Larynx och farynx. Anatomi, struktur, funktioner, sjukdomar

Sjukdomar i struphuvudet och svalget anses vara ganska vanliga patologier, eftersom anatomin i dessa organ är ganska komplicerad.

Vad är halsen, struphuvudet och svalget

Struphuvudet (struphuvudet) är ett andningsrör som är involverat i att leda luft och gasbildning. Kexben består av brosk, sammankopplade av ligament och leder, vars rörelse utförs med muskler. Inuti är struphuvudet fodrat med cilierat epitel.

Svelget (svalget) är en kanal som förbinder munhålan, matstrupen och luftvägarna. Hushållsnamnet halsen är inte anatomisk, eftersom den kombinerar struphuvudet och svalget i ett enda koncept.

Larynx och svelget (deras anatomi representeras av komplexa strukturer som inkluderar kärlen och nervplexus) skiljer sig åt i sin anatomiska struktur, lokalisering och funktioner.

Mänsklig farynx och larynxanatomi

I enlighet med organets funktionella syfte bör de beaktas separat.

Svalg

Avser matsmältningssystemet. Detta är ett oparat organ som i sin struktur representerar en tratt. Svelget ligger mellan munhålan och matstrupen. Anatomiskt beläget från botten av kraniet till livmoderhalscellerna i VI och VII. Framför svalget finns struphuvudet, näshålan och munhålan.

Fäst vid occipitalbenet ovanifrån. Den övre delen av svalget kallas svalget..

Baserat på läget för svelget, skiljer sig 3 delar av det:

 • Nasopharynx (främre delen). Det är beläget på nivån för choan, med vilket näshåligheten slutar på baksidan. Denna del av svelget är fodrat med ett slemhinnor, som förtjockas nära bågen och bildar en svalg i mandeln. På sidan är hörsöppningen i hörselen, som är begränsad till den rörformiga rullen. Ovanför det finns bakre tonsiller.
 • Orofarynx (mellersta delen). Anatomiskt beläget i svelget. Ansluter området för den palatinska gardinen och ingången till struphuvudet. I detta område finns en parad palatin tonsil, som ligger mellan palatin - lingual och palatine - faryngeal bågar i amygdala fossa. Det bildas av den överlägsna faryngeale kompressorn och fascien. Vid ingången till svelget finns det således en ansamling av lymfoidformationer (tonsiller), som tillsammans bildar en lymfoidansamling (Pirogov-ring). Dessa inkluderar språkliga, svalg, palatin och trumpet mandlar..
 • Larynxopharynx (nedre delen). Den nedre delen av svelget är placerat bakom struphuvudet, från epiglottis till den undre kanten av cricoidbrosket. Detta är det smalaste avsnittet i svalget..

Larynx och farynx. Anatomi

Svelgväggen representeras av flera lager:

 • Slemlager.
 • submucosa.
 • Pharyngeal basilar fascia.
 • Halsmuskler (längsgående dilatorer och cirkulära sammandragare).

Struphuvud

Anatomiskt beläget i framsidan av nacken, i nivå med VI och VI livmoderhalsceller. Kexbenet är fäst vid hyoidbenet ovanifrån, fäst vid luftröret underifrån, och bakstycket på svalg finns bakom. Den främre delen är täckt med muskler..

Kexben består av broskvävnad, som representeras av parad och oparad brosk:

 • Epiglottis. Det är en stor brosk som täcker ingången till struphuvudet, vilket förhindrar mat från att komma in i andningsvägarna.
 • Sköldbrosket. Den består av två plattor, varav en är fäst vid hyoidbenet. Struphuvudet är fäst till det med hjälp av ligament.
 • Cricoid brosk.
 • Skalig brosk.

Struphuvudets inre struktur expanderas uppifrån, gradvis avsmalnande i den mellersta delen och expanderar sedan igen nedåt. Den övre delen kallas struphuvudet i struphuvudet och slutar med de vestibulära vikarna..

Nedan visas röstveck, vikens fria kant kallas röstsnöret. Mellan dessa ligament är glottis. Den nedre delen kallas under röstutrymmet, som nedan slutar med luftstrupen.

Funktionerna för svelget och struphuvudet hos en person

Larynx och svelg, (anatomin i dessa formationer är olika) gör att du kan utföra ett antal viktiga funktioner i människokroppen.

Farynxens funktion är matsmältningsorganen och andningsorganen. Den utför dessa två funktioner, eftersom det i svalget finns en korsning av luftvägarna och matsmältningskanalerna.

Andningsfunktionen är luftutbyte (ledande luft från näsan eller munnen till struphuvudet). Matsmältningssystemet består i att främja mat som rör sig från munhålan till matstrupen.

Struphuvudet utför följande funktioner:

 • Andas.
 • Skyddande.
 • Röstutbildning.

Andningsfunktionen är att leda luft in i det nedre luftvägarna (bronkier och lungor).

Den skyddande funktionen är att minska glottis när de utsätts för ogynnsamma faktorer. Till exempel, vid inandning av förorenad luft kommer glottis att minska, vilket förhindrar inträde av skadliga ämnen i lungorna. Och den skyddande funktionen är att förhindra matpartiklar eller andra föremål från att komma in i andningsorganen med hjälp av epiglottis.

En annan manifestation av larynxens skyddande funktion är förekomsten av en hostreflex. Det beror på risken för att främmande föremål kommer in i lungorna..

Och även med hjälp av struphuvudet bildas ett ljud. Detta är en röstgenererande funktion. Under påverkan av luft vibrerar stämbanden på grund av detta ljudbildningen.

Sjukdomar i halsen och struphuvudet

Dessa organ är mycket mottagliga för sjukdomar. Denna predisposition är förknippad med närvaron av anatomiska formationer i struphuvudet och svalget. Som är mest mottagliga för patologier.

De vanligaste patologierna i svalget och struphuvudet:

 • Infektionssjukdomar och inflammatoriska sjukdomar (faryngit, laryngit, tonsillit).
 • Maligne neoplasmer (laryngeal cancer).
 • Godartade neoplasmer.
 • Främmande föremål i struphuvudet.
 • skador.
 • Patologi för stämbanden.
 • Difteri

Infektiösa och inflammatoriska patologier upptar en speciell plats vid sjukdomar i svalget. De kan både uppstå oberoende och en manifestation av en komplikation av någon virus- eller bakteriesjukdom. De viktigaste egenskaperna hos denna grupp:

PatologiKarakteristisk
FaryngitDet är den vanligaste patologin. Det åtföljs av smärta vid sväljning, kittling, torr hosta. Patienten klagar på svårigheter att svälja. Vid visuell inspektion är svelget hyperemiskt på ytan, hypertrofiska folliklar observeras. En ökning av kroppstemperaturen kan observeras..

Under den kroniska sjukdomsförloppet kan symtomen vara milda. Olika virus och bakterier kan orsaka faryngit. Behandlingen beror på orsaken. Vid viral faryngit används symtomatisk behandling som består av sköljning och bevattning av svelget, användning av smärtstillande medel eller pastiller. Vid bakteriell faryngit används antibiotika.

HalsflussAkut och kronisk tonsillit är en vanlig sjukdom. Det är en inflammation i mandlarna. Samtidigt observeras deras ökning och hyperemi. Och det finns svår halsont, en ökning av submandibulära lymfkörtlar, svår salivation, bestrålning av smärta i hörselgången. Patienten klagar över feber, främst för febervärden.

