Normen för AMH hos kvinnor: orsaker till ökning och minskning, behandling

En indikator på möjlig infertilitet är nivån på anti-Muller hormon i en kvinnas kropp. Baserat på denna indikator bestämmer reproduktologer om de ska ta sig till IVF och om de ska använda ett givarägg. Vad är det här hormonet, är det möjligt att öka nivån, och i allmänhet varför är det en "anti-muller"?

Vem var "mot Mueller"?

Hormonet fick sitt ovanliga namn anti-Müller för att hedra den tyska naturforskaren Johann Müller, som levde under XIX-talet. Det var denna forskare som upptäckte att mänskliga embryon fram till den sjätte veckan har samma utveckling av könsorganen - det är den så kallade "Müller-kanalen", från vilken vagina, livmodern och äggledarna bildas sedan hos kvinnor. I framtida män, vid den 9: e veckan av embryonal utveckling, börjar ett speciellt hormon utsöndras, som "utlöser" utvecklingen av Muller-kanalen på ett annat sätt - det omvandlar det till epididymis. Eftersom dess verkan riktas ”mot” den kvinnliga utvecklingsvägen för den Müllerianska kanalen kallades hormonet anti-Müller (AMG - anti-Müller hormon).

Funktionen av anti-Muller-hormonet i en kvinnas kropp

Normalt börjar AMH produceras redan före födseln, under 32–36 veckor av dräktigheten. Men fram till puberteten är dess mängd obetydlig. Koncentrationen av AMH ökar kraftigt under puberteten och når maximalt mellan 20 och 30 år gamla kvinnor. Vidare minskar hormonutsöndringen, men förblir stabil tills början av klimakteriet. Varför ändrar innehållet så mycket?

”Anti-Muller-hormonet hos kvinnor produceras direkt i folliklarna - granulosa-celler, ett av de lager som omger ägget. Men inte alla folliklar producerar AMH, utan bara de som är redo för omedelbar tillväxt och därefter för ägglossning.

I allmänhet bestäms antalet ägg i en kvinnas kropp vid läggningen, vid 11-12 veckors fosterutveckling. Men den omvända processen för död av de primära folliklarna, som kallas atresia, börjar omedelbart. Så vid födelsetiden minskar antalet ägg i en nyfödd flickas kropp flera gånger, till 1,5 miljoner, och vid den första menstruationen finns det inte mer än 300 tusen av dem alls.

Allt detta enorma antal folliklar är i ett "sovande" tillstånd och kommer aldrig att användas - det är de så kallade primordiala folliklarna, cirka 50 mikron i storlek (de kan upptäckas endast under mikroskopisk undersökning av vävnader). Under en kvinnas liv kan inte mer än 500 av dem mogna.

Denna process "utlöses" av verkan av follikelstimulerande hormon (FLH), som börjar produceras i hjärnan (i hypofysen) under puberteten. Naturligtvis är inte alla folliklarna mogna på en gång - samtidigt är cirka 25 folliklar i utvecklingsfasen och antral faser. Deras storlek är redan från 150 till 500 mikron, och de kan lätt upptäckas (och räknas) under ultraljudsundersökning.

”En (ibland två eller tre) folliklar når stadiet av ägglossning samtidigt och hormonet” hämmar ”dem på vägen. Å ena sidan främjar det tillväxten och utvecklingen av preantral follikel, å andra sidan hindrar den delvis FSH: s verkan och förhindrar att alla 25 folliklar startar samtidigt..

När storleken på follikeln når ungefär 8 mm (stadiet av den stora antrala follikeln) börjar ett annat anti-Muller-hormon produceras istället för det, som kallas inhibin B. Det ger hypofysen feedback - "allt, FSH producerar inte längre, rätt mängd folliklar redo för ägglossning har redan nåtts".

Varför reproduktologer ägnar så mycket uppmärksamhet mot anti-Muller-hormonet

Som du förmodligen har insett, produceras anti-Muller hormon direkt av de mogna folliklarna. Mängden beror inte på menstruationscykeln. Dess koncentration påverkar inte direkt befruktningen och graviditeten (eftersom den upphör att produceras i ett moget ägg).

”Eftersom hormonet produceras i folliklarna som är redo för tillväxt och utveckling gör det möjligt för dess mängd att noggrant bestämma den så kallade” äggstocksreserven ”- hur många folliklar som är potentiellt redo för ägglossning, vilket betyder hur mycket är sannolikheten för befruktningen.

Naturligtvis är det möjligt att uppskatta antalet antrala folliklar med hjälp av ultraljud, men en sådan studie är subjektiv, och dess resultat är oundvikligen beroende av kvaliteten på den använda utrustningen och av specialistens skicklighet. AMG-analysen är opartisk och helt korrekt, varför den används för att förbereda IVF-förfarandet.

AMG: normala, låga och höga indikatorer

Som ni har lagt märke till, ökar koncentrationen av AMH i en kvinnas kropp vid puberteten, når ett maximum vid början av fertilitet från 20 till 30 år och minskar gradvis till noll i klimakteriet.

Genomsnittliga normala nivåer av anti-Muller hormon i olika åldrar

Ålder

AMG-innehåll, ng / ml blod

Anti-Muller hormon: normalt hos kvinnor

AMG-hormon - vad är det?

