graviditet, ge en prognos för IVF: s framgång, utvärdera perioden för klimakteriet, är det mycket viktigt att bestämma nivån av inhibin A: har det redan sänkt eller finns det fortfarande en chans för graviditet att utvecklas.

  Under graviditeten ökar koncentrationen av inhibin A i blodet gradvis upp till den 10: e veckan, varefter den minskar till ett minimum med den 17: e veckan. Fram till födelsen ökar koncentrationen av hormonet, men något.

  Koncentrationen av inhibin A förändras hos gravida kvinnor med en predisposition för preeklampsi, därför kan den i framtiden användas för tidig diagnos av preeklampsi.

  Vad används studien för??

  • För att bedöma reproduktionssystemets tillstånd.

  När en studie är planerad?

  • Bedömning av äggstockarnas funktionella aktivitet (äggstocksreserv, utvärdering av klimakteriet);
  • diagnos av lutealfasinsufficiens;
  • ta reda på orsakerna till vanligt missfall;
  • bedömning av prognosen med hotande missfall;
  • diagnos av cystisk drift - en mer pålitlig markör än hCG;
  • volumetriska äggstocksmassor (granulosa celltumör, epitelial äggstockscancer);
  • prenatal screening av II-trimestern för att detektera fostrets kromosomala patologi i kombination med andra studier;
  • differentiell diagnos av komplexa diagnostiserade blödningar och endometrial hyperplastiska processer;
  • diagnos av preeklampsi;
  • i den omfattande diagnosen av manlig infertilitet.

  Vad betyder resultaten??

  Män: 1,00 - 3,58 pg / ml.

  tidig follikulär fas - 5,46 - 28,16;

  den genomsnittliga follikulära fasen - 7,87 - 34,54;

  sen follikulär fas - 19,49 - 102,28;

  ägglossning - 49,92 - 155,48;

  tidig luteal fas (1-3 dagar) - 35,93 - 132,68;

  den genomsnittliga luteala fasen (4-11 dagar) - 13.15 - 159.55;

  sen luteal fas (12-14 dagar) - 7,28 - 89,95;

  topp IVF-nivå - 354,2 - 1690;

  postmenopaus - 1 - 3,88.

  Normalt överstiger inte koncentrationen av hormonet i en enda graviditet 500 pg / ml, vid en multipel graviditet - inte mer än 600 pg / ml.

  En minskning av koncentrationen av inhibin A i första trimestern (vecka 10-11) indikerar en hotande abort, en ökning indikerar utvecklingen av cystisk drift.

  - Vid det vanliga missfallet är inhibin A i första trimestern betydligt lägre än hos friska gravida kvinnor;

  - med cystisk drift och risken för att utveckla korionepiteliom är koncentrationen av inhibin A signifikant ökad.

  Inhibin A-nivåerna ökar hos cirka 70% av patienterna med granulosa-celltumörer och hos cirka 20% av patienterna med äggstocksepiteltumörer. En normal nivå av inhibin A utesluter inte en ovarietumör. I dessa fall kan inhibin B-testning vara informativ, eftersom en stor del av tumörer i granulosa i äggstockarna har en ökad nivå av inhibin B.

  Mer pålitliga resultat när det gäller prognosen för utvecklingen av trisomi har tolkning i komplexet av flera indikatorer: utöver inhibin A, också alfa-fetoprotein (AFP), humant korioniskt gonadotropin och fritt gonadotropin.

  [08-126] Graviditetsassocierat plasmaprotein A (PAPP-A)

  [08-020] Beta-subenhet av humant korioniskt gonadotropin (beta-hCG)

  [08-021] Den fria beta-subenheten för humant korioniskt gonadotropin (beta-hCG-fritt)

  Inhibin B - vad är det? Ämnets norm hos kvinnor och män, hormonanalys

  Inhibin är ett proteinhormon. Det produceras hos kvinnor av könscellerna i äggstockarna, hos män av de seminiferösa tubuli. Det finns hämmor A och B. Ämnet gör det viktigaste arbetet i kroppen. Inhibin B påverkar genereringen av FSH av den endokrina körtlarna - hypofysen enligt det omvända förhållandet. Det avgör förmågan att producera spermier hos män och livskraftiga ägg hos kvinnor.

  Medan hon väntar på barnet, utsöndrar den förväntande mamman inhibering A av moderkakan och fosterväggen. Det visar hur aktivt corpus luteum är. Före graviditeten bestämmer hormonet energin i den dominerande follikeln.

  Värdet av inhibin B hos kvinnor

  Vad är inhibin b, och varför behöver en kvinna det? Hos kvinnor i reproduktiv ålder återspeglar hormonets volym antalet ägg som kan befruktas. Med ett reducerat värde på ämnet:

  • Antalet livskraftiga oocyter minskar;
  • Sannolikheten för befruktning minskar;
  • Risken för missfall ökar;
  • Det finns en risk för flera cyster på äggstockarna;
  • Under klimakteriet ökar risken för tumörsjukdomar..

  Om en ung kvinna svälter sig själv med dieter och får hennes tillstånd till anorexi, minskar mängden inhibin i hennes kropp. Under klimakteriet är inhibin B en markör för ovarietumör. Dess mängd kan till och med ge en uppfattning om tumörens storlek. Vid behandling med kemoterapi berättar hormonets volym läkaren hur effektiv kursen är..

  En ökning av B-hormonet hos kvinnor inträffar med vissa typer av ovarietumörer och med ovariellt hyperstimuleringssyndrom.

  Normen för inhibin hos kvinnor

  Normen för hormonet förändras hos en kvinna under hennes liv. Hos ungdomar under 18 år är det 83 pg / ml. När en kvinna är redo för förlossning, ökar normen och sträcker sig från 23 till 257 pg / ml. Under klimakteriet hos en äldre dam innehåller kroppen upp till 17,5 pg / ml. Kvinnor donerar blod för forskning i 3-5 dagar från början av cykeln. Den ideala siffran för ämnets innehåll är 76 pg / ml.