Hos barn är detta tillstånd särskilt farligt, eftersom luftvägarna på grund av förstorade mandlar kan bli blockerade och kvävning.

Akut tonsillit kallas också tonsillit. Det finns flera typer av denna patologi:

 • Follikulär tonsillit.
 • Lacunar angina.
 • Purulent tonsillitis.

Angina orsakas främst av bakterieflora. Därför används antibiotika för att behandla tonsillit, liksom symptomatisk behandling.

DifteriEn annan farlig sjukdom som drabbar orofarynx. För närvarande är det en ganska sällsynt patologi på grund av immunisering av barn. Under utvecklingen av denna patologi kan verklig difteri-grupp utvecklas, vilket kännetecknas av bildandet av flera difteri-filmer i struphuvudet och luftstrupen. Till skillnad från falsk grupp utvecklas den gradvis. Om det inte behandlas leder det till kvävning..
KörtelfeberMed utvecklingen av denna patologi uppstår skador på adenoider och mandlar. Orsaken till sjukdomens utveckling är herpesvirus typ 4 (Epstein-Barr-virus). Symtomen är svårt att andas i näsan, halsont och feber. Denna sjukdom förväxlas ofta med en bakteriell angina. Behandlingen beror på svårighetsgraden av sjukdomen. I milda fall används symptomatisk behandling, som består i att minska förgiftningen av kroppen, minska smärtan i halsen.

Godartade och maligna neoplasmer kan också lokaliseras i halsen. Deras symptom beror på tumörens plats och graden av förekomst..

Förutom sjukdomar i halsen kan tillskrivas dess kemiska eller mekaniska skador. Till exempel skador, skador eller brännskador. Sådana tillstånd kräver akut medicinsk vård..

Laryngeala sjukdomar inkluderar laryngit, epiglottit, dysfoni, olika magsår, maligna och godartade neoplasmer.

Struphuvudet och svalget är mycket mottagliga för inflammatoriska sjukdomar hos barn, eftersom barns anatomi skiljer sig mycket från en vuxen. Detta beror på smalare luftvägar hos barn under 5 år. Oftast förekommer laryngit bland alla sjukdomar i struphuvudet. Det är en inflammation i struphuvudet på grund av en virus- eller bakterieinfektion.

Ofta uppstår laryngit med akuta luftvägsinfektioner, influensa och mässling. Särskilt farligt för barn är laryngotracheit eller falsk korp, eftersom glottis hos barn är kort och smal och med inflammation smalnar det ännu mer.

Stenos av glottis inträffar. Detta leder till utvecklingen av kvävning hos barn. Det huvudsakliga symptom på laryngit eller falsk grupp är en förändring i röst, det blir hes och tyst. Och det finns också en "skällande" hosta. Med utvecklingen av falsk croup observeras andningssvårigheter.

Epiglottit är en inflammation i epiglottis. Det är en farlig patologi som oftast drabbar barn. Orsaken är vanligtvis infektion med en hemofil bacillus..

Symtomen är snabbt framskridna brosködem. Som ett resultat uppstår saliv, svårigheter att svälja och andas. Inflammation kan leda till kvävning. Huvudvillkoret är inte att inspektera epiglottis förrän andningsorganet stöds..

Dysfoni avser också sjukdomar i struphuvudet. Representerar brist på röst. Det förekommer främst bland professionella sångare, programföretag och föreläsare. Uppstår på grund av överbelastning av röstsnören eller deras inflammation.

Förvärv av röstkabeln uppstår också. Den här sjukdomen orsakas av skador på nerverna som innerverar röstbanden. Ensidig eller bilateral skada utvecklas.

Orsakerna till utvecklingen av en sådan patologi är hjärntumörer, nackskador, bakteriella och virala sjukdomar, neuroinfektioner, sköldkörteltumörer, såväl som skador under operationen.

Oftast inträffar förlamning av endast en röstsladd. Men i vissa fall utvecklas en bilateral skada. Detta är ett farligt tillstånd som kräver akut medicinsk vård, eftersom det finns risk för att utveckla kvävning..

Tumörer påverkar ofta struphuvudet. De kan vara maligna och godartade. Laryngeal cancer förekommer ofta. Det åtföljs av uppkomsten av smärta, en känsla av en främmande kropp i halsen, problem med intag av mat och vatten, samt en ökning av kroppstemperaturen på kvällen.

Särskild onkologisk vakenhet bör användas hos personer som röker under lång tid, liksom för dem som arbetar under exponering för skadliga ämnen..

Godartade tumörer är ganska vanliga. Dessa inkluderar hemangiom, fibrom, kondroma, myxom, papillom.

Indikationer för utnämning

Indikationer för diagnos är störande symtom:

 • Förändring eller brist på röst.
 • Smärtsyndrom.
 • Svårt att svälja.
 • Andnöd.
 • Utländsk halskänsla.
 • Feber.
 • Utseendet på magsår på slemhinnan. De läker inte länge.
 • Arbetad näsandning.
 • Torr hosta utan patologi för lungvävnad.
 • Utsläpp från andningsvägarna med en blandning av blod eller pus.
 • Svullna lymfkörtlar.
 • Ihållande andetag.
 • Halsförsegling.
 • Tinnitus utan hörselkanal.
 • Bullrig, väsande andning (stridor).

Forskningsmetoder

För att diagnostisera sjukdomar i svelget och struphuvudet genomförs för närvarande en hel rad olika studier. Dessa inkluderar datortomografi, laryngoskopi, röntgen, MRI och ultraljud.

laryngoskopi

Laryngoskopi är en metod för att undersöka struphuvudet för att diagnostisera sjukdomar. Det finns direkt och indirekt laryngoskopi. Den direkta metoden utförs med en speciell spegel och belysning. Indirekt utförs de med ett laryngoskop. Denna metod används under generell anestesi..

Laryngoskopi utförs av en kvalificerad läkare - otolaryngolog.

Under laryngoskopi kan du identifiera sådana allvarliga sjukdomar:

 • Laryngit.
 • Epiglottit (under indirekt laryngoskopi, i tillstånd där andningsstöd är möjligt).
 • tumörer.
 • skador.
 • Förekomsten av främmande föremål.

Röntgen

Larynx och svelget, vars anatomi främst representeras av brosk, är mer känsliga för radiologiska forskningsmetoder. Vanligtvis används en röntgenstråle när man är osäker på rätt diagnos. Denna studie föreskrivs främst för laryngit, difteri och stenos i struphuvudet samt för misstänkta maligna neoplasmer.

Radiografi utförs i två projektioner. För en mer exakt bild använder du kontrastmetoden.

Under proceduren kan du se:

 • Förändringar i strukturen på brosket.
 • Patologi för hyoidbenet.
 • Närvaron av främmande organ.
 • Stenos (förträngning).
 • Tumörformationer.

Röntgenundersökning kan fungera som en ytterligare metod för diagnos av sjukdomar och kombineras med laryngoskopi, ultraljud, och om man misstänker en tumör, en biopsi.

Med hjälp av datortomografi kan du undersöka varje lager i det anatomiska området. Det är en mer exakt diagnostisk metod än till exempel röntgenstrålar. Det kan användas med ett kontrastmedel; det är nödvändigt för detektering av maligna neoplasmer såväl som för övervakning av behandling.

identifierar:

 • Brosk förändras.
 • Patologi för stämbanden.
 • tumörer.
 • cystor.
 • polyper.
 • Anormaliteter i strukturen.
 • Metastaser i cancer.