Det är ett icke-steroidhormon som produceras i äggstockarna som återspeglar reproduktionspotentialen. Det börjar syntetiseras även under förlossningen, från 32 veckor av graviditeten. Hos nyfödda är nivån på AMH låg. Men gradvis ökar den och når maximalt ett genomsnitt på 25 år. Vidare börjar koncentrationen av AMH minska stadigt, vilket är förknippat med åldersrelaterade förändringar i äggstockarna. Vid början av klimakteriet är hormonnivån i blodet nära noll.

När det gäller biokemi och molekylärbiologi är AMH ett dimeriskt glykoprotein. Den har en molekylvikt av 140 kDa. Genen som kodar för syntesen av hormonet är belägen på den 19: e kromosomen. Enligt klassificeringen av hormoner tillhör AMG superfamiljen att transformera tillväxtfaktor beta.

Anti-Muller hormon - normen hos kvinnor

Vid diagnos av endokrina sjukdomar används alltid hormon normala indikatorer. Avvikelser från dem präglar bristande hormonell substans, eller tvärtom dess överdrivna aktivitet.

Men med AMG är allt något annorlunda. Det finns ingen tydlig gräns för normen. Det finns bara indikatorer som påverkar bedömningen av säkerheten för en kvinnas äggstocksreserv. De förändras med åldern. Indikatorerna tolkas annorlunda beroende på syftet med analysen. Dessutom används nivån av AMH som en isolerad indikator vid diagnos av sjukdomar i det reproduktiva systemet. Det testas i kombination med andra diagnostiska test..

Det antas att den övre gränsen för normen är en AMG på 11 ng / ml. Om den är högre kan detta indikera närvaron av en granulosa-celltumör i äggstocken.

Vid bedömningen av äggstocksreserven kan AMG-analysen visa följande värden:

 • 1,0 ng / ml och högre - bra äggstocksreserv;
 • 0,5-1,0 ng / ml - reducerad äggstocksreserv;
 • 0,2-0,5 ng / ml - en uttalad minskning av äggstocksbeståndet;
 • 0,2 ng / ml eller mindre - dålig graviditetsprognos.

Ändå betonar vi än en gång att AMG i analyserna utvärderas tillsammans med andra indikatorer. Av största vikt är nivån på FSH i början av cykeln och antalet antrala folliklar. Om dessa indikatorer är gynnsamma kan en kvinna även med en AMH under 0,2 ng / ml förvänta sig en graviditet. Äggmognad i sådana fall kan ofta uppnås med hjälp av mediciner.

AMH och follikulär tillväxt

I en kvinnas kropp i reproduktionsåldern mognar äggen - vanligtvis ett åt gången under menstruationscykeln. I äggstockarna sker en process som kallas follikulogenes. Detta är tillväxten av folliklar - vesiklar med vätska som innehåller ett moget ägg. I varje cykel börjar flera folliklar växa, men endast en, den största, ger en oocyt som är lämplig för befruktning. Resten är bakom i tillväxt och helt enkelt atrofi.

Det har visat sig att AMH skyddar urbollsäckar från deras övergång till växande fas. Enkelt uttryckt "sparar" detta ägg av honung. Ett mindre antal av dem börjar växa. Följaktligen varar äggstocksbeståndet under längre tid. Därför, hos kvinnor med hög AMH-nivå, inträffar klimakteriet senare. Vid den tiden, med en primär minskning av bildandet av AMH, upphör ovariefunktionen för tidigt.

Hormonet bestäms vid vilken fas som helst i cykeln i serum i en stabil koncentration. Det är inte utsatt för fluktuationer, beroende på nivån på andra hormoner, en kvinnas livsstil eller gynekologiska sjukdomar. AMH är ständigt stabilt: når det högst i ung ålder, minskar det långsamt men stadigt.

Dessutom kan hormonet i äggstockarna ha olika aktivitet i olika faser av cykeln. Efter att antrala folliklar når 6-8 mm i diameter minskar AMH-aktiviteten. Samtidigt ökar aromatasnivåerna och östrogenproduktionen ökar. I allmänhet, ju lägre nivå av AMH, desto snabbare växer den dominerande follikeln. Dess mycket snabba tillväxt observeras ofta när man använder ägglossningsinducerare hos kvinnor med utarmat äggstocksreserv.

AMG och ålder

Studier har visat att AMH har en direkt korrelation med ålder. Naturligtvis, om du undersöker två kvinnor som är 30 och 40 år gamla, finns det en viss chans att koncentrationen av hormonet hos den äldre patienten blir högre. Men om du tar 1000 kvinnor i varje åldersgrupp och beräknar den genomsnittliga indikatorn, så finns det ett tydligt mönster: ju äldre patientgruppen är, desto lägre är nivån av AMH i blodet..

Nivån av hormonet är den tidigaste markören för övergången från toppen av reproduktiv ålder till utrotning av äggstocksfunktionen. Under den sena reproduktiva perioden minskar koncentrationen i ämnet i blodet med 10 gånger. Alla andra förändringar (östradiol, FSH, inhibin-B) är mycket mindre uttalade..