  Värdet av inhibin för manliga patienter

  Hos män återspeglar inhibin B processen för spermiegenerering. Om ämnets volym är mycket låg, kan man misstänka infertilitet hos män..

  Inhibin B påverkar, tillsammans med andra hormoner som påverkar reproduktionen - testosteron, FSH och LH kvaliteten på producerad spermier. Ämnet bestämmer koncentrationen och dynamiken hos spermierna. I händelse av en sjukdom i venerna i seminiferous tubuli (varicocele) kan hormonet fungera som en markör som kommer att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede..

  Vid planering av IVF förutsäger hormoninhibinet framgången med proceduren. Om ämnet indikerar avvikelser vid spermieproduktion kan det finnas en fråga om operation för att korrigera situationen - att få starka, bördiga spermierägg.

  Normen för hormonet hos män

  Hos manliga spädbarn ökar mängden inhibin kontinuerligt upp till 2-3 månaders livstid. Sedan börjar den sjunka och når minst 6 till 10 år. Vid puberteten börjar mängden ämne växa igen. I vuxen ålder är hormoninnehållet högt och konstant i storlek. Nedgången sker endast i ålderdom. Normen för en man med god reproduktionsfunktion är 480 pg / ml. Om ämnets innehåll varierar från 147 till 165 pg / ml anses detta vara normalt. Inhibinnivåer hos män som misstänks vara infertilitet kan sjunka till 80 pg / ml.

  Användningen av att bestämma nivån av inhibin för diagnos

  Analys för inhibin B görs för följande ändamål:

  • För tidig diagnos av åderbråck i seminiferous tubuli. På grund av denna sjukdom (varicocele) blir canaliculi smalare och kan inte ta bort spermier i tillräckliga mängder. Detta kan leda till ett fullständigt blockering av spermieproduktionen. Vid denna sjukdom är inhibinnivån högre än normalt och efter behandling sjunker den till acceptabla värden.
  • För att bestämma manlig infertilitet. Analysen hjälper till att fastställa om livskraftig och dynamisk spermieproduktion sker. Samtidigt föreskrivs en analys för FSH för att lokalisera orsaken till infertilitet.
  • Felaktig utveckling av könsorganen hos en tonåring. Om pojken inte har testiklar eller om de inte går ner i pungen, kommer hormonet sannolikt att avvika från normen. Om patologi upptäcks i tid kan den botas..
  • Om det finns en försenad sexuell utveckling av en tonåring, är det möjligt att mängden inhibin B skiljer sig från normen.
  • Unga framtida föräldrar kan bli ombedda att göra denna analys för att klargöra barnets kön.
  • Med en minskning av sexuell lust och impotens. Produktionen av ett ämne påverkar kvaliteten på spermierna och sexdrift beror på det..

  Vid behov förskrivs konstgjord insemineringsanalys för att bestämma dess metod:

  • Införandet av spermier i äggledarna när spermierna är trög;
  • Placering av spermier direkt i livmodern i de fall miljön i livmoderhalsen förstör spermier;
  • IVF - befruktning utanför en framtida mors kropp - används för både manlig och kvinnlig infertilitet;
  • ICSI - liknar IVF, görs i fall då tubuli inte passerar spermier, sedan tas spermierna direkt från testikeln.

  I det senare fallet hjälper ett typ B-hormontest hos män att avgöra om tubulerna passerar spermier.

  Orsaker till en minskning av hormonnivåerna hos män

  Detta kan vara en onormal utveckling, som ett resultat av att testiklarna inte bildades eller inte faller ner i pungen. Detta inkluderar också misslyckandet med spermiegenerering, till exempel på grund av varicocele. Anledningen till minskningen av inhibin kan ligga i patologin för utvecklingen av gonaderna.

  När det gäller yttre orsaker kan detta ta några mediciner som minskar hormonets utsöndring. Produktionen av inhibin B kan minskas på grund av smittsam patologi, exponering för strålning eller toxiner.

  Inhibin B-test

  Kvinnor donerar venblod för analys. Hos män tar de förutom blod spermier.

  Förberedelse för analys innebär:

  • Ät inte mat två timmar före analysen. Du kan dricka vanligt vatten.
  • Sluta ta hormonella läkemedel i två dagar.
  • Sluta alkohol och röka.
  • Avbryt hårt fysiskt arbete, sport.
  • Undvik stressiga situationer..

  Avkodning av analysresultaten görs av en läkare i familjeplaneringscentret, gynekolog, onkolog eller annan specialist. Han beslutar också om utnämning av hormonersättningsterapi, om behovet av kirurgiska ingrepp och andra behandlingsmetoder. Det rekommenderas inte att förskriva piller och procedurer för dig själv, eftersom detta är hälsofarligt..

  Inhibin B - vad är det? Ämnets norm hos kvinnor och män, hormonanalys

  Hormoninhibin B och äggstocksreserv hos kvinnor

  Inhibin B och dess nivå hos kvinnor är förknippade med äggstockarnas funktion och storleken på den så kallade äggstocksreserven, vilket påverkar risken för graviditet.

  Innehåll:

  Vad är Inhibin B

  Inhibin B är ett hormon som produceras av vissa celler i äggstocksfolliklarna. När det produceras hjälper det att undertrycka ett annat hormon som kallas FSH eller follikelstimulerande hormon. FSH utsöndras av hjärnan och får äggfollikeln att växa i äggstocken.

  Med åldern minskar en kvinna inte bara antalet folliklar i äggstockarna, utan också de hormoner som produceras av dessa folliklar, såsom Inhibin B.