Larynx och svelg, vars anatomi bidrar till utvecklingen av inflammatoriska sjukdomar upptäckt av MRI. Med hjälp av denna teknik kan du ta hänsyn till kroppens mjuka vävnader.

Det är den mest exakta diagnostiska metoden. Kontraindikationer för detta är barndom (i extrema fall utförs MRT för barn under generell anestesi), graviditet, klaustrofobi, närvaron av stålelement i kroppen och en pacemaker.

Med hjälp av MRI kan du diagnostisera:

 • Inflammatoriska sjukdomar i struphuvudet och svalget.
 • neoplasmer.
 • Lymfadenit (svullna lymfkörtlar).
 • Patologier för stämbanden.
 • stenos.
 • Förekomsten av en främmande kropp i struphuvudet.

Ultraljud är en av de ytterligare diagnostiska metoderna..

Med det kan du identifiera:

 • tumörer.
 • Anormaliteter i strukturen.
 • Svullna lymfkörtlar.
 • Inflammatoriska sjukdomar.

En ultraljudssökning utförs med hjälp av apparaten och en känslig sensor. Läkaren under proceduren kan bedöma tillståndet hos de anatomiska strukturerna, se neoplasmerna. Fördelen med ultraljud är diagnoshastigheten och frånvaron av kontraindikationer.

För diagnos av sjukdomar är det viktigt att förstå funktionerna i anatomi i struphuvudet och svalget. Detta hjälper till att orientera och förskriva nödvändiga diagnostiska tester och korrekt behandling..

Vad är farynx och orofarynx hos en person: struktur, funktioner

Naturen arrangerade människokroppen på ett mycket intressant sätt. Hans anatomi är av det djupaste intresset. Alla organ i den är sammankopplade, deras arbete är harmoniskt och liknar ett urverk. Men om ett av organen blir sjuka, lider hela systemet omedelbart. Svelyn svarar för de två viktigaste funktionerna i människokroppen, andningsorgan och matsmältning. Genom detta organ kommer luften vi andas in i lungorna. Spjälkningsfunktionen uttrycks i sugande och svällande handlingar..

Förutom andnings- och matsmältningsfunktioner ger svelget skydd och röstbildning. Tonsils finns i den, som, fungerar som ett filter, inte tillåter patogena mikroorganismer att tränga längre in i kroppen, vilket kan orsaka olika sjukdomar. Även på slemhinnan i svelget finns flimmerhår, som, när de är irriterade, bildar en hosta. Med hjälp av en hosta blir kroppen av med främmande föremål, patogener, skadliga ämnen.

Funktionen av röstbildning är inte avgörande för en person. Men det är farynxen som deltar aktivt i rätt bildning av ljud. När man uttalar ljud, rör sig den mjuka gommen och tungan och stänger eller öppnar näsofarynxen. Detta skapar den nödvändiga klänningen och tonhöjden. Direkt röstbildning beror på det anatomiska och funktionella tillståndet i den pharyngeal neuromuskulära apparaten.

Farynxstruktur

Den mänskliga halsen är en del av matsmältningskanalen. Det är beläget mellan munhålan och matstrupen och är samtidigt en del av luftvägarna, eftersom det förbinder näshålan med struphuvudet. Läkemedlets längd i genomsnitt hos en vuxen varierar från 11 till 16 cm. Farynx börjar vid botten av skallen. Dess slut är på nivå med den 6-7: e ryggraden, som passerar in i matstrupen. Baksidan av svelget passerar de långa musklerna i nacken och livmoderhalsen är placerade. Från utsidan täckas svelget av buccal-pharyngeal fascia. Mellan den och parietalbladet finns det faryngeala cellutrymmet.

På båda sidorna av svalget, i det parade svalgutrymmet, passerar halspulsåren och halsvenen. På sidorna angränsar vanliga karotisartärer och de övre polerna i sköldkörteln. Svelgns anatomi hos barn och vuxna är helt annorlunda. Så hos spädbarn är organets längd ungefär tre centimeter, och den slutar på nivån för den 3-4: e cervikala ryggraden. Och bara i tonåren börjar svalg i svelget upp till nivån på den 6-7: e cervikala ryggraden. Hos barn har den svalgöppningen av hörselröret i form av ett gap. Det har en oval form med åldern. På grund av denna anatomiska struktur är barn mer mottagliga för olika sjukdomar och inflammatoriska processer stör normal andning.

Den mänskliga halsen består av tre sektioner:

 • epipharynx,
 • mesopharynx,
 • hypofarynx.

Epifanrix är den nasala delen, även kallad nasopharynx, och kommunicerar via choan med näshålan. Mesopharynx är den orala delen, även kallad orofarynx, som kommunicerar med munhålan genom sarget. Men hypofarynx är den laryngeala delen av svalget, som också kallas laryngopharynx, som kommunicerar med ingången till matstrupen och struphuvudet. Denna del av svelget har sitt ursprung runt den fjärde ryggraden och slutar nära matstrupen. I närheten ligger sköldkörteln. På sargväggens sidoväggar finns trattformade öppningar av hörsslangarna, vilket säkerställer utjämning av atmosfärstryck i örons tympaniska kavitet.

Strukturen i orofarynx

Mesopharynx - den mellersta delen av svalg, har en smidig övergång från nasopharynx. Orofarynx är faktiskt dess fortsättning. I orofarynx hos en person finns:

 • mjuk himmel av mannen,
 • palatina valv,
 • baksidan av tungan.

Tungans baksida separerar orofarynx från munhålan. Det mjuka gommen eller valvet i svelget är ansvarig för kroppens viktigaste funktion. Den mjuka gommen ger en sväljningsprocess, vilket blockerar luftvägarna. Mjuk himmel låter dig också bilda ljud ordentligt. Orofarynx förhindrar mat från att komma in i nasopharynx, vilket är mycket viktigt för normal andning.

Farynxvägg

Halsväggen kräver särskild uppmärksamhet. Läkemedelsväggens anatomi är som följer:

 • muskellager,
 • slemhinna,
 • fibröst membran.

Muskelskiktet driver en klump av mat till matstrupen genom muskelsammandragningar. Musklerna är placerade i två riktningar: tvärgående och längsgående. Slemhinnan har en annan struktur. Det beror på var slemhinnan är belägen..

Faryngeala sjukdomar

Svelget är ett av de viktigaste mänskliga organen, förändras med åldern, ansvarar för flera kroppsfunktioner som är nödvändiga för ett normalt hälsosamt liv. Denna del av kroppen, liksom de andra, undviks inte av olika sjukdomar, som, trots den komplicerade anatomiska strukturen i svalget, inte är så många.