När klimakteriet närmar sig minskar AMH till 0,15-0,2 ng / ml. I den sena klimakteriet är den 0,06-0,08 ng / ml. Hos postmenopausala kvinnor (ett år eller mer efter den senaste menstruationen) upptäcks inte längre hormonet i blodet.

Genom att analysera antimullerhormonet i blodet kan man antaga den mest troliga ålder för klimakteriet. Speciella tabeller har utvecklats där du kan se när klimatet kommer. Om till exempel AMH-nivån är lägre än 0,3 ng / ml vid 37 års ålder kommer äggstocksfunktionen att dö ut på 41-44 år, vilket är i genomsnitt 10 år tidigare än i befolkningen. Om koncentrationen av ett ämne i blodet överstiger 2 ng / ml på 42 år kommer menopaus att ske inom 51-53 år.

Roll i ovarialreservbedömning

I analyser är hormonet oftast bestämt för att utvärdera äggstocksreserven. Detta är nödvändigt för att förstå om en kvinna kan bli gravid naturligt, om hon behöver medicinsk induktion av ägglossning, och i så fall vilka läkemedel och doser som ska användas. AMH bestäms alltid före IVF, så att läkaren förstår exakt hur man stimulerar superovulation. När hormonnivåerna är låga används vanligen högre doser av läkemedel..

Även med en normal nivå av hormoner är dess värde viktigt för att förutsäga resultaten av assisterad reproduktionsteknologi. En studie visade att i en grupp patienter med en genomsnittlig AMH-koncentration av 2,5 ng / ml, 11 eller fler oocyter erhölls genom hormonstimulering. Samtidigt, i gruppen med AMH 1,0 ng / ml, fick reproduktologer 6 eller färre ägg.

Koncentrationen av ett ämne i blodet bedömer också kvaliteten på oocyter, vilket återspeglar effektiviteten av befruktningen. När äggen har tagits från äggstockarna i IVF-programmet befruktas de med spermier. Olika befruktningsmetoder används: det kan vara att blanda oocyter med spermier eller ICSI. Oavsett vilken metod som valts kommer andelen befruktade ägg alltid att vara högre hos kvinnor med hög AMH. De kommer också att ha en högre kvalitet på embryon och en lägre risk för spontan abort upp till 12 veckor.

Vid utvärdering av äggstocksreserven används också andra indikatorer: follikelstimulerande hormon, antalet antrala folliklar enligt ultraljud, ovarievolym, östradiolnivå, inhibin-B. Alla indikatorer beaktas i komplexet. Även om anti-Muller-hormonet är en av de viktigaste markörerna för ovarieservarsäkerhet, är det fortfarande inte det enda. Läkaren fokuserar också på resultaten från andra studier när han väljer ett IVF-program och väljer doser av läkemedel för att stimulera superovulation.

Normal AMG i blodprovet indikerar nästan alltid äggstockarnas bevarade funktion. Kvinnor med höga hormonnivåer blir lätt gravida om det inte finns några störningar från andra organ. Med tubal, livmodern eller annan infertilitet har IVF alltid en större chans att lyckas. Samtidigt, med låg AMH, bör en kvinna sträva efter att bli gravid så snabbt som möjligt, för i framtiden kommer koncentrationen av hormonet bara att minska. Detta kan leda till allvarlig kvinnlig infertilitet, som behandlas under lång tid, svår och inte alltid framgångsrik..

Anti-muller hormon

Anti-Muller hormon (AMH) är en "biprodukt" av äggstockarna, ett slags "lakmustest" av kvinnlig fertilitet och kvinnlig hälsa.

Det produceras av celler som innehåller äggceller i folliklar, endast under deras mognad. Med AMH-nivån kan man bedöma hur exakt äggstockarna fungerar och hur många ägg de innehåller, som kan "mogna" för befruktning.

Beroende på åldern på den kvinnliga antimuller, har hormonet en annan nivå. Det kan inte fastställas hos flickor innan starten av den första menstruationscykeln. Det är lika med noll hos kvinnor som har kommit ut i fertil ålder på grund av naturliga orsaker - under klimakteriet.

De maximala värdena för AMH registreras normalt vid toppen av kvinnlig fertilitet - från 20 till 30 år. Det har låga värden hos kvinnor som har svårt med naturlig befruktning. Ju lägre nivå av anti-Muller hormon, desto mindre chanser har en kvinna för graviditet.

Det finns termen "äggstocksreserv" - detta är kvinnans återstående antal ägg, som fortfarande kan ägglossas och befruktas.

Från det ögonblick av den första menstruationen kommer antalet ägg som kan befruktas bara att minska. Och det som återstår i kvinnans äggstockar är hennes bördiga "reserv". Och denna dynamik kan ses med hjälp av testet för anti-muller hormon. Nivån hos en vuxen kvinna i fertil ålder är den mest exakta markören för en kvinnas äggstocksreserv hittills..

Enligt AMH-nivån är det möjligt att med mycket stor noggrannhet förutsäga tiden för början av klimakteriet, det vill säga det ögonblick då kvinnan inte längre kommer att ägg.