  Inhibin B är ett ämne som produceras hos kvinnor i granulosa-cellerna i ovariens follikel. Koncentrationen av inhibin B den tredje dagen av cykeln (i follikelfasen) gör det möjligt för oss att utvärdera mängden och kvaliteten på folliklarna. En nivå av inhibin B under det normala indikerar att tillförseln (eller, kort sagt, reproduktionspotentialen i äggstocken) är liten och graviditet kan vara svårare. Det bör emellertid komma ihåg att en låg nivå av B-inhibin under graviditeten inte utesluts och analyseras av en läkare tillsammans med många andra faktorer.

  Förutom traditionella FSH- och östradiol-test föreskriver vissa infertilitetskliniker andra tester, såsom AMH (anti-Muller-hormon) och inhibin-B-tester för att utvärdera en kvinnas äggstocksfollikel eller hur väl hennes äggstockar fungerar. Dessa tester utförs vanligtvis som en del av att identifiera orsaken till infertilitet..

  Undersökning av äggstockarna är en viktig del, eftersom resultaten kan hjälpa läkaren att hitta rätt behandling. Till exempel är det mer troligt att en ung kvinna med en extremt dålig äggstocksreserv behandlas mer aggressivt än en ung kvinna med en normal reserv. Ofta är detta den första gruppen tester som utförs före en annan, mer specialiserad undersökning..

  Varför ta en analys för Inhibin B

  Bestämning av nivån av inhibin hos kvinnor utförs för att identifiera problem med graviditet, vid diagnos av fertilitet och vid planering av graviditet.

  Det enda kravet för kvinnor är att komma till bloddonation i den första fasen av menstruationscykeln (den så kallade follikulära fasen), helst på den tredje dagen av menstruationen. Testet består av en enkel blodprovtagning, tar några sekunder.

  Hur utförs testet?

  Inhibin B-testet utförs med enkel blodutsläpp, vanligtvis utförs den tredje dagen av menstruationscykeln. Din läkare kommer att ge dig specifika instruktioner, men vanligtvis behöver du bara donera blod från en ven i tom mage.

  Inhibin B: normer hos kvinnor

  Det normala intervallet beror på egenskaperna hos laboratoriebearbetningen av provet; emellertid anses en nivå över 45 pg / ml vara normal. Nivåer under 45 pg / ml indikerar en minskning av äggstocksfunktionen. Inhibin B-nivåer kan variera beroende på var kvinnan befinner sig under menstruationscykeln. Indikatorer kan också vara svåra att tolka hos premenopausala kvinnor..

  Normerna för inhibin B beror huvudsakligen på dagen för den menstruationscykel där studien genomfördes. Olika dagar har olika betydelser. Om nivån av inhibin B är mer än 45 pg / ml den tredje dagen av cykeln, betyder detta att äggstocksreserven är hög.

  Normer av inhibin B hos kvinnor efter cykeldagen:

  • 1-2 dag av cykeln (blödning) - 15-70 pg / ml;
  • 3-5 dagars cykel (follikelfas) - 45-120 pg / ml;
  • sen follikulär fas (till ungefär den 12: e dagen av cykeln) - 30-90 pg / ml;
  • ägglossning (upp till 14-16 dagar av cykeln) - 80-200 pg / ml;
  • luteal fas (efter ägglossning) -

  Inhibin B - vad är det? Ämnets norm hos kvinnor och män, hormonanalys

  Inhibin är ett proteinhormon. Det produceras hos kvinnor av könscellerna i äggstockarna, hos män av de seminiferösa tubuli. Det finns hämmor A och B. Ämnet gör det viktigaste arbetet i kroppen. Inhibin B påverkar genereringen av FSH av den endokrina körtlarna - hypofysen enligt det omvända förhållandet. Det avgör förmågan att producera spermier hos män och livskraftiga ägg hos kvinnor.

  Medan hon väntar på barnet, utsöndrar den förväntande mamman inhibering A av moderkakan och fosterväggen. Det visar hur aktivt corpus luteum är. Före graviditeten bestämmer hormonet energin i den dominerande follikeln.

  Värdet av inhibin B hos kvinnor

  Vad är inhibin b, och varför behöver en kvinna det? Hos kvinnor i reproduktiv ålder återspeglar hormonets volym antalet ägg som kan befruktas. Med ett reducerat värde på ämnet:

  • Antalet livskraftiga oocyter minskar;
  • Sannolikheten för befruktning minskar;
  • Risken för missfall ökar;
  • Det finns en risk för flera cyster på äggstockarna;
  • Under klimakteriet ökar risken för tumörsjukdomar..

  Om en ung kvinna svälter sig själv med dieter och får hennes tillstånd till anorexi, minskar mängden inhibin i hennes kropp. Under klimakteriet är inhibin B en markör för ovarietumör. Dess mängd kan till och med ge en uppfattning om tumörens storlek. Vid behandling med kemoterapi berättar hormonets volym läkaren hur effektiv kursen är..

  En ökning av B-hormonet hos kvinnor inträffar med vissa typer av ovarietumörer och med ovariellt hyperstimuleringssyndrom.

  Normen för inhibin hos kvinnor

  Normen för hormonet förändras hos en kvinna under hennes liv. Hos ungdomar under 18 år är det 83 pg / ml. När en kvinna är redo för förlossning, ökar normen och sträcker sig från 23 till 257 pg / ml. Under klimakteriet hos en äldre dam innehåller kroppen upp till 17,5 pg / ml. Kvinnor donerar blod för forskning i 3-5 dagar från början av cykeln. Den ideala siffran för ämnets innehåll är 76 pg / ml.

  Värdet av inhibin för manliga patienter

  Hos män återspeglar inhibin B processen för spermiegenerering. Om ämnets volym är mycket låg, kan man misstänka infertilitet hos män..

  Inhibin B påverkar, tillsammans med andra hormoner som påverkar reproduktionen - testosteron, FSH och LH kvaliteten på producerad spermier. Ämnet bestämmer koncentrationen och dynamiken hos spermierna. I händelse av en sjukdom i venerna i seminiferous tubuli (varicocele) kan hormonet fungera som en markör som kommer att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede..