Vanliga sjukdomar i svelget är:

 • Polyper. En ökning av adenoider inträffar mot bakgrund av ofta förkylningar och är inte så mycket en sjukdom i svelget som dess anomali. Om en person ofta får en förkylning, finns det en patologisk spridning av lymfoid vävnad i regionen i svalghalsen, vilket kräver omedelbar medicinsk rådgivning och korrekt behandling. Enligt observationer inträffar ofta sådana förändringar hos barn i åldern 2 till 10 år, och med 18 års ålder minskar hotet om spridning av lymfoid vävnad kraftigt. Oändlig behandling eller dess frånvaro är fylld med komplikationer i form av ett brett spektrum av sjukdomar från sköldkörteln till hjärtat.
 • Laryngit, faryngit, tonsillit. Dessa sjukdomar är komplikationer orsakade av bakterier och virus. Varje del av svalget kan smittas. Oändlig behandling eller dess frånvaro kan också orsaka komplikationer i sköldkörteln och hjärt-kärlsystemet.
 • Faryngeal abscess. En pharyngeal abscess är en purulent inflammation av fiber och lymfkörtlar i faryngealregionen. Terapi beror på orsakerna till sjukdomen. En av de främsta orsakerna till denna sjukdom hos barn är förekomsten av infektion i nasopharynx. Varje sjukdom kan ge en impuls, till exempel influensa, tonsillit, bihåleinflammation, SARS, otitis media. Hos vuxna - skador i svelget, till exempel med fast mat.
 • Candidiasis. Faryngeal candidiasis är en typ av trast, som är en svampsjukdom. Nyfödda och små barn är mycket benägna att en sådan sjukdom. Om en vuxen lider av denna sjukdom indikerar detta en fullständig störning av immunsystemets funktion.
 • Avvikelser i utvecklingen. Ursprunget till avvikelser i utvecklingen av svelget hos människor har inte studerats fullt ut, forskare har en hel del olösta frågor om detta ämne. Det faktum att en person har denna kropp felaktigt blir känd omedelbart efter förlossningen. Behandlingen är kirurgisk och visas som regel under de första åren av livet.

Om en person blir överkörd av en sjukdom är det nödvändigt att glömma självmedicinering och gå till en tid hos en läkare. Alla diagnoser bör utföras av en specialist med högre medicinsk utbildning och han bör också behandla patienten.

6. Strukturen i svelget

6. Strukturen i svelget

Svelget förbinder munnen och matstrupen.

Svelget är en del av andningsorganen och leder luft från näshålan till struphuvudet och vice versa. Svelyn kommunicerar med näshåligheten genom chanorna och med munhålan genom barken. Svelgstrukturen liknar en tratt med en genomsnittlig längd på 13 cm, plattad i anteroposterior riktning. Mellan den bakre faryngeala väggen och den cervikala ryggraden finns ett litet utrymme (spatium retropharyngeum), fylld med lös bindväv, i vilken de faryngeala lymfkörtlarna finns.

Svelget har en komplex fasthållningsanordning: överst är den fäst vid botten av skallen, på sidorna - till de temporala benen, bakom - till det occipitala benet. Vid nivån av livmoderhalscellerna i livmoderhalsen passerar svalget in i matstrupen. De viktigaste nerverna och kärlen i nacken passerar från lateral sida av svalg: inre halsvader, halsartär, vagusnerv.

Svelget har fyra väggar: den övre, eller svalgbågen (fornix pharyngis), är den del av skalens bas, den främre, som är praktiskt taget frånvarande, eftersom de anatomiska hålen i svelget (ingången till larynxen i keana, svalget) är belägna på den, liksom den bakre och laterala.

I enlighet med organen som ligger framför svelget, skiljer man tre delar i den: nasopharynx (pars nasalis pharyngis), oropharynx (pars oralis pharyngis) och struphuvudet (pars laryngea pharyngis).

Nasofarynxen avser endast luftvägarna, orofarynxen - till andningsorganen och matsmältningskanalen, larynxopharynx - endast till matsmältningskanalen. Nasofarynxen gapar ständigt. Under sväljningen separeras nasofarynxen från orofarynxen av palatinridån, epiglottis stänger ingången till struphuvudet, på grund av detta passerar matklumpen bara in i matstrupen..

Laryngopharynx begränsas ovan av epiglottis, på sidorna av skopade palatinveck, nedifrån av svalgbenbrosken i struphuvudet. I struphuvudet finns det ett litet utsprång i halsen - en päronformad ficka (recessus piriformis).

På den inre ytan av gränsen för övergången till den övre svalgväggen till den nedre finns det en liten höjd - en ansamling av lymfoid vävnad eller palatin tonsil (tonsilla pharyngealis) eller en adenoid. Den har maximal utveckling i barndomen. På sidoväggarna i svelget finns en trattformad svelgöppning av hörselröret (ostium pharyngeum tubae auditivae), genom vilket hörselröret förbinder svalghålan med mellanörhålshålan. Den svalgöppningen är begränsad av en liten höjd - den rörformiga rullen (torus tubarius), i vilken tjockleken finns en ansamling av lymfoid vävnad - röret tonsil (tonsilla tubaria). Uppsamlingen av mandlar i övre matsmältningskanalen spelar en skyddande roll. Det finns sex av dessa mandlar: språkliga, svalg- och parvisa mandlar och palatina mandlar. Dessa mandlar finns i form av en ring som kallas Pirogov-Waldeyer lymfoidring.

Denna text är ett faktablad..

Mänsklig farynxanatomi

Svalg
Farynx (farinx) - beläget i huvudet och nacken, är en del av matsmältnings- och andningsorganen, är ett trattformat rör 12-15 cm långt, hängande från skalens botten. Det är fäst vid nivån av livmoderhalsen i livmoderhalsen VI-VII till sphenoidbenet passerar in i matstrupen.
Svelget är det ställe där andningsorganen och matsmältningsorganen korsar varandra. Mellan den bakre väggen i barkhinnan och plattan i livmoderhalsfascianen finns det en svalg utrymme fylld med lös bindväv i vilken svalgens lymfkörtlar ligger.

Den nasala delen är den övre delen av svelget och gäller endast luftvägarna. På sidoväggen i nasofarynxen finns en svalgöppning av hörselröret med en diameter av 3-4 mm, som förbinder svalghåligheten med mellanörhålrummet. Dessutom finns det ansamlingar av lymfoid vävnad i form av svalg och rörtankar.
Munnen sträcker sig från gommen till ingången till struphuvudet. Framtill har den ett meddelande med svalget i svalget; i ryggen motsvarar det III cervikala ryggraden.
Kexbenet är den nedre delen av svalget och passerar in i matstrupen. På den främre väggen på denna del finns ett hål som leder till struphuvudet. Det är avgränsat upptill av epiglottis, från sidorna av skopade palatinveck, nedan av arytenoidbrosken i struphuvudet. Svalg och rörtankar, samt gommen och den tungspridda mandeln bildar lymfofitelkringen (Pirogov-Waldeyer-ringen). Dessa mandlar har en viktig skyddsfunktion vid bortskaffande av mikrober som ständigt kommer in i kroppen från den yttre miljön..
Halsmusklerna är indelade i hissar och kompressorer. Den första muskelgruppen inkluderar stylo-faryngeal och tubofaryngeal. I den andra - tre kompressorer (sammandragare): övre, mitten och nedre. När matklumpen passerar genom svalget, lyfter de längsgående musklerna den, och kompressorerna i svalg, som successivt sammandras från topp till botten, flyttar maten till matstrupen. Vid nivån VI - VII i cervikala ryggkotor passerar svalget in i matstrupen och sedan kommer mat från svalget in i magen.