Diagnosvärde är inte bara en låg nivå av AMH. Om analysen visar att anti-Muller-hormonet är förhöjd, kan detta indikera vissa ovariella dysfunktioner.

NORM FÖR KVINNOR:

Vid diagnosen äggstocksreserv hos kvinnor i reproduktiv ålder anses det vara normen för fluktuationer i nivån av AMH i intervallet 0,2 till 11 ng / ml (enligt andra källor, från 0,5 till 12,6 ng / ml). Uppgifterna kan variera i olika laboratorier. Man måste komma ihåg att specialister bör ta itu med tolkningen av resultaten av testet för antimullers hormon.

Riktningen för analys av AMH utfärdas som regel av en endokrinolog. För analys av antimullare donerar hormonet blod från en blodåra på tom mage den 3-5: e dagen av cykeln. Samtidigt föreskrivs ett follikelstimulerande hormon (FSH) -test för en omfattande bedömning av ovariefunktionen.

AMG är en markör:

 • äggstocksreserv;
 • åldrande av äggstockarna;
 • ovariell dysfunktion;
 • äggstockssvar.

AMH ansvarar för reglering av follikelutgången i vila, ställer in den takt med vilken meios uppträder. Detta är ett oundgängligt hormon som utsöndras av follikeln och ger information om antalet folliklar som fortfarande är små och endast kommer in i tillväxtfasen..

En ökning av nivån av detta hormon hos en kvinna indikerar närvaron av ett stort antal små antrala folliklar och manifesteras kliniskt som polycystiskt äggstocksyndrom.

Minskade nivåer av detta hormon indikerar utmattning av äggstockarna.

En fysiologisk minskning av nivån av anti-Muller-hormonet observeras i en kvinnas mogna reproduktionsålder jämfört med början av reproduktionsperioden.

Anti-Muller hormon och FSH är markörer för äggstocksreserven. Nivån av anti-Muller hormon återspeglar mest exakt antalet och kvaliteten på oocyter i äggstockarna, mer än nivån av FSH, eftersom denna cykel är en oberoende markör.

AMH- och inhibin B-nivåer används tillsammans i bedömningen av äggstocksreserven och är nya markörer vid IVF-procedurer.

Anti-Muller hormon hos kvinnor används också för att diagnostisera:

 • försenad pubertet;
 • för tidig pubertet;
 • granulomatös äggstockscancerkontroll;
 • infertilitet av okänt ursprung;
 • misslyckade IVF-försök;
 • ökade FSH-värden.

AMH är av stor betydelse vid diagnosen granulosa-celler i äggstockscancer, är dess specifika markör. En ökning av nivån av anti-Muller hormon är en anledning till ytterligare undersökning.

För att förbereda dig för testning för AMH, får du inte röka 3 timmar före testet, kom ihåg att stress, intensiv träning, akuta sjukdomar minskar nivån.

Inhibin B och AMH spelar också en viktig roll för att bestämma manlig infertilitet och är en markör för spermatogenes..

Föreläsning av näringsläkaren Arkady Bibikov

Bli den första att kommentera

Lämna en kommentar Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att bekämpa skräppost. Ta reda på hur dina kommentardata behandlas..

Amg (anti-Muller hormon) är normen hos kvinnor när man ska ta det

Förmågan att bli gravid under en viss tid bestämmer anti-Muller-hormonet. För befruktningen bör dess belopp ligga inom normala gränser. I kroppen av en kvinna från födseln till början av klimakteriet produceras AMH av äggstockarna. Detta ämne är speciellt eftersom hjärnan inte kontrollerar utsöndringen..

Normatabell efter ålder

Normen för AMH hos kvinnor bestäms av ett brett spektrum av indikatorer, eftersom det numeriska värdet på äggstocksreserven är individuellt. Mängden av ämnet påverkas inte av fasen i menstruationscykeln, livsstilen och andra yttre faktorer. I tabellen presenteras AMH-normer beroende på kvinnans ålder:


Ålder
AMH-koncentration (i ng / ml)
20-24 år1,88-7,29
25-29 år gammal1,83-7,53
30-34 år0,946-6,70
35-39 år gammal0,777-5,24
40-44 år0,097-2,96
45-50 år gammal0,046-2,06

Indikationer för analys

Ur fysiologisk synvinkel är normen för anti-Muller-hormon hos kvinnor en indikator på omogna (vilande) folliklar. Varje månad mognar en av dem och släpper ett moget ägg för befruktningen. Mogna AMH-folliklar utsöndras inte i blodet.

Det är rimligt att prata om nedsatt reproduktionsfunktion om en kvinna i fertil ålder har lång tid under gynnsamma förhållanden och har svårt att bli gravid. Avvikelse från normala värden för anti-Muller-hormonet hos kvinnor kan förknippas med ett otillräckligt antal mogna ägg (minskad äggstocksreserv), utvecklingspatologier och sjukdomar i det reproduktiva systemet.

Analysen för antimuller hormon föreskrivs i följande fall:

 • outtryckta orsaker till infertilitet;
 • meningslösa IVF-försök;
 • tidig menopaus;
 • genomföra antiandrogenterapi;
 • diagnos av maligna ovarietumörer.