  Vid planering av IVF förutsäger hormoninhibinet framgången med proceduren. Om ämnet indikerar avvikelser vid spermieproduktion kan det finnas en fråga om operation för att korrigera situationen - att få starka, bördiga spermierägg.

  Normen för hormonet hos män

  Hos manliga spädbarn ökar mängden inhibin kontinuerligt upp till 2-3 månaders livstid. Sedan börjar den sjunka och når minst 6 till 10 år. Vid puberteten börjar mängden ämne växa igen. I vuxen ålder är hormoninnehållet högt och konstant i storlek. Nedgången sker endast i ålderdom. Normen för en man med god reproduktionsfunktion är 480 pg / ml. Om ämnets innehåll varierar från 147 till 165 pg / ml anses detta vara normalt. Inhibinnivåer hos män som misstänks vara infertilitet kan sjunka till 80 pg / ml.

  Användningen av att bestämma nivån av inhibin för diagnos

  Analys för inhibin B görs för följande ändamål:

  • För tidig diagnos av åderbråck i seminiferous tubuli. På grund av denna sjukdom (varicocele) blir canaliculi smalare och kan inte ta bort spermier i tillräckliga mängder. Detta kan leda till ett fullständigt blockering av spermieproduktionen. Vid denna sjukdom är inhibinnivån högre än normalt och efter behandling sjunker den till acceptabla värden.
  • För att bestämma manlig infertilitet. Analysen hjälper till att fastställa om livskraftig och dynamisk spermieproduktion sker. Samtidigt föreskrivs en analys för FSH för att lokalisera orsaken till infertilitet.
  • Felaktig utveckling av könsorganen hos en tonåring. Om pojken inte har testiklar eller om de inte går ner i pungen, kommer hormonet sannolikt att avvika från normen. Om patologi upptäcks i tid kan den botas..
  • Om det finns en försenad sexuell utveckling av en tonåring, är det möjligt att mängden inhibin B skiljer sig från normen.
  • Unga framtida föräldrar kan bli ombedda att göra denna analys för att klargöra barnets kön.
  • Med en minskning av sexuell lust och impotens. Produktionen av ett ämne påverkar kvaliteten på spermierna och sexdrift beror på det..

  Vid behov förskrivs konstgjord insemineringsanalys för att bestämma dess metod:

  • Införandet av spermier i äggledarna när spermierna är trög;
  • Placering av spermier direkt i livmodern i de fall miljön i livmoderhalsen förstör spermier;
  • IVF - befruktning utanför en framtida mors kropp - används för både manlig och kvinnlig infertilitet;
  • ICSI - liknar IVF, görs i fall då tubuli inte passerar spermier, sedan tas spermierna direkt från testikeln.

  I det senare fallet hjälper ett typ B-hormontest hos män att avgöra om tubulerna passerar spermier.

  Orsaker till en minskning av hormonnivåerna hos män

  Detta kan vara en onormal utveckling, som ett resultat av att testiklarna inte bildades eller inte faller ner i pungen. Detta inkluderar också misslyckandet med spermiegenerering, till exempel på grund av varicocele. Anledningen till minskningen av inhibin kan ligga i patologin för utvecklingen av gonaderna.

  När det gäller yttre orsaker kan detta ta några mediciner som minskar hormonets utsöndring. Produktionen av inhibin B kan minskas på grund av smittsam patologi, exponering för strålning eller toxiner.

  Inhibin B-test

  Kvinnor donerar venblod för analys. Hos män tar de förutom blod spermier.

  Förberedelse för analys innebär:

  • Ät inte mat två timmar före analysen. Du kan dricka vanligt vatten.
  • Sluta ta hormonella läkemedel i två dagar.
  • Sluta alkohol och röka.
  • Avbryt hårt fysiskt arbete, sport.
  • Undvik stressiga situationer..

  Avkodning av analysresultaten görs av en läkare i familjeplaneringscentret, gynekolog, onkolog eller annan specialist. Han beslutar också om utnämning av hormonersättningsterapi, om behovet av kirurgiska ingrepp och andra behandlingsmetoder. Det rekommenderas inte att förskriva piller och procedurer för dig själv, eftersom detta är hälsofarligt..

  Ryska synonymer: follikelstimulerande hormonsekretionshämmare.

  Synonymer Engelska: Inhibin B.

  Forskningsmetod: enzymbunden immunosorbentanalys (ELISA).

  Enheter: pg / ml (picogram per milliliter).

  Vilket biomaterial kan användas för forskning? Venöst blod.

  Hur man förbereder sig för studien?

  • Ät inte i 2-3 timmar innan studien, du kan dricka rent stille vatten.
  • Uteslut intaget av östrogener och androgener inom 48 timmar före studien.
  • Studien rekommenderas den 3-4: e dagen av menstruationscykeln.
  • Uteslut fysisk och emotionell stress under dagen före studien.
  • Rök inte i 3 timmar före studien.

  Inhibin B är ett glykoprotein som syntetiseras i Sertoli-celler i seminiferösa tubuli i testiklarna hos män och granulosa-celler i folliklarna i äggstockarna hos kvinnor. Avser superfamiljen att transformera tillväxtfaktor B. Den aktiva formen av hormonet består av alfa- och beta-subenheter, förenade av disulfidbindningar.

  Vad används studien för??

  • För diagnos av granulosa-celler och mukinösa äggstumörer.
  • För övervakning av patienter med äggstocks neoplasmer.
  • För att bedöma äggstocks äggstocksreserv.
  • För att förutsäga resultatet av in vitro-befruktning.
  • För att bedöma testikelfunktion och spermatogenes.
  • För differentiell diagnos av kryptorchidism och anarki.
  • För diagnos av sexuella utvecklingsstörningar.

  När en studie är planerad?