Matstrupe
Matstrupen (matstrupen) är ett cylindriskt rör 25-30 cm långt som förbinder svalg till magen. Det börjar på nivån av livmoderhalsen i livmoderhalsen. Tre delar av matstrupen skiljer sig: livmoderhalscancer, thorax och buk.
Halscervikaldelen är belägen mellan luftstrupen och ryggraden i nivå med VI-livmoderhalsen och upp till de två torakala ryggkotorna. Den tillbaka laryngeaella nerven och den vanliga halsartären passerar längs sidorna på den cervikala delen av matstrupen..
Den torakala delen av matstrupen ligger först i den övre och sedan i den bakre mediastinum.
Buksdelen av matstrupen 1-3 cm lång ansluter till hjärtsektionen i magen.

Vägg i matstrupen består av slemhinnan, submukosa, muskel och adventitia. Slemhinnan är fodrad med stratifierat skivepitel. Submucosa är väl utvecklad, vilket gör att slemhinnan kan samlas i längsgående veck. I slemhinnan och submukosa finns körtlar som öppnas med sina kanaler in i matstrupen. Det muskulära membranet bildas av de yttre längsgående och inre cirkulära skikten. Adventitiafodret täcker endast livmoderhalsens och thoraxdelarna i matstrupen, och buksdelen är täckt med ett visceralt ark i bukhinnan. Adventitia gör att matstrupen kan ändra storleken på den tvärgående diametern när man passerar matklumpen.

Vägg i matstrupen består av slemhinnan, submukosa, muskel och adventitia. Slemhinnan är fodrad med stratifierat skivepitel. Submucosa är väl utvecklad, vilket gör att slemhinnan kan samlas i längsgående veck. I slemhinnan och submukosa finns körtlar som öppnas med sina kanaler in i matstrupen. Det muskulära membranet bildas av de yttre längsgående och inre cirkulära skikten. Adventitiafodret täcker endast livmoderhalsens och thoraxdelarna i matstrupen, och buksdelen är täckt med ett visceralt ark i bukhinnan. Adventitia gör att matstrupen kan ändra storleken på den tvärgående diametern när man passerar matklumpen.

Strukturen i nasopharynx, orofarynx och larynx hos en person med foton

Halsen begränsas av hyoidbenet ovanför och clavicula nedan. Vitalartärer, vener och nervstammar passerar också genom denna zon..

Själva halsen är en kombination av svalg och struphuvud. Luftrör är deras fortsättning. Farynxens huvudfunktion är att driva mat in i matstrupen och flytta luft in i luftstrupen. Och i struphuvudet innehåller de grundläggande elementen som är ansvariga för bildandet av röst.

Du kan tydligare se vad halsen och struphuvudet hos en person består av, du kan på bilden.

Mänsklig struktur

Övre delen av svelget är villkorat uppdelat i följande underavdelningar:

 • övre;
 • mellanliggande;
 • lägre.

För enkelhets skull isolerar anatomister och otorhinolaryngologer organen i orofarynx, nasopharynx och faktiskt svalget.

Nasofarynx-anatomi

Det är anslutet till näspassagen genom små ovala öppningar - choan. Strukturen i nasopharynx är sådan att den övre väggen är i kontakt med sphenoidbenet och occipitalen. Nasofarynxens baksida gränsar till ryggkotorna i nacken (1 och 2). Det finns hål i de laterala hörselrören (Eustachian). Mellanörret ansluts till nasopharynx genom hörselrören.

Nasofarynxmusklerna representeras av små grenade buntar. I nässlemhinnan finns körtlar och bägare celler, som ansvarar för produktion av slem och fuktighet av den inhalerade luften. Strukturen bestämmer också att det finns många fartyg som bidrar till uppvärmningen av kall luft. Det finns luktreceptorer i slemhinnan.


Strukturen i Eustachian-röret hos vuxna och barn.

Nasofarynxens anatomi hos nyfödda skiljer sig från den hos vuxna. Hos ett nyfött barn är detta organ inte helt bildat. Bihålor växer snabbt och blir bekanta ovala vid 2 års ålder. Alla avdelningar bevaras, men implementeringen av vissa funktioner är inte möjlig för tillfället. Muskler i nasopharynx hos barn är mindre utvecklade.

orofarynx

Orofarynxen ligger på nivån 3 och 4 ryggkotor, begränsad endast av två väggar: laterala och bakre. Det är ordnat så att det är på denna plats som andningsorganen och matsmältningssystemen korsar varandra. Den mjuka gommen från munhålan är inhägnad av tungan och bågarna i den mjuka gommen. En speciell slemhinna fungerar som en "slutare" som isolerar näsofarynx under sväljning och tal..

Svelget på ytorna (övre och laterala) har mandlar. Denna ansamling av lymfoid vävnad kallas faryngeal och rörtankar. Nedan följer ett sektionsavlägsnande schema som hjälper dig att bättre föreställa dig hur det ser ut.

Vilka sjukdomar som kan uppstå i nasopharynx

När symtom på sjukdomar i nasopharynx uppstår måste du kontakta otolaryngologen. Läkaren förstår de minsta detaljerna som kan hjälpa patienten.

Vid undersökning hos människor kan följande sjukdomar identifieras:

 • laryngit;
 • angina;
 • faryngit;
 • paratonsillitis;
 • adenoid inflammation.

Med laryngit börjar patienten inflammation i svelgslemhinnan. En bakterieinfektion kan utlösa utvecklingen av akut halsont. Ett tecken på faryngit är inflammation i halsen.

Sinus i ansiktsskallen

Skallens struktur är sådan att i den främre delen finns bihålor (speciella hålrum fyllda med luft). Slemhinnan i struktur skiljer sig lite från slemhålet, men det är tunnare. Histologisk undersökning avslöjar inte cavernös vävnad, medan näshåligheten innehåller en. I en vanlig person fylls bihålorna med luft. Fördela:

 • maxillary (maxillary);
 • frontal;
 • ethmoid sinuses (ethmoid sinuses);
 • sfhenoid bihålor.

Vid födseln bildas inte alla bihålor. Vid tolv månaders ålder bildas de sista bihålorna - frontala bihålor. Maxillary bihulorna är de största. Dessa är parade bihålor. De är belägna i överkäken. Deras anordning är sådan att de kommunicerar med näspassagerna genom att gå ut under den nedre passagen.

Det finns bihålor i det främre benet, vars plats bestämde deras namn. De främre bihålorna kommunicerar med nasala passager genom nasolabialkanalen. De är ihopkopplade. Bihålorna i etmoidbenet representeras av celler som separeras av benplattor. Vaskulära buntar och nerver passerar genom dessa celler. Sådana bihålor - 2. Bakom den övre koncha finns en sfhenoid sinus. Det kallas också kärnan. Det öppnas till en kil-gitterfördjupning. Hon är inte ett ångbad. Tabellen visar funktionerna som utförs av paranasala bihålor..

FungeraBeskrivning
AndasVärmande, renande och fuktgivande inandningsluft.
LuktEpitelet med luktreceptorer finns också i bihulorna, vilket gör det möjligt att skilja lukt.
SkyddandeDammskydd, speciella receptorer som finns här, svarar på ett allergen och orsakar en reflexande nysning och därmed skyddar kroppen.
resonantBihålorna deltar i bildandet av rösten, vilket gör den individuell.