Analys

Vilken dag i cykeln att ta antimuller-hormonet beror på sjukdomen, på grund av vilken analysen föreskrivs. Som regel tar de den den tredje dagen av cykeln, eftersom de samtidigt undersöker nivån av andra hormoner (till exempel FSH (follikelstimulerande), vars koncentration bestäms av livmodercykelfasen.

Denna regel uppfylls i en normal cykel, med konstgjord stimulering av äggstockarna för IVF, vid sjukdomar som orsakar cykelstörningar. I vissa fall kan studien planeras den fjärde eller femte dagen..

För att ta AMH-hormon är det nödvändigt att följa flera regler som bidrar till att få tillförlitliga resultat:

 • venöst blod ges på morgonen på tom mage;
 • tre dagar före studien är det nödvändigt att utesluta fysisk aktivitet, stressande situationer;
 • analys utförs inte i närvaro av akuta sjukdomar eller efter nyligen överförd;
 • en timme före blodprov,
 • på kvällen kan du inte dricka alkoholhaltiga drycker, stekt, fet;
 • läkaren kan ge ytterligare rekommendationer för att förbereda sig för ett blodprov.

Direkt blodprovning innefattar flera steg:

 1. FSH och AMH-analys.
 2. Bestämning av antalet ägg redo för befruktning.
 3. Beräkning av ovarier.

Resultaten av ett laboratorieblodtest utfärdas efter 2-3 dagar, i vissa fall kan dess uppförande uppgå till 7 dagar. Avkryptering av resultaten utförs av den behandlande läkaren.

Ökar avsevärt chanserna för att bli gravid för ett barn det normala innehållet av anti-Muller hormon i en kvinnas blod. Koncentrationen av detta ämne beror på antalet omogna folliklar, eftersom de utsöndras direkt.

Detta är en indikator på mogna ägg som kan användas för befruktning. Kvinnor bör komma ihåg att antalet minskas varje månad och för att planera graviditet kommer en studie av den hormonella bakgrunden, inklusive att bestämma nivån på AMH, inte vara på sin plats. För detta ändamål, en laboratorieundersökning av venöst blod.

16 skäl för att ändra nivån av anti-Muller hormon i blodet

I människokroppen finns det många olika ämnen som kan reglera aktiviteten hos organ och system. Biologiskt aktiva ämnen som stöder reproduktionssystemets arbete hos män och kvinnor kan tillskrivas en separat grupp. Ett exempel på sådana föreningar är gonadotropiska hormoner, östrogener och androgener. Det finns också anti-muller hormon. Nedan kommer vi att prata om vilken roll den spelar i kroppen, för vilka ändamål den föreskrivs för att bestämma dess nivå i blodet, normen för denna indikator i blodet och mer.

Äggstocksreserv och ägg

Vad är AMG?

Anti-Muller-hormonet, förkortat AMH, eller det Muller-hämmande ämnet, är en biologiskt aktiv förening. Ett särdrag hos andra könshormoner är dess karaktär: AMH är ett glykoprotein.

Muellers hämmande substans produceras i både den manliga och kvinnliga kroppen. Hos kvinnor syntetiseras detta hormon av folliklar och hos män - av Sertoli-celler.

AMG: s roll

Innan du pratar om AMH: s roll i kvinnors och mäns kropp är det värt att titta på historien.

Historia turné

Den tyska forskaren J. Muller upptäckte den embryonala kanalen, från vilken det kvinnliga reproduktionssystemet utvecklas. Till denna forskares ära namngavs denna kanal - Mullers. En annan forskare, K. Wolf, upptäckte en kanal som gav bildandet av manliga könsorgan. Det uppkallades också efter forskaren som upptäckte det - varvkanal.

AMG-funktioner hos män

I den framtida pojken upplöses Müller-kanalen, varigenom organen i det kvinnliga reproduktionssystemet normalt inte utvecklas i dem. Så AMG är det ämne som stimulerar regressionen av den embryonala kanalen, som är ansvarig för utvecklingen av det kvinnliga reproduktiva systemet.

Mullers hämmande substans hjälper till att sänka testiklarna i pungen. Frånvaron av detta fenomen kallas kryptorchidism..

Således, i den manliga kroppen, börjar Sertoli-celler att utsöndra detta hämmande hormon från tiden för fostrets utveckling fram till puberteten. När könsceller börjar mogna minskar syntesen av detta hormon.

I den kvinnliga kroppen

Hos kvinnor syntetiseras detta hormon av folliklar. Follikulogenes innefattar flera stadier av follikulär mognad:

 • ursprunglig;
 • preantral;
 • preovulatoriska.

Sedan bryts follikeln och i ägglossningsfasen lämnar ägget det, redo för befruktning.

I en kvinnas kropp sker dessa processer aktivt efter puberteten. Följaktligen ökar innehållet i AMH efter pubertetsperioden. Vid födelsen finns AMG nästan inte hos flickor. Produktionshormonproduktionen slutar.

Anti-Muller hormon kontrollerar utvecklingen av folliklar hos kvinnor i äggstockarna och skyddar dem från överdriven exponering för follikelstimulerande hormon.

Det är också värt att notera att nivån av anti-Muller-hormonet förblir konstant under en kvinnas menstruationscykel. Vad gör det möjligt att använda denna indikator som kännetecken för folliklarnas tillväxt och mognad.