  • Om man misstänker granulosacell eller mucinös äggstockscancer.
  • Före, under och efter behandling av äggstocks neoplasmer.
  • Vid för tidig pubertet (eller dess försening).
  • Med kränkningar av spermatogenes hos män.
  • Med infertilitet hos män och kvinnor.
  • Med avvikelser i utvecklingen av könskörtlarna hos pojkar.
  • Vid planering av konstgjord insemination.
  • Med tvetydiga sexuella egenskaper hos barn (analys kan tilldelas i samband med att bestämma nivån på andra könshormoner och instrumentella diagnostiska metoder).

  Vad betyder resultaten??

  Referensvärden

  • Kvinnor, 0-18 år: 18 år: 18 år: 25 - 325 pg / ml.

  Orsaker till Inhibin B-nivåer.

  Bland kvinnor:

  • granulosa celltumör i äggstockarna (i 89-100% av fallen med en ökning av mängden inhibin B med 60 eller fler gånger);
  • mucinös ovarietumör (i 55-60% av fallen);
  • icke-mucinösa äggstumörer (15-35%);
  • ovariellt hyperstimuleringssyndrom.

  Orsakerna till Inhibin B minskar.

  Bland kvinnor:

  • åldersrelaterad minskning av äggstocksreserven och ovariefunktionen;
  • för tidig utmattning av äggstockarna;
  • klimakteriet;
  • avlägsnande av äggstockarna (ovariektomi);
  • antitumör kemoterapi;
  • anorexi.

  Hos män:

  • anorchia;
  • spermatogenesstörningar;
  • hypogonadism (underutveckling av könskörtlarna);
  • effekter av exponering för giftiga och smittämnen.

  Vad kan påverka resultatet?

  • kön och ålder;
  • ta radioisotopläkemedel;
  • ta orala hormonella läkemedel;
  • introduktion av heterofila antikroppar (inklusive monoklonala);
  • kärnmagnetisk resonans, genomförd strax före studien;
  • rökning och alkoholmissbruk (en minskning av inhibinnivåer på grund av en negativ effekt på äggstocksreserven är möjlig).
  • Kanske en indirekt förändring av mängden inhibin B i blodet när man tar mediciner som påverkar nivåerna av FSH och androgener.

  Inhibin B hämmar bildningen av follikelstimulerande hormon (FSH) i hypofysen enligt principen om negativ återkoppling och utför lokal paracrinverkan i testiklarna och äggstockarna.

  Inhibinsyntesen reduceras med gonadoliberin.

  Androgener, FSH och insulinliknande tillväxtfaktor - 1 ökar nivån.

  Hos flickor ökar koncentrationen av inhibin B i blodet med puberteten. Att bestämma nivån på detta hormon är viktigt vid diagnosen för tidig pubertet och för bedömningen av gonadernas mognad.

  Koncentrationen av inhibin B hos kvinnor varierar beroende på menstruationscykeln. Det börjar stiga i den tidiga follikulära fasen, når maximalt i mitten och förblir låg i lutealfasen. Det finns också en kortvarig ökning av koncentrationen av inhibin B 2 dagar efter en toppökning i mängden luteiniserande hormon i mitten av cykeln, vilket motsvarar perioden med ägglossning.

  Inhibin B är av stor betydelse vid reglering av FSH-nivåer under de tidiga och mitten av follikelfasen.

  Med åldern minskar antalet folliklar i en kvinnas äggstock och syntesen av inhibin B minskar.

  Under den tidiga premenopausala perioden minskar nivån av inhibin B i follikelfasen i cykeln, vilket kan indikera början av klimakteriet.

  Under postmenopausal period bestäms hormonet i en mycket låg koncentration (mindre än 5 pg / ml).

  Förhöjda koncentrationer av inhibin B hos postmenopausala kvinnor kräver uteslutning av granulosa-cell eller slemhinnor i äggstockarna, för vilket detta hormon är en specifik markör. Med ovannämnda ovariella neoplasmer är mer än 60-faldigt överskott av inhibin B-koncentration möjligt.

  Gemensamma tester för CA 125 och inhibin B med ytterligare instrumentella metoder för forskning gör att vi kan identifiera tumören och kontrollera behandlingsprocessen.

  Att bestämma mängden inhibin B och andra könshormoner kan vara användbart i studien av äggstocksreserven (follikulär / äggstocksreserv).

  Ju fler folliklar i äggstocken, desto högre nivå av inhibin B.

  Vid naturliga (på grund av åldersrelaterade förändringar) eller för tidigt utmattning av äggstockarna förloras förmågan att ägglossning, naturlig graviditet och normal bärande av fostret förloras.

  Nivån av inhibin B bestäms ofta för att bedöma möjligheten till en normal graviditet hos en kvinna i en mogen äldre ålder och / eller för att förutsäga effektiviteten och genomförbarheten av assisterad reproduktionsteknologi (in vitro fertilisering - IVF, insemination med givarsperm).

  Forskning: den tredje dagen av menstruationscykeln för FSH, inhibin B och anti-Muller hormon.

  Inhibin B är ett glykoprotein som hämmar nivån av hypofys follikelstimulerande hormon och är en markör för reproduktiv funktion i den manliga och kvinnliga kroppen. En studie av dess koncentration i serum föreskrivs tillsammans med ett spermogram, tester för innehåll av andra könshormoner. Resultaten tillämpas inom endokrinologi, reproduktivologi, gynekologi och andrologi. Det diagnostiska värdet för denna analys är att det gör att du kan utvärdera funktionen av äggstockarna och testiklarna, särskilt spermatogenes, effekten av toxiska ämnen på gonaderna, för att identifiera mucinösa, granulosa celltumörer i äggstockarna och patologier av sexuell utveckling. Biomaterialet för studien är serum som tas från en ven. Bestämning av koncentrationen av inhibin B utförs av ELISA. Normalt hos män ligger värdena i intervallet 42 till 392 pg / ml, hos kvinnor - från 23 till 257 pg / ml. Beredningen av resultaten tar från 5 till 9 dagar.