Svalg

Svelget (svelget) är en konformad struktur, vänd upp och ner. Det är beläget bakom munhålan och sjunker ner till nacken. Konen är bredare upptill. Den är belägen nära skalens bas, vilket ger den mer styrka. Den nedre delen kombineras med struphuvudet. Ett vävnadsskikt som täcker svelget från utsidan representeras av en fortsättning av ett oralt vävnadsskikt som ligger utanför. Det har många körtlar som producerar slem, som är involverat i hydrering av halsen när man äter och pratar.

funktioner


Nasofarynxens funktion är luftflödet från miljön till lungorna..
Strukturen i nasopharynx bestämmer dess funktioner:

 1. Nasofarynxens huvudfunktion är att leda luft från miljön till lungorna..
 2. Utför luktfunktion. Det bildar en signal om ankomsten av en lukt i näsan, bildandet av en impuls och dess passage till hjärnan tack vare receptorerna som är lokaliserade här.
 3. Den utför en skyddande funktion på grund av strukturella egenskaper hos slemhinnan. Förekomsten av slem, hårstrån och ett rikt cirkulationsnätverk hjälper till att rena och värma luften, skydda de nedre luftvägarna. Tonsils spelar en viktig roll för att skydda kroppen från patogena bakterier och virus..
 4. Den implementerar också en resonatorfunktion. Bihålor och stämband, lokaliserade i halsen, skapar ett ljud med en annan klang, vilket gör varje individ speciellt.
 5. Håller trycket i kraniet. Genom att ansluta örat till den yttre miljön kan nasofarynx upprätthålla det nödvändiga trycket.

Kännedom med struphuvudet

I halsstrukturen finns det ett annat viktigt komponentfragment - struphuvudet.

Detta organ upptar utrymme på nivån på den 4: e, 5: e och 6: e ryggraden i livmoderhalsen. Hyoidbenet ligger ovanför struphuvudet och en grupp av hyoidmuskler bildas framför. De laterala områdena ligger an mot sköldkörteln. Området som ligger bakom har ett laryngealt fragment av svelget.

Brosk bildar skelettet i detta område som ansluter till varandra genom ligament, muskelgrupper och leder. Bland dem är parade och oparade.

 • scyphoid par;
 • hornformade par;
 • kilformade par.
 • cricoid;
 • epiglottis;
 • sköldkörtel.

I muskeln i struphuvudet skiljer sig tre huvudgrupper av muskelformationer. Bland dem finns vävnader som är ansvariga för att minska glottis lumen, vävnader som är utformade för att utvidga stämbanden och vävnader som anstränger stämbanden.

Möjliga sjukdomar

Det är mottagligt för olika sjukdomar på grund av lokalisering och dess funktioner. Alla sjukdomar kan delas in i grupper:

 • inflammatorisk;
 • allergisk
 • onkologisk;
 • skador.
sjukdomarsymtomFörutsägbara faktorer
Inflammatorisk1. Allmän försämring, sjukdom, svaghet, feber.1. Underkylning.
2. Halsont.2. Nedsatt immunitet.
3. Rödhet i halsen, tonsillförstoring.3. Kontakt med sjuka människor.
4. Halsont.4. Att vara i en stor mängd människor under säsongen med ökad förekomst.
5. Nasal trängsel.
Allergisk1. Klåda.1. Kontakt med ett allergen.
2. Rödhet.2. Belastad ärftlighet.
3. Näsutflöde.3. Förekomsten av allergiska reaktioner i historien.
4. Halsont.4. blomningssäsong.
5. Rivning.
Onkologisk1. Förekomsten av neoplasma.1. Belastad ärftlighet.
2. Andnöd.2 Rökning.
3. Svårighet att svälja.3. Kontakt med en gammastrålningskälla (arbeta i ett röntgenrum etc.).
4. En kraftig viktminskning på mer än 7-10 kg per månad.
5. Allmän sjukdom, svaghet, svullna mandlar, lymfkörtlar.
6. Temperatur runt 37 ° C i mer än 2 veckor.
Skada1. En skarp smärta.1. Historik om skada.
2. Blödning.
3. Bencrepitus.
4. Svullnad i det drabbade området.
5. Rödhet i det drabbade området.

Brosk anatomi

När man studerar struphuvudets struktur bör man särskilt uppmärksamma närvarande brosk.

De presenteras i formen:

 1. Cricoid brosk. Detta är en bred platta i form av en ring som täcker ryggen, framsidan och sidorna. På sidorna och kanterna av brosket har artikulära områden för anslutning till sköldkörteln och arytenoidbrosk.
 2. Sköldkörtelbrosk, bestående av 2 plattor, som är smälta framtill i vinkel. När man studerar struphuvudet hos ett barn, kan dessa plattor ses att de konvergerar avrundade. Detta händer hos kvinnor, men hos män bildas vanligtvis ett vinkelt utsprång..
 3. Sjukbrosk. De har formen av pyramider, vid vilka basen finns 2 processer. Den första - den främre delen är platsen för att fästa röstsnören, och på den andra - den sidor brosk är fästa muskler.
 4. Hornformade brosk som är på arytenoidens spetsar.
 5. Epiglottis brosk. Den har en bladform. Konvex - konkav yta är fodrad med slemhinnor och vänds mot struphuvudet. Den nedre delen av brosket går in i struphuvudet. Framsidan vetter mot tungan.

Behandling och förebyggande


Läkaren gör en tid beroende på nosologin. Om detta är en inflammatorisk sjukdom, ser behandlingen så ut:

 • för att sänka temperaturen, "Aspirin", "Paracetamol";
 • antiseptika: "Septefril", "Septolete";
 • gargling: "Klorfilipt", läsk med jod;
 • droppar i näsan ("Galazolin", "Aquamaris");
 • vid behov antibiotika;
 • probiotika (Linex).

Överkylning är kontraindicerat. Det är värt att hålla immunsystemet i ton, och under de "farliga" säsongerna (höst, vår) anländer man minimalt till en stor mängd människor. Om detta är en allergisk sjukdom bör du ta följande läkemedel:

 • anti-allergisk ("Citrin", "Laratodin");
 • droppar i näsan ("Galazolin").

Förebyggande är att ta anti-allergiska läkemedel under blomningssäsongen, undvik kontakt med allergener..

Om detta är onkologi är självmedicinering kontraindicerat och akut konsultation av onkolog krävs. Endast han kommer att förskriva rätt terapi och bestämma prognosen för sjukdomen. Förebyggande av cancer är upphörande av rökning, en hälsosam livsstil, maximal stressundvikelse.

Skada behandlas så här:

 • förkylning på den skadade delen av kroppen;
 • anestesi;
 • med blödning - tamponad, medicinering stoppar blödning (hemostatisk terapi, transfusion av blodersättningar);
 • ytterligare hjälp ges endast på sjukhuset.

Diagnostik

En erfaren specialist bör diagnostisera nasofaryngeala sjukdomar. Tre diagnostiska metoder används vanligtvis:

 • Visuell inspektion Baserat på detta görs en initial diagnos vanligtvis..
 • Laboratorieforskning. Analyser är nödvändiga när det är nödvändigt att fastställa det orsakande medlet för sjukdomen med säkerhet, samt att ta reda på vilka läkemedel som ska behandlas patienten.
 • Endoskopisk undersökning. Används om det finns misstankar om neoplasmer i nasopharynx. Undersökningen kan kompletteras med en biopsi.

Folkmetoder

Inflammation av nasopharynx, vars behandling alltid innebär komplex behandling, kan behandlas hemma med hjälp av alternativ medicin. Behandling med folkläkemedel antyder att ovanstående läkemedel kan kompletteras med läkemedel framställda enligt föreskrifterna för alternativ medicin, men de bör inte helt ersättas av dem.