Begreppet äggstocksreserv

Äggstocksreserv är ett koncept som antyder äggstockarnas förmåga att ge adekvat mognad av folliklar med ägg (vital reserv för folliklar). Det vill säga nivån på AMH kommer att bero på hur många folliklar som fortfarande kan mogna i det kvinnliga reproduktionssystemet.

En minskning av äggstocksreserven kan indikera ett åldrande reproduktionssystem hos kvinnor.

Indikationer för analys

Bestämningen av nivån för den hämmande substansen i Mueller kommer att användas för:

 • diagnos av infertilitet hos kvinnor, där nivån för könshormoner är inom normala gränser;
 • genomföra en preliminär bedömning av de erhållna äggen och deras kvalitet för in vitro-befruktningsförfarandet;
 • diagnos av pubertetsstörningar hos pojkar och flickor. Nivån på denna indikator kommer att indikera att puberteten kommer att börja snart;
 • bevis på testikelvävnad, till exempel hos patienter som lider av kryptorchidism;
 • diagnos av barnets kön, om båda reproduktionssystemen utvecklas. Olika skäl kan leda till detta, till exempel, androgenkänslighetssyndrom, binjurarörelse, genetiska defekter av gonadotropa hormoner och andra;
 • för diagnos av granulosa cellceller i äggstockarna.

Denna indikator är bra eftersom 1 definition är tillräcklig på grund av dess höga reproducerbarhet. Vad kan inte sägas om andra indikatorer som återspeglar reproduktionssystemets funktion, till exempel östradiol, follikelstimulerande hormon och andra.

Kärnan i den diagnostiska metoden

Koncentrationen av denna förening är mycket liten i blodet: den mäts i nanogram per milliliter. För de flesta hormoner är därför bestämningsmetoden baserad på en specifik interaktion med antikroppar mot analyt..

De huvudsakliga metoderna för att bestämma AMH är den immunokemiluminescerande metoden eller enzymimmunanalysen, eller ELISA.

Oftast läggs antikroppar till patientens blodserum. De har mycket specifika bindningsställen med ett definierat antigen, i detta fall med antimuller hormon. Sedan tillsätts en blandning av komponenter, som hjälper till att identifiera närvaron av analyt i blodserum. Oftast är detekteringsmetoden att ändra färgen på lösningen. Färggraden kommer att vara proportionell mot innehållet i analyt i blodserum.

En sådan analys kräver specialutrustning som gör att du kan märka de minsta förändringarna i lösningens färg, svårt att urskilja med det mänskliga ögat.

Funktioner för förberedelser för analys

Att veta hur viktigt det är att bestämma anti-Muller-hormonet i blodet, måste du klokt närma dig förberedelserna för studien.

Förberedelserna för analysen är som följer:

 • blod bör tas på tom mage. Helst skulle tolv timmar ha gått sedan den sista måltiden på kvällen. På morgonen kan du dricka vanligt vatten. Inga juicer, kaffe eller te;
 • det rekommenderas att avstå från att röka i flera timmar innan studien;
 • det är viktigt att inte dricka alkohol en dag innan blod ges;
 • emotionell och fysisk fred dagen före blodprovet kommer att gynna patienten;
 • användningen av vissa mediciner kan påverka hormonnivån i blodet. Därför är det viktigt att prata med din läkare om detta ämne. Vissa läkemedel kan avbrytas, andra kan inte. Således är det bara en läkare som kan besluta om annullering och recept av mediciner till patienten.

Läkaren bör informera patienten om alla regler för beredning, särskilt om nyanser som är värda att uppmärksamma..

Fördelarna med denna indikator

Det nämndes tidigare att nivån av anti-Muller hormon inte förändras under menstruationscykeln. Det vill säga att du inte behöver beräkna vissa dagar. Analys kan tas direkt. Vad gör livet lättare för patienter.

En annan fördel är att detta hormon inte förändras under påverkan av orala preventivmedel såsom östradiol.

En definition räcker för att återspegla det sanna tillståndet.

dekryptering

AMG-standarder

Det är möjligt att förstå om resultatet av studien är normalt eller inte genom att jämföra det erhållna värdet med referensvärdena som finns på svararket.

Tillåtna indikatornivåer i varje laboratorium kan variera. Vad bör vara normen för anti-Muller hormon som anges i tabell 1.

Tabell 1. AMG-norm.

ÅlderReferensvärden
Kvinnliga personer
Upp till tio år1,8 - 3,4 nanogram per milliliter
Tio till tjugo år2,1 - 6,8 nanogram per milliliter
Tjugo till trettio år3,2 - 7,3 nanogram per milliliter
Trettifertifem år2,1 - 6,8 nanogram per milliliter
Femtio och överMindre än 1,1 nanogram per milliliter
Män
Innan puberteten5 - 145 nanogram per milliliter
Puberteten3 - 75 nanogram per milliliter (varierar beroende på scenen)
vuxna0,7 - 15 nanogram per milliliter

Baserat på tabellen kan man se att hos kvinnor observeras den maximala mängden Mullers hämmande substans under perioden från tjugo till trettio år. Ytterligare minskar med åldern. Koncentrationen i varje kvinna kommer att minska individuellt, för någon snabbare och för någon långsammare.