  Inhibin B är ett glykoprotein som hämmar nivån av hypofys follikelstimulerande hormon och är en markör för reproduktiv funktion i den manliga och kvinnliga kroppen. En studie av dess koncentration i serum föreskrivs tillsammans med ett spermogram, tester för innehåll av andra könshormoner. Resultaten tillämpas inom endokrinologi, reproduktivologi, gynekologi och andrologi. Det diagnostiska värdet för denna analys är att det gör att du kan utvärdera funktionen av äggstockarna och testiklarna, särskilt spermatogenes, effekten av toxiska ämnen på gonaderna, för att identifiera mucinösa, granulosa celltumörer i äggstockarna och patologier av sexuell utveckling. Biomaterialet för studien är serum som tas från en ven. Bestämning av koncentrationen av inhibin B utförs av ELISA. Normalt hos män ligger värdena i intervallet 42 till 392 pg / ml, hos kvinnor - från 23 till 257 pg / ml. Beredningen av resultaten tar från 5 till 9 dagar.

  Inhibin B i blodet är en indikator som används för att bedöma reproduktionsfunktionen hos kvinnor och män. Det anses vara en markör för tumörer i äggstocksgranulosa. I sin struktur tillhör detta hormon glykoproteiner, molekylen är en dimer bestående av alfa- och beta-subenheter. Inhibin B syntetiseras i vävnaderna i äggstockarna och i testiklarnas seminiferösa tubuli. Dess huvudfunktioner är hämning av syntesen av follikelstimulerande hormon som produceras av hypofysen, samt en direkt effekt på vävnaderna i äggstockarna och testiklarna. Inhibin B-sekretion reduceras genom exponering för gonadoliberin. Ökningen i dess produktion sker med en ökning av koncentrationen av androgener, follikelstimulerande hormon och insulinliknande tillväxtfaktor 1.

  Hos kvinnor förändras nivån av inhibin B under hela livet - ökar i puberteten, minskar med början av klimakteriet. Detta tillåter oss att betrakta föreningen som en markör för för tidig pubertet och tidig menopaus, och också att använda för att bestämma den funktionella reserven för äggstockarna. Under puberteten fluktuerar mängden inhibin B i blodet hos kvinnor under den månatliga cykeln, de maximala värdena bestäms i mitten av follikelfasen. En signifikant ökning av hormonnivåerna kan vara ett tecken på granulosa-cell eller slemhinnor i äggstockarna. Hos män bestäms den högsta nivån av inhibin B under de första tre månaderna efter födseln, sedan med 6–10 år minskar den och förblir nästan konstant under hela livet. Hos pojkar är hormonet en indikator på patologier för utvecklingen av gonaderna, hos män, en markör för spermatogenesstörningar.

  I kliniska laboratorier bestäms nivån av inhibin B i serumet i venöst blod. Under studien används enzymbundna immunosorbentanalysmetoder. De erhållna indikatorerna används i gynekologisk, andrologisk, endokrinologisk och onkologisk praxis.

  Indikationerna för testet för inhibin B för kvinnor och män är olika. Eftersom detta hormon produceras av folliklarna i den kvinnliga kroppen, visas studien för flickor med nedsatt sexuell utveckling: en försening eller dess prematuritet. Resultaten ger en uppfattning om mognad av gonaderna. Hos kvinnor föreskrivs ett blodprov för inhibin B för misstänkt granulosacell eller slemhinnor i äggstockarna - hormonet är en specifik markör för dessa typer av tumörer. Dessutom används resultaten av studien för att övervaka effektiviteten hos terapeutiska åtgärder, eftersom det finns en korrelation mellan nivån av inhibin B och storleken på neoplasma. För en mer exakt diagnos utförs detta test i samband med CA-125-studien och instrumentella metoder..

  Ett annat syfte med ett blodprov för inhibin B hos kvinnor är att utvärdera äggstocksfunktionen. Produktionen av detta hormon minskar med en minskning av antalet folliklar i äggstockarna, så resultaten av studien hjälper till att identifiera den kommande början av klimakteriet. En minskning av nivån av inhibin B i blodet inträffar med naturlig utarmning av äggstockarna, samt i strid med deras funktioner på grund av endokrina och autoimmuna sjukdomar, strålning och kemoterapi. Analysen föreskrivs som förberedelse för graviditet, i synnerhet för att bedöma lämpligheten av ett IVF-förfarande.

  För pojkar indikeras ett blodprov för inhibin B för försenad pubertet eller dess förfall, resultaten visar patologier för utvecklingen av könskörtlarna, bestämmer testikelvävnadens funktionalitet och skiljer den medfödda frånvaron av testiklarna (anarkin) från deras undescended i pungen (kryptorchidism). Hos sexuellt mogna män föreskrivs ett inhibin B-test för att bestämma spermatogenes. Koncentrationen av hormonet i blodet korrelerar med volymen av testikelvävnad och spermtäthet, så resultaten av studien är nödvändiga för diagnos av oligospermia, azoospermia och andra störningar i spermproduktion och utsöndring.

  Även om ett blodprov för inhibin B används för att utvärdera spermatogenes, är dess resultat inte en pålitlig indikator för att bestämma framgången för ett testikel extraktionsförfarande för spermatozoer. Inhibin B kan fungera som en markör för äggstocksvävnadsintegritet före puberteten. Studien av detta hormon i blodet är inte indicerat för epitelial äggstockscancer, eftersom ökningen i koncentrationen i detta fall inte är specifik. Fördelen med testet för inhibin B i blodet är dess prognostiska förmåga att bedöma äggstockernas funktionella reserv - förändringar i koncentration bestäms tidigt innan minskningen av östradiol och inhibin A.

  Förberedelse för analys och provtagning

  I studien av inhibin B undersöks venöst blod, från vilket serum erhålls i laboratoriet. Provtagningsförfarandet utförs på morgonen på tom mage. Hungerperioden bör vara 8-12 timmar, då det är tillåtet att dricka stillvatten. Förberedelserna för studien inkluderar avskaffande av droger med östrogener och androgener under två dagar, avhållsamhet från att dricka alkohol per dag, sluta röka i 3 timmar, undvika fysisk och emotionell stress i 30 minuter. Kvinnor måste donera blod den tredje, fjärde eller femte dagen i menstruationscykeln, såvida inte annat anges av läkaren.