Så för internt bruk, en infusion av örter som:

Enhetsprincip

Halsen är ett mycket komplext organ som ansvarar för att andas, tala och främja mat..

Kort sagt är dess struktur, som vi sa tidigare, baserad på svalg (svalget) och struphuvudet (struphuvudet). Eftersom detta organ är en ledande kanal är det mycket viktigt att alla muskler fungerar smidigt och korrekt. Oförenlighet i deras aktiviteter kommer att leda till att mat kan komma in i andningsorganen och skapa en farlig situation, till och med döda.

Strukturen i halsen hos ett barn är densamma som hos vuxna. Men barn har smalare håligheter och rör. Som ett resultat av detta kan varje sjukdom där svullnad i dessa vävnader inträffar vara extremt farlig. Det är önskvärt att en person känner till strukturen hos ett sådant organ, eftersom det kan vara användbart vid vård av honom och under behandlingen. I svalget utsöndras nasofarynx och orofarynx..

Folkmetoder

Inflammation av nasopharynx är en mycket vanlig sjukdom, varför det inte finns något överraskande i förekomsten av många traditionella medicinska metoder för att bekämpa en sådan sjukdom. Trots dess många fördelar kan den alternativa behandlingen av rinofaryngit vara mindre effektiv än läkemedelsbehandling. Därför bör du rådfråga en otolaryngolog innan du behandlas på egen hand.

 • Ålandsrot. Det är nödvändigt att slipa 2 matskedar av växtens rötter och häll 250 ml kokande vatten. Blandningen hälls i en bekväm behållare och placeras på en långsam eld. Efter kokning är det nödvändigt att koka läkemedlet i 10 minuter och sedan insistera i flera timmar. Detta verktyg måste tas en stor sked före måltiderna, upp till 4 gånger om dagen.
 • Plantanblad. Det rekommenderas att använda om rinofaryngit åtföljs av regelbundna hosta. Du måste blanda ett glas kokande vatten och 1 matsked krossade växter. Vätskan måste infunderas på ett varmt ställe i flera timmar och sedan sila. Det ska tas 4-5 gånger om dagen, före måltid, en sked.
 • Soda-lösning. Det används för gargling samtidigt som det ger en antibakteriell och smärtstillande effekt. Tillsätt 0,5 msk salt och läsk i varmt kokt vatten. Den resulterande vätskan omrörs noggrant och gurglas sedan med den. Upprepa proceduren varje timme..
 • Calendula-lösning. En liten mängd juice från denna växt måste spädas i varmt vatten. Efter detta bör vätskan dras in med näsan och spottas ut genom munhålan. Regelbundna upprepningar av denna procedur kommer att lindra allvarligt ödem och gör att du kan andas normalt genom näsan. Upprepa rekommenderas minst 3 gånger om dagen.
 • Sörja infusion. För matlagning används tallknoppar. För att förbereda läkemedlet bör du blanda en sked tallknoppar och hälla ett glas kokande vatten. Den resulterande produkten tillförs bäst i en termos. Därefter tas läkemedlet i små läppar under dagen för att eliminera känslan av torrhet och svett.

I allmänhet är behandlingen av inflammation i nasofarynx med alternativa metoder en alternativ metod som kan användas i kombination för att öka effektiviteten..

Rhinopharyngitis eller inflammation i nasopharynx är en vanlig sjukdom som kan orsakas av många orsaker och faktorer. Framgångsrik behandling av sjukdomen beror direkt på hur korrekt orsakerna till dess utveckling identifierades, liksom av de valda terapeutiska metoderna..

Hur undersöks orofarynxen??

Hur ska sönderfallet undersökas? Undersökning av svalget i munnen utförs med hjälp av en speciell spatel, de måste sätta lite tryck på tungan, eftersom det ofta är i ett krökt eller förhöjd läge, vilket förhindrar läkaren från att utföra en undersökning. Men var uppmärksam på att orofarynxen bör inspekteras i enlighet med vissa regler. Vilka regler bör inspektionen av den muntliga delen av svelget uppfylla??

Så orofarynx bör undersökas i enlighet med sådana regler:

 1. vid undersökning av orofarynx är det strängt förbjudet att sticka ut tungan från munnen;
 2. en speciell spatel kan endast appliceras på de främre 2/3 av tungan;
 3. tungan måste pressas gradvis, i jämna rörelser, utan att dra tungan med en spatel, för att trycka både botten och framför tungan;
 4. undersökning bör utföras med enhetlig andning av patienten.

I vissa fall måste baksidan av tungan pressas ner med stor ansträngning, detta är särskilt nödvändigt när det inte är mycket formbart. Om orofarynx undersöks utan att följa ovanstående regler kan det framkalla kräkningar, och detta kommer att påverka undersökningens kvalitet. Hur undersöks den orala delen av svelget? För att läkaren inte ska täcka recensionen med handen måste han samtidigt flytta tungans baksida till vänster, det vill säga till munnans vänstra hörn, med den yttre änden av den speciella spateln. Men detta är inte nödvändigt om läkaren använder en knäformad lätt krökt spatel, för i detta fall kommer hans hand inte att störa läkaren. Om orofarynx undersöks korrekt med hjälp av en icke-krökt medicinsk spatel, kommer dess yttre ände att riktas mot vänster sida och höjas något upp. Den orala delen undersöks för att utvärdera organ som palatinbågar och mandlar, slemhinnan, tungans baksida och bakre väggen i orofarynx. Den normala storleken på mandlarna bör inte täcka de bakre bågarna. Om det behövs pressas den övre delen av mandlarna med en andra medicinsk spatel, som måste hållas i höger hand. Det är med hjälp av en andra medicinsk spatel som pus kan pressas ut, vilket kan samlas i skript. För att undersöka den täckta delen av tonsilen måste läkaren dra den sista bågen något med en trubbig krok, och patientens huvud bör svängas något i motsatt riktning. Ibland undersöker läkaren under vissa villkor den nedre delen av orofarynx, den fjärde tonsilen och tungans yta i epiglottis.

Halsen är ett mänskligt organ som tillhör de övre luftvägarna.

Kontra

Med ont i halsen och näsan måste du noga övervaka din diet. Det är nödvändigt att komponera det på ett sådant sätt att det innehåller produkter med ett stort antal vitaminer och andra fördelaktiga komponenter.

Därför måste du från din diet utesluta sådana livsmedel:

 • för varma och kalla rätter;
 • sura och kryddig mat;
 • hårda och feta rätter.

Dessutom rekommenderar experter att helt överge användningen av kolsyrade drycker och alkohol. Dessutom kommer det att vara nödvändigt att tillfälligt utesluta kryddor och smaksättningar från kosten, som vid kontakt med slemhinnan orsakar irritation. Det rekommenderas också att vägra sockermat, eftersom socker förvärrar immunsystemet och bromsar återhämtningen från sjukdomar..

Människor med rinofaryngit bör äta mer havregryn, eftersom det är rikt på fiber och protein. När du förbereder den här maträtten kan du lägga honung med banan till den för att göra gröt mer tillfredsställande. Soppa med kycklingbuljong är också användbar. Regelbunden konsumtion av en sådan maträtt kommer inte bara att berika kroppen med användbara komponenter, utan också minska halsont.

Traditionell terapi

I de flesta fall är behandlingsmetoden medicinering, det vill säga användningen av speciella läkemedel. Kompetent terapi gör det möjligt för en kort tid att befria patienten från de uttryckta symtomen på sjukdomen, påverka den allmänna hälsan, förebygga komplikationer.