Hos män observeras tvärtom den högsta koncentrationen av detta hormon före puberteten, och den lägsta hos en vuxen.

Höga AMG-siffror

Det höga innehållet av anti-Muller-hormon hos kvinnor indikerar en patologi, som kan vara:

 • för tidig pubertet;
 • äggstockarnas neoplasmer, både godartade och maligna;
 • äggstocksjukdomar såsom polycystiska;
 • infertilitet.

Hos män kan en ökning av koncentrationen av anti-Muller hormon orsakas av:

 • sen pubertet;
 • testikel tumörer;
 • minskade nivåer av könshormoner;
 • hermafroditism - den samtidiga närvaron av manliga och kvinnliga reproduktionssystem;
 • kryptorchidism - ett tillstånd när testiklarna inte går ner i pungen.

Det finns gott om tillstånd som leder till en ökning av nivån av anti-Muller hormon i blodet. Därför måste läkaren samla in tillräckligt med information om patienten, data från laboratorier och instrumentella metoder för forskning för att ställa en diagnos.

Ytterligare studier som reflekterar reproduktionssystemets funktion kan inkludera:

 • gonadotropiska hormoner: follikelstimulerande och luteiniserande;
 • kvinnliga könshormoner;
 • manliga könshormoner;
 • hämma B;
 • spermogram - utvärdering av aktivitet av manliga könsceller och andra egenskaper hos utlösning.

Låg amg

Det låga innehållet av anti-Muller hormon har också ett diagnostiskt värde. Hos kvinnor kan det observeras:

 • med början av klimakteriet;
 • med en minskning av den funktionella reserven för äggstockarna;
 • vid sen pubertet;
 • med en minskning av den funktionella aktiviteten hos äggstockarna eller deras ofullständiga utveckling;
 • i närvaro av fetma.

En minskning av äggstocksreserven antyder att det finns problem med mognad av kvinnliga groddceller.

Hos män kan en minskning av denna biologiskt aktiva substans noteras i följande fall:

 • för tidig pubertet;
 • brott i utvecklingen av manliga könsorgan: underutveckling eller frånvaro, till exempel av testiklarna.

Om det finns mutationer i anti-Muller hormongenen kommer en minskning av denna indikator att noteras..

Låga AMG-moderskap

Brist på detta hormon innebär problem i processen med äggmognad och frisättning. Därför är det svårt för en kvinna att bli gravid. Därför kommer ytterligare manipulationer att bero på patientens ålder.

Läkaren bör ta reda på orsaken till den låga koncentrationen av AMH hos en kvinna, om möjligt, bota detta tillstånd. Då kan du gå till in vitro-befruktningsförfarandet.

Om kvinnans kropp inte har ägg, är det värt att överväga användningen av givare.

AMG-nivåkorrigering

Hittills har inga metoder utvecklats som skulle leda till stimulering av produktionen av detta hormon. Läkemedel som innehåller detta hormon är under utveckling.

Det finns bara möjlighet till konstgjord insemination. Och olika metoder för adjuvant terapi.

Var är analysen?

Utförs detta blodprov i kliniken? Du kan ta reda på när du kontaktar. Du kan också få information om huruvida det utförs gratis genom att läsa det grundläggande programmet för gratis medicinsk vård. Detta dokument visar vilka manipulationer som utförs gratis för patienter i närvaro av en obligatorisk sjukförsäkring i hela Ryssland.

Du kan gå åt andra hållet och gå direkt till laboratoriet, där betalda medicinska tjänster tillhandahålls. Kostnaden för att bestämma detta hormon beror på regionen, laboratoriets utrustning. På Invitro-webbplatsen är kostnaden 1 500 rubel, exklusive priset för blodprovsproceduren, vilket kostar dem ytterligare 200 rubel.

Kanske i andra laboratorier kommer priset att vara annorlunda, så du bör ringa och förtydliga kostnaden för denna studie..

Slutsats

Anti-Muller-hormonet är en viktig substans i vår kropp, som börjar produceras från livets prenatalperiod. Hos män bidrar denna förening till hämningen av utvecklingen av det kvinnliga reproduktionssystemet från Müller-kanalen.

I den kvinnliga kroppen främjar AMH mognad av folliklar, utgången från ett moget ägg från dem. Det vill säga genom koncentrationen av detta hormon hos kvinnor kan man dra slutsatsen att äggstockens äggstocksreserv. Denna indikator är viktig för diagnosen infertilitet. Glöm inte den elementära förberedelsen för analysen, även om det faktum är att få faktorer kan påverka resultaten av studien..

Anti-Muller hormon: normalt, ökat, sänkt

Anti-Muller-hormonet spelar en enorm roll i utvecklingen av det reproduktiva systemet och implementeringen av fertil fertilitet hos både män och kvinnor.

 • Hos män produceras den av Sertoli-celler och ansvarar för den omvända utvecklingen av embryonala mullkanaler.
 • Hos kvinnor produceras den av granulosa-celler som omger oocyten i äggstocksfollikeln och är en indikator på fertilitet..
 • Hos män börjar gruvdrift produceras i livmodern.