  Blod tas från cubital venen genom punktering. Materialet placeras i ett vakuumrör och levereras till laboratoriet. Genom centrifugering avlägsnas de formade elementen från blodet. En enzymbunden immunosorbentanalys bestämmer mängden hormon i serumet - antikroppar införs i provet som bildar specifika komplex med inhibin B. Därefter, under den enzymatiska reaktionen, färgas blandningen och dess optiska densitet bestäms av en fotokollimeter. Baserat på erhållna värden beräknas hormonets koncentration. Beroende på laboratoriets driftläge är resultaten beredda från 5 till 9 dagar (i genomsnitt).

  Normala värden

  Den normala nivån av inhibin B i blodet beror på kön, ålder och hos kvinnor under puberteten, på menstruationsfasen. Hos flickor och flickor under 18 år överstiger inte forskningsindikatorerna 83 pg / ml, i reproduktionsåldern från 3 till 5 dagar av menstruationscykeln ligger de i intervallet 23 till 257 pg / ml, och det ideala regleringsvärdet är 76 pg / ml. När postmenopaus börjar minskar koncentrationen av hormonet i blodet, dess nivå överstiger inte 17,5 pg / ml. Hos pojkar och ungdomar under 18 år överstiger normalt inte inhibin B-nivån i blodet 352 pg / ml, hos män varierar den från 42 till 392 pg / ml, det ideala värdet är 127 pg / ml. Kraftig stress, alkohol, rökning kan leda till fysiologiska fluktuationer i koncentrationen av inhibin B i blodet.

  Nivå upp

  Hos kvinnor är orsaken till en markant ökning av nivån av inhibin B i blodet granulosa celltumörer i äggstockarna. Vid genomförande av en studie på 89-100% av patienterna bestäms en ökning i koncentrationen av hormonet med 60 eller fler gånger. Dessutom ökar mängden inhibin B i blodet hos ungefär hälften med mucinösa äggstockscancer och hos en tredjedel med nemcinösa epitel neoplasmer. Eftersom inhibin B produceras av folliklar observeras en ökning av dess koncentration med ovariellt hyperstimuleringssyndrom, som utvecklas under IVF-förfarandet.

  Sänker nivån

  Anledningen till minskningen av inhibin B-nivåer hos kvinnor är utmattning av äggstockarna. En minskning av hormonkoncentrationen inträffar med en åldersrelaterad minskning av äggstocksreserven, för tidig och naturlig utarmning av äggstockarna, klimakteriet, anorexi, samt efter antitumörstrålning och kemoterapi, ovarial borttagningskirurgi (oophorektomi). I den manliga kroppen kan orsaken till en minskning av nivån av inhibin B i blodet vara anorchia (medfödd frånvaro av testiklarna), hypogonadism (otillräcklig utveckling av könskörtlarna), nedsatt spermatogenes, samt effekterna av infektioner och toxiner.

  Onormal behandling

  I klinisk praxis har en analys för bestämning av inhibin B i blodet blivit utbredd på grund av dess höga specificitet för granulosa-celltumörer i äggstockarna, nedsatt spermatogenes samt prognostiskt värde vid bestämning av ägglossningsreserven. Om resultaten från studien inte motsvarar de normativa värdena, är det nödvändigt att konsultera en läkare, en endokrinolog, gynekolog och androlog för att klargöra diagnosen och välja lämplig terapi. För att utesluta påverkan av fysiologiska faktorer på diagnosens noggrannhet i förberedelserna för blodprovning måste du undvika stress, avstå från intensiv fysisk ansträngning, röka och dricka alkohol.

  Indikatorerna för Inhibin B hos kvinnor

  Inhibin B hos kvinnor är viktigt i reproduktionssystemet. När försök att bli gravid misslyckas, avviker flickornas pubertet från tidsfristerna, missfall inträffar, IVF ger inte positiva resultat, menstruationscykeln störs, ett antal studier föreskrivs, inklusive analysen för hormonet Inhibin B.

  • Definition
  • Normer och tolkning av avvikelser
  • Forskning - förberedelser och uppförande
  • Indikationer för studien av nivån av Inhibin B
  • Ökad inhibin - orsaker
  • Relaterad video: Analys av tumörmarkörer

  Definition

  Inhibin B är en icke-steroid förening, ett hormon som gonaderna syntetiserar. Hos kvinnor producerar hormonet tecala och granulosa celler i äggstockarna..

  Glykoprotein (ett annat namn för hormonet) är direkt involverat i processen för att förbereda ett ägg för befruktning. Beroende på egenskaperna för en viss livstid beror på hur mycket ämne som kommer att produceras.

  Normer och tolkning av avvikelser

  I den kvinnliga kroppen produceras hormoninhibin B av antrala (sekundära) folliklar. Från det ögonblick som föds till början av puberteten är dess koncentration i flickans kropp mycket låg. En ökning av koncentrationen av hormonella substanser börjar i tonåren, när kroppen går in i en period med snabb tillväxt och pubertet.

  Hos unga flickor under 18 år bör glykoproteininnehållet vara mindre än 83 pg / ml. Under denna period av flickans utveckling och tillväxt gör analys av hormonnivån det möjligt att diagnostisera för tidig funktionell beredskap hos äggstockarna och tidig utveckling av sexuell natur.

  Hos en kvinna vars kropp redan fysiologiskt kan utföra reproduktionsfunktioner är nivån av Inhibin B i blodet nära besläktad med faserna i menstruationscykeln. Hormonsekretionen börjar öka samtidigt som ägglossningen börjar. Den största mängden inhibin produceras i mitten av menstruationscykeln, och innan menstruationsflödet börjar minskar sekretionen.