Metoder för läkemedelsbehandling:

 1. Antibiotika. De används för infektionssjukdomar åtföljda av inflammation i nasopharynx. Ett av de mest effektiva alternativen är att ta mediciner baserade på Amoxicillin. Dessa inkluderar Amoxicillin, Amoxil, Amoxiclav. Användning av antibiotika bör endast göras med tillstånd från den behandlande läkaren, vilket är förknippat med många kontraindikationer och möjliga biverkningar.
 2. Antivirala medel. De syftar till att hämma virala mikroorganismer som påverkar slemhinnan i nasopharynx. De bör också förskrivas uteslutande av en läkare på grund av de speciella egenskaperna hos deras handling. Sällan förskrivs under behandling, eftersom bakterier är mer benägna att vara patogener än virus.
 3. Antihistaminer. Används för att eliminera orsaken till allergier. Med utvecklingen av en allergisk reaktion frisätts histamin, vilket provocerar ett otillräckligt immunsvar och de tillhörande symtomen. Användningen av läkemedel från denna grupp gör att du kan normalisera koncentrationen av histamin och därmed eliminera allergier som orsak till rinofaryngit.
 4. . För dessa ändamål används en mängd sprayer och sugtabletter. Deras aktiva ingredienser eliminerar tillfälligt de viktigaste symtomen på sjukdomen - en ont i halsen. Nasala sprayer kan också användas, men deras mål är att minska svullnad och förbättra andningsprocessen..
 5. Hämmande läkemedel. Mot bakgrund av svår inflammation i nasofarynx stiger ofta kroppstemperaturen. Det kan vara särskilt högt i närvaro av samtidiga sjukdomar. Olika mediciner kan användas för att minska, särskilt på basis av Paracetamol, som har det minsta antalet kontraindikationer och biverkningar..
 6. Restaurativ terapi. Det föreskrivs för att stärka kroppen, förbättra kroppens immunförmåga, ansvarigt för skydd mot patogena mikroorganismer. För dessa ändamål används olika vitaminkomplex, specialdieter föreskrivs. Det finns också en separat grupp immunostimuleringsmedel, som är mest effektiva för virala lesioner..

Terapeutisk taktik

Eftersom sjukdomen åtföljs av symtom på två sjukdomar är behandlingen komplex. Det är nödvändigt att eliminera den provocerande källan till sjukdomen. Behandlingen bör börja med att avlägsna slem från näshålan. Aktuella läkemedel föreskrivs:

 1. Nasala preparat föreskrivs för att eliminera slem. Droppar, som minskar blodkärlen, ska inte användas längre än 5 dagar.
 2. Skölj näsan flera gånger om dagen.
 3. Gargling för att minska smärta vid förtäring.
 4. Absorberbara halspiller.
 5. Det är nödvändigt att göra fysioterapi.
 6. vitaminer.
 7. Om febern varar i mer än 6-9 dagar bör antibiotika förskrivas..

Under den akuta perioden av sjukdomen rekommenderas säng vila..

Det är nödvändigt att konsumera så mycket vätska som möjligt. Skarpa och kalla livsmedel bör kasseras..

Behandling av inflammation i nasopharynx hemma:

 1. Örtskörd. Kamomill, salvia, kalendula och oregano tas i lika stora mängder. 1 msk. l samling hälls 200 gr. varmt vatten och infunderas i 10-20 minuter. Drick 3 gånger om dagen i 0,5 msk..
 2. Salvia med mjölk. 2 tsk örter bryggs i 1 msk. mjölk. För att inte få brännskador dras buljongen varm, 4 msk. l tre gånger om dagen.
 3. Rödbetor juice. Pressa ut den och droppa 2-4 droppar i näsan, upprepa proceduren var 3-4: e timme.
 4. Elecampane rot. 2 msk. l hackad rotbrygg 1 msk. kokande vatten och låt koka i eld i 5-7 minuter, insister sedan i 4 timmar. Drick 1 msk. l före måltider, 3 gånger om dagen.
 5. För att rengöra näsan måste du infoga 5-6 droppar nypressad Kalanchoe-juice.
 6. Vid inflammation i nasopharynx hjälper inandningar bra: med kokta potatis, medicinska örter, aromatiska oljor.
 7. Sköljning med kalendula. Tillsätt lite salt och 1 tsk i 0,5 l varmt vatten. tinkturer av kalendula. Skölj näsan på morgonen och före sänggåendet.
 8. Droppar för näsa med ledum. I 100 gr. vegetabilisk olja hälls 2 tsk. Ledum. Blandningen infunderas i cirka 3 veckor i mörkret, det är nödvändigt att skaka blandningen varje dag. Droppa i näsan 1 droppe 3 gånger om dagen i en vecka.
 9. Tallknoppar från halsont. 2 tsk njurarna somnar i en termos, häll kokande vatten och inkuberas i minst 3 timmar. Ta 2-3 slurkar när du kittlar i halsen.
 10. För att skölja halsen 1 msk. l linfrö och marshmallowrot hälls 200 gr. varmt vatten, insistera i 20 minuter. Den ansträngda buljongen ska gurglas tre gånger om dagen.
 11. Psyllium-infusion för hosta. 2 tsk torkat gräs hälls 1 msk. kokt vatten och insistera 2 timmar. Ta 1 msk. l 3 gånger om dagen före måltiderna.

Nasofaryngeal förening

I strukturen i halsen och struphuvudet isoleras strukturerna som bildar dem, till exempel nasofarynx och orofarynx, som nämns ovan. Tänk på en av dem.

Nasofarynx är den del av svelget som upptar en övre position. Nedan är det begränsat av en mjuk himmel, som i svältprocessen börjar röra sig. Således täcker det nasopharynx. Detta är nödvändigt för att skydda det från intag av matpartiklar i luftvägarna. I den övre väggen i nasopharynx finns adenoider - vävnadskluster ligger bakom dess vägg. Detta organ har också en tunnel som förbinder halsen till mellanörat. Denna formation kallas Eustachian-röret..

Strukturen i struphuvudet

Struphuvudet är den nedre delen av svelget, som ligger bakom struphuvudet på ryggraden 4-5 och går från början in i struphuvudet till ingången till matstrupen. Dess främre del utgör tungan, där kan du hitta den språkliga mandeln. Mat som kommer in i munnen förvandlas till en klump, kommer in i struphuvudet, matstrupen och sedan bara till den slutliga myndigheten - magen.

Basen på struphuvudet är det fibrösa membranet, som vidhäftar skallens ben och är täckt med slemhinnor ovanifrån och från utsidan av muskler. Epitel med cilia är täckningen av nasopharynx, och flerskikts och platt - orofarynx, struphuvud. Tack vare det muskulära membranet rör sig mat längs matstrupen. Två riktningar i muskelbeläggningen är tvärgående och längsgående. Sväljer mat, den longitudinella muskeln lyfter sarget och den tvärgående muskeln skjuts in i en klump med mat.

Farynxens anatomi är sådan att varje division utför sin egen uppgift. På grund av den perfekta strukturen för svelget i dess system för interaktion mellan avdelningar, ger det en person sådana egenskaper:

 • luftintag genom näshålan;
 • tillhandahåller mat från munhålan in i magen;
 • talgenerator;
 • bakterier och dammskydd.