Mullerkanaler - en embryonformation som fungerar som föregångare till livmodern, rören och slidan hos kvinnor.

Hos män genomgår dessa strukturer en omvänd utveckling under påverkan av den hämmande substansen Mueller, vars koncentration under den prepubertala perioden hos pojkar är extremt hög.

Om detta inte händer, utvecklas kryptorchidism, inguinala hernias bildas, spermatogenes störs, vilket kan leda till infertilitet.

När produktionen av androgenhormoner ökar under puberteten minskar nivån av antimullerhormon hos män.

I vuxen ålder förblir innehållet av detta ämne i blodet hos män lågt.

Hos kvinnor produceras endast en liten mängd av ett hämmande ämne före puberteten..

I reproduktionsåldern ökar dess produktion kraftigt. Anti-Muller hormon produceras av aktiva folliklar, redo för ägglossning, därför är innehållet i detta hormon en indikator på fertilitet.

Förutom aktiva folliklar finns granulosa-celler i membranet i ovariecysterna och i sammansättningen av granulosa-tumörer; därför ökar nivån ovanför referensvärden inte en hög fertilitetsnivå, utan snarare en allvarlig patologi i kroppen..

Indikationer för ett blodprov för innehållet av anti-Muller hormon

Analys för bestämning av anti-Muller hormon föreskrivs för kvinnor:

 • med infertilitet av oklar uppkomst för att bestämma behandlingstaktik;
 • att ta reda på orsakerna till misslyckanden under IVF;
 • med en ökad nivå av follikelstimulerande hormon;
 • om en tumör eller polycystisk ovariesjukdom misstänks.

Hos män tillåter denna analys bestämning av för tidig pubertet eller förseningen.

När man ska ta anti-muller hormon?

Kvinnor i fertil ålder tar ett blodprov för innehållet av Muller-hormonet den tredje dagen av ägglossningscykeln. Utöver detta finns det ett antal faktorer att tänka på..

Inte bara fasen i menstruationscykeln utan också känslomässiga chocker, fysisk aktivitet och förvärringar av kroniska sjukdomar, infektioner, inklusive akuta luftvägsinfektioner och akuta luftvägsinfektioner, har en betydande inverkan på produktionsnivån av ett hämmande ämne..

Således ges ett blodprov för innehållet i den hämmande substansen i Mueller mot bakgrund av fullständig somatisk hälsa eller remission av kroniska sjukdomar, 2 till 3 dagar innan proceduren utesluter ökad fysisk aktivitet och emotionell omvälvning.

Anti-Muller hormon - Norm AMG (referensvärden)

Referensvärden för innehållet av anti-Muller hormon i humant blod beror på kön och ålder. Till exempel anses innehållet av detta hormon i blodet på 3,0 ng / ml för en pojke vara reducerat, medan detta är normen hos kvinnor i fertil ålder.

Hos flickor är normen från puberteten från 0,16 ng / ml till 8,9 ng / ml. När graviditetsåldern uppnås ökar hormonproduktionen och varierar normalt från 1 ng / ml till 2,5 ng / ml. Och slutligen, med början av klimakteriet, sjunker nivån av det hämmande ämnet kraftigt och kanske inte bestäms alls.

Innehållet i detta hormon hos kvinnor i klimakteriet under 0,16 ng / ml anses vara normen.

Hos pojkar och ungdomar som inte har uppnått puberteten kan nivån av anti-Muller hormon vara mycket hög, upp till 159,8 ng / ml, den lägre tröskeln är 3,8 ng / ml. Hos män och kvinnor minskar hormoninnehållet och varierar normalt från 0,5 ng / ml till 6,0 ng / ml.

Anti-Muller-hormon - vad AMG-ökningen säger?

Hos kvinnor ökar innehållet av antimullerhormon i blodet i tillstånd som åtföljs av en ökning av aktiviteten hos granulosa-celler i äggstocksfolliklarna eller en ökning av antalet:

 • tumörer som involverar granulosa-celler i äggstockarna;
 • normogonadotropisk anovulatorisk infertilitet (brist på ägglossning med könsorganens normala struktur);
 • polycystisk äggstock;
 • anti-gonadotropisk terapi.

Hos män kan en ökning av AMH följa:

 • bilateral kryptorchidism;
 • försenad sexuell utveckling.

När nivån av anti-Muller hormon sänks?

Hos kvinnor kan en minskning av AMH-nivåer indikera en minskning av antalet aktiva folliklar eller ett fel i äggstockarna. Detta inträffar när:

 • minskning av äggstocksreserven;
 • början av klimakteriet;
 • genital utveckling;
 • i sen reproduktiv ålder med fetma.

Man måste komma ihåg att i detta fall är nivån på AMH endast en indikator på den patologiska processen och inte dess orsak. Därför, med en minskning av denna indikator, måste du leta efter den verkliga orsaken till sjukdomen och inte sätt att öka den. En ökning av hormonnivåerna enbart hjälper inte till att eliminera oönskade effekter..

Hos män och pojkar sänks AMH-nivåerna med:

 • Anorchism
 • för tidig sexuell utveckling.