  Med normal funktion av könsorganen under perioden 3-5 dagar av cykeln är normen för glykoprotein 23-257 pg / ml. Med tiden produceras antalet funktionella folliklar mindre och mindre, kvinnans förmåga att föda ett barn dör bort. Samtidigt minskas hormonproduktionen. Tillvägagångssättet för klimakteriet indikeras av en minskning av glykoproteinnivåerna i den initiala fasen av menstruationscykeln.

  I slutet av klimakteriet är koncentrationsnivån för Inhibin B extremt låg (mindre än 17,5-5pg / ml) eller bestäms inte alls. Dramatiskt höga hormonnivåer efter klimakteriet, när siffrorna är 60 gånger normen, kan ofta vara en indikator på utvecklingen av en malig tumör i äggstockarna.

  Forskning - förberedelser och uppförande

  Att bestämma nivån på proteinhormon kan behövas för ytterligare diagnostisk manipulation under olika tillstånd. En endokrinolog, onkolog, gynekolog, barnläkare, androlog, reproduktivolog etc. kan leda en sådan analys. Studien av nivån av Inhibin B genomförs med följande mål:

  • detektion av bildning av slemhinnor eller granulosa i äggstockarna;
  • observation av en patient med en odifferentierad neoplasma i äggstockarna;
  • utvärdering av körfunktionernas reservfunktioner;
  • en mellanstudie under behandlingen av neoplasmer;
  • förutsägelse av resultatet av konstgjord insemination;
  • utvärdering av gonadernas funktionalitet;
  • exklusiv diagnos av anorchia och kryptorchidism;
  • diagnos av försening eller för tidig pubertet;
  • bestämning av orsakerna till infertilitet;
  • bestämning av ett barns kön i en tidig ålder med blandade tecken.

  För analys av Inhibin B hos kvinnor tas venblod som testmaterial. För att resultatet ska bli så exakt som möjligt måste patienten förbereda sig i enlighet därmed och följa några rekommendationer. Analysdagen bör falla den tredje eller femte dagen från början av månadscykeln.

  Innan detta, två dagar innan blodet tas för analys, bör patienten sluta ta hormonella läkemedel (östrogener och androgener), stoppa fysisk aktivitet och sport. De senaste tre timmarna före blodprovningen kan du inte röka, äta, du kan bara dricka rent stille vatten. Under en tid måste du vara lugn för att eliminera känslomässig stress.

  Indikationer för studien av nivån av Inhibin B

  Det finns ett antal indikationer där en kvinna föreskrivs ett glykoproteintest:

  • misstänkt infertilitet;
  • bestämning av processen för bildning av tumörer i gonaderna (effektiv i klimakteriet, när hormonnivån sjunker i normalt tillstånd);
  • infertilitetsbehandling för att bestämma tidpunkten för övergången till ART;
  • planering av konstgjord insemination;
  • förutsägelse av stimulering av körtlarna i vissa faser av IVF;
  • symptom som indikerar möjlig bildning av granulosacell eller slemcancer i äggstocken;
  • felaktig bildning av könsorgan och tecken i barndomen;
  • behandling av malign ovariesjukdom, utvärdering av terapiens effektivitet.

  Bestämningen av hormonet är användbart i fallet med en studie av follikulära reserven hos äggstockarna, vilket bestämmer antalet friska och kan utveckla ägg och folliklar. Med åldersrelaterade eller för tidiga förändringar, utmattning av äggstockarna förloras deras förmåga till normal ägglossning, graviditet och barnfödelse på ett naturligt sätt blir omöjligt.

  Detta är ofta orsaken till att en nivå av Inhibin B utnämns för att bedöma sannolikheten för graviditet vid en mer avancerad ålder. Analysen hjälper också till att utvärdera förutsägelserna om genomförbarheten eller effektiviteten av hjälpmedel som graviditet bör uppstå med.

  Läkaren i reproduktionscentret, onkolog, gynekolog eller annan läkare som leder studien kan dechiffrera resultaten av inhibinanalysen. Samma specialist kommer att besluta om användning av hormonbehandlingsbehandling, om genomförbarheten av kirurgiska ingrepp och andra metoder.

  Ökad inhibin - orsaker

  En naturlig minskning av produktionen av hormonet Inhibin B inträffar vid början av klimakteriet, när funktionerna hos könsorganen i den interna sekretionen försvinner. För högt glykoproteinhormon indikerar intensiv körtelstimulering under kampen mot infertilitet.

  Indikatorer som överskrider normen kan indikera förekomsten av en malign sjukdom. I sådana fall studerar de villkoren som fungerade som provocerande faktorer, studerar anamnesen, utvärderar terapiens effektivitet, genomför relaterade studier och tester.

  Nivån av inhibin är mycket viktigt vid planering av befruktning och graviditet in vivo. Dess indikatorer återspeglas i effektiviteten av artificiell insemination, särskilt i en ung ålder..

  Mängden inhibin kan öka i sådana fall:

  • ett överskott av stimulerande manipulationer med äggstockarna, utförda under förberedelsen av en kvinna för befruktning i infertilitet;
  • en malign granulosa-cellbildning, i detta fall överskrider den hormonella indikatorn normen med 60 gånger eller mer;
  • nemcinösa tumörer bildade i cellerna i äggstocksepitelet;
  • slemcancer.

  En minskning av inhibin B kan ha följande orsaker:

  • kemoterapeutisk behandling av maligna tumörer;
  • början av klimakteriet;
  • en minskning av produktionen av folliklar, en minskning av hormonaktiviteten hos gonaderna;
  • utvecklingen av anorexi;
  • spaying.

  Läkaren studerar resultaten av studien och bestämmer ytterligare åtgärder. När det gäller påverkan på resultaten av analysen av vissa faktorer (hormonella läkemedel, scintigrafi med radioisotoper, etc.) föreskrivs ytterligare tester.